55+ Steek Uw licht op (35:3) september 2019 – tekst

VAN DE VOORZITTER
Geluk
We wensen elkaar het hele jaar door met van alles en nog wat geluk.
Maar komen deze wensen ook uit of blijft het bij goede intenties.
Mijn dochter is leerkracht in het basisonderwijs.
Zij stelde in haar klas de vraag: ‘wat is voor jou geluk’?
Als eerste kwamen de standaardantwoorden: een groot huis, een mooie auto etc.
Toen kwam mijn dochter bij een leerling, die met haar antwoord haar diep raakte: ‘Ik ben gelukkig als ik weer naar huis mag, naar Syrië, naar mijn familie en vriendinnen’.
Beteuterd keek ze voor zich uit en moest slikken en was stil, net zoals de hele klas.
Een leerling sprak voorzichtig: ‘Juf, het raakt je hè! Mijn dochter kon alleen maar zeggen dat zij haar al het “geluk” wenste en hoopte dat zij ooit haar vriendinnen en oma weer kan zien.
En ja, het raakt mijn dochter diep deze kinderen te zien worstelen met dit soort oorlogstrauma’s.
Zo ziet u maar weer: dit is geluk in een ander perspectief.

Als OBV hadden wij geluk met een mooie uitgaansdag met prachtig weer. Geluk met de vrijwilligers die ons weer grandioos geholpen hebben. Geluk met de mooie bijdrage van de Rabobank waar we weer leuke dingen voor de vereniging mee kunnen doen.
Laten we ons bewust zijn van ons geluk en dat iedere dag een beetje vieren.

Wij gaan ons geluk persoonlijk weer in augustus beproeven op Terschelling. Ik hoop u dan in september weer te zien.
Dick Kok


VAN DE REDACTIE
Over het weer valt niet te klagen of juist wel? Wij hopen dat u met name ‘de hitte’ goed heeft doorstaan.
Onderstaand leest u twee berichten m.b.t. de gemeente De Ronde Venen.

De Ronde Venen pas is geen succes en stopt.
De Ronde Venen pas stopt wegens gebrek aan succes meldt de organisatie op haar Facebookpagina.
Omdat de pas niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd is besloten te stoppen met de pas.
Vanaf donderdag 1 augustus jl. kan de pas niet meer worden opgewaardeerd. Betalen met de pas kan niet meer vanaf 1 januari a.s. Tot en met 31 december a.s. (of totdat het tegoed op de pas op is) kan deze gewoon gebruikt worden bij één van de deelnemende winkeliers.
De organisatie benadrukt dat de mantelzorgpassen – de groene passen – wél blijven werken.
Pashouders die hun saldo teruggestort willen hebben kunnen dat doen via een login op www.betaallokaal.nl. Men kan de pas daar ook deactiveren als het tegoed op is.

De tarieven voor ’Goedkope rijbewijskeuringen senioren in Vinkeveen’ zijn aangepast.
De nieuwe tarieven zijn (incl. BTW):
75+ B/E € 50,-, medisch, C/D/E (ook voor code 95) en Taxipas € 70,-.
Leden van CNV/FNV/ouderenbonden en/of thuiszorgorganisaties krijgen € 10,- korting op bovenstaande prijzen.

Wij hopen dat het voor u weer een interessant boekje is geworden.
Veel leesplezier en we zien u graag bij de aankomende activiteiten.
Geniet vandaag en herhaal het morgen!!
Joska en Elly


´OBV ZOMERUITJE’ OP 23 juni 2019
Ons ‘uitje’ viel ook dit keer weer samen met de Lions Rabo fietstocht en trouwens ook met het cultureel festival `de Zomertuin´. Of het door de hitte kwam, door concurrerende activiteiten of de bestemming en route die (net zoals bij een schoolreisje) lang geheim werd gehouden: we waren met iets minder mensen dan vorig jaar. Het enthousiasme van onze 29 deelnemers was er echter niet minder om. Voor de vrijwillige chauffeurs met hun vierwielers was een op maat gemaakte route uitgezet.
Opnieuw werd bevestigd dat er op een korte tocht al zoveel te zien en te beleven is. De prachtige omgeving ontlokte weer veel spontane opmerkingen van de inzittenden, ook in de persoonlijke sfeer zoals “X (een bekende dorpsgenoot) woont hier, wist je dat?”, zodat we weer helemaal bijgepraat raakten.
Op Gein-Zuid zorgde een tractor met twee lange aanhangwagens voor oponthoud en een lastige passage (en vrouwelijke passagiers die -tijdelijk- de ogen sloten), maar wat is een tocht zonder spannende gebeurtenissen? Onze eerste stop was al in Fort Nigtevecht. Opvallend was dat iedereen deze vesting en gedenkplaats zegt te ‘kennen’, maar dat er zo weinig mensen ooit waren geweest. Een functionaris van Natuurmonumenten bracht een enthousiast verhaal en er werd even gepicknickt met roomijsjes. Op de Dorpsstraat in Nigtevecht werd geprobeerd de tekst van een gevelbord te ontcijferen. Voor wie nog niet uitgepuzzeld is, deze luidt:
‘Wat kan een sterfelijk mens op aarde meer wenschen (met sch!) dan kooren op het land & vrede voor de menschen’. In de weinige oplossingen die we zagen zaten ook nog eens veel spelfouten. De lunchlocatie was kaas- en ijsboerderij de Willigen in Vreeland, waar ook de kaasmakerij en het jongvee werd bezichtigd. Aan bootje varen kwamen we niet meer toe. ‘Gezelligheid kent geen tijd’, dus was het, net als in eerdere jaren, weer een race tegen de klok om de finale in Abcoude mee te maken. Directeur Ugur Pekdemir van de Rabobank Amstel en Vecht en burgemeester Maarten Divendal reikten maar liefst 21 cheques uit aan verenigingen waaronder ook aan de OBV. We zijn er erg blij mee want het helpt ons om deelname van onze leden aan evenementen als deze laagdrempelig te houden.
Ook dank aan de Tympaan-De Baat (Angstelborgh)en de vrijwillige chauffeurs, waaronder de Diligence en de opvallende volgauto van de Rabobank.

Volgend jaar wordt een lustrumjaar waar we graag weer aan meedoen. Maar liefst wel tijdig aanmelden!
Marian Koekenbier en Jan Popping


KETTINGGESPREK MET BABETTE VAN DER VEEN
Meestal wordt in deze rubriek een markante persoon op het podium geplaatst die in leeftijd de ‘55+ plus’ al ruimschoots heeft overschreden. Maar er zijn ook jongere mensen die zich zeer verdienstelijk maken voor de OBV. Babette van der Veen, ‘dat is me er eentje’.
Ze heeft zich in de afgelopen vier jaar heel populair gemaakt met haar ‘Ouderendiner’ in huiselijk kring. Het vindt steeds plaats rond de jaarwisseling en is bedoeld voor tien alleenstaande mensen uit Abcoude en Baambrugge voor wie deze periode ‘soms wat lang kan duren’. Afgelopen januari viel deze bijeenkomst opnieuw zeer in de smaak, zoals in het vorige periodiek viel te lezen. We gingen op zoek naar het recept van dit succes.
Babette is van 1981 en woont met man en kinderen sinds 2015 in Abcoude. Dit als gevolg van een nogal bijzonder initiatief: na verliefd te zijn geworden op Abcoude werden 20 bewoners met geschikt geachte huizen benaderd met een creatieve brief waarop maar liefst 7 reacties volgden. ‘Zo is het gekomen’. Met een wederzijds goed gevoel werd een huis gekocht dat nog niet publiek in de verkoop was.
Op haar CV staan Atheneum, Hogere Hotelschool in Den Haag en tal van voorbeelden die met communicatie, dienstvaardigheid en ‘netwerken’ te maken hebben. Je leest er ook over ‘doing good’, inspirerende momenten, humor, daadkracht en nieuwe ontmoetingen die in je hart een vonkje doen ontspringen. En: ‘elkaar verder helpen, daar geloof ik in, niet alleen zakelijk maar ook van mens tot mens´.
Ze richtte ‘Ype communicatie’ op, een bureau dat zich vooral richt op effectieve samenwerking tussen mensen en die met plezier naar hun werk gaan. Dat begint volgens haar met: elkaar echt leren kennen en luisteren, vertrouwen wekken en een goede sfeer scheppen. Dit leidt dan tot de bereidheid om iets voor elkaar te willen betekenen, met duidelijke afspraken en persoonlijke verantwoordelijkheid.
In persoonlijk contact met Babette blijkt bovenstaande al snel en overduidelijk. Het is dan ook geen verrassing dat bij haar het idee ontstond om ook iets zinvols te willen doen voor oudere mensen. Het wordt uitgevoerd door een ‘feestcomité’, met gewaardeerde bijdragen van de middenstand, entertainers en de OBV. Met enthousiasme wordt teruggeblikt op de ervaringen: elke keer is er bij de start een gezonde spanning en heeft het diner een andere sfeer, van feestelijk tot en met emotioneel en met ‘bakken’ levenservaring die in diepere verhalen gedeeld wordt, en de onvermoede talenten die zich soms spontaan ontplooien.
Het comité denkt nu al na hoe over de vijfsterren lustrumbijeenkomst in januari 2020.
Eventuele suggesties over de invulling en deelnemers zijn via de OBV altijd welkom.
Jan Popping


DE OPEETHYPOTHEEK
Dit is geen hypotheek die eetbaar is natuurlijk, maar wel een hypotheek waar je eten van kunt kopen. Een andere benaming voor deze hypotheek is ‘Overwaarde hypotheek’.
Dat is in wezen een betere benaming, want het gaat bij deze hypotheek om het te gelde maken van de meerwaarde van uw woning. Het is dus eigenlijk een hypotheek vorm (in feite een tweede hypotheek) waarbij u een gedeelte van de meerwaarde van uw woning kunt opnemen in één bedrag of in maandelijkse termijnen.

