55+ Steek Uw licht op (34:2) juni 2018 – tekst

VAN DE VOORZITTER>
In deze zomerse dagen kregen wij de hond van onze dochter te logeren. Je zorgt uiteraard als hondenbezitter dat je beest goed verzorgd achterblijft. Maar ja, er zijn ook dierenbeulen die lekker op vakantie gaan en hun hond in het bos aan een boom vastzetten. Voor deze mensen zou ik willen, dat zij ook maar eens aan een boom
vastgezet worden.
Zelf zijn wij ooit begonnen met een kat als huisdier. Een collega van ons had een nestje en wij mochten een kitten uitzoeken. Het was een kruising tussen een Siamees en een Cyperse kat. We noemden hem Joris. Ik spreek in de verleden tijd, want hij is al lang geleden
overleden. Maar wat hebben wij veel meegemaakt met deze poes. We woonden destijds in de Bijlmermeer in een flat op de zevende etage. De kat kon daar uiteraard niet naar buiten. Toch wist hij wel eens op het balkon te komen. Via een brandgat trippelde hij naar de
buren. In ons geval waren dat Japanners, die in het Amsterdamse Okurahotel werkten. Overdag slapen en ’s avonds hard werken.
Het gebeurde op een warme dag dat Joris er weer vandoor ging. Door het brandgat heen zag ik dat de slaapkamerdeur van onze buren openstond. Het was een bloedhete dag.
Ik kronkelde mij door het brandgat heen en zag dat onze Joris onder het bed van de slapende Japanner lag. Als een volleerd inbreker sloop ik op mijn buik naar het bed van de Japanner. Ik kon de kat gelukkig pakken. De vaste slaper was waarschijnlijk zo moe, dat
hij er niets van heeft gemerkt. Achteraf vraag je jezelf dan wel af: “wat was er gebeurd als onze buurman wakker was geworden?”.
Enkele weken later was hij er weer vandoor gegaan. Nu door een bovenraampje. Vier balkons verder wist een vriendelijk Surinaams gezin te vertellen dat onze kat bij hen op visite was.
Joris was niet altijd even aardig voor ons. Hij viel ons soms aan door een gerichte actie op de benen. Vanuit de badkamer moest je spurtend je bed inspringen en snel het dekbed over je benen gooien. Was je te laat, dan hing hij aan je benen. Menigeen vond dit gedrag zo
extreem dat wij meerdere malen het advies kregen de kat weg te doen. Wij hebben dit echter nooit gedaan.
Wel hebben we er een tweede poesje bijgenomen in de hoop dat Joris wat rustiger zou worden. Het tegenstelde is waar. Achter elkaar aanrennen om dan met een krachtige afzet van het leren bankstel te springen. Het bankstel werd een grote krabplank.
We hadden ons wel voorgenomen na het overlijden van de katten nooit meer een poes te nemen. Dit is ons tot nu toe gelukt. Wat resteert zijn herinneringen.
We gaan er even tussen uit. Uiteraard weer naar ons geliefde eiland Terschelling. Mocht u ook nog weggaan, dan wens ik u een prettige vakantie.
Dick Kok

VAN DE REDACTIE
Voor u ligt alweer het derde periodiek van 2018 waar we met genoegen aan hebben gewerkt. Wij wensen u weer veel leesplezier toe. Regelmatig krijgen wij complimenten over het periodiek, de inhoud en de uitstraling van het boekje. Uiteraard zijn wij verheugd daarover, maar willen niet alle credits voor onze rekening nemen. Graag willen we iedereen bedanken voor het aanleveren van de diverse teksten en foto’s.
Bij deze willen we Linda Moen, grafisch ontwerper, in het zonnetje zetten. Zij verzorgt namelijk de lay-out van dit boekje en daarvoor verdient zij zeker een compliment. Linda bedankt!

WAT TE DOEN BIJ GEVONDEN/VERLOREN VOORWERPEN:
Doe bij de gemeente aangifte over gevonden voorwerpen als tassen, sieraden en portemonnees. U kunt het voorwerp bij het gemeentehuis afgeven of thuis bewaren. Kleine voorwerpen kunt u ook afgeven via de inzamelbox bij Afvalbrengstation Abcoude. Een gevonden rijbewijs, paspoort of identiteitskaart moet u bij het gemeentehuis inleveren. Voorwerpen die minder waard zijn dan €450,- bewaart de gemeente 3 maanden. Na 3 maanden gaan de bruikbare voorwerpen naar de Kringkoop. Voorwerpen waar privégegevens op kunnen staan of van een diefstal afkomstig zijn worden vernietigd.

PROCEDURE AANVRAGEN
Heeft u op straat een voorwerp gevonden of verloren? Dan kunt u dit online melden via www.verlorenofgevonden.nl. Bij de politiepost in Reigersbos kunnen ook gevonden voorwerpen worden ingeleverd die dan later naar de gemeente De Ronde Venen worden verstuurd.
Joska en Elly

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)
Per 25 mei 2018 is de AVG van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).
Het OBV-bestuur verklaart hiermede dat zij naam, adres- en woonplaatsgegevens (NAW), e-mailadressen en telefoonnummers van hun leden niet aan derden zullen verstrekken, maar dat deze alleen gebruikt zullen worden voor de jaarlijkse facturering en voor informatie van de OBV aan hun leden.
Als er een foto wordt getoond, dan zal dit alleen met toestemming van de betrokkenen zijn. Leden die niet willen dat zij in verslagen worden genoemd of op foto’s worden afgebeeld, kunnen dat per mail melden aan secretariaat@obv-abcoude-baambrugge.nl zodat zorg gedragen kan worden dat dit dan ook niet gebeurt.
Deze AVG-regels zullen vanaf nu worden gehanteerd. Na goedkeuring van deze regels in de algemene ledenvergadering van 2019 zullen zij worden opgenomen in het huishoudelijk reglement van de vereniging.

VAN DE PENNINGMEESTER OVERGANG VAN ACCEPTGIRO NAAR INCASSO.
Sinds het vorige jaar heeft het bestuur gevraagd om de contributie door middel van automatische incasso plaats te laten vinden. Hiertoe kunt u ons toestemming verlenen door middel van het invullen van een machtigingsformulier om de jaarlijkse contributie automatisch van uw bankrekening te laten overschrijven. Inmiddels hebben zo’n driehonderd
leden deze toestemming gegeven. Hiermee wordt voorkomen dat elk jaar een aantal leden zich bezig moet houden met de ledenadministratie en het versturen en rondbrengen van de betalingsverzoeken.
De machtigingsformulieren zijn te vinden in ons periodiek en op de website:
www.obv-abcoude-baambrugge.nl.
Het ingevulde formulier kunt u deponeren in een van de blauwe OBV-bussen in Abcoude bij Plus Koot, Albert Heijn en de Dagwinkel (voorheen Troefmarkt) in Baambrugge. Ook kunt u het ingevulde formulier op de bus doen en versturen naar de OBV-penningmeester:
Dhr. J.L. Dulfer, Gein Zuid 34 1391 JE, Abcoude.
In november wordt dan de contributie geïnd voor het daaropvolgende jaar.
De leden die de automatische afschrijving toch bezwaarlijk blijven vinden worden verzocht hun contributiebedrag in de maand november of december over te maken op bankrekening: NL 54 INGB 0006 2177 18 t.n.v. de OBV.
Jan Dulfer

NIEUWS VAN DE COMMISSIE VERKEER EN VERVOER
De volgende onderwerpen zijn nog gaande of de afgelopen periode afgedaan.

