55+ Steek Uw licht op (38:4) december 2022 – Tekst

VAN DE VOORZITTER
Bij het schrijven van dit stukje voor het laatste Periodiek van 2022 is het al echt herfstweer. Het regent, het blad valt van de bomen en langzamerhand stevenen we op de winter af. Wat gaat zo’n jaar snel. Volgende week is Sinterklaas alweer bij de OBV in het Dorpshuis Baambrugge. Ik verheug mij nu al op een gezellige bijeenkomst.

Misschien komt het omdat je ouder aan het worden bent, maar de laatste tijd kom ik nog wel eens iemand tegen in het dorp die mij vriendelijk groet. Ik groet dan terug, maar tegelijkertijd denk ik: “ik ken je wel, maar hoe heet je ook alweer?” Overkomt u dit ook? Maar goed: what’s in a name? Ik ga u hierover een bijzondere anekdote vertellen.
Ik werkte in de jaren zeventig van de vorige eeuw bij het bevolkingsregister Amsterdam. Ik was jong en kwam bij de afdeling paspoorten terecht. Zomers de hele dag lange rijen met veel aanvragers voor een nieuw paspoort. Zo had ik op een gegeven moment Ramses Shaffy aan mijn balie. Door zijn kleding en luidruchtigheid was hij best een opvallende verschijning. Ik pak zijn aanvraagformulier aan. Loop naar de grote hal waar van alle Amsterdammers in ladekasten op alfabet persoonskaarten staan. Trek de kast met de letter S open. Geen persoonskaart onder de naam Shaffy. Ik zoek wat in de buurt waar zijn kaart had moeten staan, want er werden soms nog wel eens kaarten verkeerd opgeborgen.  Loop terug naar de aanvraagbalie en vertel Ramses Shaffy dat ik moet zoeken, omdat zijn kaart weg was. Hilariteit alom. Nu hadden we van elk adres ook een woningkaart. Ga op zijn adres kijken en zie dat zijn echte naam niet Shaffy, maar Chaffy is. Ik kan u verzekeren dat op een inwoneraantal van toen ongeveer 700.000 een heel verschil is of je bij de letter S of C zoekt. Het bleek dus dat Shaffy zijn artiestennaam was. Als ik hem nog wel eens terugzie op televisie moet ik altijd aan dit voorval denken.

Ik hoop u volgend jaar weer te mogen ontmoeten.
Wens u voor nu fijne feestdagen en vast een voorspoedig 2023.
Dick Kok


IN MEMORIAM
Ons bereikte het verdrietige bericht dat Jan Godschalk op 2 november 2022 is overleden. Jan schreef regelmatig stukjes voor onze periodiek. Hij had hier een creatieve en eigenzinnige stijl voor. Dit sluit ook naadloos aan bij de tekst op zijn rouwkaart: ‘een socioloog zag het anders’. Die tekst op de rouwkaart was een knipoog naar de titel van zijn gebundelde NRC-columns ‘een socioloog ziet het anders’. Jan was in het verleden ook raadslid van de gemeente Abcoude. Ook uit die tijd heb ik Jan gekend. Zeer vriendelijk, maar scherp en kritisch. We zullen de verhalen van Jan in ons OBV-periodiek missen. Dat hij moge rusten in vrede.

Wij wensen Jet Oorthuys en de familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.
Dick Kok


VAN DE REDACTIE
OBV-lidmaatschap bij verhuizing
Wanneer u gaat verhuizen en buiten Abcoude/Baambrugge komt te wonen, kunt u desgewenst lid blijven van de OBV. Het OBV-periodiek sturen wij u graag naar uw nieuwe adres; als u ons secretariaat hierover informeert kan dit via het mailadres: secretariaat@obv-abcoude-baambrugge.nl

Datum Algemene Leden vergadering (ALV)
De nieuwe datum van de ALV is gepland op donderdag 23 maart 2023 in het Dorpshuis in Baambrugge. Aanvangstijd: 16.00 uur. Zet deze datum alvast in uw nieuwe agenda!

In dit periodiek staat het huishoudelijk regelement en de overige vergaderstukken komen in het OBV-periodiek nummer 1 van 2023.

Buslijn 120 voortaan naar station Abcoude
Ook voor inwoners van Loenersloot, Baambrugge en Abcoude is er goed nieuws. Vanaf 11 december wordt er een jaar lang een proef gehouden met buslijn 120 (Utrecht-Amsterdam station Bijlmer ArenA). Deze rijdt voortaan langs station Abcoude. Hierdoor kan er in Abcoude op de trein gestapt worden richting Amsterdam, Utrecht en Rotterdam en van het station terug naar centrum Abcoude enz. Ook kunnen reizigers voor Het Sporthuis uitstappen bij het station. Om de extra rijtijd te compenseren vervalt het deel van de route via station Holendrecht. Het blijft wel mogelijk om bij het AMC uit te stappen. 
Voor reizigers uit Mijdrecht en Vinkeveen is reizen naar een station voor de regio Amsterdam via Amsterdam Bijlmer nog steeds sneller. Het goede nieuws daarbij is dat lijn 126 vanaf december ook een halte krijgt bij het AMC.
De wijzigingen samengevat:

 • Buslijn 120 (Utrecht-Amsterdam station Bijlmer ArenA) stopt voortaan bij Station Abcoude. De bus niet meer bij Station Holendrecht. Ook stopt de bus bij een andere halte bij het AMC. Dit betreft een proef voor één jaar.
 • Lijn 121 (Mijdrecht-Hilversum) rijdt voortaan van maandag t/m zaterdag via de Burgemeester Padmosweg. Ook rijdt de bus op zaterdag door naar Mijdrecht Centrum. Bij de halte Mijdrecht Centrum kan worden overgestapt op lijn 126 (Mijdrecht-Amsterdam station Bijlmer ArenA) naar Amsterdam station Bijlmer ArenA en op lijn 130 (Breukelen-Mijdrecht-Uithoorn) naar Breukelen.
 • Lijn 126 (Mijdrecht-Amsterdam station Bijlmer ArenA) stopt bij een nieuwe halte op de Meibergdreef nabij het AMC. Hierdoor ontstaat er tussen Mijdrecht en het AMC een snellere verbinding.