Natuurlijk zijn er wel een aantal voorwaarden waaraan u moet voldoen:
Allereerst moet de woning wel uw eigendom zijn (heel spijtig voor degene die in een huurwoning huizen).
Het tweede belangrijke punt is, dat zowel u als uw eventuele partner, beiden de AOW-leeftijd hebben bereikt.
Wat ook natuurlijk van belang is dat u per se in de woning wil blijven en kunnen wonen.
Tevens gaat de bank ook kijken of uw inkomen wel toereikend is, zodat uw woonlasten niet te hoog worden (bij een hoge eerste hypotheek is dat wel van belang).
Verder moet er natuurlijk een ruime overwaarde op uw woning zitten.
Deze overwaarde wordt bepaald door de verkoopwaarde minus uw huidige hypotheek.
Hierbij is van belang dat niet alleen wordt gekeken naar de WOZ-waarde van uw woning, maar dat in veel gevallen ook een taxatierapport nodig is. Niet ongunstig, maar kost wel geld.

Als u aan al deze voorwaarden voldoet, wat is er dan mogelijk?
De bank bepaalt dan hoeveel u kunt gaan besteden. Het maakt niet uit waaraan u het wil besteden bijv. pensioenaanvulling, schenking aan de kinderen, aankoop van een auto of boot of iets anders, dat doet er niet toe.
Verder kunt u het bedrag ineens opnemen of als u dat prettiger vindt kan het ook in maandelijkse termijnen of een combinatie van beide.
Er wordt (hoe kan het anders) wel rente berekend; deze rente behoeft u nu niet te betalen maar wordt op de hypotheek bijgeschreven en wel over de bedragen die u opneemt. Het rentepercentage is wel iets hoger dan de normale hypotheekrente.
Deze hypotheek is wel persoonsgebonden en kan dus bij verkoop of overlijden niet voortgezet worden. Ook geeft het een probleem als u uw hypotheek bij een andere maatschappij wilt afsluiten; dat is dan ook niet mogelijk.
Bij eventueel overlijden vervalt deze hypotheek en moet worden afgelost.

Als laatste punt; deze hypotheek moet ook via een notaris worden afgesloten.
Velen van u kennen de notaris in Abcoude; deze is gespecialiseerd in dit soort transacties en zal u gaarne aanvullende informatie willen verstrekken.
Hans Aalders, penningmeester.


NIEUWE DONORWET
Wat houdt de nieuwe donorwet (Actieve donorregistratie) in?
De nieuwe donorwet wil mensen die nu nog geen keuze in het Donorregister hebben vastgelegd, stimuleren om dat wel te doen. Wie na een aantal brieven geen registratie in het Donorregister maakt, wordt automatisch geregistreerd met ‘geen bezwaar’ tegen orgaandonatie. Dit geldt voor iedereen in Nederland van 18 jaar en ouder die ingeschreven staat bij een gemeente.
Betekenis van ‘geen bezwaar’
Personen die zelf geen keuze hebben gemaakt in het Donorregister, staan daar vermeld met ‘geen bezwaar’. Hun familieleden moeten in principe accepteren dat de overledene geen bezwaar had tegen doneren van organen of weefsels. De wet laat wel een mogelijkheid om dat tegen te houden. Dat kan als de nabestaanden aannemelijk maken dat de overledene echt geen donor had willen zijn.
Registratieverzoek
Nadat de wet in de zomer van 2020 is ingegaan, krijgen alle Nederlanders van 18 jaar en ouder een brief met de vraag om hun keuze over orgaandonatie vast te leggen in het Donorregister.
Er zijn 4 keuzemogelijkheden:
• ja, ik geef toestemming voor orgaandonatie
• nee, ik geef geen toestemming voor orgaandonatie
• mijn partner of familie beslist
• een door mij gekozen persoon beslist
Deze keuzemogelijkheden zijn dezelfde als nu het geval is. Dit verandert niet. Meer informatie over de keuzes in het Donorregister staat op www.donorregister.nl.
Als iemand geen keuze maakt dan komt er in het register te staan dat deze persoon ‘geen bezwaar’ heeft tegen orgaandonatie.
U kunt uw registratie in het Donorregister altijd en op ieder moment bekijken en wijzigen. Dit kan op twee manieren: www.donorregister.nl via ‘Uw registratie’ of via onderstaand telefoonnummer.
Heeft u nog vragen?
U kunt ook bellen met de Donorinformatielijn, telefoonnummer: 0900-821 21 66.
Of een e-mail sturen naar: info@donorregister.nl


SINT- NICOLAASFEEST: DONDERDAG 21 NOVEMBER 2019
Met het succesvolle en plezierige OBV-uitje op 23 juni nog maar net achter de rug en Spaans benauwd door de zomerhitte, hierbij alvast de aankondiging van het Sinterklaasfeest. Sint en zijn- door de zon nog meer- zwartgeblakerde- Piet(en) laten nu al weten dat ze hun bezoek aan Onze Beste Vrienden weer in de agenda hebben gezet.
Evenals vorig jaar wordt Sint in het Dorpshuis Baambrugge verwacht tegen 17.00 uur en om ongeveer 19.00 uur is het feest afgelopen. Inloop vanaf 16.00 uur!
De kosten bedragen wederom € 10,-.
U kunt zich op vier manieren opgeven voor het feest:
• Een e-mail sturen met uw gegevens zie voorbeeld aanmeldingsformulier naar
secretariaat@obv-abcoude-baambrugge.nl 
• Het aanmeldingsformulier digitaal invullen via onze website:
www.obv-abcoude-baambrugge.nl
• Het aanmeldingsformulier invullen en deponeren in de blauwe OBV-bussen in Abcoude bij PLUS Koot en in Baambrugge bij de Dagwinkel.
• Aanmelden kan ook persoonlijk en wel op dinsdag 12 november tussen 10.00 en 11.00 uur in de Angstelborgh, Dorpszicht 22 te Abcoude en in de Buurtkamer, Prinses Margrietstraat 10 te Baambrugge.

——————————————————————————————————–
AANMELDINGSFORMULIER
Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Straat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode: . . . . . . . .
Plaats: . . . . . . . . . . . . .
Telefoonnummer:……………………………….
e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Heeft u vervoer: Ja / Neen
Maakt u gebruik van een rollator: Ja / Neen
Dieetwensen:…………………………..

Vindt u het leuk om ‘iets’ te doen door bijvoorbeeld een liedje te zingen of een gedicht voor te dragen, dan wordt dit zeer op prijs gesteld.
Laat het ons weten!
Marian Koekenbier, Jan Popping

BIJDRAGE VAN TYMPAAN-DE BAAT EN HET SERVICEPUNT
Beste mensen,
‘t Is weer voorbij die mooie zomer maar gelukkig biedt september en soms zelfs oktober nog mooie nazomerse dagen!
Wij kijken in ieder geval terug op een best drukke zomertijd. Na drie weken verbouwing voor nieuw sanitair is het nu voorlopig (hopen we) even klaar.
Wij kijken ook terug op een geslaagd zomerbuffet waar we, niet geheel onverwachts, werden getrakteerd op een heel gezellig meezing-zangkoor. Terwijl ik u schrijf verheug ik me nu al op de jaarlijkse BBQ met muzikale omlijsting van Acoustic4Fun!
Omdat u dit periodiek in september ontvangt heb ik alle wekelijkse sociale activiteiten die plaats vinden in de Angstelborgh voor u opgeschreven.
Los daarvan wat gegevens over de iets zwaardere activiteiten, zoals de korte en krachtige cursus `Handvaten om Somberheid te boven te komen’, de rouwgroep in Wilnis en natuurlijk Ommekaar.
Dit is de praatgroep voor mensen met de diagnose kanker en ook voor vrienden en familieleden van iemand die deze diagnose heeft gekregen.
Het leven gaat nu eenmaal helaas niet altijd over rozen.