PRORAIL
De commissie van vervoer en verkeer heeft een verzoek bij ProRail gedaan over het plaatsen van een overdekte abri op het perron van het station Abcoude.
Op 31 juli jl. ontving de commissie onderstaande reactie van ProRail:
“U heeft contact met ons opgenomen over een opmerking over het perronmeubilair op station Abcoude. Bedankt voor uw bericht. Ik begrijp dat er wel nieuw meubilair is geplaatst op het station, maar dat er nog geen vervanging is voor de overdekte abri aan de Utrechtse zijde. Het is correct dat de abri nog niet vervangen is. De verwachting is dat de abri voor het eind van 2018 vervangen wordt.
In eerste instantie was er geen vervanging gepland. Na opmerkingen van reizigers hebben wij deze beslissing herzien. Op dit moment wordt aan de uitwerking van een nieuw, transparant en langer beschuttingssysteem gewerkt. Deze beschutting zal beter op het perron passen dan de voormalige abri: we zorgen daarbij dat looproutes voor (visueel
beperkte) reizigers veilig en obstakelvrij zijn.
Bovenstaande commissie hoopt dat de beschutting voor de herfststormen is gerealiseerd.”

HET MUURTJE BIJ HOTEL ABCOUDE (VOORHEEN DE WAKENDE HAAN)
Het muurtje is vervangen en er is meer ruimte om met een rolstoel, rollator en kinderwagen de bocht door te lopen. Het heeft even veel commotie gegeven op Facebook, maar nu ook de buschauffeurs de nieuwe bocht onder controle hebben is het een verbetering voor de veiligheid. Nu lopen de kinderen weer als vanouds over het muurtje.

HET VOETPAD NAAR DE DERDE BRUG
Het paadje werd als een olifantenpad gebruikt en fietsers gingen op een onveilige wijze richting brug of linksaf richting de Voordijk. Er is best wel wat gedoe om geweest met de gemeente om de juiste en veilige oplossing te krijgen. Maar de stratenmakers van de
gemeente hebben het keurig voor elkaar gemaakt.
Fietsen gaat niet meer, maar lopen des te beter. Wel een trap, waardoor minder validen geen gebruik van het pad kunnen maken. Helaas was dit in de vorige situatie ook het geval.

VERKEERSSITUATIE GROEN IN ‘T PAUW
Hier zijn we nog in overleg met de gemeente. Er zijn verbeteringen aangepast zoals de plaats van de bloembakken. Het toenemende verkeer na de opening van de derde brug en meer bedrijvigheid aan de Voetangelweg is voor de direct aanwonenden een bron van zorg. We gaan met de gemeente in overleg of er mogelijkheden zijn om het verkeer beter te regelen en gelijk de overlast voor de bewoners te beperken.

VERBREDING DORPSBRUG BAAMBRUGGE
De verbreding van de brug heeft vertraging opgelopen. De gemeente verwacht dat zij in het najaar het verbreden en verbeteren van de brug gaan realiseren.
De inrichting van de Rijksstraatweg wordt aansluitend aangepakt. We zullen vragen aan de gemeente of een lid van onze commissie kan aansluiten bij de werkgroep die naar de inrichtingsmogelijkheden gaat kijken.

NAJAARSSCHOUW
In Baambrugge is de afwikkeling van de najaarsschouw nog gaande.

BIJDRAGEN VAN TYMPAAN-DE BAAT EN HET SERVICEPUNT
Beste mensen,
Deze editie wilde ik eigenlijk niet weer starten met een “praatje over het weer”, maar wat was
het desondanks een hete zomer tot op heden! We zomeren nog even door tot in september, wanneer iedereen hopelijk weer uitgerust en helemaal fris is om zich op het laatste seizoen van dit jaar te storten. Want in september starten de activiteiten en cursussen bij Tympaan-De Baat weer.
Bridgen, handwerken en jeu de boules zijn de hele zomer door gegaan, bingo en ook het Repaircafé waren slechts één keer afwezig vanwege de verbouwing in de Angstelborgh.
Vanaf maandag 3 september start weer het Line Dance, dinsdag 4 september ‘s ochtends start de Ouderen zit/sta gym.
Voor beide activiteiten kunt u zich hiervoor aanmelden bij Spel&Sport de Ronde Venen. Natuurlijk beginnen ook de eettafels weer.
Een nieuwe cursus filosofie start vanaf woensdag 5 september. Op donderdag 13 september start de groep `Van somberheid naar Balans’ (mits er voldoende inschrijvingen zijn).
Het Klanten Contact Centrum is opgeheven, dus u kunt zich vanaf heden aanmelden voor alle activiteiten/eettafels etc. bij de Service Punten telefoon: 0297- 587600.
I.v.m. de werkzaamheden zal de Angstelborgh vanaf 19 tot 28 september gesloten zijn. In die periode zal er een nieuwe en schitterende vloer gelegd worden.
De meeste activiteiten komen in die week te vervallen.
Ontbijtje Koot en diverse andere kleine activiteiten zullen plaatsvinden in de Geinzaal, uiteraard mits dat mogelijk is.

Onderstaand nog wat onderwerpen.
• Het Rollatorspreekuur in de Angstelborgh in Abcoude die gepland stond voor 7 september is verzet naar 5 oktober.
• H&A-mode komt op maandag 15 oktober 2018 vanaf 10:00 tot 12:00 uur hun collectie dames- en herenmode presenteren.
• De Green Duck. Op de eerste maandag van oktober is het weer heerlijk lunchen bij de Green Duck. Bent u nog nooit eerder geweest, meld u zich dan vanaf september snel aan omdat u dan voorrang heeft!
Kosten zijn 5 euro, inclusief 1 drankje.
Reserveren bij de Service Punten, telefoon: 0297-587600.
• De Diligence (Plusbus van Abcoude) heeft een bijdrage ontvangen van het RABO coöperatief fonds waardoor de uitstapjes goedkoper zijn!
De Diligence nieuwsbrief ligt elke maand in het dienstencentrum. Vergeet hem niet mee te nemen zodat u zich kunt opgeven voor deelname aan onze vele leuke uitstapjes!
• Vrijwilliger Bediening Bridgegroep gezocht. Wij zijn met spoed op zoek naar een vrijwilliger om tijdens de bridge op de dinsdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur te assisteren in de bediening. Hij/ zij ondersteunt Jan van Walbeek.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Annemarie Keja. Telefoon: 0294-284824.
Namens al mijn collega’s een vriendelijke groet engraag tot ziens!
Annemarie Keja

ONTMOETINGSGROEP BLIJF ACTIEF
Actief blijven, zowel lichamelijk als geestelijk, helpt bij het in stand houden of zelfs verbeteren van de conditie. Onderzoek toont aan dat mensen die vaker andere mensen ontmoeten langer actief blijven.
Vooral voor mensen van 55 jaar en ouder is het van belang om zo lang mogelijk zelf van alles te blijven doen. U wordt misschien wat vergeetachtig, maar door actief te blijven “onthoudt” uw lichaam langer bepaalde gewoonten, handelingen en blijft u soepeler
functioneren. “Use it or you lose it” is in dit verband een treffend Engels gezegde.
De Blijf Actief-groep is in 2011 opgezet door stichting Tympaan – de Baat en bedoeld voor mensen met geheugenproblemen van allerlei aard.
Elke woensdagochtend is er in de Angstelborgh van 10.30 tot 13.30 uur een bijeenkomst van deze groep, bestaande uit max. 10 deelnemers. Begeleiding vindt plaats door Ciska Dols en Jolien Post.
De Blijf Actief-groep is erop gericht om datgene te doen wat u zelf wilt en kunt. U heeft het nodige meegemaakt in uw leven en heeft voor anderen het nodige te bieden. U kunt daarom ook zelf ideeën aandragen voor een deel van het programma.
Geheugentraining in de vorm van een quiz en (taal) spellen die wekelijks wordt gegeven. Daarnaast worden er bewegingsoefeningen gedaan en bij mooi weer bijvoorbeeld Jeu de Boules. Ook uitstapjes en museumbezoek staan regelmatig op het programma.
De ochtend wordt afgesloten met een gezamenlijke lunch. De kosten voor deelname incl. koffie/thee, drankjes, lunch e.d. zijn €7,50 per keer.
Kosten voor deelname aan bijzondere activiteiten worden kostendekkend in rekening gebracht.
Voor vervoer moet men zelf zorgen, maar het is ook mogelijk om dit met de Regiotaxi of met Automaatje te regelen.
Het is altijd mogelijk om één of meerdere keren te komen kijken met bijvoorbeeld uw partner/kinderen of de thuiszorg.
Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen
met Tympaan–de Baat, telefoon: 0294-284824 of met Ciska Dols telefoon: 06-43702418.

