55+ Steek Uw licht op (38:2) juni 2022 – Tekst

VAN DE VOORZITTER
Op 26 april jl. woonde ik de ‘lintjesregen’ bij in het Gemeentehuis van De Ronde Venen. Burgemeester Maarten Divendal mocht aan maar liefst elf inwoners een lintje uitreiken. Er was één inwoner bij die het lintje in Amstelveen mocht ontvangen.
In een uur tijd mocht de burgemeester elf keer uitspreken dat het de Koning had behaagd een Koninklijke onderscheiding toe te kennen aan de gedecoreerden.
Zelf had ik Ton Pepping met een smoes naar het Gemeentehuis ontvoerd. Geheel verrast merkte hij dat er voor hem ook een lintje klaarlag.
Door de veelheid aan lintjes moest de burgemeester de toespraken wat inkorten. Hierdoor werden een paar kostelijke anekdotes over Ton Pepping niet aangehaald. Via dit podium maak ik u hier graag deelgenoot van.

Ton heeft bij de Amsterdamse brandweer gewerkt.
Toen hij met pensioen ging, kwamen zijn collega’s hem op zijn laatste werkdag met de ladderwagen ophalen. Niet dat hij zomaar mocht instappen, neen, de ladder werd uitgeschoven en verdween via het raam zo zijn slaapkamer in.
Op deze manier werd hij door zijn collega’s ontvoerd voor zijn laatste klus. Via de ladderwagen de wijk uit. Een mooie parallel met de ‘lintjesregen’. In zekere zin ook een ontvoering, maar dan naar het Gemeentehuis.
Een andere anekdote is een verhaal uit zijn tijd van het oude autootje. Hij ging met een Renault Delphine met zijn moeder en goede vriend Johan Ostendorf naar familie in Velden (Limburg). Daar woonde tante Antje, een zus van Ton zijn moeder. Onderweg zegt Johan tegen Ton dat hij van die koude voeten krijgt. “Oh“ zegt Ton, “dan zet ik de kachel wel wat hoger.” Maar aangekomen in Velden had Johan nog steeds koude voeten. Bleek de beplating van de onderkant van de auto stuk te zijn en stond Johan tot zijn enkels in het koude water.
Laatste anekdote: Oorspronkelijk waren er maar kleine voortuintjes bij het rijtje waar Ton woont. De gemeente wilde geen grond aan de bewoners verkopen. De wethouder was bang dat door verkoop de voordeuren niet meer bereikbaar waren. Er loopt namelijk ook een sloot aan de voorzijde. Het rijtje bestaat uit zes woningen. “Geen probleem,” zei Ton: “dan maak ik toch per twee woningen een bruggetje?” De wethouder dacht dat krijgt hij toch niet voor elkaar.
Ton ging aan de slag. Via zijn broer kreeg hij oud ijzer van tentoonstellingen uit de RAI in Amsterdam. Ton laste de bruggetjes in zijn achtertuin. De loopplanken voor de brug kwamen van de opgeheven surfclub Abcoude. Zonder dat er ook maar een kraan aan te pas kwam, werden de bruggetjes op rollers van de achterkant naar de voorkant getransporteerd. Dit krijgt alleen Ton Pepping voor elkaar.
Daarnaast heeft Ton vele dingen voor het dorp gedaan, die zijn Koninklijke onderscheiding meer dan rechtvaardigen. Voor het periodiek van de OBV krijgen wij oude foto’s van Abcoude en Baambrugge.

Ton, van harte gefeliciteerd met je mooie onderscheiding en we hopen dat je nog lang actief blijft voor de gemeenschap van Abcoude en Baambrugge.
Dick Kok

IN MEMORIAM ANNETTE VAN DER MOST-DE RIDDER
Helaas bereikte mij het bericht van overlijden op 25 maart 2022 van onze oud-burgemeester van de Gemeente Abcoude en Baambrugge mevr. Annette van der Most.
Hoewel ik wist, dat zij al een tijdje heel ernstig ziek was, schrik je toch van zo’n bericht.

Annette heb ik van het eerste begin van haar bestuurlijke periode meegemaakt. Ik zat in de vertrouwenscommissie bij haar sollicitatie. De kunst is je daar te onderscheiden van de andere sollicitanten. Ik kan u verzekeren dat ze dit deed op een heel opvallende wijze. Bij binnenkomst stelde zij zich voor en begroette eenieder van de commissie door deze met de naam aan te spreken. Wij vroegen ons af: “hoe kan dit nu?” Ze wist immers niets van onze identiteit. Slim als ze was, had ze onderweg in de trein snel de gemeentegids van Abcoude doorgenomen en de gezichten met namen uit haar hoofd geleerd. Het was een hele goede binnenkomer!
Ook haar afscheid heb ik als locoburgemeester mogen begeleiden. Van april 1995 tot mei 2004 heeft zij deze belangrijke functie mogen vervullen. En dat deed zij op haar eigen charmante wijze. Door overal in de dorpen aanwezig te zijn, werd zij ook zeer geliefd bij de bevolking.  Abcoude en Baambrugge heeft aan Annette een zakelijke, betrokken burgemeester gehad. Na haar pensioen is zij met haar echtgenoot Ger in Abcoude blijven wonen. Ook toen kwam je haar nog regelmatig tegen. En altijd belangstellend naar de ander.

Ik wens de kinderen, familie en overige betrokkenen veel kracht toe dit verlies te dragen.
Dat zij moge rusten in vrede.
Dick Kok
Oud-wethouder en locoburgemeester van de gemeente Abcoude.

VAN DE REDACTIE
4 mei Nationale Herdenking
Op woensdagavond 4 mei vond in Baambrugge de Nationale Herdenking plaats. Na de twee minuten stilte ter nagedachtenis van de Oorlogsslachtoffers heeft het bestuur van de OBV een bloemstuk bij het oorlogsmonument neergelegd.

Stickeren van het OBV-periodiek
Op 14 maart vond het stickeren van het OBV-periodiek nummer 1 weer plaats in de kantine van de IJsclub in Baambrugge. Deze eerste versie van het nieuwe jaar zorgt voor extra werkzaamheden van onze stickerploeg. Dit heeft te maken met het bijvoegen van de nog vele aanwezige acceptgirokaarten voor leden die ons nog niet hebben gemachtigd voor automatische incasso. Hierdoor waren extra handjes nodig. Zoals u op de foto ziet wordt dit met veel plezier uitgevoerd. Zie stukje over de acceptgirokaarten.

Koninklijke onderscheiding
Op dinsdag 26 april zijn vijf personen uit Abcoude verrast met een koninklijke onderscheiding, Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij ontvingen de onderscheiding uit handen van burgemeester Maarten Divendal.
Thea Lagewaard-Mous, Rien Leemans, Hans van Kessel, Wim Hulshoff Pol en Ton Pepping van harte gefeliciteerd namens het OBV-bestuur met deze prachtige onderscheiding.