Noteer de weekactiviteiten in uw agenda, zodat u op de hoogte blijft van wat er in de Angstelborgh allemaal plaatsvindt en zelfs in het weekend!
Wij wensen u een gezellige en zonnige herfst toe!

Vrijwilligers gezocht voor een nieuw op te zetten Repair Café in Baambrugge
Wij zijn op zoek naar de volgende vrijwilligers:
1. Een coördinator die het geheel goed kan aansturen
2. Electrotechnici die apparaten zoals stofzuigers koffiezetapparaten etc. kunnen herstellen
3. Coupeuses die kleding kunnen herstellen
4. Misschien kunt u zelf iets bijzonders herstellen? Kom met ideeën.

Het Repair Café Baambrugge zal elke 4e dinsdag van de maand plaatsvinden, tijdens de Buurtkamer van 10.00 tot 12.30 uur.
Bent u degene die wij zoeken?
Neem contact op met: Annemarie Keja, e-mailadres: a.keja@stdb.nl
Bellen kan ook op telefoonnummer: 0294-284824: wij zijn bereikbaar op woensdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 17.30 uur.
Meer over de achtergrond en doelstellingen van het Repair Café lees je op de landelijke Repair Café-site www.repaircafe.nl
Wij vinden dat Baambrugge ook zijn eigen Repair Café verdient!

Vraag over het gebruik van het ‘openbaar vervoer’.
De gemeente is bezig met het verzamelen van informatie over het openbaar vervoer met het oog op veranderingen die er aankomen in de toekomst.
Aan Tympaan is gevraagd om te helpen deze informatie te verkrijgen, waarbij het met name gaat om onderstaande vraag:

Als u niet of weinig gebruik maakt van het openbaar vervoer (OV), wat zijn hiervoor de voornaamste redenen? (meerdere antwoorden mogelijk)
a) Onbekendheid met reizen met gebruikmaking van het openbaar vervoer en OV‑pas
b) OV is fysiek niet toegankelijk vanwege mijn beperking
c) Halte OV is te ver weg (meer dan kwartier lopen)
d) OV-reizen kost te veel tijd door overstappen
e) Gevoel van onveiligheid op stations en bij haltes

Als u hieraan mee wilt werken, zou u dan uw antwoord willen mailen naar Liesbeth Boswijk, e‑mailadres: l.boswijk@stdb.nl
Als u verder nog wat kwijt wilt over het openbaar vervoer kunt u dit naar Liesbeth mailen.
Noot van de redactie: antwoord mag ook op papier in de blauwe OBV-brievenbussen.

Kernpunten activiteitenaanbod Tympaan-De Baat
Korte en krachtige cursus: Handvaten om Somberheid te boven te komen.
Deze cursus is een samenwerking tussen Tympaan-De Baat en Kwadraad in Abcoude en bestaat uit zes bijeenkomsten voor een positiever uitzicht.
Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen die last hebben van depressieve gevoelens, somberheid of `nergens meer zin in hebben’ en actief willen leren hoe ze hiermee om kunnen gaan. In deze zes bijeenkomsten krijgt u vooral handvaten aangereikt waar u verder mee kunt.
Wij kunnen u diverse technieken leren, onder andere ontspanningsoefeningen en oefeningen uit Mindfulness. Ook zullen we aandacht besteden aan voeding en beweging.
Gaandeweg gaat u zelf een boekje maken waar u tijdens moeilijke dagen in terug kunt bladeren!
Opmerking: dit is geen lotgenoten- of therapiegroep. De onderliggende redenen van uw somberheid bespreken we bij deze bijeenkomsten niet; het gaat in deze groep voornamelijk over dat opstapje dat u weer kan helpen om verder te kunnen.
Kennismakingsgesprek.
Voor de cursus begint heeft iedere deelnemer een kennismakingsgesprek met de cursusleider, daarin krijgt u informatie over de cursus en kunt u al uw vragen stellen. In overleg met u wordt gekeken of de cursus inderdaad geschikt voor u is. Zelf actief bezig zijn met deze cursus is heel belangrijk. U leert vaardigheden die u in uw eigen situatie toe kan passen. Het is daarom belangrijk dat u thuis tussen de bijeenkomsten opdrachten uitvoert. Welke onderwerpen we gaan behandelen mag u eventueel zelf aangeven tijdens het intakegesprek.
De bijeenkomsten zijn op donderdagen van 13.30 tot 15.30 uur.
Donderdagmiddag 17 oktober is de eerste bijeenkomst. De andere data zijn:
24, 31 oktober, 7, 14 en de laatste is op 28 november.
Aantal deelnemers: Minimaal zes en maximaal acht.
U heeft het meeste profijt van deze cursus als u alle zes bijeenkomsten bijwoont!
Deze cursus wordt gegeven door Kees Kuiper, medewerker maatschappelijk werk Kwadraad, Annemarie Keja, medewerkster Sociaal Cultureel Werk bij Tympaan-De Baat en student SPSO -Academie integrale Menswetenschappen.
Aanmelden en informatie: Annemarie Keja, telefoonnummer: 0294-284824; mailen kan ook via het e-mailadres: a.keja@stdb.nl

Wandelgroep Abcoude
Elke donderdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur gaat onze senioren (65+) wandelgroep een uur lang wandelen in of in de buurt van Abcoude.
Dat kan zijn in het dorp of naar een mooi afgesproken punt om daar te wandelen.
De route wordt elke week samen vastgesteld zodat iedereen aan bod komt. Leuke wandelideeën kunt u aangeven!
Wij zijn naarstig op zoek naar nieuwe wandelaars die zich aan willen sluiten bij deze groep. Elke donderdagochtend zou u in de Angstelborgh kunnen beginnen met een heerlijk ontbijtje van Koot voor één euro (dit is uiteraard niet verplicht) vanaf 09.15 uur om aansluitend van 10.00 tot 11.00 uur aan de wandeling deel te nemen. Leuke combi en een goed begin van de dag.
Bij de wandelgroep is een docente aanwezig die onderweg wat eenvoudige oefeningen met de groep doet, maar u de ruimte geeft om uw grenzen aan te geven.
Ook mensen die gebruik maken van rollator kunnen mee!
Er zijn geen kosten aan verbonden, maar het is wel handig om uw de eerste keer aan te melden bij Annemarie Keja, e-mailadres: a.keja@stdb.nl of via telefoonnummer: 0294-284824.
De wandelgroep start in de Angstelborgh, Dorpszicht 22 in Abcoude.

Weekagenda Angstelborgh Tympaan-De Baat
Angstelborgh, Dorpszicht 22 in Abcoude. Telefoonnummer: 0294-283302 of informatie bij Annemarie Keja, telefoonnummer: 0294-284824.

• Maandagochtend van 10.00 tot 1200 uur: handwerken en vrije inloop. Kosten: geen
• Maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur: Jeu des Boules (Inloop), in de winter: Koersbal of Spinneren (spel). Kosten: geen
Maandagavond vanaf 16.30 uur: Line dance voor 65+ aanmelden: Spel&Sport de Ronde Venen, tel. 0297-285519 of via e- mailadres: ecr@spelensportdrv.nl
• Dinsdagochtend van 09.15 tot 09:45 uur: Meer Bewegen Voor Ouderen (gym)
aanmelden: Spel&Sport de Ronde Venen, telefoonnummer: 0297-285519 of via het e-mailadres: ecr@spelensportdrv.nl
• Dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur: De Buurtkamer Baambrugge in Dorpshuis de Vijf Bogen
• Dinsdagmiddag van 13.00 tot 16.30 uur: Bridge: aanmelden bij de heer Ouwehand, telefoonnummer 0294-281939
• Dinsdagavond van 18.00 uur: Eettafels (aanmelden tot vrijdag voor desbetreffende eettafel tussen
10.00 en 13.00 uur bij het Service Punt, telefoonnummer: 0297- 587600 (start op 10 september)
• Woensdagochtend van 10.30 tot 13.00 uur: Blijf Actief (is al gestart)
• Woensdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur: Biljart (ook op alle andere dagen doordeweeks en vrije inloop)
• Donderdagochtend van 09.00 tot 10.00 uur: Ontbijtje Koot (inloop) Kosten 1 euro (aanmelden niet nodig!)
• Donderdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur: Wandelgroep (aanmelden bij Servicepunten telefoonnummer: 0297-587600)
• Donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur: (iedere 1e en 3e) Praatgroep Ommekaar (voor mensen met de diagnose kanker)
• Donderdagavond van 19.30 tot 22.30 uur: Darten in het Gein (Inloop gratis)
• Vrijdagmiddag van 10.00 tot 12.00 uur: (en ‘s middags van 14.00 tot 17.00 uur) Vrije inloop
• Vrijdagmiddag van 14.00 tot 18.30 uur: Biljartgroep het Geintje en Rietjes Soos
• Zaterdagochtend van 11.00 uur: Koffiedrinken. Iedereen welkom!
• Zondag van 12.00 uur: Zondagsgroep: vrije inloop, spelletjes, soep eten e.d.
Voor aanmeldingen van een activiteit kunt u langskomen of bellen naar de Servicepunten,
telefoonnummer: 0297-587600
Voor nadere informatie over bovenstaande activiteiten kunt u contact opnemen met Annemarie Keja, telefoonnummer: 0294-284824.