FILOSOFIEKRING ABCOUDE SEIZOEN 2018-2019
De filosofiekring Abcoude is een filosofisch georiënteerde lees- en gespreksgroep. Op dit moment lezen en bespreken wij het boek Hannah Arendt van Dirk de Schutter en Remi Peeters, afgewisseld met teksten van Joke J. Hermsen over Hannah Arendt.
Hannah Arendt is een denker die op dit moment volop in de belangstelling staat.
Dit staat wellicht niet los van de actualiteit en dit geeft een extra stimulans tot onderling gesprek.
In de kring trachten we met elkaar via de teksten het denken van Arendt op het spoor te komen. Het onderling gesprek dat hieruit voortvloeit wordt in de kring als een groot belang gezien. Waar nodig of wenselijk licht Hans Beuk als begeleider van de kring filosofische thema’s verder toe. Van elke kringbijeenkomst wordt een verslag gemaakt.
Enige bekendheid met de westerse filosofie is aanbevolen.
Aantal deelnemers: maximaal 12 personen
Dag van de week: eerste woensdag van de maand
Start: 5 september
Tijd: van 10.00 tot 12.00 uur
Locatie: Angstelborgh Dorpszicht 22 in Abcoude
Docent: Hans Beuk FOTO
Kosten: € 85,- voor het hele seizoen (tot juli 2019)

VRIJWILLIGERSWERK
MEER INFORMATIE
HIEROVER IS TE VINDEN
OP WWW.STEUNPUNTVRIJWILLIGERSWERK.
INFO.
JE KAN OOK CONTACT
OPNEMEN MET DYANNE VAN
TESSEL VIA VRIJWILLIGERSWERK@
STDB.NL

WIST U DAT…
Wist u dat het ontmoetingscentrum de Angstelborgh in Abcoude elke zondagmiddag geopend is voor een open inloop? Van 12.00 uur tot 17.00 uur kunt u er iedere zondagmiddag terecht om een kopje koffie te drinken, een kom verse soep te nuttigen of voor een hapje en een drankje, alles tegen zeer betaalbare prijzen. Een team van vrijwilligers van Tympaan-de Baat zorgt ervoor dat er elke zondag 2 gastvrouwen/heren aanwezig zijn.
U kunt er gewoon binnenlopen om een praatje te maken, maar er is ook gelegenheid
om te biljarten, te kaarten of een ander spelletje te spelen. Niets moet, veel kan.
Regelmatig organiseren de vrijwilligers een activiteit op de zondagmiddag, variërend van een uitstapje, filmmiddag, bingo of een gezamenlijke maaltijd.
Of u nu alleen bent, met z’n tweeën of met meer mensen wilt komen: u bent van harte welkom. Bent u toe aan iets nieuws neem dan een goed voornemen voor het komende seizoen en kom eens langs op de zondagmiddag in de Angstelborgh. Wie weet maakt u
er nieuwe kennissen of ontmoet u er oude bekenden.
Deze inloop is bedoeld voor 55-plussers uit Abcoude en Baambrugge.
Mocht het vervoer een probleem zijn dan kunnen we daar een oplossing voor bieden. Het adres van de Angstelborgh is: Dorpszicht 22 te Abcoude.
Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met Annemarie Keja, telefoon: 0294-284824

INFORMATIEF HUISBEZOEK
Er zijn twee redenen voor een informatief huisbezoek.
Ten eerste willen wij u informatie geven over zaken die voor u belangrijk (kunnen) zijn. Ten tweede willen Tympaan-De Baat en de gemeente graag weten hoe het met de 75-jarigen in De Ronde Venen gaat en waar zij nu, of mogelijk in de toekomst, behoefte aan hebben.

INFORMATIE VOOR U.
In De Ronde Venen zijn heel veel voorzieningen en regelingen voor ouderen. Op het gebied van gezondheidszorg, vrijwilligers die u kunnen helpen, activiteiten voor ouderen, wonen en financiële regelingen voor mensen die het niet zo breed hebben. De vrijwilliger die u een bezoek brengt is opgeleid om u hierin wegwijs te maken.
Aan de hand van een informatiemap wordt uitgelegd welke voorzieningen en regelingen er zijn.

INFORMATIE OVER U
U vult samen met de vrijwilliger een vragenlijst in. Uw antwoorden op deze vragen maken duidelijk waaraan u behoefte heeft. Dit geeft de gemeente en Tympaan- De Baat inzicht in de wensen van 75-jarigen op het gebied van welzijn, zorg en wonen.
• Bij wie gaat Tympaan-De Baat op bezoek?
De bezoeken worden aangeboden aan alle zelfstandig wonende senioren die dit jaar 75 jaar worden en bij alle nieuwkomers van 65 jaar en ouder in De Ronde Venen. Het huisbezoek is geheel vrijwillig.
• Hoe gaat het in zijn werk?
In de brief over het informatief huisbezoek wordt gevraagd of u mee wilt doen aan het
huisbezoek. Daarna neemt een vrijwilliger contact met u op. Als u wilt meewerken wordt een afspraak gemaakt. Natuurlijk blijft alles wat besproken wordt in het gesprek vertrouwelijk.
Meer informatie? Bel met Marianne White of mail m.white@stdb.nl

ANWB AUTOMAATJE ZOEKT CHAUFFEURS!
Vanaf oktober 2016 is AutoMaatje actief in De Ronde Venen en er zijn veel mensen die hier dankbaar gebruik van willen maken. Daarom zijn we nu op zoek naar nieuwe chauffeurs in de regio Abcoude/Baambrugge, want hier dreigt op korte termijn een tekort te ontstaan. Het gaat hierbij om inwoners in het bezit van een eigen auto die het leuk vinden om een andere inwoner te helpen door hem of haar ergens naar toe te brengen. Chauffeurs die zich aanmelden mogen niet ouder zijn dan 75 jaar (liefst iets jonger), zij worden vrijwilliger bij Tympaan-de Baat en vallen derhalve onder de verzekeringen die de gemeente voor vrijwilligersorganisaties heeft.
Aarzel dus niet langer, en meld u aan bij Liesbeth Boswijk van Tympaan-de Baat, telefoon: 0294-284824 of per e-mail l.boswijk@stdb.nl

ZES BIJEENKOMSTEN `HANDVATEN OM SOMBERHEID TE BOVEN TE KOMEN’
Als u last heeft van sombere gevoelens of licht depressief
bent is dit misschien iets voor u.
Tympaan-de Baat in samenwerking met Kwadraad biedt u 6 bijeenkomsten voor een positiever uitzicht. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen die last hebben van depressieve gevoelens, somberheid, of die ‘nergens meer zin in hebben’ en actief willen leren hoe ze hiermee om kunnen gaan.
Voor verdere informatie zie het periodiek nummer 2 van juni 2018. Aanmelden kan bij Annemarie Keja: Telefoon: 0294-284824 of via mail a.keja@stdb.nl