Bron: de gemeente De Ronde Venen

De redactie wenst u een fijne feestmaand en een gezond en liefdevol 2023.
Joska en Elly


OBV-Huishoudelijk-Reglement-concept-2022-10-26


ACCEPTGIROKAART
Het is nu ‘vijf voor twaalf’, ofwel de acceptgiro’s zullen per 1 juli 2023 verdwijnen. In periodiek 1 van 2023 zal voor de laatste keer een acceptgirokaart worden bijgevoegd. Hiermee kunt u nog de contributie voor het jaar 2023 betalen. Na 1 juli is het niet meer mogelijk om op deze manier de contributie van de OBV te voldoen.

Er zijn straks nog twee mogelijkheden:

 1. Ons te machtigen voor automatische betaling van de contributie. Hoe doet u dat: achter in het komende periodiek zit een machtigingsformulier. Vul dit formulier in met uw naam, het volledige bankrekeningnummer en niet te vergeten uw handtekening. Dit formulier kunt u deponeren in de OBV-bussen bij het dienstencentrum Angstelborgh, bij Koot en bij de Dagwinkel in Baambrugge.
  Dit formulier hebben wij nodig om aan de bank duidelijk te maken dat u ons machtigt om de contributie automatisch te laten overboeken naar de OBV. Zonder dit formulier mogen wij geen automatische betaling laten verrichten. U hoeft niet ieder jaar dit formulier op te sturen, dit is eenmalig en geldt totdat het lidmaatschap eindigt.
 1. De andere optie is:
  Als u (onverhoopt) geen machtiging afgeeft, zult u zelf voor een betaalopdracht moeten zorgen. Hiervoor ontvangt u te zijner tijd een brief hoe u de jaarlijkse contributie aan ons kunt overmaken.

U begrijpt dat de eerste methode onze voorkeur verdient. Het bespaart u en ons extra werk, het gaat slechts om een klein bedrag (en u kunt een automatische betaling eventueel terugdraaien).
Hans Aalders


ROOKMELDERS
Sinds 1 juli 2022 is het verplicht gesteld om op iedere verdieping een rookmelder te installeren.
Dit geldt sedert 2003 al voor nieuwbouwhuizen maar sinds 01-07-2022 ook voor bestaande woningen.
Dit is van toepassing op elke verdieping (dus zowel in de kelder als op zolder). Heeft u een huurwoning, dan is de verhuurder hiervoor aansprakelijk. Indien nog geen actie is ondernomen, neem dan contact met de verhuurder op. Het is mogelijk dat bij een schade-uitkering deze lager uitvalt indien er geen rookmelders aanwezig zijn.
Hans Aalders


DE JUBELTON
Wat is een jubelton?
De jubelton is de eenmalige verhoogde schenkingsvrijstelling voor de aanschaf van een woning.
Het bedrag van deze schenking is € 106.671, -. Volgens de plannen van het kabinet zal per 1 januari 2023 dit bedrag verminderd worden tot € 27.231, – en in 2024 zal het bedrag helemaal worden afgeschaft.

Wanneer een kind geen huis vindt om te kopen, dan moet het bedrag worden terugbetaald of er moet schenkingsrecht over worden betaald.
Er is nog een belangrijke regel van toepassing, namelijk:
De ontvanger van de ton moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. Deze voorwaarde wordt enigszins versoepeld wanneer u boven de 40 jaar bent, maar uw echtgenote jonger is dan 40, dan kan alsnog de ton geschonken worden. U moet dan wel goed opletten. De echtgenote krijgt dan de schenking, maar de ontvanger van de schenking moet in dit geval uw zoon zijn, ook al is hij boven de 40 jaar. Dit is van belang in verband met een eventuele scheiding, anders neemt de partner de schenking mee en heeft de andere partij niets.

Kan de ton ook voor andere doeleinden worden gebruikt? Ja, dat is ook mogelijk bijv. voor extra aflossing van de hypotheek of een verbouwing of voor energiebesparende aanpassing zoals dubbelglas of zonnepanelen.  Wat tevens nog een interessant aspect is dat je het bedrag niet ineens behoeft te betalen, maar dit kunt verdelen over drie jaar. Alleen zit daar wel een addertje onder het gras, want we weten niet wat de regering gaat doen en of gespreide betaling van deze ton dan nog wel tot de mogelijkheden behoort na Prinsjesdag.

Wat verder nog belangrijk is, dat er wel aangifte schenkbelasting moet plaatsvinden vóór 1 maart 2023. Als de schenking over twee of drie jaar wordt verdeeld, dan moet er ook elk jaar schenkingsaangifte worden gedaan. Deze jubelton is niet persoonsgebonden. U mag het bedrag dus schenken aan wie u wilt; kinderen, kleinkinderen, familie of zelfs vreemden, maar er moet wel een verbinding zijn met een woning. De jubelton is niet bedoeld als gift, maar moet in direct verband staan met de woning.

Is schenken de enige manier om te helpen bij de aankoop van een woning?
In principe is dit voor beide partijen een gunstige regeling, maar hierdoor bent u wel een behoorlijk bedrag aan uw vermogen kwijt. Een veel gebruikte methode is om het geld te lenen, er moet dan wel rente en aflossing worden betaald, maar u raakt het geld niet kwijt en u kunt nog altijd een bedrag van € 5.500, – belastingvrij schenken. Indien u meerdere kinderen heeft en u wilt een van hen de jubelton schenken, ga dan in overleg met de andere kinderen om problemen te voorkomen.

Dit aspect kunt u ook via uw testament regelen, hetgeen een betere regeling is, dan via een verklaring van de andere betrokkenen. Uw notaris zal op de hoogte zijn van deze regels en uw verder kunnen adviseren.
Hans Aalders


NU GAAT ALLES ANDERS
Al minstens twee jaar wordt er overal om mij heen verbouwd. En niet zo’n beetje ook. Mijn buurman, een overbuurman, twee achterburen, een buurman verderop en een nog iets verderop. En dat allemaal in een straal van pakweg 50 meter rondom. En dan heb ik het niet over een dakkapel of een ander keukentje hoor, maar ongelofelijk ingrijpende acties. Dat betekent ook continu zwaar verkeer en allemaal afvalcontainers op de laan. Elke week weer nieuwe, de volle containers afgevoerd met puin en planken met spijkers, tegels, buizen, wc-potten, dakpannen, radiators, badkuipen, deuren, vloerbedekking en afgezaagde bomen. Te veel om op te noemen.