De Repaircafés in de Ronde Venen
Abcoude: elke eerste vrijdag van de maand, van 10.00 tot 12.30 uur, Dorpszicht 22, telefoonnummer; 0294-284824.
Mijdrecht: elke tweede en vierde donderdag van de maand, van 14.00 tot 16.00 uur,
G. van Aemstelstraat 5, telefoonnummer: 0297-288466.
Vinkeveen: elke derde maandag van de maand, van 09.30 tot 12.30 uur, Herenweg 63C (Broedplaats,) telefoonnummer: 0297-230280.
Contactpersoon van alle Repaircafés is Annemarie Keja, telefoonnummer: 0294-284824.

Eettafels Abcoude
elke dinsdagavond, start 18.00 uur (Reserveren verplicht t/m de vrijdag voor de eettafel) U hoeft geen inwoner uit Abcoude of Baambrugge te zijn om mee te eten. Iedereen kan zich aanmelden! In de zomermaanden is er elk jaar een BBQ en in de winter een kerstdiner dansant met livemuziek.
Multiculturele eettafel: elke 5e dinsdag van de maand € 9,25.
Aanmelden bij het Servicepunt op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur, telefoonnummer: 0297-587600.

De Diligence van Abcoude
De Diligence is er voor alle zelfstandig wonende ouderen en mindervaliden in Abcoude en Baambrugge, met als doel het voorkomen en tegengaan van eenzaamheid. De Diligence is voor iedereen die zich zonder hulp niet of moeilijk buitenhuis kan begeven, maar ook voor mensen zonder auto die niet afhankelijk willen zijn van een (bevriende) chauffeur. De Diligence rijdt door de inzet van vrijwilligers. Een chauffeur en een begeleider halen u thuis op voor activiteiten met een bus die plaats biedt aan zeven personen. Zij kunnen u ook helpen in de winkels met het dragen van de boodschappen of tijdens de activiteit. Er kunnen geen huisdieren mee. Er dient met gepast geld betaald te worden aan de begeleider.
Zorg dat u op tijd klaar staat zodat onnodige vertraging kan worden voorkomen.

Bingo in de Angstelborgh
Elke eerste donderdagmiddag van de maand is er Bingo in de Angstelborgh in Abcoude.
Lien, Ann en Lenie zijn de vaste vrijwilligers van de Bingo maar ze hebben meerdere vrijwilligers die hen assisteren, louter en alleen omdat het altijd zo’n gezellige middag is.
De uitsluitend kleine maar leuke en originele prijzen hebben onze vrijwillige dames ook zorgvuldig voor u uitgezocht. Maar uiteraard gaat het om de gezellige en huiselijke sfeer.
Komt u die sfeer ook een keer proeven?
Elke eerste donderdag van de maand, dus op 5 september, 3 oktober, 7 november en 5 Sinterklaas december. De bingo begint om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur. De kosten zijn € 3,- euro en u hoeft zich niet aan te melden. Adres: Tympaan-De Baat, Dorpszicht 22, telefoonnummer: 0294-284824.

#Watgajijdoen?
De komende tijd zijn in de gemeente overal borden, posters en folders te vinden met #watgajijdoen? Dit is de slogan van de campagne voor vrijwilligerswerk en een belangrijke vraag voor mensen die wel eens nadenken over vrijwilligerswerk. Wat sommigen niet weten is dat er zóveel mogelijk is. Bij de zorg, de sport, belangenbehartiging, op cultureel gebied en in het kader van ontmoeten en gezelligheid. In de campagne kun je ook kennis maken met een aantal plaatselijke vrijwilligers. Zo vertelt Peter over zijn vrijwilligerswerk bij AutoMaatje en laat Bart zien dat je bij Theater Piet Mondriaan mooie ervaringen kunt opdoen en beschrijft Andrea haar werk op de kinderboerderij.
Op zaterdag 5 oktober wordt de #Watgajijdoen?- campagne afgesloten met een wervelende VRIJWILLIGERSMARKT. Voor 26 organisaties uit De Ronde Venen is er plaats om zich aan de geïnteresseerden voor te stellen. Er is veel informatie en een gesprekje met de betrokkenen maakt vast veel duidelijk voor mensen die zich willen oriënteren. Overweegt u vrijwilligerswerk te gaan doen of bent u om een andere reden geïnteresseerd? U bent van harte welkom tussen 12.00 tot 14.00 uur in het gemeentehuis in Mijdrecht.
Wilt u meer informatie, kijk dan op de website www.steunpuntvrijwilligerswerk.info/vrijwilligersmarkt.
Het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Tympaan-De Baat denkt graag met mensen mee over hun wensen en mogelijkheden op het gebied van vrijwilligerswerk. U kunt zelf kijken op de online vacaturebank via www.steunpuntvrijwilligerswerk.info, maar een afspraak maken voor overleg kan ook.

Nieuwe Rouwgroep in Wilnis Tympaan-De Baat najaar 2019
Heeft u enige tijd geleden iemand die u dierbaar was verloren? Het kan soms helpen om hierover te praten met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. De gespreksgroep ‘Omgaan met Rouw’ biedt u deze mogelijkheid. Door in een gespreksgroep uw ervaringen, verdriet en emoties te delen, kunt u herkenning en erkenning vinden. De groep is erop gericht elkaar te steunen en te stimuleren het verlies te leren hanteren en verder te komen in het rouwproces. In zes bijeenkomsten wordt er over verschillende thema’s gesproken bijvoorbeeld: omgaan met emoties of het omgaan met reacties van anderen.
De gespreksgroep is bedoeld voor mensen die willen praten over een overleden persoon en behoefte hebben aan een luisterend oor maar ook graag willen horen hoe anderen in een dergelijke situatie met verlies omgaan.
Waar en wanneer?
De groep wordt gehouden in de Buurtkamer Wilnis, Dorpscentrum Willisstee (via achteringang), P. Joostenlaan 24, Wilnis.
De groep is op dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 uur op 17 september, 1, 15 en 29 oktober, 12 en 26 november 2019.
Aanmelden kan bij het KCC van Tympaan-De Baat in Mijdrecht dagelijks tussen 10.00 en 12.00 uur op telefoonnummer: 0297-760260. U wordt dan teruggebeld voor een kennismakingsgesprek.
Aan deze gespreksgroep zijn voor inwoners uit De Ronde Venen geen kosten verbonden.

Burendag Zaterdag 28 september 2019
Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je buren en de buurt op de 4e zaterdag in september. In 2019 vieren we Burendag op 28 september (maar 27 of 29 september kan ook!) Het is een dag waarop je gezellig samen komt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt.

Ondersteuning
Buurten worden leuker, socialer en veiliger als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor hun buurt. Douwe Egberts en het Oranje Fonds ondersteunen je daar graag in. Het Oranje Fonds biedt buurtorganisaties met goede plannen een financiële bijdrage om de plannen op Burendag uit te voeren. Vanaf eind juni 2019 konden de nieuwe activiteiten worden aangemeld en eventueel een bijdrage worden aangevraagd (tot maximaal € 350,-) via www.burendag.nl. U kreeg sowieso een Burendag feestpakket als uw activiteit voor 1 september was aangemeld.
Wilt u iets organiseren en hebt u daar hulp bij nodig? De opbouwwerker Liesbeth Boswijk helpt u graag! U kunt contact met haar opnemen via e-mailadres: l.boswijk@stdb.nl of via het telefoonnummer: 0294-284824 (ma-wo-vr).