Wij wensen u weer veel leesplezier toe,
Joska Hoppe en Elly van Luijn

P&P
Nee geen Plug en Play, al komt het er fonetisch dichtbij. Vanaf onze geboorte hebben we ermee te maken. Iedereen van de Koning tot ons eigen Prinsesje. Maar we lopen er het liefst met een boog omheen. Poep en Pies! Eerst zelf in de luier, de broek, op de po, het toilet en misschien later weer in omgekeerde volgorde. Kleuters proberen het zelfs op te eten. En bij ons nageslacht begint het weer opnieuw en krijgen wij zelfs de herhalingscursus. Van echte luiers wassen tot nu de wegwerpluier-generatie. Het gaf heel wat op te ruimen in het leven. Die mijmeringen overkomen me als ik met onze logeerhond rondwandel langs de stoeprand of op het uitlaatveldje, waar de beestjes ongegeneerd hun grote boodschap kunnen doen. Je raakt nooit van poep los. Dat was wel wennen. Van schuttingwoord tot ontwapenend taalgebruik ook. Onlangs ook nog op TV met de ‘Kakshow’. Reuze amusant, ja echt. Dus nu met het ‘poepzakje’ in de hand, slenterend met de zwarte snuffelaar aan een lijntje. Elk viezigheidje of molshoop is kennelijk een delicatesse en goed om even ongegeneerd op te piesen. Wildplassen mag een hond gewoon. Maar dan, na wat nerveus heen en weer gedrentel, komt het. De keutel, de drol, prachtig afgewerkt of verspreid tussen het gras. Dan ben ik aan de beurt. De eerste keer moet je daar doorheen. Poepzakje binnenste buiten om de hand en met een trefzekere verzamelgreep ‘hebbes’. Voorzichtig zakje weer terugvouwen en knoop erin. Opzichtig schrijd ik naar de overal aanwezige poep-afvalbakken. Ik wil gezien worden. Mmmm drol in het bakkie. Ondertussen zie ik ook dat veel baasjes toch de andere kant opkeken toen hun beestje zijn bruine rakker achterliet. En het moet gezegd dat het bukken me langzamerhand ook niet meevalt.
Willem Zwaard

SAMENLEVINGSCONTRACT
Wanneer wordt men door de wet als partner beschouwd?
Allereerst moet u ongehuwd samenwonen op hetzelfde adres. Verder moet u aan een van de volgende voorwaarden voldoen:

 • u bent beiden meerderjarig en hebt een samenlevingscontract
 • u heeft samen een kind
 • u heeft al een kind en uw partner erkent dit kind
 • u bent samen eigenaar van een woning waar u ook beiden in woont
 • u staat samen geregistreerd bij een pensioenfonds
 • u werd in het voorgaande kalenderjaar ook al aangemerkt als partner

Geadopteerde kinderen of pleegkinderen voldoen niet aan het criterium van samen een kind. Indien wederzijds de kinderen officieel worden erkend, dan kan er wel sprake zijn van partnerschap.
Alleen gehuwden en geregistreerde partners erven volgens de wet van elkaar.
Anderen zoals ongehuwde samenwoners erven niet van elkaar, ook niet met een samenlevingscontract.

Wie erven er dan wel?
De kinderen, maar als die er niet zijn dan erven de ouders, broers en zusters.
De achtergebleven partner erft niets. Hoe kun je dit voorkomen? Door het maken van een testament of in het samenlevingscontract een verblijvingsbeding opnemen.

Wat is een verblijvingsbeding?
Een verblijvingsbeding in een samenlevingscontract kan alleen worden gemaakt voor goederen die gemeenschappelijk zijn aangekocht. Voor goederen die er al waren (voor het contract) kan in het samenlevingscontract een overnamebeding worden opgenomen, maar als je echt alles aan je partner wilt nalaten, zonder het risico van strijd in de familie, dan adviseer ik u om een testament te laten maken.

Alleenstaanden of mensen met een latrelatie moeten bedenken dat, als ze hun erfenis aan een goed doel of vriend c.q. bekende willen nalaten zij dat uitsluitend kunnen via een testament. Anders worden ouders, broers en zusters erfgenaam. Dit geldt ook voor een partner met wie je niet samenwoont; zonder testament blijft deze partner met lege handen achter.

Als een huwelijk kinderloos blijft en een van beiden overlijdt, dan wordt de langstlevende de enige erfgenaam.
Als deze ook overlijdt dan worden zijn ouders, broers of zusters de erfgenamen. De familie van de eerder overleden partner erft niet. Alleen via een testament is dit anders te regelen.

Hoe wordt een testament gemaakt?
Het maken van een testament geschiedt bij de notaris. Een testament is zeer persoonlijk en daarom is het ook zaak om indien er twee partners zijn ieder zijn eigen testament te laten opstellen. Je kunt thuis al je wensen op papier zetten (voor beiden natuurlijk en dat behoeft niet gelijk te zijn), het staat dan niet in de juiste bewoordingen, maar de notaris kan dit dan als leidraad meenemen. Hij zal niet klakkeloos de door u opgestelde bepalingen overnemen, maar hij controleert in ieder geval of er geen bepalingen ontbreken en of de bepalingen wettelijk correct en niet met elkaar in strijd zijn.
Vervolgens maakt de notaris de akte op. Deze wordt eerst in concept aan de opdrachtgever gestuurd om te bekijken of er met alle wensen rekening is gehouden. Daarna wordt ten kantore van de notaris het testament getekend. De notaris zal u dan een kopie van het testament verstrekken en zal het testament laten registreren bij het Centraal Testamentenregister (CTR). Hierbij worden niet de inhoudelijke bepalingen vastgelegd, maar alleen de persoonlijke gegevens van de testateur, de datum van de akte en de naam van de notaris.
Na het overlijden kan iedereen informatie bij het CTR inwinnen of er een testament is en zo ja bij welke notaris dit testament wordt bewaard.

Een testament kan worden herroepen of gewijzigd. Hiervoor moet u wel naar de notaris. Dit behoeft echter niet de notaris te zijn waar het originele testament is opgemaakt. Simpelweg het verscheuren van het oude testament is geen optie, aangezien het origineel zowel bij de notaris ligt als bij het CTR. Het laatst gemaakte testament is rechtsgeldig en niemand krijgt tot het tijdstip van overlijden de inhoud te zien.
De meeste testamenten beginnen met de herroeping van de eerder gemaakte testamenten, maar ook een codicil wordt daarmee herroepen. De herroeping moet dus alleen voor de testamenten gelden en niet voor het codicil, of je moet een nieuw codicil willen maken.
Hans Aalders

KETTINGGESPREK MET BERT KEIJZER
In dit kettinggesprek maakt u kennis met Bert Keijzer. Bij de OBV is hij o.a. bekend als de chauffeur van de diligence bij het OBV-uitje.
Bert is geboren in 1951 in Voorburg als jongste zoon uit een gezin met 9 kinderen. Hij is getrouwd met Annie en heeft 4 kinderen en 6 kleinkinderen.
Als 18-jarige jongen ging hij al uit huis om de opleiding aan de Politieacademie (school) te gaan volgen. Daarna volgden nog vele opleidingen/cursussen ten gunste van het politievak. Ook moeten we dan denken aan taalcursussen, want daarmee kon je weer meerdere kanten op, bijvoorbeeld de meldkamer.
Daar een agent natuurlijk het rijden op de motor en met de auto heel goed moet beheersen volgde hij de cursus op de Verkeersschool. Vier jaar lang zat hij bij de motorploeg in Den Haag. In Rijnsburg heeft hij het B-diploma behaald, om op bepaalde kaderrangen te kunnen solliciteren.

In 1978 kwam Bert naar Abcoude om daar als jongste opperwachtmeester aan de slag te gaan. In die tijd waren er dertien agenten voor de gemeente Abcoude/Baambrugge met totaal 7880 aantal inwoners. Dat zou nu onmogelijk zijn.
Wat waren jullie taken toen?
Bert: “we hadden onze handen vol. Er was in die tijd veel contact met de bewoners. Door veel relationele problemen in de dorpen was hulp van de politie noodzakelijk. Er werden veel voet- en fietspatrouilles uitgevoerd. Ook kwam de invloed van de grote stad Amsterdam om de hoek kijken, hoe minder ze daar mochten, des te meer trok het criminele circuit naar de omliggende dorpen. De politie te paard deed zijn intrede tijdens de feestweek.”

