Financiën

Beloningsbeleid
Aan de bestuursleden alsmede aan voor de vereniging werkzame vrijwilligers wordt geen vergoeding verstrekt. 

Fiscaal nummer 8165.89.458

Kamer van Koophandel inschrijvingsnummer 40480053

Bankrekeningnummer  NL54INGB0006217718 ten name van OUDEREN BELANGEN VERENIGING

Contributie
De jaarlijkse contributie bedraagt € 12.50 voor één persoon,  € 17.50 voor twee personen op het zelfde adres.