Doel, Beleid en Activiteiten

Doelstelling
De Ouderen Belangen Vereniging heeft ten doel het behartigen van de algemene belangen van de in Abcoude en Baambrugge woonachtige ouderen.

Beleidsplan
Het beleid van de vereniging is erop gericht om met zo veel mogelijk leden de algemene belangen van de vijfenvijftigplussers in Abcoude en Baambrugge te behartigen door in overleg te treden met o.a. overheidsinstanties en zorgaanbieders en daardoor zo aangenaam mogelijke leefomstandigheden te bevorderen.

Uitgeoefende activiteiten

  • Het uitgeven van een verenigingsblad, dat vier keer per jaar verschijnt.
  • Het informeren van de achterban over relevante, urgente zaken via email.
  • Het vragen aan de achterban naar hun mening over onderhanden zaken via email.
  • Het jaarlijks houden van een toegankelijkheidsschouw, het ene jaar in Abcoude, het andere in Baambrugge, tezamen met de gemeente, Stichting Tympaan-De Baat, Stichting Adviesgroep Gehandicapten (STAG), de wijkagent en NSWAC De Merenhof, waardoor verbeteringen in de looproutes in beide dorpen zijn aangebracht.
  • Het geven van advies inzake nieuwbouwprojecten in beide dorpen.
  • Het organiseren van een dagje uit, themabijeenkomsten en andere feestelijkheden voor ouderen.
  • Het werken aan goede welzijn en zorg.
  • Het ondersteunen van het AED-project in beide dorpen.
  • Het ondersteunen van Sporthuis Abcoude in Abcoude.