Senior Sportief Actief op Burendag
Op zaterdag 28 september is de officiële opening van de nieuwe Trekvogel. De Trekvogel is een voormalige basisschool in Mijdrecht die vanaf september onderdak zal bieden aan de Leerwerkplaats van het Jongerenwerk van Tympaan-De Baat, de Voedselbank, Inloophuis Het Anker en aan Atelier Kromme Mijdrecht.
Omdat de officiële openingsdatum samenvalt met de Burendag organiseert het jongerenwerk samen met Jos Kooyman (van wat eerst Spel en Sport heette, nu Senior Sportief Actief DRV) en Elzemieke van Empel (Sport Service) een sport- en denkspelmiddag vanaf 12.00 uur op het grasveld naast de Trekvogel (Karekiet 49 in Mijdrecht). Wilt u deelnemen, graag opgeven bij Mark van Breukelen, e-mailadres: m.vanbreukelen@stdb.nl of telefoonnummer: 06-51053266.
Voor het vermaak van de kinderen komen er springkussens en een rodeostier.
Deze middag is voor iedereen in De Ronde Venen, dus u kunt samen met uw (klein)kinderen deze middag beleven!

De Ronde Venen Dementievriendelijk met de Alzheimer Cafés
Dementie is een ziekte die steeds vaker voorkomt, omdat we steeds ouder worden. Eén op de vijf Nederlanders krijgt ermee te maken en we willen iedereen bewust maken van de impact van dementie op de samenleving. Alzheimer Cafés zijn in de voorlichting over dementie al heel lang een begrip. Zowel in Abcoude als Vinkeveen worden er al sinds jaar en dag onder die naam voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd.
In Abcoude is de Angstelborgh de vaste stek, terwijl in Vinkeveen het Zorgcentrum Zuiderhof vaak als locatie wordt gekozen. Het doel van de Alzheimer Cafés is om geïnteresseerden en betrokkenen een platform te bieden waar ze informatie en kennis kunnen ontvangen maar ook lotgenoten en experts kunnen ontmoeten.
Sinds enige tijd is er ook een gemeentelijk initiatief onder de noemer Samen Dementievriendelijk, het project, ‘De Ronde Venen als Dementievriendelijke Gemeente’. Het doel van dit project is om alle inwoners van de gemeente te betrekken bij de uitdagingen die samenhangen met het groeiende aantal mensen dat direct of indirect te maken heeft met dementie.
Met behulp van een groep vrijwilligers die wordt ondersteund door Alzheimer Nederland, Tympaan-De Baat en medewerkers van de gemeente De Ronde Venen krijgt dit project steeds meer vorm en bekendheid. Een belangrijk element in het vergroten van de bekendheid met dementie en het omgaan daarmee zijn de ‘G.O.E.D.-voorlichtingsbijeenkomsten’. Er hebben intussen al veel mensen aan deze inspirerende bijeenkomsten deelgenomen waaronder de medewerkers van het gemeentehuis, de servicepunten, de brandweer, politie, verschillende winkeliers, Plus Koot en vrijwilligers van Tympaan-De Baat. Daarnaast hebben ook al veel inwoners deelgenomen aan de bijeenkomsten die op verschillende plaatsen in de acht kernen van de gemeente De Ronde Venen zijn georganiseerd.
Uit deze twee initiatieven, de Alzheimer Cafés en het project De Ronde Venen als Dementievriendelijke Gemeente, is nu een nieuw idee ontstaan, het Reizend Alzheimer Café. Daarbij zal in elk van de acht gemeentelijke kernen eenmalig een voorlichtingsavond worden georganiseerd. Bezoekers krijgen daar een indruk van het Alzheimer Café en informatie over de voorlichtingsbijeenkomsten van Samen Dementievriendelijk. Er wordt ook ingegaan op het project ‘De Ronde Venen als Dementievriendelijke Gemeente’ en wat dit voor u kan betekenen.
Het Reizend Alzheimer Café is op 26 februari 2020 in dorpshuis De Vijf Bogen in Baambrugge en op 6 mei 2020 in de Angstelborgh in Abcoude. Uiteraard lopen de reguliere bijeenkomsten in de Angstelborgh ook gewoon door met op 25 september 2019 een bijeenkomst met als onderwerp ‘Omgaan met Dementie volgens het G.O.E.D-model’.
De volgende data zijn er voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners in de bibliotheken:
dinsdag 29 oktober 2019 van 19.00 tot 21.30 uur Bibliotheek Mijdrecht
maandag 25 november 2019 van 19.00 tot 21.30 uur   Bibliotheek Wilnis
maandag 27 januari 2020 van 19.00 tot 21.30 uur  Bibliotheek Mijdrecht
maandag 9 maart 2020  van 19.00 tot 21.30 uur Bibliotheek Abcoude
dinsdag 12 mei 2020 van 19.00 tot 21.30 uur Bibliotheek Mijdrecht

‘Happy Ouder’ op zondagmiddag bij Tympaan-De Baat.
“Als vrijwilligster bij Tympaan-De Baat valt het mij op dat er op zondagmiddag verreweg het meest gebruik gemaakt wordt van de activiteiten in de Angstelborgh door direct omwonenden”.
Door de media wordt op het ogenblik veel aandacht geschonken aan mantelzorgers en senioren, die zich wel eens eenzaam voelen door verlies van partner, familie of vrienden. Het zou gezellig kunnen zijn voor deze doelgroep om in contact te komen met gelijkgestemden.
Elke zondagmiddag is er al, van 12.00 tot 17.00 uur, een vrije inloopmiddag voor senioren in de Angstelborgh, Dorpszicht 22 te Abcoude. Zowel voor dames als voor heren. Enthousiaste vrijwilligers zorgen om 12.00 uur voor koffie met wat lekkers, om 13.00 uur voor verse soep en vanaf 15.00 uur worden er (fris)drankjes en hartige hapjes aan toegevoegd tegen een kleine vergoeding. Er zijn ook mogelijkheden voor (kaart) spelletjes. Het is er gezellig en er is genoeg ruimte voor meer plaatsgenoten. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.
Het plan is om elke 1e zondagmiddag van de maand aan de bestaande formule een ‘Happy Ouder’ toe te voegen, ook voor senioren die wat minder mobiel zijn en niet op eigen gelegenheid naar de Angstelborgh kunnen komen.
We starten met het eerste ‘Happy Ouder’ op 6 oktober van 14.30 uur tot 17.00 uur. De heer Anton Schrikenberg zal dan een film vertonen over Oud Abcoude.
Wilt u wel eens op de eerste zondagmiddag van de maand vrijwillig chauffeur zijn voor onze doelgroep, laat het ons s.v.p. weten, u bent zeer welkom. Senioren voor senioren.
Bent u mobiel, kom dan gezellig een keertje langs. Dit kan op elke zondagmiddag tussen 12.00 uur en 17.00 uur.
Vindt u het lastig alleen te gaan, een vriend(in) of familielid is ook welkom.
Bent u minder mobiel en wilt u worden opgehaald (tegen een kleine vergoeding), neem dan contact met ons op.
Contactpersoon voor ‘Happy Ouder’: Elly van Es, vrijwilligster bij Tympaan-De Baat, Dorpszicht 22, Abcoude.
E-mailadres: ejvanes@xs4all.nl ,telefoonnummer: 0294- 283730 en bij geen gehoor s.v.p. uw naam en telefoonnummer inspreken.
Elly van Es

Servicepunten bericht
Zorghulpmiddelen zijn een ideale uitkomst voor als je zelf (even) niet meer in staat bent alles zelfstandig te doen. Er is van alles mogelijk maar… hoe regel je dat en hoeveel kost dat?
Zorghulpmiddelen die niet speciaal zijn bedoeld voor mensen met een beperking, waarover iedereen kan beschikken en in de reguliere handel te verkrijgen zijn worden ‘algemeen gebruikelijke voorzieningen’ genoemd. Aanschaf hiervan dient men zelf te betalen. Dit zijn bijvoorbeeld krukken, muurbeugels of een rollator.
Hulpmiddelen als bijvoorbeeld een hoog-laag bed, gehoorapparaat, tillift of wijkverpleging kunnen (meestal) via uw zorgverzekeraar geregeld worden. Welke zorghulpmiddelen en wat de voorwaarden hiervoor zijn (bijv. maximale vergoeding, eigen bijdrage, gebruikstermijn) staat in het Reglement Hulpmiddelen van uw zorgverzekeraar. Iedere zorgverzekeraar heeft een eigen reglement waardoor er verschillen zijn in vergoedingsvoorwaarden van zorghulpmiddelen. Vaak weten leveranciers van hulpmiddelen (bijvoorbeeld Medipoint) wel of hun product wordt vergoed via uw zorgverzekeraar. U kunt hierover ook altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar, de meesten ik hebben hiervoor een zorgadvies- of hulpmiddelenlijn die je kunt bellen bij vragen.
Zorghulpmiddelen die nodig zijn om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen en deel te kunnen nemen aan de maatschappij worden vergoed vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De gemeenten zijn verantwoordelijk voor uitvoering van de WMO. Voorbeelden van dergelijke zorghulpmiddelen zijn rolstoel, huisaanpassing (bv. badkamer, drempelplaat), traplift, dagbesteding en huishoudelijke hulp. Meestal geldt hiervoor een eigen bijdrage. Deze wordt bepaald en geïnd door het CAK. Binnen gemeente De Ronde Venen kunt u aanvragen voor WMO-zorghulpmiddelen doen bij het Servicepunt: telefoonnummer: 0297-587600 of kom langs op één van de vier vestigingen.
Bij twijfel of vragen over mogelijke zorghulpmiddelen, vergoedingen en aanvraagmogelijkheden kunt u de websites: www.hulpmiddelenwijzer.nl , www.zorgwijzer.nl van uw zorgverzekeraar raadplegen of telefonisch contact opnemen met het Servicepunt op telefoonnummer: 0297-587600 of langskomen bij één van de Servicepunten:
Servicepunt Abcoude: Dorpszicht 22, 1391 LX Abcoude (dagelijks van 09.00 tot 13.00 uur)
Servicepunt Mijdrecht: Hoofdweg 1, 3641 PN Mijdrecht (ma t/m do van 09.00 tot 16.00 uur en vr van 09.00 tot 13.00 uur)
Servicepunt Vinkeveen: Herenweg 63, 3645 DG Vinkeveen (ma t/m do 09.00 tot 16.00 uur en vr van 09.00 tot 13.00 uur)
Servicepunt Wilnis: Dorpsstraat 28, 3648 AH Wilnis (ma t/m do 09.00 tot 16.00 uur en vr van 09.00 tot 13.00 uur).