Op 29-jarige leeftijd werd Bert postcommandant in Abcoude. De feestweek was natuurlijk altijd een hoogtepunt in het jaar. Niemand van het korps mocht dan vrij nemen voor vakantie en/of om een andere reden. De politie te paard was altijd op de donderdag tijdens de paardenmarkt aanwezig. In 1980 werd het politiebureau tweemaal zo groot en kwamen er ook rijks woningen beschikbaar. Bert kreeg een woning in de wijk Achter de Kerken.
“Als politieagent had je toen nog gezag. Ik heb bijna niet hoeven knokken, was niet bang, want voelde me sterk. Fysiek werd er veel getraind, maar de mentale training bestond toen nog niet.”

Tot 1985 is Bert politieagent geweest in Abcoude/Baambrugge. Een hogere functie heeft hij afgewezen, omdat hij dan naar een andere grotere gemeente moest. Hij had geen zin om Abcoude te verlaten.

Tijdens het zoeken naar een andere job komt hij in contact met het transportbedrijf Gentenaar, die iemand zocht voor een logistieke functie. Hij eiste dat hij de eerste 3 maanden als chauffeur aan de slag kon om zodoende deze functie goed te kunnen begrijpen. Daarna is hij als planner aan het werk gegaan. Hierna volgden nog vele functies bij verschillende bedrijven als logistiek medewerker/planner: Inspecteur bij Nederlandse Dagblad Unie, hoofdplanner bij een transportbedrijf in Duitsland, bij een containerbedrijf in Spijkenisse, bij Hertog Jan/Unilever planning transport, bij transport van karton en papier in Eerbeek, bij transport van groente en fruit in Vleuten en daarna nog als manager logistiek serviceafdeling bij de firma Aaftink. Hier heeft hij nog 13 jaar gewerkt.
Als we dit allemaal aanhoren en beschrijven zijn er twee woorden die elke keer weer terugkeren bij deze keuzes die hij maakte, namelijk: ‘uitdaging en logistiek’. Dit waren de drijfveren om telkens een andere werkplek te zoeken.
Bert; “Ja dat klopt, zodra het saai werd haakte ik af, soms tegen de wil in van mijn vrouw.”

Inmiddels gepensioneerd en wat doe je nu?
“Ik zet mij op meerdere plekken in als vrijwilliger. Zo ben ik chauffeur van de diligence, het busje van Tympaan-De Baat. Leid ook mensen op die graag chauffeur willen worden. Help bij de Voedselbank door het ophalen van de diverse voedingsmiddelen in het distributiecentrum Mijdrecht en bij een aantal winkels in Abcoude. Daarna wordt dit naar de Angstelborgh gebracht, waar de verdeling plaatsvindt. Op donderdagmorgen begeleid ik een uurtje Jeu de Boules voor ouderen. Mensen kunnen daar naartoe komen en hoeven zich daarvoor niet aan te melden. Een leuke bezigheid voor onze doelgroep.
Namens de Zonnebloem breng ik regelmatig bezoek bij mensen thuis die behoefte hebben aan een gesprek of gezellig samen een bakkie koffie willen drinken.”

Wat is het beste advies wat je hebt gehad?
“Mijn vader zie altijd: Kijk goed om je heen en luister naar jezelf.”
Welke belangrijke keuze heb je onlangs gemaakt?
“Ik ga drie keer in de week naar de sportschool.”
Op wie zou je meer willen lijken?
“Liever op niemand, ik ben uiterst tevreden met mijzelf.”
Wat zou je jongeren graag willen meegeven?
“Dat de jongeren zich goed moeten realiseren wat de ouderen hebben neergezet en respect hebben voor de ouderen.”
Waar ben je het meeste trots op?
“Op mijn gezondheid.”
Welk talent zou je graag willen hebben?
“Koken, dat lukt mij niet; althans niet op het niveau dat ik gewend ben. Ik ben een Bourgondiër en geniet van eten en drinken.”
Wat heb je onlangs geleerd?
“Dat gezondheid een groot goed is als je dat bezit.”
Waar fiets je graag voor om?
“Voor een bezoek aan oldtimers. Ik vind het machtig om te zien hoe deze auto’s onderhouden worden/zijn.”
Heb je nog iets gemist in dit gesprek?
“Nou niet veel, misschien iets over mijn hobby’s. Dat zijn er namelijk best veel: het bespelen van de Euphonium (ook heel lang gespeeld bij de Harmonie), motorrijden, lezen, Jeu de Boules, ik ben Bourgondiër en geniet van een wijntje, sportschool, fietsen en het kijken op TV naar wielrennen.”
Laatste vraag: wat vind je van de OBV?
“Ik vind de informatie die de OBV geeft d.m.v. het periodiek duidelijk vooruitgegaan. Er worden nu meer linken gelegd naar andere doelgroepen, denk aan Tympaan-De Baat, De Zonnebloem, Het Sporthuis Abcoude, cultuur en de kerken.
We hebben een gemeenschappelijk belang waar we voor staan en dat moeten we met z’n allen kunnen realiseren.
We zijn er voor elkaar en niet om elkaar visjes af te pakken, maar juist elkaar de bal toe te spelen.”

Dit verslag van het gesprek had veel langer kunnen zijn doordat Bert met al zijn levenservaringen wel een boek had kunnen schrijven.
Elly van Luijn en Joska Hoppe

 

DE ACCEPTGIRO HOUDT PER 1 JUNI 2023 OP TE BESTAAN
Volgens betaaldienstverlener Currence is het aantal gebruikte acceptgiro’s dan te laag om deze betaalmethode nog langer te ondersteunen.
Seniorenorganisatie ANBO begrijpt dit besluit en wil zijn leden in de komende tijd voorbereiden.
Currence wilde eigenlijk al per 01-01-2019 stoppen met de acceptgirokaart. Mede op verzoek van de Consumentenbond is dat niet doorgegaan.
De papieren overschrijving blijft wel bestaan. 
Met het einde van de acceptgiro worden consumenten niet gedwongen om online of mobiel te gaan bankieren.
De papieren overschrijvingsformulieren blijven wel bestaan. Wie dat liever doet, kan de overschrijvingsformulieren blijven aanvragen bij zijn of haar bank.

ANBO begrijpt het besluit.
Dat ANBO het besluit begrijpt is leuk en prettig voor Currence maar daar schieten U en de OBV niets mee op. Waar wij wel wat mee opschieten, is dat wij u de mogelijkheid bieden om ons automatisch te laten incasseren.
Achter in ons periodiek vindt u een formulier: Aanmeldingen of Wijzigingen, waarbij u ons opdracht geeft om de contributie automatisch te incasseren.
NB  Op de webpagina Contact vindt u zowel een online-formulier als een formulier om te downloaden voor het afgeven van een machtiging tot automatische incasso. 
Is het u allemaal niet duidelijk, bel dan gerust naar een van onze bestuursleden, wij helpen u graag.
Hans Aalders

UITNODIGING OBV-ZOMERUITJE OP 26 JUNI 2022
Vorijaar reed  corona ons bijna in dwielen, maar het uitje ging – kantje boord, dat wel – toch door.  De dankbaarheid  van de deelnemers  was  heel  groot, na de verplichte ‘ophoktijd’. Met dit nog vers in  het geheugen zijn we bijzonder verheugd opnieuw een ‘OBV-Zomeruitje’ te kunnen aankondigen.
Op zondag 26 juni vindt, traditiegetrouw, het jaarlijkse ‘OBV-Zomeruitje’ plaats. We hebben na de afgelopen ‘COVID jaren’ geleerd dat voldoende tijd en gelegenheid om  elkaar weer te  ontmoeten het allerbelangrijkste is. Een persoonlijk weerzien wordt  véél  meer gewaardeerd dan de afstand en duur van de tocht, of het aantal bezienswaardigheden in de omgeving. Daarom zullen we ons bij de voorbereiding van het uitje hiervan rekenschap geven.
Traditie is ook dat het uitje samenvalt met de fietstocht van de Lions Abcoude-Baambrugge. Of deze tour dit jaar ook weer wordt verreden is op dit moment ongewis. Maar het OBV-Zomeruitje gaat zeker door!! (In kleine lettertjes schrijven we altijd: bij voldoende animo en deelname op eigen risico).
Verder veel volgend het oude recept.