En dat kan vandaag-de-dag-allemaal-zomaar lijkt het. Niet te vergelijken met de ingreep bij onszelf, toen het bad noodgedwongen plaats moest maken voor een inloopdouche na ons corona-uitstapje in het ziekenhuis. Ik weet ook nog goed dat ons keukentje werd verbouwd. Er kwamen allerlei vergunningen aan te pas en toetsing door de ‘schoonheidscommissie’ van de gemeente, omdat het er goed uit moest zien en je met de uitbouw geen steenbreedte te ver de tuin in zou gaan. Er kwam zelfs een strenge gemeente-inspecteur om en passant ook te kijken wat die uitbouw was die op de luchtfoto te zien was. Het bleek de goudenregen te zijn, die vanuit de lucht op een illegale schuur leek. En dan te bedenken dat bij de helft van de straat de dakkapellen per ongeluk aan de voorkant zat en de andere helft aan de achterkant. Foutje van dezelfde inspecteur bij het keuren van de bouwtekening.
Het lijkt soms of die beperkingen tegenwoordig niet meer nodig zijn. Met ingrepen die ver uitstijgen boven een keukenverbetering van simpele Bruijnzeelkastjes naar eiken deurtjes en sommige met een kleine doorbraak voor een ‘halfopen keuken’. Dan wel met een afzuigkap(!) in plaats van raamventilator en ‘Sola’-lepelrek.
Het is toch wat, die simpele, sherry-drinkende zitkuilgeneratie met A4-formaat televisie, met open haard, ruwstenen muren en witgeschilderde piano. Maar het waren in die tijd toch hele uitgaven.

Tegenwoordig pakt men dat anders aan. Ander huis! Alle ouwe troep eruit. Slopen die hap. Uitbouwen rondom het hele pand. Dakkapellen over de hele breedte, voor en achter. Garage tegen de vlakte. Die twee of drie auto’s kunnen gewoon buiten staan, bij buurman voor de deur. Nauwelijks beperkingen van grondgebruik. En binnen natuurlijk alles nieuw. Design! Wit, zwart, grijs en roestvrij-staal. Keukeneilanden, jacuzzi’s. Weg met die lastig te onderhouden tuin; tegels erin. Geen tuingereedschap nodig. Met hogedrukspuit is alles onder controle. Ja, soms het hele pand tegen de vlakte. Meneer, uw klimop gaat eraan, want we breken de garage af, grenzend aan uw tuin! Het scheidingsmuurtje aan de zijkant moet ook weg. Want dat wordt de nieuwe buitenmuur van de verbouwing.

Het kan gewoon niet op in onze geplaagde maatschappij. En zo veranderen in vele straten de huizen in het dorp. We kijken uit op daken als zijn het industriële panden met veelsoortige, kriskras geplaatste zonnepanelen op het zuiden rondom de dakraampjes en -kapellen. Fel verblindend in het zonlicht als je erop uitkijkt. Allerhande bijgebouwtjes. En telkens weer een verse puincontainer. Ik lees het wekelijks in De Groene Venen. De nieuwe verbouwlocaties. En wandelend met de hond zie je het gebeuren. Zeker, niet altijd lelijk hoor. Het is nu eenmaal een andere tijd, met andere smaak en gewoontes. Vreemd genoeg zijn we al 50 jaar heel gelukkig in ons warme, gezellige paleisje. Maar je vraagt je wel af wat we verkeerd hebben gedaan met onze huizen.
Willem Zwaard


SINTERKLAASFEEST VAN DE OBV ABCOUDE BAAMBRUGGE
Sinterklaas is niet alleen een kindervriend, maar speelt ook voor ouderen blijvend een hoofdrol. Dat bleek weer eens overduidelijk op de bijeenkomst zoals die door de Ouderen Belangen Vereniging (OBV) op 17 november werd georganiseerd in Baambrugge.

Na de ontvangst en het voorspel van de pianist, ontmoetten Sint en Piet een gespannen en verwachtingsvol gezelschap van 35 ‘gelovigen’ in het Dorpshuis. Tot op het moment van aanvang waren er nog aan- en afmeldingen. Al veel eerder kwamen bij de OBV vragen binnen of Sint en Piet wel ‘echt’ waren. Piet had overduidelijk al diverse schoorstenen bezocht. Al snel bleek ook de (schijn)heilige zeer geloofwaardig en uitstekend geïnformeerd. Zo werd er een jarige in het zonnetje gezet en ook ‘Japie’ (of was het ‘Kareltje’ van de eerdere broodreclame?) werd naar voren geroepen. Op de nogal dubbelzinnige vraag “hoe is het met uw schimmel” werd door Sint-Nicolaas wijselijk een diplomatiek antwoord gegeven. Sint sprak een ‘Janneman’ aan, die de naamdrager terug deed denken aan zijn prille kinderjaren. De oudste bezoekster, die nog steeds van een Amsterdams tappilsje houdt, werd op haar wenken bediend. Voor haar kon de dag niet meer stuk.
Er werd ook uitbundig gezongen met behulp van de uitgereikte tekst. Sinterklaas en Piet maakten met iedereen persoonlijk kennis door een rondgang langs alle tafeltjes; dit werd zeer op prijs gesteld. Hiervan werden (met aller instemming) leuke foto’s gemaakt. Uiteraard waren er weer veel te veel pepernoten, ander strooigoed en letters. Om eerdere discussie over de juiste letter (en gewicht en smaak) per persoon te vermijden, had Sint gekozen voor slechts één variant (een S) in melk en puur.

Na het officiële gedeelte verzorgde het Dorpshuis een prima maaltijd met heerlijke soep en broodjes en een ijsje toe. Sint en Piet roemden de gezellige, spontane sfeer, de plezierige en open gesprekken en de vitaliteit die de bezoekers uitstraalden. Alles met elkaar een zeer geslaagd Sinterklaasfeest. 
Marian Koekenbier en Jan Popping


KETTINGGESPREK MET ARIE FOKKER
Het was op een van de zoveelste zonovergoten dagen dat we bij deze ´VIP´ op bezoek gingen. Om precies te zijn: op 1 september 2022, de éérste dag van Arie’s pensioen. Wat valt er nog te melden over deze toch al welbekende Abcoudenaar? En belandt hij niet in een gat?