Het Servicepunt op woensdagmiddag
Het Servicepunt is er voor alle inwoners uit de gemeente De Ronde Venen. U kunt telefonisch contact met ons opnemen, maar u kunt ook even langskomen.
In Abcoude kan dit alleen in de ochtend, maar per 1 oktober 2019 zal dit wijzigen. Voortaan zullen wij op de woensdagmiddag open zijn, in de ochtend is het Servicepunt dan gesloten. Per 1 oktober 2019 zullen de openingstijden van het Servicepunt in Abcoude, gevestigd in de Angstelborgh, Dorpszicht 22 zijn:
Maandag 09.00 tot 13.00 uur Dinsdag 09.00 tot 13.00 uur Woensdag 12.00 tot 16.00 uur Donderdag 09.00 tot 13.00 uur Vrijdag 09.00 tot 13.00 uur.
Daarnaast kunt u ook altijd telefonisch contact met ons opnemen door te bellen naar telefoonnummer: 0297-587600. Wij zijn op maandag t/m donderdag van 09.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 09.00 tot13.00 uur telefonisch bereikbaar.

H en A-mode in de Angstelborgh bij Tympaan-De Baat
Op vrijdag 27 september a.s. geeft H en A-mode weer een modepresentatie in de Angstelborgh, Dorpszicht 22 in Abcoude.
Van 10.00 tot 12.00 uur zijn zij aanwezig met hun veelzijdige kledij voor senioren. Er is zeer deskundig personeel aanwezig die u kan adviseren. Er worden kledingrekken opgesteld in de grote zaal dus u kunt in alle rust shoppen, de kwaliteit voelen en passen voor de passpiegel. En dat alles ook nog onder het genot van een kopje koffie!
Kortom: Waarom zou u de stad nog in gaan als alles voorhanden is in de Angstelborgh.
U bent van harte welkom. De toegang is gratis.

Raadpleeg ons mededelingenbord in de Angstelborgh voor de maandelijkse activiteitenagenda of de huis-aan-huisbladen!
Annemarie Keja

HET SPORTHUIS ABCOUDE
Bouwvoorbereidingen zijn begonnen!
Het is zover, de bouw van Het Sporthuis Abcoude is begonnen. De damwanden zijn al aangebracht en eind augustus staat het slaan van de eerste paal in de planning. Het aanbrengen van de funderingspalen duurt circa 10 werkdagen.
Energizer-actie van start: Adopteer een zonnepaneel
Om een duurzaam en energiezuinig Sporthuis in Abcoude neer te kunnen zetten komen 330 zonnepanelen op het dak van Het Sporthuis te liggen. Dit past bij de klimaatdoelen en eisen van deze tijd. Wie hieraan wil bijdragen kan één of meerdere zonnepanelen adopteren. Veel bedrijven en particulieren willen graag iets doen voor Het Sporthuis Abcoude. Er zijn dan ook al veel mensen die een financiële bijdrage hebben gedaan of zich hebben aangemeld als vrijwilliger. Sommige bedrijven hebben behoefte om Het Sporthuis met een concrete actie te ondersteunen. Dat kan nu met deze ‘Adopteer een zonnepaneel-actie‘.
“Het is ontzettend belangrijk dat er geïnvesteerd wordt in groene energie. Vooral op nieuwe gebouwen moeten we die mogelijkheid aanpakken. We zijn dus blij dat we kunnen helpen”, zegt Han van Blokland van Villa Oldenhoff. “Voor ons is het een mooie kans om ook iets te kunnen doen”, beaamt Simon de Winter van De Witte Dame. “We kunnen zelf geen zonnepanelen plaatsen vanwege de monumentale status van ons pand. Op deze manier kunnen we een bijdrage leveren en de regio vooruithelpen”
“Het is fantastisch hoe iedereen in het dorp meewerkt en samen ervoor zorgt dat er een Sporthuis mét zwembad komt. Ik heb zelf hier in het meer les gehad van juffrouw Clara en juffrouw Wil met de haak”, zegt Suzanne van Blokland, “Het is belangrijk dat jong en oud hier in ons eigen dorp kunnen zwemmen”.
Meedoen?
Ook particulieren kunnen een zonnepaneel adopteren. Bijvoorbeeld samen met anderen. Denk aan een gezamenlijke adoptie met de straat, de jeu-de-boules-, kaart-, fiets- of zwemclub, of met familie. Zo kan iedereen Het Sporthuis Abcoude helpen zelfvoorzienend te zijn in energie en wordt Het Sporthuis steeds meer voor, door én met inwoners én ondernemers.
Op www.hetsporthuisabcoude.nl/steun-ons/zonnepaneel/ kunt u heel gemakkelijk een zonnepaneel adopteren. Alle Energizers krijgen een certificaat, een vermelding op de website en ze worden opgenomen op het Energizers-bord dat in Het Sporthuis komt te hangen. Tientallen bedrijven en particulieren zijn al op de website te vinden.
Voor meer informatie: www.hetsporthuisabcoude.nl of voor ideeën/ vragen: info@hetsporthuisabcoude.nl

Uitspraak rechtbank:
Omgevingsvergunning Het Sporthuis Abcoude blijft in stand, bouw kan door.
Omwonenden van het stationsgebied in Abcoude maken zich al enige tijd zorgen over de groeiende parkeerdruk op de parkeerterreinen naast het treinstation en in hun wijk. Een aantal van hen vreest dat met de komst van Het Sporthuis Abcoude de parkeerdruk verder zal toenemen, indien het onbeperkt en gratis parkeren rond het station niet wordt aangepakt. Om deze reden hebben zij bij de rechtbank Midden-Nederland beroep aangetekend tegen de door de gemeente afgegeven omgevingsvergunning voor Het Sporthuis Abcoude. Tevens hebben zij de rechtbank verzocht om een voorlopige voorziening te treffen om de bouw te stil te leggen.
Op dinsdag 6 augustus heeft de rechtbank uitspraak gedaan en de gevraagde voorziening afgewezen. Ook nam de rechter direct besluit over het beroep. Deze verklaarde zij ongegrond. De verleende omgevingsvergunning blijft dus in stand. Stichting Zwembad Abcoude is blij dat de bouw door kan gaan en hoopt dat de gemeente met een goede oplossing komt voor de parkeerproblematiek rond het station. De eerste stappen hiertoe zijn gezet.
De start van de bouw van Het Sporthuis Abcoude verloopt voorspoedig. De bouwplaats is inmiddels afgezet en de damwanden voor de bouwput zijn aangebracht. Na de bouwvakantie wordt met het heien begonnen. De feestelijke paal zal eind augustus, in de feestweek van Abcoude, geslagen worden. De verwachte oplevering is eind 2020.
Corien van der Linden en Astrid Wintershoven


