Verenigingsnieuws


Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Vanaf 25 mei 2018 geldt er nieuwe, strengere regelgeving op het gebied van privacy, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze regelgeving vervangt de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).
Het belangrijkste verschil is dat de AVG ook een “inspanningsverplichting” kent. Dit betekent dat elke organisatie, die persoonsgegevens verwerkt, verplicht is vast te leggen welke gegevens ze registreert voor welk doel, op welke wijze etc. en daarbij ook vastlegt hoe bijvoorbeeld derden met deze gegevens dienen om te gaan.
Het bestuur zal komende tijd de Ouderen Belangen Vereniging (OBV Abcoude-Baambrugge) AVG bestendig maken in lijn met deze wetgeving en hierover de leden informeren.


Vooraankondiging Zomeruitje zondag 24 juni 2018
Voor de derde maal zal op zondag 24 juni 2018 de Lions Rabo Tour verreden worden en “het OBV Zomeruitje” valt ook dit jaar hiermee samen. We hopen opnieuw mee te dingen naar een verenigingspremie, die ten goede komt aan gesubsidieerde activiteiten voor onze leden.
De kosten zullen waarschijnlijk weer €15,- per persoon zijn. Chauffeurs worden zoals gebruikelijk ‘vrij’ gehouden.
Gestart wordt vanaf de Angstelborgh, ontvangst 10.00 uur, vertrek ca. 10.30 uur.
Aanvullende informatie in het OBV periodiek in juni of zodra beschikbaar hier op de website. Nu al deze aankondiging en oproep, ook omdat de indeling altijd een leuke, maar lastige puzzel is…
Wilt u weten hoe u zich kunt aanmelden als passagier of als chauffeur, klik dan HIER. Daar vindt u ook het aanmeldingsformulier dat u met pen kunt invullen.
Wilt u zich direct online aanmelden, klik dan HIER.


Formulier voor automatische incasso
Het bestuur wil graag de contributie innen via automatische incasso. Daarvoor is een ingevuld en ondertekend machtigingsformulier nodig. Klik HIER voor het machtigingsformulier, dat u met pen in kunt vullen.
Wilt u online machtigen voor incasso. dan kunt u dat doen door het wijzigingsformulier in te vullen; dat vindt u HIER.


Algemene Leden Vergadering 2018
Op vrijdag 20 april 2018 heeft  in het “Dorpshuis De 5 Bogen” in Baambrugge de Algemene Leden Vergadering (ALV) plaatsgevonden. De bijeenkomst werd afgesloten met een eenvoudige warme maaltijd.

De stukken van deze vergadering kunt u alsnog inzien door te klikken op het betreffende stuk:.