VerenigingsNieuws
NA INTELLIGENTE LOCKDOWN
Op zondagmiddag 12 juli 2020 geeft het duo LeCoultre&VanHees om 15u00 een concert in de Dorpskerk van Abcoude (klik HIER of HIER voor meer informatie; klik HIER om kaarten te bestellen).

Vanaf donderdag 6 augustus 2020 gaan de ontbijtjes van Koot weer van start (klik HIER voor meer informatie)


PERIODIEK 55+ STEEK UW LICHT OP (36:2 juni 2020)
De juni 2020 editie van het periodiek is verschenen. U kunt deze online lezen als pdf-bestand (klik HIER) of als tekst-bestand (klik HIER).


OPBOUW CORONACOLLECTIE door Regionaal Historisch Archief
Het Regionaal Historisch Centrum (RHC) Vecht en Venen verzamelt informatie en materiaal voor een op te bouwen Coronacollectie en vraagt daarvoor uw medewerking.
Welke informatie het RHC zoekt kunt U lezen op de site van de bibliotheek AVV (klik HIER) en op de site van het RHC Vecht en Venen (klik HIER).


DE BIBLIOTHEEK – BLIJVEN LEZEN TIJDENS DE CORONA-CRISIS
Door de corona-crisis is de service “bibliotheek aan huis” (zie hieronder)  opgeschort.
De AfhaalBieb en ThuisBieb zijn gesloten nu de Bibliotheek met strikte regels weer is opengegaan; die regels kunt u lezen door HIER te klikken.
Nu schrijvers niet naar de bibliotheek kunnen komen, is daar het project Ontmoet Schrijvers Online voor in het leven geroepen.


COMMISSIE BOUWEN&WONEN (mei 2020)
De commissie heeft op 3 februari jl. contact opgenomen met de gemeente De Ronde Venen of er mogelijkheden zijn voor de realisatie van een (kleine) aula op de Algemene begraafplaats in Abcoude.
Het antwoord van de administratief beheerder begraafplaatsen van de gemeente was: “helaas zijn wij van mening dat de begraafplaats in Abcoude zich, gezien de beperkte ruimte, niet leent voor het realiseren van een kleine aula. Om die reden wijzen wij het verzoek dan ook af.


OBV ‘ZOMERUITJE’ OP 14 JUNI 2020
Ook deze activiteit vervalt vanwege de corona-crisis.
Het uitje zou in het teken staan van onze bevrijding van 75 jaar geleden.
Diverse verdedigingswerken doen ons herinneren aan tijden van oorlog. Eén zo’n militaire locatie ligt in de nabijheid, maar deze kent u waarschijnlijk alleen maar van ‘horen zeggen’. Het leek een zeer geschikt doel voor de middagpauze en is bereikbaar via toeristische wegen, zodat er onderweg ook al veel te zien is.


BERICHTGEVING OVER HET CORONA-VIRUS IN DE RONDE VENEN
Het laatste nieuws over corona van de gemeente De Ronde Venen vindt u HIER.

Op de website van InwonersVoorInwoners is een speciale pagina gemaakt voor hulp ivm de corona-crisis (klik HIER). Op die pagina kunt u in de linker kolom zoeken naar CoronaHulp voor Ouders, de Boodschappenlijn of CoronaHulp (in actie voor elkaar).
Kijk ook eens op de site CoronaHulp Uithoorn De Ronde Venen .

In het periodiek 36:1 van april 2020 staat ook een artikel over corona. Om dat te lezen klik u HIER.

Voor nieuws van Tympaan – de Baat over de corona-crisis klikt u HIER


PERIODIEK 55+ STEEK UW LICHT OP (36:1 april 2020)
De april 2020 editie van het periodiek is verschenen. U kunt deze ook online lezen; kijk daarvoor onder het tabblad Periodiek 55+ Steek uw licht op.
PS
In de toelichting op de balans 2019 op pagina 18 van het boekje is een storende fout geslopen. Als eigen vermogen per 31-12-2019 staat vermeld € 222.085.79. De oplettende lezer zal direct zien dat dit € 22.085.79 moet zijn.


