Verenigingsnieuws


Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Per 25 mei 2018 is de AVG van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).
Het OBV-bestuur verklaart hiermede dat zij naam, adres en woonplaats gegevens (NAW), e-mailadressen en telefoonnummers van hun leden niet aan derden zullen verstrekken maar dat al die gegevens alleen gebruikt zullen worden voor de jaarlijkse facturering en voor het verstrekken van informatie aan haar leden.
Als er een foto wordt getoond dan zal dit alleen met toestemming van de betrokkenen zijn.
Deze AVG-regels worden opgenomen in het huishoudelijk reglement en in het verwerking register en zal aan de leden op de algemene ledenvergadering van 2019 om goedkeuring worden gevraagd.


Zomeruitje zondag 24 juni 2018: wees er (heel) snel bij!

Alle plaatsen voor het Zomeruitje zijn geboekt.
Het heeft dus geen zin meer om u op te geven.

Eerder werd het Zomeruitje hier al aangekondigd; nu zetten we nog even de ‘puntjes op de i’.
Het OBV ‘uitje’ valt ook dit jaar dus weer samen met de Lions Rabo Tour. Voor de OBV geldt een aangepaste route, geschikt voor auto’s. De kosten zijn € 15.= per persoon (chauffeurs worden ‘vrij’ gehouden). We hebben een heel bijzondere plek gevonden voor het middageten en om u gerust te stellen: we gaan geen kilometers vreten.
Diverse deelnemers meldden zich reeds aan en dat geldt ook voor de vrijwilliger-chauffeurs met auto.
U kunt zich per omgaande opgeven:

  • door een mail te sturen aan  secretariaat@obv-abcoude-baambrugge.nl
  • door het aanmeldingsformulier HIER  op te halen en na invulling in een blauwe OBV brievenbussen te stoppen, die u in Abcoude vindt bij Plus Koot en Albert Heijn en in Baambrugge bij Troefmarkt.
  • door het online aanmeldingsformulier in te vullen en te verzenden; klik dan HIER.
  • door u op woensdag 13 juni tussen 10.00-12.00 uur in de Angstelborgh  (Dorpszicht 22, Abcoude) aan te melden bij Lien Riechelman of  op dinsdag 12 juni tussen 10.00-11.00 uur in de Buurtkamer in Baambrugge bij Jan Popping. Graag € 15.= meenemen.

Voor vragen kunt u bellen met:
Jan Popping 06 – 54 92 1530 of Marian Koekenbier 06 – 27 25 1923
Op 24 juni starten we vanuit the Green Duck (Amsterdamsestraatweg 1-3 te Abcoude), omdat de Angstelborgh wordt verbouwd. Ontvangst 10.00 uur, vertrek ca. 10.30.

Jan Popping en Marian Koekenbier

 


Algemene Leden Vergadering 2018
Op vrijdag 20 april 2018 heeft  in het “Dorpshuis De 5 Bogen” in Baambrugge de Algemene Leden Vergadering (ALV) plaatsgevonden.  Het concept verslag van de vergadering kunt u lezen door HIER te klikken.
De stukken van de Algemene Ledenvergaderingen vanaf 2016 vindt u onder het tabblad Vereniging.


 

Formulier voor automatische incasso
Het bestuur wil graag de contributie innen via automatische incasso. Daarvoor is een ingevuld en ondertekend machtigingsformulier nodig. Klik HIER voor het machtigingsformulier, dat u met pen in kunt vullen.
Wilt u online machtigen voor incasso. dan kunt u dat doen door het online machtigingsformulier na invulling te verzenden; dat formulier vindt u HIER.