‘SAMENETEN’ OP DE 4e DONDERDAG VAN DE MAAND IN BAAMBRUGGE
Toen wij deel uitmaakten van het OBV-bestuur zochten wij naar een manier om de samenhang onder de bevolking te versterken. Baambrugge leek ons een geschikt terrein hiervoor. Een overzichtelijk dorp met een goed ontwikkeld gemeenschapsgevoel van de bevolking, die al samen etend elkaar goed zou leren kennen. Het resulteerde in het organiseren van een gezamenlijk avondmaaltijd op de 4e donderdag van de maand in het Dorpshuis in Baambrugge. Er werd een team van vrijwilligers geformeerd, bestaande uit (hulp)koks, bediening en afwassers.
Er werd met enthousiasme op ons voorstel gereageerd. Wij mikten op 20 à 30 gasten per keer. Er is inmiddels een vaste groep van gasten ontstaan, die ook op eigen initiatief helpt met bedienen en afruimen. In eerste instantie dachten wij vooral aan alleenstaande ouderen, maar er komen inmiddels veel echtparen en er is een grote variatie in leeftijd.
Als initiatiefnemers zijn wij tevreden met hoe ons plan zich in de tijd ontwikkeld heeft. Mocht u dit maandelijks eten ook eens willen meemaken, reserveer dan de 4e donderdag van de maand en meld u aan –vanaf de 3e donderdag van de maand tot de woensdag daarop- via telefoonnummer: 0294-760 861. Er wordt een twee gangen menu geserveerd, soms drie, afgesloten met een kop koffie of thee. Dit allemaal voor € 7,50 pp. In principe organiseren wij dit voor bewoners uit Baambrugge, maar ook OBV-leden uit Abcoude zijn van harte welkom.
Wij hopen u binnenkort in het dorpshuis DE VIJF BOGEN te verwelkomen.
Jan Godschalk en Reinier Bloemer


BIBLIOTHEEK
Hulp bij de computer voor inwoners van Abcoude
De wereld wordt steeds digitaler. Vroeger hadden we een spoorboekje, nú is er een website en een app van de NS. Vroeger bankierden we via overschrijfformulieren, nú bankieren we via Internet. Vroeger kwam iemand aan de deur om de meterstanden op te nemen, nú wordt van u verwacht dat u de meterstanden via internet doorgeeft. Het zijn ontwikkelingen die het leven makkelijker moeten maken. Echter, voor velen maken deze ontwikkelingen het leven juist moeilijker.
De Ouderen Belangen Vereniging Abcoude-Baambrugge organiseert samen met SeniorWeb De Ronde Venen en de Bibliotheek een aantal activiteiten om de inwoners te helpen met het gebruik van de computer, tablet en telefoon.
Als u helemaal geen ervaring heeft met het gebruik van de computer dan kunt u meedoen met de cursus Klik&Tik. In deze cursus oefent u met de muis en het toetsenbord van de computer en u leert internet te gebruiken. Voor meer informatie kunt u terecht in de Bibliotheek of even bellen: telefoonnummer: 0294-284343.
Kunt u de computer al gebruiken en wilt u méér leren over documenten opslaan en/of werken met een usb-stick, doe dan mee met de Cursus Windows 10. Deze vindt plaats op dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur, totaal acht lessen, start 8 oktober 2019. Kosten: € 100,- (inclusief lesboek).
Heeft u korte vragen over uw computer, tablet of telefoon dan kunt u die stellen in de Bibliotheek op dinsdag tussen 14.00 en 15.00 uur. Er is dan een deskundige vrijwilliger van SeniorWeb aanwezig die u verder kan helpen.
Voor alle activiteiten geldt: u hoeft geen lid te zijn van de Bibliotheek.
Saskia Wilmes


DANSEN IN BAAMBRUGGE
Begin oktober start in het gezellige Dorpshuis in Baambrugge het ‘Dansseizoen 2019-2020’. Het vindt wekelijks plaats op dinsdagavond, is voor alle leeftijden (dus ook 55-plussers!) en in de categorieën beginners/ gevorderden en vergevorderden. Een seizoen telt 25 lessen Ballroom en Latin (dus quickstep, Engelse wals, tango, samba, rumba, chachacha, jive, paso doble, slowfox) onder leiding van een voormalig Nederlands danskampioen. Als toegift wordt er na de lessen meestal wat countrymuziek gedraaid, zodat iedereen op de vloer nog even ‘helemaal los’ kan. Op het programma staan ook vrij toegankelijke dansavonden, afdansen en in december opnieuw een diner dansant. De lessen en ook de evenementen vallen altijd zeer in de smaak.
Bijzonder is dat het komende seizoen het 25e achtereenvolgende dansjaar wordt en dat enkele dansparen zelfs echte paren werden!
Dansen houdt je fit, is leuk om te doen en je ontmoet aardige mensen uit Baambrugge, Abcoude en omstreken. Ben je solo: vraag dan een familielid, buurman/vrouw, vriend(in) of wie dan ook. Lukt dat niet, kom dan toch even gezellig kennismaken, want soms is er een mouw aan te passen.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Jan Popping.


ABCOUDE-BAAMBRUGGE CONCERTEN
In de komende maanden maar liefst VIJF concerten in de serie die door de Kulturele Stichting Abcoude-Baambrugge (KSAB) wordt georganiseerd. We beginnen het seizoen met een concert van een ensemble met een verrassend repertoire, zichtbaar spelplezier en een originele multidisciplinaire programmering, op zondag 29 september in Abcoude in de Dorpskerk aanvang 15.00 uur.
Het Hexagon Ensemble bestaat uit: Wout van den Berg (fluit), Bram Kreeftmeijer (hobo), Arno van Houtert (klarinet), Christiaan Boers (hoorn), Marieke Stordiau (fagot) en Frank Peters (piano). Dit ensemble bestaat al bijna 30 jaar en heeft al veel succesvolle optredens gehad in de grote zalen in Nederland (waaronder het Concertgebouw in Amsterdam en De Doelen in Rotterdam) en heeft diverse tournees in het buitenland gemaakt. De laatste jaren is het ensemble enkele malen in Rusland geweest, inclusief deelname aan het muziekfestival Ufa Arts Festival in Bashkortostan, een autonome republiek in de Russische Federatie, gelegen aan de westzijde van de zuidelijke Oeral. De leden van het Hexagon Ensemble hebben een sterke affiniteit met het Russische repertoire. Dat zal te merken zijn wanneer zij de muziek van Ippolitov-Ivanov, Rimski-Korsakov, Rachmaninov en Moessorgski ten gehore brengen onder de titel: ‘Russen tussen hemel en aarde’.

Op 20 oktober in Abcoude een totaal ander programma, met werken van enkele Franse en één Engelse componist en andere muziekinstrumenten: zang, fluit, altviool en harp. Het is de middag met het optreden van het Aleida Ensemble bestaande uit Maria Valdmaa (sopraan), Elena Vyaznikova (fluit), Anna Smith (altviool) en Victoria Davies (harp). Maria komt oorspronkelijk uit Estland, Elena kwam in 2004 uit Moskou naar Nederland, Anna komt uit Groot-Brittannië en studeerde in Cambridge en Londen en Victoria had voor haar studie aan het Amsterdamse Conservatorium (2008-2011) al een indrukwekkende muzikale loopbaan in Engeland, Thailand, Vietnam en Japan achter de rug. De veelzijdigheid en enorme internationale ervaring van deze dames staat garant voor een buitengewoon boeiende concertmiddag, met muziek van Ravel, Hahn, Milhaud enTavener.

Daarna volgt op 10 november in Abcoude een klassieke kamermuziekmiddag waarin sonates voor piano en viool van Mozart en van Beethoven ten gehore worden gebracht, gevolgd door een fantasie van Schubert voor dezelfde instrumenten. Bob van der Ent (viool) en Daniël Kramer (piano) zullen met passie en plezier ons een aangename zondagmiddag bezorgen met deze ‘Weense klassiekers’.
Zondagmiddag 1 december in de Dorpskerk in Baambrugge een barokprogramma met werken van Bach, Telemann en Händel. Dat wordt barok zoals barok bedoeld was, met authentieke instrumenten of kopieën daarvan, bespeeld door zeer ervaren en talentvolle musici die zich gespecialiseerd hebben in de barokmuziek: Saskia van der Wel (sopraan/cello), Elisabeth IngenHousz (viool), Marjolein Koning (hobo) en Vincent van der Laar (orgel). Voor wie nog niet eerder in de Dorpskerk van Baambrugge is geweest zal deze middag een aangename verrassing worden: mooie muziek in een mooie kerk met een prachtige akoestiek. Deze muziekmiddag mag u niet missen!
Op Tweede Kerstdag zal er weer een concert zijn in Abcoude in de Dorpskerk. Daarover meer details in het volgende nummer van dit blad.
Toegangskaarten voor de concerten zijn met korting verkrijgbaar in de voorverkoop, à contant bij Stomerij Van Rooijen in Abcoude en Dagwinkel Van der Wilt in Baambrugge en online te bestellen en betaling met internetbankieren via de website: www.abcoudeconcerten.nl
Toegangsprijzen aan de zaal: € 24,- (29 sep), € 19,- (20 okt en 10 nov) en € 16,- (1 dec). In de voorverkoop resp. € 18,-, € 15,- en € 13,-.
Flinke korting dus in de voorverkoop en dat loont de moeite om naar Van Rooijen of naar Van der Wilt te gaan. Vanaf twee weken voor het concert zijn de kaarten aldaar verkrijgbaar.
Suzanne Bakker, voorzitter KSAB