OMMEKAAR
NIEUWE PRAATGROEP BIJ TYMPAAN-DE BAAT VOOR MENSEN MET DE DIAGNOSE KANKER.
OMMEKAAR is een plek voor mensen die te maken hebben gekregen met de diagnose kanker. Wanneer je met kanker geconfronteerd wordt krijg je te maken met veel onzekerheden, verdriet en vragen. Contact met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt kan je helpen. Bijvoorbeeld bij het verwerken van indrukken en gevoelens die je ervaart in je ziekteproces.
Zaken die vaak alleen iemand die óók kanker heeft (of heeft gehad) begrijpt.
In laagdrempelige bijeenkomsten bieden we een luisterend oor en een plek waar je met gelijkgestemden contact kunt hebben, een plek waar je jezelf kan zijn, los van alle medische ballast. Hier kunnen we herkenning en erkenning bij elkaar vinden en evt. tips uitwisselen in een ongedwongen sfeer. Ook familieleden en betrokkenen zijn van harte welkom.
OMMEKAAR in de Angstelborgh Abcoude.
Iedere 1e en 3e donderdag van de maand, vanaf 6 september 2018 van 14.00 tot 16.00 uur.
Dorpszicht 22a, 1391LX Abcoude.
De toegang is gratis. Aanmelden is prettig, maar niet verplicht.
Voor info en aanmelding:
Loes de Kraker en Renée Splinter
Telefoon: 06-14341311 of: 06-24960451
e-mailadres: ommekaar@hotmail.com.

HET PENSIOEN
Na een leven hard werken is de tijd van het pensioen aangebroken. Een grote verandering die ook om een nieuwe tijdsindeling vraagt. Gelukkig is er in de
buurt van alles te doen en zijn er op veel plekken leeftijdsgenoten te ontmoeten. Deze keer de meest voorkomende onderwerpen rondom: “Ontmoeting en Ontspanning”.
Ik zoek gezelschap
Nieuwe mensen leren kennen via vrijwilligerswerk
• Via Steunpunt vrijwilligerswerk kunt u zelf of samen met een medewerker op zoek naar een
leuke vrijwilligersfunctie. Contact via Tympaan-de Baat, telefoon: 0297-230280
• Netwerkcoaching- Tympaan-de Baat kan u helpen in kaart te brengen wie u al kent en wat u van uw huidige netwerk kunt vragen en hoe u deze contacten kunt uitbreiden.
• Telefooncirkel van het Rode Kruis – Elke dag wordt u gebeld en u belt zelf ook weer iemand op om een praatje te maken en te vragen hoe het gaat.
Aanmelden kan via het Servicepunt.
• Maatje voor twee – De medewerker van Tympaan-de Baat gaat samen met u op zoek naar een vrijwilliger om tijd mee te besteden. Zoals samen koffiedrinken, een spelletje te doen of een wandeling te maken.
Aanmelden via Tympaan-de Baat.
• Sport Service De Ronde Venen – Helpt met het zoeken naar een geschikte sport of activiteit. Telefoon: 0347-778788
• Blijf Actief Groep – voor € 7,50 per keer kan er elke woensdagochtend met een groep bewogen worden in de Angstelborgh. Aanmelden via Tympaan-de Baat

Gezelschap voor mijn (chronisch zieke/dementerende) partner of kind
• Handje helpen – Zij maken een match met één van hun getrainde vrijwilligers die zowel voor gezelschap als ondersteuning zorgen. Telefoon: 030-2632950 of www.handjehelpen.nl
• Sport Service De Ronde Venen – Helpt ook met het zoeken naar een geschikte sport of activiteit die past bij de aard van de beperking. Telefoon: 0347- 778788

Een luisterend oor
• Hulp van de sociaal werker – Wanneer u privé met iemand wilt spreken over een probleem of iets waar u zich zorgen over maakt kunt u via Tympaan-de Baat in contact komen met één van de sociaal werkers. Telefoon: 0297-230280.
• Sensoor – Deze telefoonlijn kunt u bellen om anoniem uw probleem of uw zorg te bespreken, telefoon: 0900-0767.
• Lotgenotengroepen – Er bestaan ontzettend veel lotgenotengroepen. Bijvoorbeeld voor mensen die iemand verloren hebben aan kanker, een bepaalde ziekte hebben of iets traumatisch hebben meegemaakt. Via het internet zijn deze te vinden. Zoek dan via een zoekmachine op ‘onderwerp’ en lotgenotengroep.
Via Tympaan-de Baat zijn er lotgenotengroepen rondom dementie en depressie.
Mama Vita is de organisatie voor mensen die zorg hebben voor moeders met een kind met autisme. Via www.mamavita.nl vindt u meer info.

Contact met andere mantelzorgers
• Steunpunt Mantelzorg – Organiseert bijeenkomsten en voorlichtingen voor mantelzorgers. Ook zijn zij te benaderen met vragen en voor een aanvraag huishoudelijke hulp voor mantelzorgers of het aanmelden voor het mantelzorgcompliment.
Telefoon: 0297-230280
• Mezzo – De landelijke hulplijn voor alle vragen rondom mantelzorg. Telefoon: 0900-2020496 (10ct/ per minuut)

Ik zoek iets te doen
• Uitinderondevenen.nl – Op deze website zijn de uitjes, cursussen en voorstellingen te vinden van veel aanbieders in De Ronde Venen.
• Stichting Tjitse Hesselius – Organiseert geregeld uitjes voor alleenstaande senioren. Houd hiervoor de plaatselijke krant in de gaten.
• Diligence – Tympaan-de Baat organiseert elke maand weer uitjes met de Diligence. U kunt de nieuwsbrief vinden op www.stdb.nl of ophalen bij het Servicepunt. U kunt bellen met Tympaan-de Baat om te reserveren, telefoon: 0294-283302 iedere werkdag tussen 10.00 en 12.00 uur.
• Samen ontbijten –Elke donderdagochtend kunt u als senior voor 1 euro, zonder aan te melden, ontbijten in de Angstelborgh.
• Samen eten – Elke dinsdag (van september t/m mei). Ouderen uit Abcoude en Baambrugge kunnen in een gezellige omgeving samen eten in
de Angstelborgh. Aanvang 18.30 uur, kosten € 9,25 per persoon. Aanmelden kan via telefoon: 0294-283302 iedere werkdag tussen 10.00 en 12.00 uur.
• Uitjes via de ANBO – Om eens inspiratie op te doen kunt ook eens de website www.anbo.nl bekijken. Voor leden bieden zij kortingen.

Cursussen
• Cursusproject Abcoude en Baambrugge – op www.cursusproject-abcoude.nl vindt u het aanbod voor de komende tijd. Het aanmelden gaat via de website. Het Servicepunt kan u hier ook bij helpen.
• Kunstcentrum Kievitshoeve – op www.kunstcentrumkievitsheuvel.nl/cursussen/ vindt u hun
aanbod in onder andere beeldhouwen en het maken van websites.
• Uitinderondevenen.nl – op deze website vindt u ook aanbod van cursussen van andere aanbieders.

Vakanties
• Het Rode Kruis – Vakanties via het Rode Kruis info@nrkcruises.nl of telefonisch via 088-1307307
• Seniorenvakantie in een hotel via bijzonderevakanties.nl
• Vakantie in binnen- en buitenland voor zelfredzame ouderen via seniorvakantieplan.nl
• Zorghotel – Vakantie in zorghotels via Careyn
www.careynkaart.nl/erop-uit/erop-uit-met-zorg/vakanties-met-zorg/
• Geen geld voor vakantie – Wanneer u of uw partner een lichamelijke of verstandelijke beperking heeft en er is geen geld, maar wel een wens om op vakantie te gaan kan de hulp van stichting de Lichthoeve ingeroepen worden.
www.lichthoeve.nl/pg-14961-7-70270/pagina/01_home.html
Heeft u aanvullende vragen of wilt u alvast meer weten over het volgende onderwerp:
Werk en inkomen? Bel dan of kom langs bij het Servicepunt. U hoeft geen afspraak te maken.
In Abcoude zijn wij elke werkdag van 09:00 – 13:00 uur geopend in de Angstelborgh. Wij zijn ook telefonisch te bereiken via: 0297-587600. Maandag tot donderdag van 09:00 tot 16:00 uur en vrijdag van 09:00 tot 13:00 uur. Op www.servicepuntderondevenen.nl vindt u nog
meer interessante informatie.