Auto’s
Onze grootste zorg is: voldoende chauffeurs en daarmee de oproep dat zij zich graag z.s.m. aanmelden.

Kosten
Ook dit jaar zijn de kosten weer € 15.- per persoon, contant te voldoen op 26 juni, waarbij vrijwillige chauffeurs zoals gebruikelijke “vrij” worden gehouden. Start vanaf Tympaan-De Baat in de Angstelborgh om 10u00 met koffie/thee/gebak. Vertrek ca. 11u00.

Aanmelding

   • Door een bericht te sturen aan secretariaat@obv-abcoude-baambrugge.nl.
   • Door een aanmeldingsformulier in te vullen. Daarvan is een online variant (klik HIER) en een variant die met de pen is in te vullen (klik HIER). Dit laatste formulier doe je ingevuld in een OBV-brievenbus. In Abcoude vind je die bij Plus Koot en bij de Angstelborgh, Dorpszicht 22; in Baambrugge bij de Dagwinkel.
   • Als bovenstaande niet lukt, kun je je desnoods telefonisch bij de secretaris aanmelden (tel. 06 – 27 25 1923).

** Meerijden is op eigen risico. De OBV is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of ongevallen tijdens evenementen die door haar worden georganiseerd. 

ABCOUDE VOOR OEKRAÏNE EN HOE HET BEGON
Op de oproep van Frank Hemminga uit Abcoude in De Ronde Venen-krant om mee te denken over opvang van Oekraïense gasten binnen onze gemeente kwamen veel hartverwarmende reacties binnen. Een eerste bijeenkomst in een ter beschikking gestelde vergaderlocatie van De Eendracht in Abcoude leidde tot een snel opgezette kleding- en speelgoedinzamelingsactie. Dit gebeurde twee dagen later in de Dorpskerk Abcoude, omdat we wisten dat de eerste groep Oekraïense gasten snel zou aankomen en kleding voor hen nodig zou zijn.
In een door de eigenaar ter beschikking gestelde ruimte naast Hotel Abcoude werd diezelfde dag nog een provisorische weggeefwinkel ingericht met door de kerk ter beschikking gestelde kledingrekken. Een leegstaand winkelpand in de buurt doet sindsdien tijdelijk dienst als magazijn. Deze weggeefwinkel wordt nu gerund door vrijwilligers in samenwerking met de Oekraïense gasten. Er zijn inmiddels meer dan genoeg spullen, dus we vragen niets meer om in te brengen. 
Eerder hadden eigenaar en exploitant van Hotel Abcoude zich bij de Veiligheidsregio Utrecht aangemeld als opvanglocatie en alles werd in het werk gesteld om de eerste groep vluchtelingen op te vangen. De vrijwilligersgroep zocht aansluiting met hen. Samen maakten ze gebruik van de ervaringen met opvang in een ander dorp, opgedaan door de eigenaar van een in Abcoude gevestigd bedrijf.
Zo kon in enkele weken tijd een lokale groep met professionele vrijwilligers worden opgebouwd, die met de hulp van vele Abcoudenaren en diverse lokale ondernemers – als aanvulling op opvangtaken van de overheid – de in Abcoude en Baambrugge gehuisveste Oekraïense gasten helpen met het vinden van de weg op het gebied van medische zorg, huisvesting, onderwijs, kleding, vrijetijdsbesteding e.d.
Voor elk taakveld wordt goed samengewerkt met een contactpersoon van de gemeente, waardoor de lijnen kort blijven. Een kleine kerngroep stemt algemene zaken met de gemeente af.
Alle Oekraïense gasten wonend in Hotel Abcoude of bij gastgezinnen hebben een buddy gekregen, cruciaal voor een snelle integratie in onze samenleving. De eerste kinderen gaan al naar school. 

Wilt u op de hoogte blijven dan kunt u de informatie vinden op: https://www.abcoudevooroekraine.nl

Weggeefwinkel Abcoude
Naar aanleiding van de inzamelingsactie voor kleding en speelgoed op 12 maart jl. in de Dorpskerk is de ‘weggeefwinkel’ ontstaan. Oekraïense gasten (ook degenen die bij gastgezinnen wonen) kunnen hier gratis kleding uitzoeken. De weggeefwinkel wordt in stand gehouden door vrijwilligers en met hulp van Oekraïense gasten. Voor alle Oekraïense gasten uit Abcoude, Baambrugge en als het nodig is ook omliggende plaatsen.
Locatie: Kerkplein 19 (oude reisbureau), Abcoude
Openingstijden:
Maandag:         09.30 – 11.30 uur
Vrijdag:             09.30 – 11.30 uur
Zaterdag:         09.30 – 11.30 uur

Op dit moment kunnen er geen kleding en/of schoenen meer worden ingebracht. Er is een innamestop. Wilt u toch kleding doneren? Neem dan contact op met de Voedselbank Mijdrecht.
Marian Koekenbier

DE FOTO’S VERTELLEN DE GESCHIEDENIS
Hier alleen de bijschriften van de foto’s; kijk voor de foto’s in de pdf-versie.
Abcoude Stationsstraat rond 1906 in die tijd ook wel genoemd de Spoorstraat of de Baan. Links de smederij en fietsenzaak van Aaftink met het houten hek waar de paarden aan werden vastgezet om te worden beslagen. Het was de tijd dat het vervoer lopend, per fiets, met de handkar of paard en wagen plaatsvond. Rechts staat de fiets met rieten mand van de slager. Op de achtergrond de kruidenierszaak van Rentink.

Baambrugge Dorpsstraat rond 1910 met links de kruidenierszaak en rechts het café met fietsenrek voor de deur. Met paard en wagen ging men met de handel langs de deur. Met de handkar hield men de straat schoon.
Ton Pepping

LEDENWERVING BRIDGECLUB ABCOUDE!
De bridgeclub Abcoude zoekt nieuwe leden.
Er wordt in een zeer ontspannen sfeer gespeeld, waardoor eenieder zich snel thuis voelt. Wij spelen op de dinsdagmiddag in de Angstelborgh, Dorpszicht 22 te Abcoude van 13.00 tot 17.00 uur.
Heeft u geen partner, schroom dan toch niet en geef u op. De leeftijd van de leden ligt boven de 55 jaar, maar jongere mensen zijn uiteraard ook van harte welkom.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd bellen met: Jan Ouwehand, telefoonnummer: 0294-281939. 

