Financiën

Beloningsbeleid
Aan de bestuursleden alsmede aan voor de vereniging werkzame vrijwilligers wordt geen vergoeding verstrekt. 

Fiscaal nummer 8165.89.458

Kamer van Koophandel inschrijvingsnummer 40480053

Bankrekeningnummer NL90 ABNA0 502 979 054

Contributie
De jaarlijkse contributie bedraagt € 10.= voor één persoon,  € 15.= voor twee personen op één adres. In de 2024 wordt de contributie met € 2.50 verhoogd tot € 12.50 resp. € 17.50.