Aanmeldingsformulier voor het lidmaatschap

Door het invullen en verzenden van onderstaand formulier geeft u zich op als lid van de OuderenBelangenVereniging (OBV) Abcoude-Baambrugge.
U kunt middels dit formulier ook uw eventuele partner aanmelden.

  Druk na het het formulier te hebben ingevuld op de knop verzenden onderaan.

  Lid: MevrouwDe HeerGeen aanhef
  Voorletters (verplicht) / Naam (verplicht)

  Geboortejaar:
  Uw email (verplicht)

  Partner: MevrouwDe HeerGeen aanhef
  Voorletters / Naam

  Geboortejaar:
  eMail partner

  Graag ontvang ik berichten van de OBV op het email-adres van:
  lidpartnerbeiden

  Adres:
  Straatnaam en huisnummer:

  Postcode / Woonplaats:
  /

  Telefoonnummer (thuis / mobiel):
  /

  Machtiging voor automatische incasso van de contributie.
  Als u toestemming verleent, zal de OBV jaarlijks de contributie van uw rekening laten afschrijven. Als u het met deze afschrijving niet eens bent, kunt u deze laten terugboeken (storneren). Neem hiervoor binnen acht weken contact op met uw bank of boek het zelf terug met behulp van internet-bankieren.

  Bankrekeningnummer (IBAN):
  ten name van:
  (zoals vermeld op rekeningafschriften)
  Toestemming automatische incasso: janee

  Mag het bestuur u benaderen voor een helpende hand binnen de vereniging?
  janee

  Opmerkingen:

  Please prove you are human by selecting the Car.