SINT-NICOLAASFEEST: DONDERDAG 29 NOVEMBER 2018
Hoewel het OBV-uitje op 24 juni nog maar net achter de rug is en we het Spaans benauwd hebben in deze hitte, hierbij alvast de aankondiging van het Sinterklaasfeest.
Sint en zijn – door de zon nog meer – zwartgeblakerde Pieten laten nu al weten dat ze hun bezoek aan Onze Beste Vrienden (OBV) weer in de agenda hebben gezet.
Het Sint-Nicolaasfeest vindt plaats in Het Dorpshuis Baambrugge op donderdag 29 november van 16.00 uur tot ongeveer 19.30 uur.
Kosten zijn 10 euro per persoon.
Uiterlijk aanmelden voor 24 november.
U kunt zich aanmelden via de e-mail secretariaat@obv-abcoude-baambrugge.nl of met het onderstaande aanmeldingsformulier. Graag dit formulier deponeren
in de OBV-postbussen bij Koot of Albert Heijn in Abcoude, of de Dagwinkel in Baambrugge.
Persoonlijk aanmelden kan ook nog op dinsdag 20 november a.s. tussen 10.00 en 11.00 uur in de Buurtkamer, in het Dorpshuis van Baambrugge of in de Angstelborgh, Dorpszicht 22 te Abcoude. Wees er tijdig bij om teleurstelling te voorkomen!
Heeft u vervoersproblemen of een dieetwens: laat het ons weten, we zullen dan ons best doen om dit op te lossen.
Vindt u het leuk om “iets” te doen zoals het zingen van een liedje of het voordragen van een gedicht dan wordt dit zeer op prijs gesteld. Laat het ons weten.
Marian Koekenbier, Jan Popping

AANMELDINGSFORMULIER VOOR HET SINTERKLAASFEEST OP DONDERDAG 29 NOVEMBER 2018
Naam/namen:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefoonnummer:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mailadres:.. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dieetwens:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Vervoersproblemen: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Graag dit formulier deponeren in de OBV-postbussen bij Koot of Albert Heijn in Abcoude of de Dagwinkel in Baambrugge.

SAMEN ETEN IN BAAMBRUGGE: LEKKER EN LEUK!
Op iedere 4e donderdag van de maand wordt er onder auspiciën van de Dorpsraad een eenvoudige maar gezellige avondmaaltijd geboden in het Dorpshuis De Vijf Bogen.
Deze activiteit is in juni 2017 gestart en wordt inmiddels door veel inwoners uit Baambrugge
regelmatig bezocht en hooggewaardeerd. Ook de inwoners uit Abcoude hebben de weg naar deze prettige samenkomst gevonden.
Er wordt voor maximaal 30 gasten gekookt, dus als je zin hebt om mee te eten laat deze kans dan niet voorbijgaan.
Aanmelden vooraf is noodzakelijk via telefoon: 0294-760861. Achter deze telefoon zit iemand van de organisatie of u krijgt het antwoordapparaat te horen. Als de
avond volgeboekt is, gaat het antwoordapparaat uit en is aanmelden niet meer mogelijk. Noem je naam, je telefoonnummer en met hoeveel personen je wilt komen eten.
Het Samen Eten is iedere vierde donderdag; het aanmelden kan vanaf donderdag t/m de dinsdag voorafgaand aan de maaltijd. Als je vegetarisch wilt eten, kan dat ook, maar laat het ons weten!
De maaltijd bestaat uit twee gangen; óf een voorafje en een hoofdmaaltijd, óf een hoofdmaaltijd en een toetje. We sluiten af met koffie (of thee); soms serveert een van de gasten daar bijvoorbeeld een eigen cake bij.
De kosten zijn € 7,50 per persoon, af te dragen bij binnenkomst, contant en graag gepast.
De deelnameprijs is exclusief drankjes.
Vanaf 17.30 uur ben je welkom. Om 18.00 uur starten we met de maaltijd en eindigen rond de klok van 19.30 uur.
De coördinatie ligt in handen van Jan Godschalk en Reinier Bloemer. Zij worden ondersteund door een zestal enthousiaste bewoners uit Baambrugge.
Zij hopen met dit Samen Eten een gelegenheid te creëren om andere mensen te leren kennen waardoor de band tussen de bewoners uit Baambrugge en Abcoude groeit. Tot de 4e donderdag van de maand!
De bijeenkomst op donderdag 28 juni werd door mij bijgewoond. Lekker gegeten en leuke mensen ontmoet. Van harte aanbevolen!
Jan Popping

KETTINGGESPREK MET KEES VAN VLIET
Er is niet veel voor nodig om het gesprek met Kees van Vliet op gang te brengen. Dit komt mede doordat er raakvlakken tussen ons zijn die ik u uit de doeken zal doen.
Kees is op de Zwetskade in het jaar 1925 geboren. Hij is nu 93 jaar oud. Vol trots vertelt hij dat hij in de klas zat bij meester Nijman op de Katholieke Jongensschool. Het toeval wil dat hij samen in de klas zat met mijn inmiddels overleden schoonvader Hein Wintershoven. Kees heeft een goede gezondheid. Hij geniet van het mooie uitzicht in zijn leuke huisje in het complex Dorpszicht te Abcoude. Voordat hij op Dorpszicht ging wonen was zijn adres
aan de Raadhuislaan. Zijn vrouw is helaas op bijna 82-jarige leeftijd overleden. Zij was enig kind van het gezin in het verre zuiden. Want in Rosmalen ontmoette Kees haar, tijdens het vieren van carnaval. Kees nam zijn latere vrouw mee naar het westen, maar zijn schoonmoeder schreef wekelijks een brief. Voor moeder leek het wel of haar dochter naar het buitenland was geëmigreerd.
Zijn vrouw had tegen Kees gezegd: “als ik met je trouw dan wil ik een groot gezin”. Dat dit prima gelukt is blijkt uit de verwijzing naar de familiefoto’s aan de muur. Er zijn zes kinderen uit het huwelijk voortgekomen. Ook zijn er alweer 8 kleinkinderen en 6 achterkleinkinderen.
Zelf komt hij ook uit een groot gezin van maar liefst 11 kinderen, waarvan er inmiddels 6 zijn overleden. Hij heeft nog 1 broer en 3 zussen.
Als ik verder naar de foto’s kijk dan zie ik burgemeester Maarten Divendal aan Kees een Koninklijke onderscheiding uitreiken. Deze heeft hij verdiend voor het vele werk dat hij voor de gemeenschap gedaan heeft. Hij heeft jarenlang de tuinen bijgehouden van de huisjes tussen de kerken en de begraafplaats van de RK-kerk.
Voor de OBV bestond zijn belangrijkste activiteit uit het werven van leden. Cees Spanbroek zei mij in het verleden: “je kwam niet langs Kees van Vliet heen als je geen lid van de OBV was”. Zelfs de burgemeester niet!
Een leuke anekdote hierover is het volgende: Kees kwam aan de deur van de burgemeester en zijn vrouw deed open. Maar de burgemeester was niet thuis en dat was ook bij de tweede poging het geval. De derde keer was raak. De burgemeester liet Kees binnen. Kees vertelde dat de burgemeester dat jaar 55 jaar zou worden. Alle inwoners van Abcoude en Baambrugge worden dan lid van de OBV-vereniging. “Maar ik ben pas in november jarig, zei de burgemeester, en het is nu pas begin van het jaar”. Kees wist het goed gemaakt met de burgemeester: “als u nu gelijk contant betaalt, bent u meteen lid en krijgt u volgend jaar een acceptgiro toegezonden”. En aldus geschiedde.
Het is dan ook niet voor niets dat Kees de eervolle vermelding “lid van verdienste” heeft van de OBV.
Zelf was hij jarenlang actief in de Carnaval bij de Wandelstokkenknarren als Prins Carnaval. Dat waren mooie tijden.
Nu doet hij het wat rustiger aan. Tijdens het gesprek komt de Thuiszorg even langs. Twee keer per dag wordt Kees gecontroleerd. Maar ook de kinderen doen mantelzorg, waardoor hij zo lang als mogelijk op Dorpszicht kan wonen. Bovendien gaat hij driemaal per week naar de dagverzorging in De Merenhof. Daar wordt koffiegedronken en de krant met elkaar doorgenomen. Ook is Kees veel te vinden op het Dienstencentrum.
Lachend zegt hij: “ik wil wel honderd worden maar het moet wel vanzelf gaan; ik ga het niet afdwingen”.
We sluiten het gesprek af, waarbij we wederzijds vaststellen het een zeer aangename ontmoeting is geweest.
Dick Kok