Gezien de hitte vond het geanimeerde gesprek plaats in de ruime achtertuin waarin diverse ornamenten staan opgesteld die de boerenafkomst illustreren, zoals een melkbus, een unster en een melkmachine-emmer (van het merk Surge voor de kenners onder u). Op een grasweitje grazen enkele miniatuurkoeien, dus zonder enige milieubelasting.

Arie dateert van 1956, is als oudste kind opgegroeid op een boerderij met 55 koeien en 300 mestvarkens aan het Gein en heeft twee zussen en een broer. Hij is 38 jaar getrouwd met Ans (ook van boerenkomaf en uit Weesp) die hij ooit op de Abcouder feestweek ontmoette. De familie telt vier kinderen: twee jongens en twee meisjes, plus vier kleindochters die tot vreugde van de (groot)ouders allemaal in de nabijheid wonen.
Ook destijds kende de agrarische sector al opvolgingsproblemen; Arie koos daarom voor de technische school in Weesp en werkte vervolgens op een loonbedrijf. Via Wim Verbree (inderdaad, hij stond ook al eens centraal in een kettinggesprek) trad hij in 1992 in dienst bij de gemeente Diemen als plantsoenmedewerker en werd daarna ook opzichter/uitvoerder, dit in combinatie met een deeltijdopleiding aan een tuinbouwschool. In 2005 stapte hij over naar de gemeente Abcoude met als locatie de Bovenkamp. Zijn aandacht voor ‘groen’, zoals bijvoorbeeld plantsoendiensten, verschoof naar ‘grijs’, zijnde bestrating-, verkeer-, en riolering voorzieningen. Dit in de functie van meewerkend voorman in ‘groen en grijs’ in 2011 toen Abcoude onder de gemeente DRV viel.
Arie’s activiteiten richtten zich uitsluitend op Abcoude en Baambrugge. (Noot: er bestaat ook een ‘blauw’ taakgebied, mooie vraag voor ‘de slimste mens’?)   

De lokale maatschappelijke betrokkenheid was en is groot, zoals ‘Zorg voor je wijk’, Burendag, Groenplan Sporthuis Abcoude, ‘Spaar het Gein’, Stichting Feestelijkheden Abcoude en de autocross, Ronde Venen marathon, verkeersregeling en de toegankelijkheid van verkeersvoorzieningen (de schouw, vooral t.b.v. senior trottoir- en weggebruikers). Dit meestal als contactpersoon richting gemeente of vanuit de gemeente in een ondersteunende rol (het laatste tot 31 augustus). Zelfs op internet tref je Arie aan: op YouTube in een Vlog van de VNG (De Vereniging Van Nederlandse Gemeenten) waarin hij spreekt over het afvalstation van Abcoude in coronatijd. En niet te vergeten: Arie is 22 jaar voorzitter van de IJsclub Abcoude geweest en blijft hierbij betrokken, althans v.w.b. het natuurijs. Uiteraard schaatst hij zelf ook al meer dan 30 jaar op de Jaap Edenbaan. Soms stapt hij op de mountainbike, doet klusjes of verricht tuinonderhoud, om daarna met de familie uit te rusten in hun chalet op Texel.  

Arie herkent zich zowel in een boeren- als ambtelijk milieu. De grootste overgang was: van 90 uur per week (en soms 24/7) naar zo’n 40 uur. Maar zijn betrokkenheid, nuchtere no-nonsens aanpak en dienstvaardige instelling gelden in elke rol en situatie. Vooral als mensenmens, die probeert het iedereen naar de zin te maken en soms moeite heeft met ‘nee zeggen’. Daarom zal hij als gepensioneerde vast niet in een gat vallen. In huize Fokker dus geen geraniums om hierachter te gaan zitten. 

Hij vindt de OBV nuttig, en het ‘boekje’ moet in de huidige vorm zeker blijven bestaan. En, effe wat anders: hij vindt ook dat het in Abcoude prettig wonen is, maar wel met de voetnoot dat het groeiende ‘ikke ikke’ gedrag en ‘yuppengehalte’ hem zorgen baart.
Marian Koekenbier en Jan Popping


HOE HOUDT U DE ENERGIEKOSTEN IN DE HAND?
Hoe blijft u in 2023 onder het prijsplafond voor elektriciteit?
Per 1 januari 2023 heeft de overheid een prijsplafond ingesteld op energie. Verbruikt u 1200 m3 gas of minder, dan betaalt u € 1,45 per m3. Gebruikt u 2900 kWh of minder stroom dan betaalt u € 0,40 per kWh. Gebruikt u meer, dan betaalt u het tarief dat uw energieleverancier u boven dit plafond in rekening brengt. Zorg er dus voor dat u minder gebruikt dan het plafond. U betaalt dan maximaal € 2.910, – voor uw energiekosten in 2023. 
Dat is € 242,50 per maand.

Hoe zorgt u dat u minder stroom verbruikt?
Een energieneutraal huis is een droom voor alle bewoners. Helaas is dat niet voor iedereen mogelijk. Zonnepanelen zouden genoeg stroom kunnen leveren die u nodig heeft voor huishoudelijke apparatuur en verlichting. Het kan zelfs genoeg zijn om een elektrische auto te laden en voor een hybride warmtepomp.
Maar als u dat allemaal niet heeft, hoe zorgt u er dan voor om onder het plafond van 2900 kWh te blijven. Volgens het Nibud gebruikt een huishouden gemiddeld 2760 kWh per jaar. Voor een gemiddeld huishouden moet het dus mogelijk zijn om onder dit plafond te blijven.

Zicht op uw verbruik.
Weet u eigenlijk wel hoeveel stroom de apparaten in uw huis verbruiken? Als wij huishoudens advies geven gebruiken we een energiemeter waarop we direct kunnen aflezen hoeveel energie een apparaat verbruikt. We kijken naar uw energierekening en lopen alle stroombronnen na. Een ledlamp 5 W, een ledstrip maar 3,8 W, een halogeenlamp met dimmer kan wel oplopen tot 85 W en een niet uitgeschakelde laptop 25 W.
De grootste stroombesparingen vindt u op de website: www.energieke-rondeveners.nl. De 24 tips om te besparen vindt u op de afbeeldingen.
Als u nog nog preciezer uw stroomverbruik in de gaten wilt houden, kunt u voor een paar tientjes een energy-app aanschaffen. Die sluit u aan op uw slimme meter en daarmee kunt u ‘realtime’ uw verbruik aflezen.

