Verenigingsnieuws


Sint-Nicolaasfeest: donderdag 29 november 2018
Evenals vorig jaar wordt in het Dorpshuis Baambrugge weer het Sint-Nicolaasfeest gevierd en wel op donderdag 29 november 2018. Sint wordt vanaf 16u00 verwacht; om circa 19u30 is het feest afgelopen.
De kosten bedragen € 10,=. Geef u tijdig op om teleurstellingen te voorkomen!
Heeft u geen vervoer om naar het feest te komen: laat het ons weten, we zullen dan ons best doen om dit op te lossen.
Bent u van plan ‘iets’ te doen, bijvoorbeeld een liedje of gedicht: laat het ons weten, Het wordt zeer op prijs gesteld.

U kunt zich voor het feest (tot uiterlijk 20 november 2018) opgeven:

  • met een aanmeldingsformulier, waarvan een online en een met de pen in te vullen variant bestaat. Voor het online aanmeldingsformulier klikt u HIER; de met pen in te vullen variant kunt u HIER ophalen.
  • door een e-mail te sturen naar << secretariaat@obv-abcoude-baambrugge.nl >>. Daarin graag vermelden ‘ik kom naar het Sinterklaasfeest’ en uw naam, adres, telefoonnummer en evt. email-adres.
  • op dinsdag 20 november 2018 tussen 10u00 en 11u00  in de Buurtkamer, in het Dorpshuis van Baambrugge of (op dezelfde tijd) in de Angstelborgh, Dorpszicht 22 te Abcoude.

Marian Koekenbier, Jan Popping


Enquête: cursusbehoefte over wat u kunt doen met Internet en de computer
Er bleek te weinig belangstelling te bestaan voor een cursus over het gebruik van internet en  computer. Daarom zal de Bibliotheek geen cursus organiseren, maar wel een gratis Open Inloop:
Datum :   nader te bepalen (januari 2019)
Locatie:   Bibliotheek Abcoude
De exacte datum van de Open inloop zal in de Groene Venen bekend gemaakt worden. Degenen, die het enquêteformulier hebben ingevuld, zullen we t.z.t. ook persoonlijk benaderen.

Mocht u zich nog niet hebben aangemeld en wel  interesse hebben, dan kunt u zich alsnog tot uiterlijk woensdag 2 Januari 2019 opgeven. Dat kan o.a. door het enquête-formulier in te vullen. Voor de online variant klikt u HIER. Het formulier om met de pen in te vullen kunt u HIER downloaden.

Wij zien u in het nieuwe jaar graag verschijnen in de Bibliotheek van Abcoude!

Jan Popping 06 – 54 92 1530
Marian Koekenbier 06 – 27 25 1923
Namens de Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen:
Saskia Willems, projectleider (tel. maandag t/m donderdag 0346 – 567519)


Formulier voor automatische incasso
Het bestuur wil graag de contributie innen via automatische incasso. Daarvoor is een ingevuld en ondertekend machtigingsformulier nodig.
Wilt u online machtigen voor incasso? Dat kunt u doen door het online machtigingsformulier na invulling te verzenden; dat formulier vindt u HIER.
Klik HIER voor het machtigingsformulier, dat u met pen in kunt vullen.


Rollatorspreekuur
Tijdens het rollatorspreekuur van Tympaan-De Baat kunt u gratis een ‘APK-keuring’ laten doen van uw rollator. Het doel van deze dienst is een bijdrage te leveren aan uw veiligheid. Veilig lopen met een goede rollator is heel belangrijk. Veel ongelukken met rollators kunnen namelijk voorkomen worden door bijvoorbeeld de remmen goed af te stellen en uw rollator op juiste hoogte af te stellen.
Kijk op Tympaan – de Baat.


Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Per 25 mei 2018 is de AVG van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).
Het OBV-bestuur verklaart hiermede dat zij naam, adres en woonplaats gegevens (NAW), geboortejaar, e-mailadressen, telefoonnummers  andere personalia en bankgegevens van de leden niet aan derden zullen verstrekken maar dat deze  gegevens alleen gebruikt zullen worden voor de jaarlijkse facturering en voor de interne informatie inzake leden.
Als er een foto wordt getoond dan wordt er van uitgegaan dat dit alleen met toestemming van de betrokkenen zal zijn.
Leden die niet willen dat zij in verslagen worden genoemd of op foto’s worden afgebeeld, kunnen dat per mail melden aan secretariaat@obv-abcoude-baambrugge.nl zodat ervoor zorg gedragen kan worden dat dit dan ook niet gebeurt.
Deze AVG-regels zullen vanaf nu worden gehanteerd. Na goedkeuring van deze regels in de algemene ledenvergadering van 2019 zullen zij worden opgenomen in het huishoudelijk reglement van de vereniging.


Zomeruitje zondag 24 juni 2018:

Op zondag 24 juni 2018 was het Zomeruitje. Het OBV ‘uitje’ viel ook dit jaar weer samen met de Lions Rabo Tour. Voor de OBV gold een aangepaste route, geschikt voor auto’s. Het middageten werd op een heel bijzondere plek genuttigd.


Algemene Leden Vergadering 2018
Op vrijdag 20 april 2018 heeft  in het “Dorpshuis De 5 Bogen” in Baambrugge de Algemene Leden Vergadering (ALV) plaatsgevonden.  Het concept verslag van de vergadering kunt u lezen door HIER te klikken.
De stukken van de Algemene Ledenvergaderingen vanaf 2016 vindt u onder het tabblad Vereniging.