HET SPORTHUIS ABCOUDE
Al veel hulp voor en donaties aan Het Sporthuis Abcoude. Er wordt door de Stichting Zwembad Abcoude en Stichting Abcoude Sport voortvarend gewerkt aan de realisatie van Het Sporthuis Abcoude.
In augustus zijn de laatste kleine aanpassingen in het definitief ontwerp doorgevoerd en zoals het er nu naar uitziet, zal de eerste paal in de winter van 2018/2019 geslagen worden. “Wij kijken uit naar dit moment,” zegt Corien van der Linden, voorzitter van de Stichting Zwembad Abcoude. “Sinds eind september vorig jaar zijn we hard aan het werk om het Sporthuis te realiseren. Er komt veel bij kijken. Gelukkig krijgen we veel hulp. Niet alleen van een bouwbegeleidingsbureau en een ontwerpteam, maar ook van inwoners en ondernemers, die zich – net als wij – vrijwillig inzetten voor het Sporthuis.”
Het Sporthuis Abcoude wordt een plek voor alle inwoners van Abcoude. Ook ouderen kunnen straks goed terecht in het sporthuis, om te zwemmen of een binnensport te beoefenen, maar ook om te kaarten, biljarten of voor vrijwilligerswerk.

Al 42.500 euro ingezameld voor Het Sporthuis Abcoude
Sinds de inwonersbijeenkomst van 7 maart dit jaar loopt een actie om extra geld in te zamelen. Om van de gemeente groen licht en een akkoord voor de borgstelling te krijgen, is uitgegaan van een sober en doelmatig gebouw: alle functionaliteiten – zwemmen, schoolgym, binnensporten en ontmoeten/recreëren – worden gerealiseerd.
Voor zaken die niet begroot, maar wel wenselijk zijn, is extra geld nodig. Corien: “Inmiddels is al € 42.500 ingezameld en dat is echt heel fijn. De betrokkenheid van inwoners en ondernemers en de bereidheid geld te geven en/of iets te doen is groot. Dat steunt ons enorm. Wij willen dan ook iedereen die een financiële bijdrage heeft gedaan en/of ons op een andere manier helpt nogmaals hartelijk bedanken.”

Het motto ‘Het Sporthuis Abcoude, voor, door én met inwoners, ondernemers en bedrijven’ wordt op deze manier werkelijkheid. Dat was 100 jaar geleden zo en dat is nu weer zo. Al in 1911 legden particulieren uit Abcoude een zwembad aan het Abcoudermeer aan. In 1974 droegen de inwoners van Abcoude 100.000 gulden (circa 50 gulden per gezin) bij aan het
overdekte zwembad Het Meerbad en werd het bad in de decennia daarop, onder meer 10 jaar lang gerund door een vrijwilligers-stichting. De hoge mate van burgerparticipatie in Abcoude is niet alleen te zien bij het zwembad, ook de Kees Bonzaal wordt al vele jaren
geëxploiteerd en onderhouden door vrijwilligers.

Goede toegankelijkheid en gastvrijheid
Het is de ambitie van de stichtingen om Het Sporthuis Abcoude voor iedereen goed toegankelijk te maken. Het moet een plek worden waar iedereen graag komt én weer terugkomt. Corien: “Hoe meer wij met elkaar inzamelen, hoe meer faciliteiten in de bouw
meegenomen kunnen worden. Om die reden zouden we graag het streefbedrag van € 200.000 in oktober dit jaar willen bereiken, zodat er in 2020 een accommodatie staat waar iedereen de komende decennia met heel veel plezier kan zwemmen, gymmen, sporten, kaarten, biljarten, koffiedrinken en nog veel meer”

Wilt u ook een donatie doen? Graag! Dat kan eenvoudig via www.hetsporthuisabcoude.nl/steun-ons.
Het is ook mogelijk een donatie te doen, u aan te melden voor vrijwilligerswerk of u op te geven voor de nieuwsbrief door een mail te sturen naar: info@hetsporthuisabcoude.nl, een briefje in de bus te gooien van de SZA, p/a Anja Visser, Spoorlaan 25, 1391 SZ Abcoude of te bellen met Corien van der Linden Telefoon: 0294-285631.

Artist impression – augustus 2018
De nieuwste impressietekeningen zijn te vinden op
www.hetsporthuisabcoude.nl/de-bouw/impressiesplattegronden.
Corien van der Linden

ENQUÊTE: CURSUSBEHOEFTE OVER WAT U KUNT DOEN
MET INTERNET EN DE COMPUTER
Contact houden met familie die niet naast de deur woont, een treinreis of toegangskaartje boeken, een route plannen met de auto, foto’s met elkaar delen, inschrijven voor een cursus, een afspraak maken met een groep mensen, internetbankieren, brieven en korte berichten sturen: met internet is dit allemaal mogelijk en vaak veel sneller, handiger en goedkoper
dan met potlood en papier, via de post of de telefoon.
Misschien bent u nog niet bekend met computer en internet, maar bent u wél nieuwsgierig naar het nut ervan en wat je er allemaal mee kan.
Maakt u er al wel gebruik van, maar zou u graag nog wat ‘handiger’ willen worden? Ook al omdat je voor sommige zaken bijna niet meer (of helemaal niet) om internet heen kunt. Denk bijvoorbeeld ook aan bankzaken regelen, AOW aanvragen, pensioengegevens opvragen, ‘googelen’ enzovoort.
De OBV is heel nieuwsgierig naar de wensen van haar leden. Dit om u de ‘digitale snelweg’ (verder) op te helpen.
Met deze enquête willen we inzicht krijgen in uw behoefte aan computer en internetgebruik. Dit als basis van ons plan om, onder meer met de Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen een evenement te organiseren. En om misschien verdere interessante toepassingen te kunnen bedenken.
Wilt u iets (of meer) doen met internet, uw computer, tablet of telefoon, maar weet u niet
precies hoe u dit moet aanpakken? Laat ons weten wat uw behoefte is, of wát u wilt gaan doen. Dat kan door het enquêteformulier in te vullen en dat uiterlijk vrijdag 5 oktober 2018 in een van de blauwe OBV-bussen te deponeren. U vindt die in Abcoude bij AH en Plus Koot en in Baambrugge bij de Dagwinkel.
U kunt ons ook bellen:
Jan Popping, telefoon: 06-54921530
Marian Koekenbier, telefoon: 06-27251923