Hoe blijft u in 2023 onder het prijsplafond voor gas?
Iedereen wil comfortabel kunnen wonen in een huis dat in de winter behaaglijk is en zo min mogelijk kosten voor verwarming natuurlijk. Hoe zorgt u daarvoor? Dat gaat anders dan het besparen op elektriciteit. Daar is het vaak een kwestie van de stekker eruit of de volgende keer een energiezuiniger apparaat kopen, nog beter geen nieuw apparaat (droger, vriezer etc.).
Bezuinigen op gas begint met het goed isoleren van uw woning, zodat de warmte binnenshuis blijft. Dit kan door middel van spouwmuurisolatie, daarmee wint u 20% in de stookkosten. Enkele volgende stappen kunnen zijn: dakisolatie, bodem- of vloerisolatie. Glasisolatie, HR++ geeft beduidend meer isolatie en voor nieuwere huizen wordt zelfs triple glas aangeraden. Kleine maatregelen kunnen zijn: radiatorfolie, tochtstrippen, tochtstoppers, brievenbusborstel en eventueel een gordijn voor de buitendeur. Kijk jaarlijks of de isolatiematerialen die u heeft aangebracht nog goed functioneren. U kunt ook de isolatie-zelfscan van Milieu Centraal toepassen.

Mocht u nog vragen hebben of advies willen over energiebesparing?
Neem contact met ons op via e-mailadres: info@energieke-rondeveners.nl
Hans van Kessel


COMMISSIE BOUWEN&WONEN
CPO-ABCOUDEREN
Deze groep (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) zijn in overleg met de gemeente De Ronde Venen. Op dit moment is er geen informatie m.b.t. de stand van zaken bekend.

Woon/zorgappartementen Hoogstraat 6-16 te Abcoude
Medio oktober 2022 hebben de eigenaren van de panden Hoogstraat 6-16 uitleg gegeven van de in voorbereiding zijnde bouwplannen voor het nu leegstaande winkelpand.
Het plan bestaat uit het realiseren van woon/zorg appartementen speciaal voor mensen met dementie te realiseren en kleinschalige winkelfaciliteiten.
De eerste plannen laten aan de Hoogstraat een gevelbeeld zien van een drietal panden met verschillende bouwhoogten met een gevelindeling waar rekening is gehouden met de omliggende bebouwing.

Op het achtergelegen binnenterrein zal een kleine losstaande (lage) bebouwing worden gerealiseerd met een klein aantal woon/zorg appartementen. Het resterende gedeelte van het terrein zal worden ingericht als (binnen)tuin. In november 2021 is bij de gemeente De Ronde Venen een zgn. ‘vooroverleg’ ingediend; hier is een positieve reactie op ontvangen.

Op dit moment worden de plannen verder uitgewerkt, waarna een aanvraag omgevingsvergunning zal worden ingediend. De voorbereidende werkzaamheden, vergunningverlening, sloop bestaand pand en nieuwbouw vergt wel enige tijd. Naar verwachting zal de oplevering/ingebruikname in 2026 plaatsvinden.

Nieuwbouw zorgvilla aan de Holendrecht te Abcoude
De bouw van de zorgvilla is gestart met de sloop van de voormalige Kees Bonzaal. Inmiddels zijn de funderingspalen aangebracht en de stalendamwand geplaatst. De graafwerkzaamheden, nodig voor het realiseren van de kelder, zullen een dezer dagen aanvangen.
Naar verwachting zal de oplevering/in gebruik name eind 2023/begin 2024 plaatsvinden.
Henk Meijer

 


DE FOTO’S VERTELLEN DE GESCHIEDENIS
Dit zijn de onderschriften bij de foto’s, die je kunt bekijken in de pdf-versie van het periodiek.
In 1922 verhuisde het Christelijk Nationaal Onderwijs vanuit de school gelegen in de steeg bij De Wakende Haan’ aan het Kerkplein naar de Blomswaard. Dit jaar 2022 bestaat dit schoolgebouw 100 jaar. Op deze foto is de school nog voorzien van een omheining van steen met een ijzeren hekwerk erop. De ingang was voorzien van twee zuilen met stenen-bollen en een hekwerk. In 1972 kwam de eerste uitbreiding met twee extra lokalen.
Foto van de Christelijke Nationale School aan de Rijksstraatweg 55 te Baambrugge. Deze school is in 1967 gefuseerd met de Hervormde School en heet nu Ichthusschool. Aannemersbedrijf van Bert Walbeek koopt in 1977 de niet meer in gebruik zijnde oude school en vestigt daar zijn activiteiten. Ton Pepping


ZOEKTOCHT NAAR LOKALE KUNST
Op zijn verjaardag, in februari van dit jaar, kreeg vinpressionist Hubrecht Duijker een boek cadeau waarin de schilders van Laren werden gepresenteerd. Het sprak de Abcoudenaar zo aan dat hij spontaan de toen hem onbekende uitgever, Wbooks in Zwolle, een berichtje mailde: zou het niet een idee zijn om ook zo’n boek over de schilders van Abcoude en het Gein te maken? Diezelfde dag nog kwam een berichtje terug met als boodschap ‘Wat een goed idee – maar zou u het niet willen maken?’ Waar Hubrecht geen seconde aan had gedacht. Wijnboeken had hij al vaak geschreven, 120 in totaal, maar een kunstboek?

Na wikken, wegen en praten met de uitgever heeft Hubrecht de opdracht aanvaard om De schilders van Abcoude en het Gein te maken. Toen niet beseffend hoe intensief de speurtocht zou zijn naar werken van schilders die in en rond Abcoude en langs het Gein actief waren en nog steeds zijn, sinds halverwege de 19e eeuw. Al die schilders, het zijn er uiteindelijk 51 geworden, moesten natuurlijk ook tekstueel worden gepresenteerd. “Ik voelde me soms een speurder à la Hercule Poirot, en had bij herhaling het gevoel een cursus lokale kunstgeschiedenis te volgen” stelt de auteur achteraf.