BIJDRAGE TYMPAAN-DE BAAT EN HET SERVICEPUNT
Beste allemaal,
Terwijl ik dit schrijf kijk ik uit op `Het Hof van iedereen’ of ‘Het kleine Keukenhof’, de inmiddels beroemde tuin in Dorpszicht, verzorgd voor en door bewoners van Dorpszicht en omgeving. U heeft geen idee wat een groot voorrecht het is om daar elke dag naar te mogen kijken!
Elke maandag staan daar de senioren het onkruid te wieden, de plantjes in de gaten te houden en ze te verzorgen met liefde. Dat is te zien! Jammer dat we geen kleurenfoto kunnen plaatsen maar zelfs in zwart/wit maakt dit `Hof van iedereen’ indruk, vindt u niet?

Zomerse activiteiten hebben we gelukkig ook weer!
Wat denkt u van een Oekraïense Multi Culti avond op 31 mei? Daar moet u zich wel voor aanmelden, maar tegen de tijd dat dit periodiek uit komt, heeft u dit wellicht al lang gedaan.
Uiteraard plannen we ook weer de BBQ.
Ten tijde van dit schrijven ben ik aan het overleggen met onze koks over wie wel en wie liever niet willen koken in de zomermaanden. Drie maanden helemaal geen eettafel vinden we eigenlijk best lang en lang niet iedereen gaat op vakantie.
Houdt u dus vooral de huis-aan-huiskranten in de gaten, natuurlijk ook de flyers op het prikbord in de gang van de Angstelborgh.

Wederom even geen interview van mijn hand deze periodiek. Ik zoek eigenlijk nog naar mensen die een belangrijke rol spelen in Abcoude en/of Baambrugge Misschien kent u zo iemand? Tip mij, dan ga ik erop af!

Mede namens mijn collega’s wens ik u een zonnige warme zomer toe, graag tot ziens!
Sociaal Cultureel werker van Tympaan De-Baat in Abcoude,
Annemarie Keja 

Oproep maatjes
Het maatjesproject van Tympaan-De Baat is dringend op zoek naar nieuwe maatjes woonachtig in Abcoude en Baambrugge. 

Wat is het maatjesproject?
Er zijn mensen die bijvoorbeeld door sociale, lichamelijke of psychische problemen weinig contacten hebben of moeilijk de deur uitkomen. Door bepaalde omstandigheden, gebeurtenissen of het wegvallen van sociale contacten kan er behoefte zijn aan iemand die er voor hen is. Een maatje helpt deze mensen weer op weg door er voor deze mensen te zijn en/of leuke dingen met hen te ondernemen.
Aan de hand van overeenkomstige interesses wordt een maatjesvrijwilliger aan een inwoner van De Ronde Venen gekoppeld. Een ‘maatjescontact’ wordt aangegaan voor een periode van een jaar met als belangrijk uitgangspunt dat beide partijen plezier hebben en samen ontspannende, alledaagse activiteiten ondernemen.
Voorbeelden van activiteiten die maatjeskoppels ondernemen zijn wandelen of fietsen, bezoeken van een activiteit in de buurt of ergens iets drinken. Het maatje treedt de ander tegemoet als een gelijkwaardig persoon, waarbij de waarde van het persoonlijk contact voorop staat.
Bent u: warm, hartelijk en sociaal vaardig? Staat u niet met een oordeel klaar? Kunt u goed luisteren? Psychisch in staat een ander te kunnen helpen? Dan is Maatje voor Twee op zoek naar u!

U kunt contact opnemen met Adriana Kegley van Tympaan-De Baat via e-mailadres: a.kegley@stdb.nl of via het telefoonnummer: 0297-230280.

Luisterpunt – Voor wie even een luisterend oor zoekt.
In het kader van het landelijke project ‘Een tegen Eenzaamheid’ wil de gemeente De Ronde Venen dit project ook hier op de kaart zetten.
Vorig jaar lanceerde Tympaan-De Baat het Luisterpunt; een telefoonnummer en e-mailadres voor wie zich eenzaam voelt of advies nodig heeft voor een dierbare die weleens eenzaam is. Hoe is het met dit initiatief?
Wat is ervan terechtgekomen en wordt er weleens gebruik van gemaakt?
Wie belt of mailt naar het Luisterpunt wordt doorgeschakeld naar iemand van het Servicepunt of naar iemand van het project. “Je krijgt altijd een professional aan de telefoon”, legt projectleider Esther Zijl uit.
“Je kunt dit Luisterpunt bellen voor jezelf maar ook voor iemand anders. Appen en mailen kan trouwens ook; wij willen ervoor zorgen dat deze dienst zo laagdrempelig mogelijk is.”
Eerst wordt in kaart gebracht waar de eenzame gevoelens vandaan komen. “Soms is het al genoeg om gewoon even naar iemand te luisteren”, vervolgt Esther. “In andere gevallen is er een concrete hulpvraag en kunnen wij andere handreikingen doen. Samen verkennen we waar behoefte aan is en op welke manier we daar invulling aan kunnen geven.”
Is het Luisterpunt al eens gebeld?
“Van het Luisterpunt wordt zo nu en dan gebruik gemaakt,’’ stelt Esther.
“Zo werden we rond de kerstdagen gebeld door een meneer die zich eenzaam voelde. Voor hem was een luisterend oor genoeg. Hij was dankbaar voor deze hulp. Een ander voorbeeld van iemand die het Luisterpunt mailde, is een vrijwilliger die gekoppeld is aan een Syrisch gezin. Zij signaleerde dat de jongeren binnen dat gezin zich eenzaam voelen en wist daarmee geen raad. Deze vrijwilliger vroeg om advies. De jongeren uit het Syrische gezin hebben we in contact kunnen brengen met het Jongerenwerk. Zo is het altijd maatwerk; we kunnen het verhaal aanhoren en meedenken in mogelijkheden. Soms is een praatje al genoeg; soms doen we handreikingen voor verdere hulp.”

Esther is zich ervan bewust dat eenzaamheid een complex probleem is.
“We kunnen ons goed voorstellen dat sprake is van schaamte en onzekerheid,” legt zij uit. “Daarom willen wij de ondersteuning vanuit het Luisterpunt zo laagdrempelig mogelijk houden. Onze sociaal werkers kunnen eventueel een huisbezoek afleggen als daar behoefte aan is of ondersteuning bieden bij een bezoek aan bijvoorbeeld de Buurtkamer of club.”
Ook het Maatjesproject kan goede ondersteuning zijn. Niemand hoeft eenzaam te zijn. Het Luisterpunt is bereikbaar op telefoonnummers: 06-86868490 en 0297-587600 of via het e-mailadres: luisterpunt@stdb.nl

Bron: Esther Zijl in een krantenartikel van Rosanne Kok in De Groene Venen

Mantelkracht – Een magazine voor mantelzorgers
Mantelzorgers die staan ingeschreven bij Mantelzorg De Ronde Venen ontvangen drie keer per jaar het magazine Mantelkracht.
Voorheen ontvingen ze het magazine Mantelzorg, maar de vrijwilligers die hierbij betrokken waren besloten eind 2021 te stoppen met het blad. Gelukkig werd een goed alternatief gevonden in Mantelkracht van Mantelzorg NL.
“Wij zijn erg blij met dit blad,” aldus Ester en Tanja van Mantelzorg De Ronde Venen. “Het is een mooi magazine met informatieve artikelen en een aantal pagina’s kunnen wij vullen met lokale informatie.”
Zo staat er in de voorjaarseditie een stukje van wethouder Alberta Schuurs. Ook vertelt het Servicepunt waarmee ze mantelzorgers kunnen ondersteunen en wordt informatie gegeven over de Compaan-tablet.
Het thema van de voorjaarseditie is ‘Verbinding’. “Een passend thema voor een blad waarmee wij in verbinding komen met de mantelzorgers.”