ENQUÊTEFORMULIER CURSUSBEHOEFTE INTERNET EN
COMPUTER
Indien u geïnteresseerd bent om iets (of meer) te doen met internet, uw computer, tablet of telefoon, dan
kunt u dit aankruisen. Doe dit ingevulde formulier UITERLIJK VRIJDAG 5 OKTOBER 2018 in een van de
blauwe OBV-bussen, die u in Abcoude bij AH en Plus Koot vindt en in Baambrugge bij de Dagwinkel:
Naam:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Woonplaats:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Zo mogelijk e-mailadres:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
❍ Eerste kennismaking met mogelijkheden van computer en internet in kleine groep.
❍ e-mail: brieven ontvangen en versturen.
❍ Skypen: telefoneren al dan niet met beeld (videobellen).
❍ WhatsApp/Facebook: informatie uitwisselen in vriendengroep/familie.
❍ Ov-chipkaart: in-/uitchecken, kaart opladen, tegoed checken.
❍ Internetbankieren met de computer; mobiel bankieren met tablet of smartphone.
❍ DigiD: digitaleberichten box van de overheid; pensioenoverzicht inzien; informatie over AOW; informatie
doorgeven aan de gemeente; declaratie indienen bij de zorgverzekeraar.
❍ Spreekuur voor problemen met het gebruik van smartphone/tablet/computer en internet.
❍ Andere zaken, ik heb een vraag over, of interesse in:

VERSLAG “OBV ZOMERUITJE” OP 24 JUNI 2018
Dit jaar viel het “uitje” opnieuw samen met de Lions Rabo fietstocht en zoals bedoeld voor inwoners van Abcoude en Baambrugge. Deelname vond plaats in verenigingsverband: “rijden voor je club”.
De OBV deed ook weer mee met een tiental vierwielers en vrijwillige chauffeurs/chauffeuses
(nogmaals dank!) waarvoor een aangepaste route in kolonneverband werd gemaakt. Ook was de indeling “wie met wie” goed voorbereid, maar er zijn toch altijd weer wat laatste puzzelstukjes. Speciale vermelding verdient de inzet van Diligence en ook de veelkleurige
elektrische Rabo-auto die de stoet afsloot.
Vorig jaar telden we 30 deelnemers; de animo bleek dit jaar met 43 inschrijvingen aanzienlijk groter. Het hadden er ook 50 kunnen zijn: helaas moesten we telaatkomers teleurstellen.
De ervaring leert dat de meeste deelnemers prijs stellen op een wat korter traject (“geen kilometers vreten”) maar wel met veel bezienswaardigheden.
Nou, die waren er: we zagen veel groen en bosschages, water en vogels, schepen, boerderijen met prachtige tuinen, enzovoorts. Veel “Oh” en “Ah”, wat wonen en leven we toch in een mooi stukje Nederland met dicht bij huis zoveel natuurschoon.
Vanuit Abcoude ging het binnendoor naar Ouderkerk, om via de Amstel en nog wat omwegen in De Grote Sniep te Wilnis te belanden. Dit ligt hemelsbreed op minder dan 20 kilometer van Abcoude, maar bleek een totaal onbekend klein lustoord, in een weiland bij een grote boerderij gelegen. Eigenlijk is deze plek alleen bereikbaar voor fietsers, maar voor de OBV werd een uitzondering gemaakt. Vanaf het boerenerf werden onze gasten met een huifkar, getrokken door misschien wel 100 paardenkrachten, door het weiland vervoerd naar de locatie met panoramisch uitzicht en paviljoentoren. De lunch was heerlijk en er was ook een bevlogen presentatie van de boer over dit bijzondere gebied. We leerden hoe
ecologie en economie, maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid, natuurbeheer en biologische producten, op een modern boerenbedrijf vallen te combineren.
Ook dit jaar moesten we weer haast maken om tijdig de finish te bereiken in Abcoude. Onze voorzitter mocht een waardevolle Rabocheque in ontvangst nemen die (onder aftrek van de kosten) ons helpt om deze tochtjes laagdrempelig te kunnen blijven bieden. De waardering was unaniem hoog, en de Rabo en Lions meldden: “wordt vervolgd in 2019”.
De OBV is dan opnieuw graag van de partij, maar a.u.b. wel tijdig aanmelden!
Marian Koekenbier en Jan Popping

DE MERENHOF, ABCOUDE
De Merenhof, Ruwelspad 2 te Abcoude is met Reinaerde De Merenhof een woon- en zorginstelling voor jongeren en volwassenen met een lichamelijke beperking, in combinatie met een ontwikkelingsachterstand.
Ook richt men zich op volwassenen die door een hersenbloeding, ongeluk of andere gebeurtenis een niet aangeboren hersenletsel (NAH) hebben opgelopen.
Vrij nieuw en zeker niet algemeen bekend is dat op dezelfde locatie door samenwerking van Reinaerde met Careyn een Dagactiviteitencentrum en Dagbehandeling Abcoude (DAC) is gevestigd. We waren er even op bezoek en spraken mevrouw Lien Roelofs.
De DAC biedt mogelijkheden voor een zinvolle dagbesteding van mensen die zelfstandig wonen maar extra zorg nodig hebben en vaak ook beperkt raken in hun sociale contacten zoals:
• Somatische ouderen
• (CVA, rolstoel gebonden, diverse ziektebeelden)
• Ouderen met geheugenproblemen (dementie e.d.)
• Mensen met niet aangeboren hersenletsel
• Ouderen met een licht verstandelijke beperking
• Ouderen die eenzaam zijn (sociale indicatie)
Cliënten worden geïndiceerd door de WMO van de Gemeente De Ronde Venen. De huisarts, het Servicepunt, DAC en de dementieconsulente kunnen samen met de cliënt hiervoor een aanvraag doen.
De dagbesteding omvat beweging, ook met diverse toestellen, groepsspelen en geheugenspellen, eten en drinken, een gezamenlijke warme maaltijd en meer. Het is mogelijk om tijdens het verblijf zo nodig ook fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en andere
specialistische hulp te krijgen, via een verwijzing van uw huisarts. Het zorgteam bestaat uit meerdere gekwalificeerde verpleegkundigen en verzorgenden en werkt ook samen met de thuiszorg van Careyn en vrijwilligers. Het DAC ontlast mantelzorgers en kan een overbrugging zijn naar een verpleeghuis.
De openingstijden zijn op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag en is bereikbaar op telefoonnummer: 06-10005244.
Jan Popping

CURSUSPROJECT ABCOUDE-BAAMBRUGGE
Ook voor u probeert Cursusproject Abcoude-Baambrugge iets leuks of iets leerzaams aan te bieden. Dit kan een wandeling, cursus of workshop zijn. Cursusproject Abcoude-Baambrugge bestaat uit een groep vrijwilligers die de docenten en de locaties e.d. organiseert. Het boekje met de cursussen wordt huis aan huis bezorgd. Ook op de site: www.cursusproject-abcoude.nl kunt u de informatie vinden, wanneer en waar iets plaats vindt. Inschrijving vindt op deze site plaats. In september komt ons nieuwe dikkere boekje uit met weer alle leuke cursussen erin, bestemd voor een heel jaar. Mocht u ook een lezing of een workshop willen geven, meld u dan aan bij één van onze bestuursleden, die genoemd staan in ons cursusboekje. We zullen alvast twee cursussen bekend maken: lezingen over het Vechtgebied door bekende sprekers en een excursie: Artis in oorlogstijd. De rest leest u als ons boekje bij u in de bus valt. Tot ziens bij een cursus van ons.
Team Cursusproject Abcoude- Baambrugge