Na rijk geïllustreerde inleidingen over Abcoude als kunstenaarsdorp en het Gein als inspiratiebron volgt het boekdeel met de schilders van toen. Met natuurlijk Piet Mondriaan die in zijn vroege periode vaak langs het Gein heeft geschilderd. Maar ook twintig anderen komen voor het voetlicht, steeds met enkele van hun mooiste werken. De foto’s daarvan heeft Hubrecht uit allerlei verschillende bronnen verzameld, waaronder musea, archieven van kunsthandels, galerieën, Kurve Kunstuitleen en particuliere collecties.

De schilders van nu worden in het volgende boekdeel voorgesteld. Daarbij zitten zowel klinkende namen als Jan van Kempen, Jan van Schalkwijk en Jeroen van der Velden als minder bekende kunstenaars – maar allemaal met talent, dertig in totaal. “Het vinden van geschikt beeld was zo mogelijk nog inspannender dan bij de schilders van toen, gewoon omdat het aanvankelijk niet bestond.”

Alle honderden uren zoek- en schrijfwerk heeft geresulteerd in een prachtig, uniek boek, een ode aan lokale kunstenaars en hun kunst. Wbooks brengt het uit als hardcover en het telt 240 pagina’s. Winkelprijs € 24,95.

Het wordt in elk geval verkocht door de Read Shop in Abcoude. Overigens schreef burgemeester Maarten Divendal het voorwoord.
Hubrecht Duijker


ACTIVITEITEN VAN DE ZONNEBLOEM ABCOUDE-BAAMBRUGGE
De data voor de komende activiteiten van De Zonnebloem afdeling Abcoude-Baambrugge zijn bekend.
Nadere info kunt u krijgen via het e-mailadres: zonnebloemabcoudebaambrugge@gmail.com.

 • 12 december bloemschikken (Viscentrum Abcoude)
 • 29 december oliebollen en appelflappen (Viscentrum Abcoude)
 • 26 januari bezoek Kringloopwinkel Naarden

Frits Kutschenreuter


BIJDRAGE TYMPAAN-DE BAAT EN HET SERVICEPUNT
Beste lezers van ‘Steek uw licht op’,
We stevenen weer af op kerst en oud en nieuw. Voor we het weten belanden we in 2023. De tijd gaat snel!
Met de kerstdagen in het vooruitzicht heeft Tympaan-De Baat in Abcoude weer wat leuke activiteiten voor u in de planning! We gaan verhalenvertelavonden organiseren op drie dinsdagavonden in december, direct na de eettafels. Misschien bent u zelf wel een goede verhalenverteller of kent u zo iemand? In dit periodiek kunt u lezen hoe u zich aan kunt melden.

Een aantal enthousiaste vrijwilligers heeft zich weer aangemeld voor het bereiden van een heerlijk drie-gangen kerstdiner op vrijdag 23 december. Dit keer omlijst door lichte klassieke muziek gespeeld door Het Utrechtsch Studenten Concert (USConcert). Er is nog plek dus ook u kunt zich hiervoor aanmelden bij het Service Punt, telefoonnummer: 0297-587 600.

We hopen u snel weer te zien, maar mochten wij elkaar toch niet voor die tijd treffen dan wens ik u mede namens mijn collega’s Carolien, Liesbeth en natuurlijk het hele team van Tympaan-De Baat,
Fijne kerst en een gezond 2023!

Gezelligheid met gezamenlijk ontbijtje van Koot
Elke donderdagochtend wordt er in de Angstelborgh in Abcoude gezamenlijk ontbeten. Buurtbewoners kunnen voor slechts één euro genieten van een uitgebreid ontbijt dat wordt aangeboden door Plus supermarkt Koot.
“Ik vind het altijd erg gezellig’’ vertelt een van de deelnemers aan het ontbijt. “De andere dagen eet ik altijd maar alleen. Het ontbijt biedt mij sociale binding.’’
Voor de ouderen in de Angstelborgh is het wekelijkse gezamenlijke ontbijt een moment om naar uit te kijken. “De meeste van ons zijn alleenstaand,’’ zegt een van de aanwezige vrouwen. “Het is dan ook erg gezellig om op deze manier met elkaar in contact te komen.’’ De laatste nieuwtjes worden besproken en iedereen krijgt de aandacht. “Als iemand ziek is, zorgen we ook met elkaar dat er een kaartje of bezoek geregeld wordt.’’

Een andere positieve werking van het gezamenlijk eten in de ochtend is dat de deelnemers veel meer tijd nemen voor het ontbijt. “Normaal heb ik met vijf minuten mijn brood opgegeten, maar het is natuurlijk veel beter om er de tijd voor te nemen. Bovendien geniet je dan ook veel meer van wat je eet.’’

Hoewel er nu voornamelijk senioren naar de ontbijtgroep komen, staat de Angstelborgh open voor iedereen die het leuk zou vinden om gezamenlijk te ontbijten. “De ontbijtgroep is heel open en laagdrempelig,’’ vertelt Annemarie Keja van Tympaan-De Baat. “Ook jonge vaders en moeders die hun kroost naar school hebben gebracht en om een praatje verlegen zitten kunnen gezellig bij ons aansluiten.’’

De ontbijtservice bij de Angstelborgh, Dorpszicht 22 in Abcoude, vindt elke donderdag plaats van 09.00 tot 09.45 uur.

Als maatjesvrijwilliger dóe je ertoe!
Maatje voor elkaar, een dienst van Tympaan-De Baat, is dringend op zoek naar nieuwe maatjes woonachtig in Abcoude/Baambrugge.

Wat is het maatjesproject?
Er zijn mensen die bijvoorbeeld door sociale, lichamelijke of psychische problemen weinig contacten hebben of moeilijk de deur uitkomen. Door bepaalde omstandigheden, gebeurtenissen of het wegvallen van sociale contacten kan er behoefte zijn aan iemand die er voor hen is. Een maatjesvrijwilliger helpt deze mensen weer op weg door er voor deze mensen te zijn en/of leuke dingen met hen te ondernemen. Er zíjn voor iemand als maatje geeft u het gevoel dat u ertoe doet en dat geeft uw beiden een fijn gevoel. 
Aan de hand van overeenkomstige interesses wordt een maatjesvrijwilliger aan een inwoner van De Ronde Venen gekoppeld. Wat jullie gaan doen, bepalen jullie samen. Dat kan wekelijks zijn, of om de week. Hoe lang u maatje bent varieert per project. Het belangrijkste uitgangspunt is dat beide partijen er plezier aan hebben en samen ontspannende, alledaagse activiteiten ondernemen.
Bent u: warm, hartelijk en sociaal vaardig? Staat u niet met een oordeel klaar? Kunt u goed luisteren? Psychisch in staat een ander te kunnen helpen? Dan is Maatje voor Elkaar op zoek naar u!