ALGEMENE LEDEN VERGADERING (ALV) 2020
De eerder voor donderdag 16 april 2020 aangekondigde Algemene Ledenvergadering (ALV) 2020 is in verband met de Corona-epidemie uitgesteld. Zodra een nieuwe datum is vastgesteld, zult u dat hier kunnen lezen.


OBV ABCOUDE-BAAMBRUGGE IN WITTE WEEKBLAD
In het Witte Weekblad – De Ronde Venen van 10 maart 2020 staat een artikel over onze vereniging. Als u dat wilt lezen, kunt HIER klikken.


WORKSHOP EHBO
Op maandag 26 oktober 2020 is er van 10u00 tot 12u30 een Workshop EHBO in de Angstelborgh te Abcoude. U kunt er meer over lezen door HIER te klikken; daar leest u ook hoe zich kunt aanmelden.


INFORMATIE OVER DE NIEUWE DONORWET
Op 1 juli 2020 gaat de nieuwe donorwet in. Alle mensen van 18 jaar en ouder, die ingeschreven zijn in een Nederlandse gemeente, komen dan in het Donorregister.
In het Donorregister staat of iemand na zijn dood orgaan- en weefseldonor wil zijn. Iedereen die na 1 juli 2020 geen keuze invult, komt in het donorregister met de vermelding ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’.
De informatiebijeenkomst in de Bibliotheek Abcoude, die gepland was voor dinsdag 21 april 2020, is afgelast.
De website van het donorregister is www.donorregister.nl


OBV ‘ZOMERUITJE’ OP 14 JUNI 2020
VOORAANKONDIGING EN AANMELDINGSFORMULIER
Terwijl we dit schrijven is het nog hartje winter, lijkt het wel lente en denken we al aan het traditionele ‘OBV Zomeruitje’. Inderdaad, nogal bijzonder, en niet alleen omdat het op zondag 14 juni 2020 strikt genomen nog geen zomer is. We hebben nu al, januari 2020, een mogelijke route en locatie verkent!

Dit jaar herdenken en vieren we onze bevrijding van 75 jaar geleden. Diverse verdedigingswerken doen ons herinneren aan tijden van oorlog. Eén zo’n militaire locatie ligt in de nabijheid, maar deze kent u waarschijnlijk alleen maar van ‘horen zeggen’. Het lijkt ons een zeer geschikt doel voor de middagpauze en is bereikbaar via toeristische wegen, zodat er onderweg ook al veel te zien is.

Eerdere jaren moesten we soms “helaas, u bent te laat, we zitten al vol” verkopen. Daarom nu alvast de vooraankondiging en de mogelijkheid om in te schrijven. ‘Wie het eerst komt, het eerst maalt’, ook al omdat de voorzieningen begrensd zijn.

Voor de vijfde maal zal op 14 juni 2020 ook de Lions Rabo Tour verreden worden en ons ‘Uitje” valt ook dit jaar hiermee weer samen. We hopen opnieuw mee te dingen naar een verenigingspremie, die ten goede komt aan gesubsidieerde activiteiten voor onze leden.

De kosten bedragen ook dit jaar € 15,- per persoon, die u contant betaalt bij aankomst.
De chauffeurs worden zoals gebruikelijk ‘vrij’ gehouden. Gestart wordt vanaf Tympaan-De Baat/Angstelborgh, waar u vanaf 10.00 uur met koffie/thee en gebak wordt ontvangen.
Vertrek ca. 10u30. Aanvullende informatie volgt in het OBV periodiek dat begin juni 2020 wordt verspreid en hier op de website onder VerenigingsNieuws.


GELDAUTOMATEN – GELDMAAT
De banken vervangen al hun geldautomaten door Geldmaten. Deze operatie moet aan het eind van 2020 zijn afgerond. Op www.geldmaat.nl kunt u daarover veel informatie vinden. Ook staan daar video’s, waarin wordt getoond hoe u de Geldmaat gebruikt. Om te zien hoe u een vast bedrag kunt opnemen klikt u HIER.
Zoekt u een Geldmaat, kijk dan op de locatiewijzer; overigens wordt daar de geldautomaat bij Plus Koot niet vermeld.


