Commissies

Commissie Communicatie (Redactie periodiek 55+Steek uw licht op).
De commissie Communicatie bestaat uit Elly van Luijn (e.luijn@chello.nl)
en Joska Hoppe (j.hoppe31@upcmail.nl).

Commissie Bouwen & Wonen.
De commissie Bouwen & Wonen bestaat uit Henk Meijer en ………… (vacature).

Commissie Verkeer & Vervoer.
De commissie Verkeer & Vervoer staat onder leiding van Gerard Munnik en Bert van Walbeek; tevens is Wim Verbree lid.

Commissie Zorg.
De commissie Zorg staat onder leiding van Jan Popping.

Ledenadministratie.
Frans Snelderwaard en Marian Koekenbier.

Kascommissie.
De commissie bestaat uit Aafke Kegel en Cor Burggraaf;
plaatsvervangende leden: Cees Spanbroek en ………… (vacature).

Bezorging periodiek 55+Steek uw licht op.
o.l.v. C. van Schaik en Jan van Wieringen.

Website.
De website wordt onderhouden door Ben Verbeeten Jr en Marian Koekenbier.