Kijk ook eens op de Facebookpagina van Maatje voor Elkaar waar een aantal maatjesvragers staan uitgelicht: https://www.facebook.com/maatjevoorelkaar.

Neem voor meer informatie contact op met Tympaan-De Baat via telefoonnummer: 0297-230280 of via het e-mailadres: maatjevoorelkaar@stdb.nl.

Tentoonstelling in Angstelborgh
Naar aanleiding van de oproep in het vorige periodiek ontving ik een bericht van (amateur) schilder Albert de Brauw. Hij wilde zijn werk graag eens exposeren in de Angstelborgh.
Zijn schilderijen maakten ons blij en zijn oeuvre past prima in de zaal.

Albert vertelt over zijn kunstwerken:
“Een hele eer en vooral heel bijzonder om als amateur de gelegenheid te krijgen om in de grote zaal van Angstelborgh een aantal tekeningen te mogen tentoonstellen.
Mijn ‘carrière’ begon zo’n 25 jaar geleden. Eerst in de leer bij de Amsterdamse kunstschilder Rob Loos. Na een kleine tien jaar begon ik bij de kunstschilder Magda Jesionek.
Van Rob leerde ik vooral om intuïtief te werk te gaan. Bij Magda lag in het begin het accent op vorm. Dit laatste heb ik geleidelijk iets meer los kunnen laten. In de zeven tekeningen, die ik voor de expositie heb uitgekozen, overheerst bij een drietal daarvan de intuïtieve, impressionistische werkwijze en bij vier ervan ligt het accent sterker op structuur.
Ik gebruik nu voornamelijk zachte pastel. Alle tekeningen zijn van door mij zelfgemaakte foto’s, het merendeel ervan genomen van het landschap in en rond mijn woonplaats Baambrugge. De tekeningen zijn in het Amsterdamse atelier van Magda tot stand gekomen.”

De tekeningen zijn te bezichtigen in Angstelborgh, Dorpszicht 22 in Abcoude. U bent dagelijks van harte welkom behalve op dinsdag vanaf 10.00 tot 16.00 uur. De sluitingsdatum is vrijdag 13 januari 2023.

Wilt u ook graag eens exposeren? Dat kan! Stuur een bericht naar het e-mailadres: a.keja@stdb.nl , liefst met foto’s van een aantal van uw kunstwerken. Het kunstwerk moet wel geschikt zijn om in de Angstelborgh zaal opgehangen te kunnen worden.

Verhaalvertelavonden in december (voor alle leeftijden)
Wat is er nu gezelliger in december dan lekker warm bij elkaar zitten in een klein huiselijk ingericht zaaltje, met kaarsjes op tafel en liefst nog een tapijtje zoals vroeger in het plaatselijke café en dan alleen maar te luisteren naar waar gebeurde verhalen?
Niets is gezelliger (denken wij), dus dat gaan we doen! Op drie dinsdagavonden in december gaan we verhaal- vertelavonden organiseren in het kleine zaaltje van de Angstelborgh, Dorpszicht 22 in Abcoude.

Elke avond start om 20.00 uur en heeft een bepaald thema. De thema’s zijn: 6 december ‘eten’, 13 december ‘licht’ en 20 december ‘familie’.

Iedere verteller krijgt maximaal 10 minuten om het verhaal met kop en staart te vertellen en voor te dragen. Het verhaal moet dus echt binnen 10 minuten verteld zijn, anders wordt het afgekapt door het alarm van een eierwekker. Per avond zijn er maximaal 4 vertellers. Als verhalenverteller is het dus raadzaam om thuis van tevoren even te oefenen.

Wat is een Thema-avond?
De thema’s mogen in de breedste zin van het woord gebruikt worden, bijvoorbeeld het thema ‘licht’ kan het licht in je hart zijn, maar ook gewoon een lamp of een ‘licht puntje’. Het maakt niet uit, als er maar een bepaalt soort licht in het verhaal voorkomt.
Het leukste is het als het een waar verhaal, is uit eigen leven gegrepen. In ieder geval geen reeds bestaande verhalen van iemand anders.

Bent u een goede verhalenverteller?
Dan kunt u zich aanmelden voor een van de data (mits er nog plek is uiteraard). Meld u aan bij Annemarie Keja, geef meteen heel kort weer waar uw verhaaltje over gaat en wie u bent; dat is handig bij de introductie naar uw publiek.

De verhalenvertelavond is een pilot bij Tympaan-De Baat in Abcoude maar we weten nog niet of het aanslaat. Als dat wel zo is willen we er ook in 2023 mee doorgaan. Iedereen is van harte welkom en de entree is gratis.

Ideeën? Tips? Aanvullingen? We horen het graag.

Vrijwilliger worden bij de verhalen vertelavond
Wij zijn tevens op zoek naar vrijwilliger(s) die willen helpen/assisteren om deze avonden tot een succes te maken. Is dat nou precies wat je leuk lijkt (ook als je slechts een keertje wilt proberen) neem dan ook contact op met Annemarie Keja, via het e-mailadres: a.keja@stdb.nl of via telefoonnummer: 0294-284824.

Annemarie is bereikbaar op woensdag, donderdag en vrijdag.

Twee Repair Cafés jarig
Zowel Repair Café Mijdrecht als Repair Café Abcoude bestonden respectievelijk 12 en 10 jaar. En dat moest natuurlijk gevierd worden!
Mijdrecht, het eerste Repair Café dat het licht zag in De Ronde Venen bestond op donderdag 27 oktober 12 jaar.  Abcoude vierde haar 10-jarig bestaan op vrijdag 4 november. Met taart en toespraken, zoals dat hoort op dergelijke feestelijkheden. In Mijdrecht was wethouder Cees van Uden uitgenodigd en kwam burgemeester Divendal onverwachts op bezoek.
In Abcoude was het vooral erg druk met gasten en natuurlijk ook met de directeur van Tympaan-De Baat, Ron Deurloo.

Beide cafés ontvingen een cadeau van Tympaan-De Baat. Het betrof een grote banner met foto’s erop en een aantal teksten uit interviews van journaliste Rosanne Kok.