AFVALKALENDER
De gemeente De Ronde Venen heeft in 2019 voor het laatst een afvalkalender uitgegeven. Het ophaalschema voor 2020 is weer veranderd. Wilt u weten wanneer bepaald afval bij u in de straat wordt opgehaald, dan kunt u dat nakijken door op MijnAfvalwijzer uw postcode en huisnummer in te vullen. Daar is ook een afvalkalender voor uw postcode als pdf-bestand beschikbaar; voor postcode 1391 LL kunt u HIER klikken.
Deze informatie vindt u ook in de app Afvalwijzer (Android; iOS/Apple; Windows). Als u in de app notificaties aanzet, wordt u zelfs gewaarschuwd dat en welk afval u buiten moet zetten.
Informatie over de gemeentelijke afvalbrengstations vindt u HIER.


COMMISSIE VERKEER&VERVOER (december 2019)
Ook de afgelopen periode is er niet veel ontwikkeling op het gebied van deze commissie. Daarom een overzicht van de in de afgelopen tijd behaalde resultaten en de punten die nu op het actielijstje van de commissie staan. Dit overzicht kunt u lezen door HIER te klikken.


COMMISSIE BOUWEN&WONEN (december 2019) – `HET DIK VOOR ELKAAR HUIS’
Op 14 november 2019 is er in ´t Hoogt’ aan het Kerkplein te Abcoude een derde bijeenkomst geweest over de realisatie van ´Het dik voor elkaar huis´. Meer informatie hierover kunt u lezen door HIER te klikken.


FORMULIER VOOR AUTOMATISCHE INCASSO
Het bestuur wil graag de contributie innen via automatische incasso. Daarvoor is een ingevuld en ondertekend machtigingsformulier nodig.
Wilt u online machtigen voor incasso? Dat kunt u doen door het online machtigingsformulier na invulling te verzenden; dat formulier vindt u HIER.
Klik HIER voor het machtigingsformulier, dat u met pen in kunt vullen.


HULP BIJ DE COMPUTER – DIGITAAL VRAGENUUR
Iedere dinsdagmiddag was er een Digitaal vragenuur in de Bibliotheek voor kleine problemen met uw computer, tablet of telefoon. Wegens geringe belangstelling moet u daarvoor vanaf nu van te voren een afspraak maken in de bibliotheek; dat kan ook telefonisch 0294-284343.
N.B. U hoeft hiervoor geen lid te zijn van de bibliotheek.


BIJEENKOMSTEN OVER DEMENTIEVRIENDELIJKE GEMEENTE
In alle dorpen van gemeente De Ronde Venen worden informatiebijeenkomsten over het project “Dementievriendelijke gemeente” georganiseerd.
In Baambrugge is de bijeenkomst op woensdag 26 februari 2020 (vanaf 19u) in De Vijf Bogen;
in Abcoude op woensdag 6 mei 2020 (vanaf 19u) in ontmoetingscentrum Angstelborgh.
Meer informatie kunt u vinden op de website van de gemeente De Ronde Venen door HIER te klikken.


HULP BIJ DE COMPUTER VOOR INWONERS VAN ABCOUDE-BAAMBRUGGE
De OuderenBelangenVereniging Abcoude-Baambrugge organiseert samen met SeniorWeb De Ronde Venen en de Bibliotheek, een aantal activiteiten om de inwoners te helpen met het gebruik van de computer, tablet en telefoon.
Cursus Klik&Tik
Als u nog helemaal geen ervaring heeft met het gebruik van de computer, kunt u  meedoen met de cursus Klik&Tik. In deze cursus oefent u met de muis en het toetsenbord van de computer, en u leert internet gebruiken. Meer informatie over deze cursus vindt u op de site www.bibliotheekavv.nl of vraag er naar in de Bibliotheek of bel 0294-284343.

Voor alle activiteiten geldt: u hoeft geen lid te zijn van de Bibliotheek.