KIJKEN IN DE ZIEL
Laatst zag ik een aflevering van het programma KIJKEN IN DE ZIEL. Hier werd een blik geslagen in de ziel van een aantal geestelijke leiders in Nederland van boeddhisme, islam, jodendom, katholicisme en een aantal protestantse denominaties. Het soort gesprekken waar de interviewer vaak precies de vragen stelt die je als kijker ook naar voren zou willen
brengen: “wat zijn belangrijke rituelen, moet tegen ongelovigen volgens de Schrift echt oorlog gevoerd worden, waarom kunnen vlees en melk niet samen in de joodse keuken?”
Traditie en eeuwenoude voorschriften bleken bepalend voor een aantal voor de betreffende
godsdiensten opgestelde regels, maar de geestelijke leiders legden uit dat, de heden ten dage uitgesproken agressie, op een verkeerde interpretatie van eeuwenoude teksten berustte.
Het boeddhisme kwam naar voren als de meest vriendelijke richting. En de islam viel ook wel mee, evenals de katholieken.
In de ziel van de joden en de protestanten voelde ik een sterke oriëntatie op het leven in het hiernamaals.
De joden, het ‘uitverkoren volk’, wachten op de komst van de Messias (en die zal komen, heb ik ergens gelezen als heel oud Israël weer in joodse handen is). En dat zal het einde betekenen van het aardse bestaan, zoals wij dat beleven.
De orthodoxe protestanten, zo werd me duidelijk, verwachten binnen niet al te lange tijd hun ‘Laatste Oordeel’.
We hebben het hier wel over groeperingen die de tekst van de bijbel letterlijk nemen: de wereld is niet ontstaan uit een ‘big bang’, maar door een schepping van God in 6 dagen.
En de interviewer, die aangegeven had geen bepaald geloof aan te hangen, werd meewarig aangekeken want hij zou niet naar de hemel gaan, maar tot de ‘verdoemden’ behoren. Ik heb al eens eerder een interview met een orthodoxe dominee gezien die de hem ondervragende journalist hetzelfde toevoegde en zei dat hij hoopte het zelf nog mee te maken.
Als ik dit soort uitspraken hoor en zie dan kijk ik bezorgd in mijn Ziel en vraag ik me af hoe we in onze wereld in vrede kunnen samenleven als we ongeduldig wachten op het laatste oordeel, waarbij een groot deel van onze medeburgers in de hel gestort zal worden om eeuwig te lijden aan het feit dat ze niet hetzelfde wilden geloven als degenen die zichzelf voorbestemd hebben voor het eeuwig heil in de Hemel.
Kunnen we niet iedereen laten geloven wat hij wil en laten leven zoals hij wil met inachtneming van de voorschriften die nodig zijn om een samenleving vredelievend in stand te houden? En kunnen we niet vervolgens iedereen recht geven op een hiernamaals
zoals hij/zij zich dat zou willen voorstellen? Een Engelse schrijver heeft zich eens afgevraagd of onze wereld misschien de hel was van een andere planeet.
Ik zou er liever vanuit gaan dat we met velen in een moeilijke wereld leven en dat er een hemel bestaat en dat uit onze onvolmaakte wereld iedereen daar toegang toe zal krijgen.
Jan Godschalk

OVERZICHT BESTUUR EN COMMISSIES
VOORZITTER
Dick Kok d.l.kok@hetnet.nl, mobiel: 06-20177915
SECRETARIS
Vacant secretariaat@obv-abcoude-baambrugge.nl
PENNINGMEESTER
Jan Dulfer jldulfer@kpnplanet.nl, mobiel: 06-12089801
ALGEMEEN BESTUUR
Jan Popping jpadviesbureau@outlook.com, mobiel: 06-54921530
Marian Koekenbier mariankoekenbier@hotmail.com, mobiel: 06-27251923
Elly van Luijn e.luijn@chello.nl, mobiel 06-27895128
Joska Hoppe j.hoppe31@upcmail.nl, mobiel: 06-24783549
SAMENSTELLING COMMISSIES
Commissie Bouwen&Wonen Commissie Communicatie
Henk Meijer, mobiel: 06-53681857 Elly van Luijn
Vacant Joska Hoppe
Commissie Verkeer&Vervoer Ledenadministratie
Gerard Munnik Frans Snelderwaard
Bert van Walbeek Marian Koekenbier
Wim Verbree, mobiel: 06-53451420
Commissie Zorg Coördinatie Bezorging 55+ Steek uw licht op
Jan Popping Cor van Schaik
Vacant Jan van Wieringen
LEDEN DIE ZICH VOOR DE OBV VERDIENSTELIJK HEBBEN GEMAAKT
Gerard van Luijn, erelid | Cees van Vliet, lid van verdienste | Cor van Schaik, lid van verdienste
VORMGEVING
Linda Moen – Limoen Design – www.limoen.eu

AANMELDINGEN EN WIJZIGINGEN
NGEEF UW AANMELDING/WIJZIGING DOOR VIA
• het contactformulier op onze website: www.obv-abcoude-baambrugge.nl
• secretariaat@obv-abcoude-baambrugge.nl
• vul onderstaande gegevens in en stop dit in een van de blauwe OBV-bussen (bij AH, bij Koot en bij de Dagwinkel

HAANMELDING
Naam*:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geboortejaar: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naam partner*: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geboortejaar: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Volledig adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoonnummer:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mailadres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Machtiging
De jaarlijkse contributie bedraagt €10,- voor één persoon,
€15,- voor twee personen op één adres. Bovenstaande
machtigt de OBV jaarlijks de contributie via automatische
incasso te innen van mijn bankrekening:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Handtekening:

OWIJZIGING(EN)
Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lidnummer:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Soort wijziging
(adres, partner, e-mail, IBAN):
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Handtekening:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Het bestuur van de OBV is al geruime tijd op zoek naar
leden die zich actief voor de vereniging willen inzetten.
Wilt u hieronder aangeven of u bereid bent de vereniging
de helpende hand te bieden en zo ja, op welk terrein.
Bovengenoemde is bereid de OBV de helpende hand te
bieden op het terrein van:

WAAR HANGEN DE AED-APPARATEN?
ABCOUDE BAAMBRUGGE
Alphega apotheek Abcoude, Raadhuisplein 6 Café-restaurant De Punt, Rijksstraatweg 12
Angstelborgh, Dorpszicht 22 TV Baambrugge, Weth. Van Oostveenstraat 73A
Dorpskerk, Kerkplein 45 Clubgebouw IJsclub Baambrugge, IJsbaan 6
Flatgebouw Leeuwenburgh, Leeuwenburgh Dorpshuis De Vijf Bogen, Prinses Margrietstraat 10
Garage Abcoude, Hollandse Kade 36 Fysiotherapie Baambrugge, Prins Mauritsstraat 5-7
Jeu de Boulesclub Abcoude, Molenweg 19B Garage Petrogas, Rijksstraatweg 36
Kerk van Cosmas en Damianus, Kerkstraat 23 Gebouw Torenzicht, Dorpsstraat 6
Paviljoen Dans, Abcoudermeer 16-21
Huisartsenpraktijk Achter de Kerk, Kerkgaarde 4
Plus Koot, Amsterdamsestraatweg 38
Praktijk voor Fysio- en Manuele Therapie Wijnant,
van Oosterhoutstraat 9
Viscentrum Gehandicapten, Molenweg 19

NUTTIGE INFORMATIE
In uw leven of in dat van iemand in uw omgeving kan er van alles anders lopen dan u wilt. Heeft u vragen over zorg of ondersteuning? Neem dan contact op met
Servicepunt Abcoude
Dorpszicht 22, 1391 LX Abcoude
info@servicepuntderondevenen.nl
Algemeen nummer: 0297-587600
Openingstijden: maandag t/m vrijdag geopend van
09.00 – 13.00 uur.

Belangrijke telefoonnummers, alarmnummer bij levensbedreigende situaties:
(Ambulance, brandweer, politie) 112
Politie (niet spoedeisend) 0900-8844 of 034-3578844
Huisartsenpost (HAP) Amstelland 020–4562000
Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 17.00 – 08.00
uur. In het weekend en tijdens feestdagen 24 uur geopend.
Huisartsenpraktijk Achter De Kerk 0294–284865
Huisartsenpraktijk van Dorp 0294–281273
Huisartsenpraktijk Klein en Nijhoff 0294–281295
Huisartsenpraktijk Baambrugge 0294–293518