Bent u Mantelzorger en wilt u dit magazine ook ontvangen? Schrijf u dan in als mantelzorger op www.mantelzorgderondevenen.nl. U wordt dan ook geïnformeerd over activiteiten en workshops voor mantelzorgers. Woont de zorgvrager in De Ronde Venen dan ontvangt u ook de mantelzorgwaardering van de gemeente.
Voor meer informatie kunt u bellen naar telefoonnummer: 0297-230280 of mailen naar het e-mailadres: mantelzorg@stdb.nl
Tanja Quist,
medewerker Mantelzorg De Ronde Venen

Kent u Dementiezorg De Ronde Venen al?
Tijdens een bijzondere avond in De Boei in Vinkeveen op 13 april hebben inwoners kennis kunnen maken met Dementiezorg De Ronde Venen. Dementiezorg De Ronde Venen is ontstaan uit het project Samen Dementievriendelijk.
Doel is het informeren van inwoners over geheugenproblematiek en het ondersteunen van mantelzorgers met hun vragen. Er worden kwartaalbijeenkomsten, workshops en trainingen georganiseerd waar u bij aanwezig kan zijn of online kan volgen.
Iedere eerste maandag van de maand (in De Rank-Mijdrecht) en iedere eerste dinsdag van de maand (in De Angstelborgh-Abcoude) is er van 10.00 tot 12.00 uur een vrije inloop voor vragen over geheugenproblemen en mantelzorg. Met om 10.30 uur een koffiemoment om met elkaar van gedachten te wisselen. Tijdens de inloopochtend kunnen bezoekers ook boeken en spelletjes lenen uit de geheugenbibliotheek.

Tijdens de avond in De Boei werden bezoekers door Barbara Oppelaar en haar collega van Evarea meegenomen in het brein van iemand met dementie en konden ze genieten van de voorstelling ‘De Klosdochter’. Bezoekers ervaarden veel herkenning.
Met de aankondiging van de naam Dementiezorg De Ronde Venen hebben we afscheid genomen van de opzet van de Alzheimer Cafés. Gelukkig zetten veel van de betrokken hun vrijwilligerswerk voort voor Dementiezorg De Ronde Venen.

Wilt u geïnformeerd worden over de activiteiten van Dementiezorg De Ronde Venen, meld u zich dan aan via het e-mailadres: mantelzorg@stdb.nl of via telefoonnummer: 0297-230280 (Ester of Tanja).
Via www.mantelzorgderondevenen.nl kunt u zich inschrijven als mantelzorger.
Tanja Quist,
medewerker Mantelzorg De Ronde Venen

Fietsmaatjes De Ronde Venen gaat van start!
Zou u graag erop uit willen gaan met de fiets?
Lekker in de frisse lucht en genieten van de prachtige natuur, een stukje Fortenroute of De Ronde Venentour fietsen? Of juist een dorpentocht en een bezoekje brengen aan een van de vele lokale terrasjes. Dit kan nu met de duofiets met elektrische trapondersteuning. Zo geniet u van de mooie natuur, van uw gezelschap én bent u lekker sportief bezig!
Als gast: als u altijd graag gefietst hebt, kan het een groot gemis zijn als dat niet meer zelfstandig lukt. Meld u aan als Gast bij Fietsmaatjes en wij zoeken een vrijwilliger voor u, zodat u op onze elektrische duofiets weer kan gaan fietsen!
Fietsmaatje: fietst u graag in onze mooie omgeving en wilt u iemand anders hier ook van laten genieten? Wilt u een maatje worden voor iemand die niet (meer) zelfstandig kan fietsen? Meld u zich dan aan! Fietsmaatjes De Ronde Venen is altijd op zoek naar vrijwilligers!
Of samen met je vader, moeder, buurvrouw/man
Wilt u zich als vast duo opgeven, bijvoorbeeld u, samen met een familielid, goede buur, vriend of mantelzorger? Ook dat is mogelijk, u fietst dan altijd samen. Meld u aan!

Alle aanmeldingen kunt u doen via website: www.fietsmaatjesdrv.nl
Annemarie Keja

HET SPORTHUIS ABCOUDE
Fit blijven door te zwemmen
 Zwemmen is niet alleen heel erg leuk, het draagt ook bij aan een betere conditie en versteviging van de spieren. Daarnaast is zwemmen een van de minst blessuregevoelige sporten, worden gewrichten in het water minder belast en kun je vaak soepeler bewegen. In Het Sporthuis Abcoude kunt u – naast dagelijks banenzwemmen – ook meedoen aan diverse zwemactiviteiten voor senioren.

Aquavitaal, beweegprogramma voor vitale senioren
Met oefeningen in het water op passende muziek, versterkt u uw spieren en gewrichten, zodat alledaagse bewegingen makkelijk uitgevoerd kunnen worden. In dit programma van Calypso Sport wordt rekening gehouden met onder andere kracht, lenigheid en snelheid van iedere deelnemer.
Maandag en donderdag: 10.00 tot 11.00 uur
Meer informatie op: www.calypsosport.nl/aquavitaal/

Aquagymnastiek
Stichting Senior Sportief Actief organiseert op dinsdagochtend drie lessen aquagymnastiek voor ouderen. Gedurende 50 minuten gaat u aan de slag met allerlei oefeningen. Heerlijk sporten zonder belasting!
Dinsdag, keuze uit starttijden: 09.00, 10.00 en 11.00 uur
Meer informatie: www.seniorsportiefactiefdrv.nl/mbvo-watergymnastiek

Zwem4daagse 2022 voor kankeronderzoek
Vorig jaar was de Maarten van der Weijden Foundation partner van de Zwem4daagse, een initiatief van de KNZB. Maar liefst 28 zwembaden en -verenigingen deden mee, waarbij honderden deelnemers samen een bedrag van € 72.000 ophaalden, waarmee nieuwe onderzoeken naar kanker gesteund konden worden. Dit jaar vindt de Zwem4daagse plaats in de week van 20 tot en met 26 juni. Ook Calypso Sport in Het Sporthuis Abcoude doet mee! Maarten van der Weijden zal tijdens deze week een groot aantal van de zwemlocaties bezoeken om de deelnemers aan te moedigen en te vertellen over het belang van kankeronderzoek. Ook bij Het Sporthuis Abcoude komt hij langs. Meer hierover is te lezen in de nieuwsbrief van de stichting. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via www.hetsporthuisabcoude.nl-nieuwsbrief

Volop zomeractiviteiten in De Sprong in Het Sporthuis Abcoude
In Het Sporthuis Abcoude is er voor jong en oud wat te doen. Niet alleen met activiteiten in het zwembad en de sportzaal, maar ook in de ontmoetingsruimte van De Sprong. We hebben ze voor u op een rijtje gezet.

Maandelijkse seniorenbijeenkomsten
Vrijwel elke maand organiseert de Stichting Het Sporthuis Abcoude in samenwerking met Marco Smit van De Sprong een bijeenkomst speciaal voor senioren. Vaak is dit met een spreker over een interessant onderwerp. De ene keer gecombineerd met een maaltijd, de andere keer met koffie/thee en wat lekkers en altijd met veel gezelligheid en tijd om met elkaar bij te praten.
In mei was er een lezing verzorgd door natuurboerin Gerda Kool. Misschien was u erbij. Samen met haar man heeft Gerda een prachtige boerderij vlakbij de bekende weidevogelpleisterplaats Landje van Geijsel. Gerda vertelde over het boerenleven en wat er allemaal bij komt kijken om toekomstbestendig te boeren én ruimte te bieden aan de boerenlandvogels.