NOG BETER HOREN?
Doordat mijn bewegingsorgaan is aangetast, zit ik vaker voor de buis.
En dus wordt er dagelijks een vloed van reclame over mij uitgestort.
Daaruit meen ik te begrijpen dat alle (uiteraard slechtziende) ouderen een bril hebben gekocht, want al die brillenketens zijn overgegaan op de verkoop van gehoorapparaten, na eerst brillen schijnbaar cadeau te doen. Schijnbaar, want ik heb vroeger altijd geleerd: ‘voor niks gaat de zon op’.
Het is dat ik alles goed kan horen, anders zou ik ontroerd naar zo’n winkel stappen. Ik denk dat die passie vooral gericht is op mijn portemonnee. Maar luister eens, Beter Horen. Als jullie voor mij een gehoorapparaat hebben waarmee ik alles kan horen, maar dat het geluid van overkomende vliegtuigen eruit filtert, dan ben ik geïnteresseerd. Ik heb uit mijn jeugd een oorlogstrauma van de (voorlopige) laatste wereldoorlog overgehouden. Met veel lawaai overkomende vliegtuigen geven me steeds het gevoel dat het weer oorlog is.
Maar even serieus; als ik zo naar mensen kijk en luister, dan heb ik de indruk dat het met hun gehoor wel meevalt, maar dat ze gewoon niet goed naar elkaar luisteren en daarom denk ik dat er behoefte is aan een andere winkel, namelijk die van ‘Beter Luisteren’ en hierbij alvast een reclamekreet voor die nieuwe winkelketen: ‘Beter Horen begint bij Beter Luisteren’.
Jan Godschalk


COMMISSIE VERKEER&VERVOER
Vanuit de commissie Verkeer&Vervoer is eigenlijk geen nieuws te melden. Wel zoeken we naar versterking van onze commissie met frisse ideeën en enthousiasme voor de goede zaak. Als je interesse hebt en/of meer wilt weten neem dan contact op met Gerard Munnik, e-mailadres: munniksmit@gmail.com of via zijn telefoonnummer: 06-22975707.
Gerard Munnik


COMMISSIE BOUWEN&WONEN
‘Het dik voor elkaar huis’.
Op 29 mei 2019 is er in de Angstelborgh een tweede bijeenkomst geweest over de realisatie van het ‘Het dik voor elkaar huis’. Ook dit overleg wordt ondersteund door het Inwoners Collectief De Ronde Venen, mevrouw Lien Ligtenberg en de heer Ed de Vries.
Ouderen worden steeds ouder en hoe gaat het verder als men hulpbehoevend gaat worden. Om deze reden wordt gedacht aan een ‘het dik voor elkaar huis’ waarbij men onafhankelijk naast elkaar kan wonen in een veilige omgeving,waarbij met elkaar, zo nodig, kan helpen bij ziekte zoals het doen van boodschappen etc. Er hebben zich inmiddels 27 geïnteresseerden opgegeven voor ‘Het dik voor elkaar huis’.
Plaats realisatie: in Abcoude met als 2e optie Baambrugge. Uitgangspunten locatie: in het centrum i.v.m. dichtbij zijnde voorzieningen of locatie met voorzieningen.
Soort bebouwing: appartementen variërend in diverse grootte van ca. 50-100 m2. Bouwhoogte (maximaal) drie verdiepingen. Energieneutraal gebouw is het uitgangspunt. Koopappartementen/(sociale)huurappartementen (verhouding ca. 80/20 %). Overige/wensen: zaalaccommodatie, eten/restaurant, overige voorzieningen zorg. Op de vraag wat een geschikte locatie zou kunnen zijn voor de realisatie van ‘Het dik voor elkaar huis’ worden door de aanwezigen diverse plaatsen genoemd in- en vlak buiten het centrum van Abcoude. Voor realisatie van een zoals hierboven omschreven project moet rekening worden gehouden met een termijn van 5 tot 6 jaar. De initiatiefnemers hebben het streven dit in een kortere tijd te realiseren van 3 tot 4 jaar.
In juli 2019 heeft een gesprek plaats gevonden met een vertegenwoordiger/vertegenwoordigers van de gemeente De Ronde Venen om het initiatief toe te lichten waarbij ook aan de orde gekomen is welke rol de gemeente De Ronde Venen hierin kan betekenen.
Henk Meijer


AUTORIJSCHOOL PUUR
In juni 2019 ben ik mijn eigen autorijschool gestart genaamd Autorijschool Puur. Deze naam is op de toekomst gericht: t.z.t. zou ik graag elektrisch willen gaan rijden. Ik vind een plezierige, persoonlijke en ontspannen sfeer tijdens een autorijles erg belangrijk. Evenals betrouwbaarheid, eerlijkheid, respect en stiptheid vanuit beide partijen.
Opfriscursus.
U kunt bij mij o.a. terecht voor een opfriscursus. Dit is voor alle leeftijden, die al in het bezit zijn van een geldig B-rijbewijs. Het verkeer en de regels veranderen continu. Ook wordt het steeds drukker op de weg, waardoor het zelfvertrouwen een boost kan gebruiken. Ik wil iedereen de kans geven om weer met zelfvertrouwen de weg op te gaan.
Persoonlijk niveau. Rustig bekijken wij samen wat het persoonlijk niveau is en daarna bepalen wij het stappenplan. Met deze opfriscursus help ik u graag weer een zelfverzekerde bestuurder te worden die met vertrouwen deelneemt aan het huidige verkeer.
Wilt u meer informatie over de opfriscursus? Neem dan contact met mij op. Dit kan op diverse manieren; per telefoon of e-mail. Ook kunt u misschien mijn website bekijken voor verdere informatie: www.autorijschoolpuur.nl

Even voorstellen.
Mijn naam is Klazina Paul en woonachtig in het prachtige dorp Abcoude waar ik geboren en getogen ben. In 2018 ben ik gestart met mijn opleiding tot autorij-instructrice om zo mijn eigen autorijschool te starten. Ik ben in één keer geslaagd voor al mijn WRM-examens en de bevoegdheidspas die ik hiermee heb verkregen is 5 jaar geldig. Ik ben afgestudeerd tot gecertificeerd RIS-instructrice. R IS (Rijopleiding in Stappen), waardoor ik goed in staat ben mijn autorijlessen aan het niveau van iedere leerling, jong of oud, aan te passen. Leerlingen leid ik op volgens de RIS-methode, maar ook volgens Het Nieuwe Rijden. Hierin staan milieubewust en duurzaamheid rijden centraal.
Aarzelt u nog een beetje om met een opfriscursus te starten? Dit is echt niet nodig. Neemt u contact met mij op?
Met vriendelijke groet,
Autorijschool Puur/Klazina Paul
06-23009092 / www.autorijschoolpuur.nl


OVERZICHT BESTUUR EN COMMISSIES
VOORZITTER
Dick Kok
SECRETARIS
Vacant (secretariaat@obv-abcoude-baambrugge.nl)
PENNINGMEESTER
Hans Aalders
ALGEMEEN BESTUUR
Jan Popping
Marian Koekenbier
Elly van Luijn
Joska Hoppe

SAMENSTELLING COMMISSIES
Commissie Bouwen&Wonen:  Henk Meijer, Jan Albers
Commissie Communicatie:  Elly van Luijn, Joska Hoppe
Commissie Verkeer&Vervoer:  Gerard Munnik, Bert van Walbeek, Wim Verbree, Frans de Lange
Ledenadministratie:  Frans Snelderwaard, Marian Koekenbier
Commissie Zorg ;  Jan Popping, Marian Koekenbier
Coördinatie Bezorging 55+ Steek uw licht op:  Cor van Schaik en Jan van Wieringen

LEDEN DIE ZICH VOOR DE OBV VERDIENSTELIJK HEBBEN GEMAAKT
Gerard van Luijn, erelid
Cees van Vliet, lid van verdienste
Cor van Schaik, lid van verdienste

VORMGEVING
Linda Moen – Limoen Design – www.limoen.eu

AANMELDING EN WIJZIGINGEN
Wilt u zich aanmelden of een wijziging doorgegeven?
Formulieren daarvoor vindt u onder het tabblad CONTACT op de website.
De online formulieren verzendt u door onder aan het formulier op de knop “Verzenden” te drukken.
De met de pen in te vullen haalt u op als pdf-bestand en drukt u daarna af.  Nadat u het formulier met de pen hebt ingevuld en ondertekend, kunt u het in een van de blauwe OBV-bussen stoppen.