Verenigingsnieuws


Rollatorspreekuur
Tijdens het rollatorspreekuur van Tympaan-De Baat kunt u gratis een ‘APK-keuring’ laten doen van uw rollator. Het doel van deze dienst is een bijdrage te leveren aan uw veiligheid. Veilig lopen met een goede rollator is heel belangrijk. Veel ongelukken met rollators kunnen namelijk voorkomen worden door bijvoorbeeld de remmen goed af te stellen en uw rollator op juiste hoogte af te stellen.
Kijk op Tympaan – de Baat.


Enquête: cursusbehoefte over wat u kunt doen met Internet en de computer
Contact houden met familie die niet naast de deur woont, een treinreis of toegangskaartje boeken, een route plannen met de auto, foto’s met elkaar delen, inschrijven voor een cursus, een afspraak maken met een groep mensen, internetbankieren, brieven en korte berichten sturen: met internet is dit allemaal mogelijk en vaak veel sneller, handiger en goedkoper dan met potlood en papier, via de post of de telefoon.
Misschien bent u nog niet bekend met computer en internet, maar bent u wél nieuwsgierig naar het nut ervan en wat je er allemaal mee kan.
Maakt u er al wel gebruik van, maar zou u graag nog wat ‘handiger’ willen worden? Ook al omdat je voor sommige zaken bijna niet meer (of helemaal niet) om internet heen kunt. Denk bijvoorbeeld ook aan bankzaken regelen, AOW aanvragen, pensioengegevens opvragen, ‘googelen’ enzovoort.

De OBV is heel nieuwsgierig naar de wensen van haar leden. Dit om u de ‘digitale snelweg’ (verder) op te helpen.

Met deze enquête willen we inzicht krijgen in uw behoefte aan computer en internetgebruik. Dit als basis van ons plan om, onder meer met de Bibliotheek (die ons gaat helpen, vandaar dit logo), een evenement te organiseren. En om misschien verdere interessante toepassingen te kunnen bedenken.

Wilt u iets (of meer) doen met internet, uw computer, tablet of telefoon, maar weet u niet precies hoe u dit moet aanpakken? Laat ons weten wat uw behoefte is, of wát u wilt gaan doen.
Dat kan door het enquête-formulier in te vullen. Voor de online variant klikt u HIER. Het formulier om met de pen in te vullen kunt u HIER downloaden.

U kunt ons ook bellen:
Jan Popping 06 – 54 92 1530
Marian Koekenbier 06 – 27 25 1923


Sint-Nicolaasfeest: donderdag 29 november 2018
Hoewel met het OBV uitje op 24 juni nog maar net achter de rug, en we het Spaans benauwd hebben in deze hitte, hierbij alvast de aankondiging van het Sinterklaasfeest. Sint en zijn -door de zon nog meer- zwartgeblakerde Pieten laten nu al weten dat ze hun bezoek aan Onze Beste Vrienden weer in de agenda hebben gezet.
Evenals vorig jaar wordt Sint in het Dorpshuis Baambrugge verwacht vanaf 16u00; om circa 19u30 is het feest afgelopen. De kosten bedragen € 10,=.
Wees er tijdig bij om teleurstellingen te voorkomen!
Heeft u geen vervoer om naar het feest te komen: laat het ons weten, we zullen dan ons best doen om dit op te lossen.
Bent u van plan ‘iets’ te doen, bijvoorbeeld een liedje of gedicht: dat wordt zeer op prijs gesteld, laat het ons weten.

U kunt zich voor het feest (tot uiterlijk 20 november 2018) opgeven:

  • met een aanmeldingsformulier, waarvan een online en een met de pen in te vullen variant bestaat. Voor het online aanmeldingsformulier klikt u HIER; de met pen in te vullen variant kunt u HIER ophalen.
  • door een e-mail te sturen naar << secretariaat@obv-abcoude-baambrugge.nl >>. Daarin graag vermelden ‘ik kom naar het Sinterklaasfeest’ en uw naam, adres, telefoonnummer en evt. email-adres.
  • op dinsdag 20 november 2018 tussen 10u00 en 11u00  in de Buurtkamer, in het Dorpshuis van Baambrugge of (op dezelfde tijd) in de Angstelborgh, Dorpszicht 22 te Abcoude.

Marian Koekenbier, Jan Popping


Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Per 25 mei 2018 is de AVG van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).
Het OBV-bestuur verklaart hiermede dat zij naam, adres en woonplaats gegevens (NAW), geboortejaar, e-mailadressen, telefoonnummers  andere personalia en bankgegevens van de leden niet aan derden zullen verstrekken maar dat deze  gegevens alleen gebruikt zullen worden voor de jaarlijkse facturering en voor de interne informatie inzake leden.
Als er een foto wordt getoond dan wordt er van uitgegaan dat dit alleen met toestemming van de betrokkenen zal zijn.
Leden die niet willen dat zij in verslagen worden genoemd of op foto’s worden afgebeeld, kunnen dat per mail melden aan secretariaat@obv-abcoude-baambrugge.nl zodat ervoor zorg gedragen kan worden dat dit dan ook niet gebeurt.
Deze AVG-regels zullen vanaf nu worden gehanteerd. Na goedkeuring van deze regels in de algemene ledenvergadering van 2019 zullen zij worden opgenomen in het huishoudelijk reglement van de vereniging.


Zomeruitje zondag 24 juni 2018:

Op zondag 24 juni 2018 was het Zomeruitje. Het OBV ‘uitje’ viel ook dit jaar weer samen met de Lions Rabo Tour. Voor de OBV gold een aangepaste route, geschikt voor auto’s. Het middageten werd op een heel bijzondere plek genuttigd.


Algemene Leden Vergadering 2018
Op vrijdag 20 april 2018 heeft  in het “Dorpshuis De 5 Bogen” in Baambrugge de Algemene Leden Vergadering (ALV) plaatsgevonden.  Het concept verslag van de vergadering kunt u lezen door HIER te klikken.
De stukken van de Algemene Ledenvergaderingen vanaf 2016 vindt u onder het tabblad Vereniging.


Formulier voor automatische incasso
Het bestuur wil graag de contributie innen via automatische incasso. Daarvoor is een ingevuld en ondertekend machtigingsformulier nodig. Klik HIER voor het machtigingsformulier, dat u met pen in kunt vullen.
Wilt u online machtigen voor incasso. dan kunt u dat doen door het online machtigingsformulier na invulling te verzenden; dat formulier vindt u HIER.