Foto- en filmfragmenten over oud-Abcoude
De volgende bijeenkomst is gepland op vrijdag 24 juni. Aan de hand van foto’s en filmfragmenten laat betrokken Abcoudenaar Ton Pepping de geschiedenis van Abcoude zien. Ton kent de verhalen als geen ander en vertelt u er graag meer over. Na afloop van de presentatie kunt u genieten van een heerlijke zomerstamppot uit de keuken van De Sprong en napraten over de film.
Datum: Vrijdag 24 juni
Tijdstip: 16.30 tot 19.00 uur (start 17.00 uur)
Kosten: € 15,-

Midzomer seniorenprogramma
Naast de maandelijkse bijeenkomsten is er ook een mooi zomerprogramma in De Sprong. Veel kinderen en kleinkinderen zijn dan met vakantie en juist dan is het fijn om een plek dichtbij huis te hebben om iets leuks te doen en anderen te ontmoeten.
Het programma:
Vrijdag 15 juli: Aspergelunch
Marco en Glenda maken een heerlijke lunch klaar met de lekkerste asperges.
Kosten: € 15,- (inclusief een drankje)
Tijd: 11.30 tot 14.00 uur
Vrijdag 22 juli: Filmochtend met een lekker kopje soep
Met elkaar genieten van de film Downton Abbey
Kosten: € 7,50
Tijd: 10.30 tot 13:30 uur
Vrijdag 29 juli
Op vrijdag 29 juli wordt ook een activiteit georganiseerd. Meer informatie is (binnenkort) te vinden op www.hetsporthuisabcoude.nl.
Kosten: € 5,-
Tijd: 10.30 tot 13.00 uur
Vrijdag 5 augustus: Spelletjesochtend.
Voor de liefhebbers staan een sjoelbak en onder meer een dam- en schaakbord klaar. Kom langs en doe een potje mee. Gezellig bijkletsen kan natuurlijk ook.
Kosteloos.
Tijd: 10.30 tot 12.30 uur

Aanmelden
U bent van harte welkom bij een of meerdere activiteiten. Aanmelden kan via activiteiten@hetsporthuisabcoude.nl. Vermeld svp duidelijk voor welke activiteit u zich opgeeft en uw telefoonnummer, zodat wij u kunnen bereiken als een activiteit op het laatste moment wijzigt.

Biljarten in De Sprong
Naast de activiteiten die georganiseerd worden, kunt u natuurlijk ook eens binnenlopen om te biljarten. De kosten bedragen € 5,- per uur. Vooraf reserveren is aan te bevelen, dan weet u zeker dat er plek is. Reserveren kan via e-maiadres: info@desprongabcoude.nl of bel naar Marco Smit op telefoonnummer 06-36154582.

 Het Sporthuis Abcoude
Astrid Wintershoven en Corien van der Linden

GEZOND OUDER WORDEN, HOE DOET U DAT? MIJN 10 BESTE TIPS
Wie wil het niet? Gezond ouder worden.
Je hebt het niet helemaal zelf in de hand, maar wel voor een groot deel. Uit onderzoek blijkt dat 75% van de gezondheidsklachten in de westerse wereld voorkomen kan worden door een gezonde leefstijl.
U leest het goed: 75%!
Het gaat dan bijvoorbeeld over hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, diabetes 2, osteoporose, overgewicht, psychische problemen en diverse soorten kanker.
Met een gezonde leefstijl kunt u veel problemen voorkomen.
Hieronder leest u wat er vooral voor 55-plussers belangrijk is om fit en gezond te blijven.

10 tips, speciaal voor 55+
1. Vezels en eiwitten
Veel groente en fruit, onverzadigd vet, volkoren producten. Dat is voor iedereen goed. Zeker ook voor 55+. Vezels zijn goed voor de spijsvertering en stoelgang en ze houden hart en vaten gezond. Eiwitten zorgen voor de opbouw van spieren en dat is belangrijk omdat spiermassa na het 40e jaar afneemt. En dat willen we natuurlijk tegengaan.
Eet gerust iedere dag veel groente en fruit, kies volkorenbrood, noten, peulvruchten, vis, zuivel en eieren.
2. Calcium
Calcium is een mineraal dat u nodig heeft voor sterke botten en een sterk gebit. Het helpt onder meer tegen botontkalking op latere leeftijd. Het zit vooral in melk, melkproducten en kaas, maar ook in graanproducten zoals brood: en groente zoals broccoli en paksoi.
3. Vitamine D
Vitamine D zorgt ervoor dat calcium beter opgenomen wordt. Het zit in boter, vlees, eieren, kaas en vette vis. Onder invloed van zonlicht maakt de huid zelf vitamine D aan, maar dit wordt minder in de loop van de tijd. De Gezondheidsraad adviseert vrouwen boven de 50 en mannen boven de 70 extra vitamine D te slikken (10 microgram per dag). Bepaalde groepen 20 mg.
4. Veel water drinken
Drink minstens 1,5 liter water op een dag en in de zomer liefst nog meer. Zet iedere ochtend een kan met water neer en zorg dat het aan het eind van de dag op is. Hiermee voorkomt u uitdroging. Vocht is belangrijk om voedings-en afvalstoffen door het lichaam te transporteren.
5. Alcohol: drink met mate
Het blijkt dat alcoholgebruik onder 55+ toeneemt. Dit komt aan de ene kant doordat een deel van deze groep welvarend is, aan de andere kant door een groep eenzamen. Alcohol vermindert de werking van de hersenen en op hogere leeftijd wordt alcohol steeds minder goed verdragen. Bij gebruik van medicijnen, slaap- en kalmeringsmiddelen wordt het echt afgeraden.
6. Iedere dag in beweging
Beweging is erg belangrijk. Bewegen is goed voor het hart, de spieren, gewrichten en botten, conditie, humeur, gewicht en bloeddruk. En voor nog veel meer, te veel om op te noemen.
Wandelen, tennissen en tuinieren zijn activiteiten waarmee je je botten met eigen lichaamsgewicht belast en daar worden deze sterker van.
Fietsen en zwemmen zorgen voor soepele spieren en gewrichten.
Het advies van de Gezondheidsraad is minimaal 5 dagen per week een half uur te bewegen (matig intensief) waarbij je hartslag omhooggaat, maar waarbij je kunt blijven praten.
7. Balansoefeningen
Helaas, met de leeftijd neemt het risico op vallen toe. Balansoefeningen helpen om stabiel te blijven staan, het is een vorm van valpreventie. De meest simpele manier is om tijdens het tandenpoetsen op 1 been te gaan staan. De wasbak geeft steun, zodat u niet kunt vallen.
8. Houd uw hersenen fit
Hierboven heb ik veel tips gegeven om lichamelijk fit te blijven. Maar mentaal fit blijven is natuurlijk zeker zo belangrijk. Vanaf de 40 jaar neemt de snelheid van denken en concentratie af. Maar het is net zoals met spieren; als je ze aan het werk houdt blijven ze in conditie. Door bijvoorbeeld regelmatig nieuwe dingen te doen, te lezen, het nieuws te volgen en bijvoorbeeld vriendschappen te onderhouden. Een goede nachtrust is ook belangrijk. Heeft u slaapproblemen?
Zorg voor een slaaproutine; ga altijd op dezelfde tijd naar bed en sta op tijd op. Zet de televisie en computer een uur voor het slapen gaan uit, dan hebben de hersenen tijd om tot rust te komen. Maak een avondwandelingetje, zeker in de zomer is dat heerlijk om te doen.
9. Help iemand anders, blijf in contact
Contact met anderen, elkaar helpen, een luisterend oor. Heel belangrijk voor ons! Het hoeft niet ingewikkeld te zijn; bel iemand op die uw steun kan gebruiken, stuur iemand een kaartje, help iemand met boodschappen. Hierdoor vergeet u uw eigen zorgen. Het geeft u én een ander een goed gevoel.
En heeft u zelf steun nodig of voelt u zich eenzaam? Kijk in de omgeving naar de mogelijkheden. Er zijn zoveel verenigingen, vrijwilligersorganisaties, teams waar u zich kunt aansluiten of vragen om hulp.
De stap nemen is misschien spannend, maar het kan veel goeds brengen.
10. Iedere dag een kleine stap
Heeft u de tips hierboven gelezen? Wat zou u kunnen veranderen aan uw leefstijl?
Het hoeft niets groots te zijn. Liefst een kleine stap die u vandaag nog kunt zetten.
Kleine veranderingen hebben veel effect, zonder dat ze veel moeite kosten.
1 minuut per dag extra wandelen, levert in een maand een wandeling van een half uur op.
Wilt u hierbij hulp, of heeft u een vraag?
Kijk op mijn website:  www.energiekeleefstijl.nl/gezonde-leefstijl/ of neem contact met me op via telefoonnummer: 06-23921593 of via mijn e-mailadres: anja@anjalefeber.nl
Anja Lefeber, 
Leefstijlcoach en trainer