ALGEMENE LEDEN VERGADERING (ALV) 2019
Op donderdag 18 april 2019 is in “Dorpshuis De 5 Bogen” in Baambrugge de Algemene Ledenvergadering (ALV) 2019 gehouden. De bijeenkomst is afgesloten met een eenvoudige warme maaltijd.
Tijdens de vergadering is o.a. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) besproken, welke per 25 mei 2018 in de Europese Unie (EU) van kracht is geworden.
Het OBV-bestuur heeft verklaard, dat NAW-gegevens (NAW= naam, adres en woonplaats), geboortejaar, e-mailadressen, telefoonnummers,  andere personalia en bankgegevens van de leden niet aan derden zullen worden verstrekt. Deze  gegevens zullen alleen gebruikt worden voor de jaarlijkse facturering en voor de interne informatie inzake leden.
Als er een foto wordt getoond dan wordt er van uitgegaan dat dit alleen met toestemming van de betrokkenen zal zijn.
De ALV ging met deze AVG-regels akkoord.
De vergaderstukken kunt u inzien door er hieronder op te klikken:


DE BIBLIOTHEEK AAN HUIS
De Bibliotheek is er voor iedereen.
Kunt u zelf -tijdelijk- moeilijk naar de Bibliotheek komen, bijvoorbeeld omdat u slecht ter been bent? Dan komt de Bibliotheek naar u. Het werkt als volgt:
een medewerker van de Bibliotheek komt bij u op bezoek voor een kennismakingsgesprek. U kunt dan vertellen welke boeken u het liefst leest. De medewerker zoekt voor u de boeken bij elkaar en die worden regelmatig bij u aan huis gebracht en opgehaald.
Heeft u internet?
Dan kunt u ook zelf in de catalogus kijken welke (grootletter)boeken, luisterboeken, tijdschriften en films de Bibliotheek heeft. U kunt de materialen direct via de website reserveren.
Reserveren binnen de Bibliotheek AVV is gratis. De medewerker brengt uw gereserveerde materialen bij u aan huis.
Vindt u de kleine lettertjes lastig?
U leest graag, maar u hebt moeite met de kleine lettertjes? Als u slechter gaat zien, zijn onze boeken in grote letter een uitkomst. Ook handig zijn luisterboeken. Dit zijn boeken op cd die worden voorgelezen, soms door de auteur zelf.
Hoe kan ik gebruik maken van de Bibliotheek aan huis?
Om gebruik te kunnen maken van de Bibliotheek aan huis heeft u een standaardabonnement nodig van de Bibliotheek. Daarnaast zijn er geen extra kosten aan verbonden.
Waar kan ik mij aanmelden?
Wilt u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek? Dat kunt u doen tijdens de openingstijden van Bibliotheek Abcoude (Ma-Di-Wo-Vrijdag van 14.00-18.00 uur) telefoonnummer 0294 – 28 4343.
U kunt zich ook online aanmelden voor de Bibliotheek aan huis door HIER te klikken.


BRIEVENBUSSEN
Zoals u misschien hebt gemerkt of hebt gelezen, zijn er in 2018 brievenbussen verwijderd. De reden voor de verandering was dat we in Nederland steeds minder post versturen. De OBV heeft zich verzet tegen het verwijderen van postbus(sen), maar helaas zonder resultaat. Aanleiding om u te wijzen op de Locatiewijzer van Post.NLOp deze webpagina kunt u zoeken waar u voor welke postdiensten terecht kunt.
Voor het kaartje van Abcoude klikt u HIER ; voor het kaartje van Baambrugge HIER .


LID WORDEN VAN DE OBV
Bent u zelf nog geen lid van de OBV, geef u dan nu op als lid. Kent u een 55+-er, die nog geen lid is, maak haar/hem dan lid. Met het lidmaatschap van de OBV bent u als 55+-er van verzekerd, dat uw belangen behartigd worden.
Met uw lidmaatschap (jaarlijkse contributie slechts € 10,= per persoon en € 15,= voor een gezin) kunt u rekenen op onze blijvende inzet.
U kunt zich als lid op een van de volgende manieren aanmelden:

  • via het aanmeldingsformulier:
    voor het online aanmeldingsformulier klikt u HIER; de met pen in te vullen variant kunt u HIER ophalen
  • via e-mail: secretariaat@obv-abcoude-baambrugge.nl
  • door een briefje  met naam, adres en telefoonnummer in een van de blauwe OBV-bussen stoppen, die u in Abcoude bij AH en Plus Koot vindt en in Baambrugge bij de Dagwinkel (v/h Troefmarkt).