DE BIBLIOTHEEK
Zaken regelen met de overheid.
Wij moeten steeds meer dingen zelf regelen met de overheid, zoals het aanvragen van zorgtoeslag, een woning zoeken, een rijbewijs verlengen of een afspraak maken bij de gemeente. Je moet dan wel een DigiD hebben en met een computer kunnen omgaan. Veel mensen vinden dit toch nog lastig. Daarom is er een Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) geopend in de Bibliotheek.
Hier luisteren we naar uw vraag en denken we met u mee. We gaan samen met u op zoek naar de juiste informatie waarmee u verder kunt. Of we verwijzen u door naar de juiste organisatie. Kom eens langs. U bent welkom zonder afspraak. U hoeft geen lid te zijn van de Bibliotheek en de hulp is gratis.
Het IDO is een samenwerking tussen de Bibliotheek en een aantal landelijke en lokale organisaties. In De Ronde Venen werken we samen met de Servicepunten, Tympaan-De Baat, het Geldpunt, de gemeente, Vluchtelingenwerk, Kwadraad, Handje helpen en de Kredietbank. Samen zorgen we ervoor dat elke inwoner de juiste informatie kan vinden.
De Bibliotheek is geopend op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van: 14.00 tot 18.00 uur.

 

ABCOUDE-BAAMBRUGGE CONCERTEN
De vrienden van vrienden zijn vrienden….
Bent u al vriend van de Abcoude-Baambrugge Concerten?
Ach, wie niet eigenlijk. Wellicht zijn de motorrijders die op zondag een toertocht door onze dorpen maken, dat niet. Op het moment dat het lawaai van een tiental uitlaten de rust rondom onze kerken verstoord, zijn het eventjes niet mijn vrienden. Maar zij weten natuurlijk niet van de concerten. Zouden ze er wél van weten dan waren ze wellicht gestopt om te komen luisteren.
Maar u, lid van de OBV en lezer van dit blad, bent per definitie een vriend van de Kulturele Stichting Abcoude-Baambrugge (KSAB). U behoort immers tot onze doelgroep, het zeer gewaardeerde deel van de bewoners in onze fraaie dorpen voor wie we de concerten organiseren. Ja, echt, de concerten organiseren we voor u!
Een ruim aanbod aan culturele activiteiten verhoogt de leefbaarheid van onze dorpen. Ik neem aan dat, toen u jaren geleden hier kwam wonen, de goede bereikbaarheid van de theaters en concertzalen in Amsterdam en Amstelveen mede doorslaggevend was voor uw woonkeuze. Dat enkele decennia later ‘een avondje stappen’ in de grote stad om tal van redenen niet meer zo aantrekkelijk is, doet het belang van de directe leefomgeving toenemen. Kortom, een sterk argument om de musici uit te nodigen om naar onze dorpen te komen.
Vaak wordt mij gevraagd waar we die fantastische musici toch vandaan halen, hoe we ze weten te vinden. Dat is minder moeilijk dan u zou denken.
Ten eerste is er veel, héél véél muzikaal talent in Nederland. Er zijn goede docenten op onze conservatoria en muziekscholen; er zijn heel veel goedopgeleide musici. Opvallend hoeveel studenten er uit de verschillende Europese landen hier in opleiding zijn of zijn geweest.
Ten tweede is er in de afgelopen 10-20 jaar nogal bezuinigd op de cultuursector met als gevolg dat belangrijke orkesten moesten fuseren of helemaal werden opgeheven. Dat werd een uitdaging voor de vele Zzp’ers die ook toen al in de orkestwereld werkzaam waren. Zij moesten wel flexibel zijn en vormden uit liefde voor de muziek in verschillende combinaties ensembles om op te treden op de kleine podia (dat is alles kleiner dan het Concertgebouw, het Muziekgebouw, de Doelen, Tivoli/Vredenburg en Musis Sacrum). Muziekensembles worden vaak al gevormd tijdens de opleiding, het begin van de loopbaan of in dan wel bij vertrek uit een orkest. De afgelopen corona-jaren hebben de economisch zwakke positie van de Zzp’ers in de cultuursector overduidelijk aan het licht gebracht. Reeds in 2002 schreef Erik Akkermans in Trouw: “Voor de werkgelegenheid van kamermusici zijn de vrijwillige concertorganisaties belangrijker dan de respectabele Kleine Zalen als Vredenburg, Concertgebouw en De Doelen.” Het bestuur van de KSAB organiseert de concerten dus niet alleen voor u, maar ook voor de musici.
Ten derde is onder kamermusici de Dorpskerk Abcoude geen onbekend podium meer. Bij het eerste optreden zijn ze onder de indruk van het mooie gebouw, de sfeer en de akoestiek. Ze komen graag nogmaals en dat geldt ook voor jonge musici, die tijdens hun opleiding voor een optreden in Abcoude zijn geweest (denk aan de muziekschool Amstelveen, een klas van het Koninklijk Conservatorium of de Academisten van het Concertgebouworkest). Veel musici melden zich spontaan voor een concert met hun kamermuziekvrienden.
Ten vierde kunnen we stellen: “Van mooie muziek krijg je niet gauw genoeg, toch?”

In deze muzikale vriendenkring willen we u graag betrekken. Word vriend – eenvoudig en zonder kosten of verplichtingen – via: www.abcoudeconcerten.nl/Vriend.html

Graag tot ziens bij onze volgende concerten! En neem uw vrienden mee!
Concertdata vindt u HIER: o.a. 19 juni, 17 juli, 28 augustus en 25 september.
Suzanne Bakker,
Voorzitter KSAB, voorzitter@abcoudeconcerten.nl

OVERZICHT BESTUUR EN COMMISSIES
De huidige samenstelling van het bestuur en de commissies vindt u onder het tabblad Vereniging op deze website.
Het bestuur van de OBV is al geruime tijd op zoek naar leden die zich actief voor de vereniging willen inzetten. Wilt u de vereniging de helpende hand bieden, neem dan contact op met het bestuur. Dat kan ook via het contactformulier.

AANMELDING EN WIJZIGINGEN
Wilt u zich aanmelden als lid of een wijziging doorgeven, dan vindt u de formulieren daarvoor onder het tabblad Contact