We hopen dat beide cafés nog lang hun werk kunnen doen.

 • Repair Café Abcoude is er elke 1e vrijdagochtend van de maand van 10.00 tot 12.30 uur.
 • Repair Café Baambrugge is er elke 1e dinsdagochtend van de maand van 10.00 tot 12.00 uur.

AAP NOOT MIES-KALENDER VOL VERHALEN
Nieuw op de markt is de Aap Noot Mies- kalender. Gewoon, zo’n ouderwetse, van papier. Deze kalender bevat bijzondere verhalen van bekende en minder bekende 65-plussers. Bovendien gaat van elke verkochte kalender een euro in een aparte pot.
Met deze ‘eenzaamheidseuro’ kan een evenement voor eenzame ouderen worden georganiseerd. Zo maakt u met de aanschaf van deze kalender de ontvanger blij met een persoonlijke attentie, maar draagt u ook uw steentje bij aan het terugdringen van eenzaamheid. Een prachtige gedachte.
De Aap Noot Mies-kalender is een initiatief van creatievelingen Babette van der Veen en Marloes Luijken. Zij zijn collega’s bij het online en offline platform Gouderdom en hebben een gemeenschappelijk doel: laten zien dat ouder worden goud is.
De naam van de kalender -Aap Noot Mies- zal voor velen herinneringen oproepen. “Deze eerste beginselen van het leesonderwijs vormen de basis van verhalen”, vervolgt Babette. “En juist deze verhalen willen wij vertellen. We kiezen bewust voor papier. Dat is analoog en onderstreept het gevoel van nostalgie.
De wereld van vandaag de dag gaat al snel genoeg. Laten we regelmatig bewust vertragen, even nadenken over de dag en stilstaan bij verhalen. De Aap Noot Mies-Kalender kost € 14,95 en is vanaf 17 november verkrijgbaar via de website: www.gouderdom.nl.
Babette van der Veen


HELPT U MEE AAN ONS ONDERZOEK OM VALLEN TE VOORKOMEN?
Het voorkomen van vallen is belangrijk! Meer dan een derde van de volwassenen van 65 jaar of ouder valt minstens één keer per jaar. De kans is groot dat iemand daarbij gewond raakt. Een training kan de kans op vallen en verwondingen kleiner maken. We zijn op zoek naar deelnemers van 65 jaar of ouder, die mee willen doen aan ons onderzoek. In het onderzoek wordt de training ‘In Balans’ onderzocht. Er wordt gekeken of deze training goed werkt. Dit onderzoek wordt gedaan vanuit de Vrije Universiteit Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam en VeiligheidNL.
Doet u mee aan het onderzoek?
Dan krijgt u testen om te kijken hoe fit u bent. De helft van de deelnemers krijgt ook de training In Balans met beweegoefeningen bij buurtcentrum De Coenen. De andere helft krijgt advies over bewegen.
Het onderzoek start in januari 2023. Meedoen aan het onderzoek is belangrijk om de kans op vallen en verwondingen kleiner te maken. Voor uzelf en voor andere ouderen. Deelnemen is gratis.
Bent u geïnteresseerd om mee te doen? Dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met Maaike van Gameren, via het e-mailadres: m.van.gameren@vu.nl of via telefoonnummer: 020-5985627. Kijk voor meer informatie op de website: www.vu.nl/nl/over-de-vu/meer-over/in-balans
Maaike van Gameren


HET SPORTHUIS ABCOUDE
Seniorenactiviteiten
Op woensdag 16 november werd in De Sprong in het kader van seniorenbijeenkomsten de vertoning van ‘De vier jaargetijden in Abcoude’ vertoond. Deze anderhalf uur durende film van Anton Schrikenberg geeft een beeld van Abcoude 30 jaar geleden… schaatsen op het Abcoudermeer, de Feestweek, bakker Both aan het werk, de intocht van Sinterklaas. Een feest van herkenning voor vele aanwezigen!
Het was een drukbezochte, gezellige bijeenkomst. Zoals gebruikelijk opende Elly van Luijn de bijeenkomst en sloot Joska Hoppe af. Na de film serveerde Marco een heerlijke hutspot met worst. Ook de seniorenbijeenkomst in oktober was een succes. Ruim 25 aanwezigen genoten van het verhaal van molenaar Maarten van Dijk over ‘zijn’ molen Delphine in Gein-Noord. Met filmpjes en foto’s lichtte Maarten de werking van de poldermolen toe. Delphine is een molen en kan gehuurd worden als slaapplaats, ‘Bed zonder breakfast’, zoals Maarten het noemde. Het seniorenprogramma voor de komende maanden ziet er als volgt uit:

 • woensdag 14 december: kerstbrunch met diverse lekkernijen, inloop vanaf 11.30 uur, aanvang 12.00 uur. Kosten € 17,50 (incl. één drankje).
 • woensdag 11 januari: nieuwjaarsborrel, anvang 15.30 uur. Kosten € 12,50 (incl. hapjes en twee drankjes)

Aanmelden kan via activiteiten@hetsporthuisabcoude.nl.
Bellen kan ook: Joska Hoppe 06-24783549 of Elly van Luijn 06-27895128.

Gevolgen stijging energiekosten voor Het Sporthuis Abcoude
De energiekosten stijgen hard. In de lokale media is te lezen en te horen welke gevolgen dit heeft voor sportverenigingen, dorpshuizen en zwembaden in de gemeente De Ronde Venen. Zo zijn de dorpshuizen de Willestee in Wilnis en De Boei in Vinkeveen, als ook het Veenweidebad in Mijdrecht door de stijging van de energietarieven in acute problemen gekomen. Ook andere dorpshuizen en zaalsportvoorzieningen hebben het moeilijk. Het kan niet anders dan dat ook Het Sporthuis Abcoude last heeft van de hoge energietarieven. De energiekosten ten opzichte van vorig jaar zijn daar verdubbeld. De exploitanten kunnen deze lasten dragen, maar met moeite. Het Sporthuis Abcoude is ‘all electric’, dus gasloos. Het bestuur is enorm blij dat de stichting in 2018 heeft vastgehouden aan haar duurzaamheidsambities en daarvoor destijds extra geld heeft geleend. Zo is geïnvesteerd in verwarming met maximaal gebruik van (lucht)warmtepompen, een LED-verlichtingsplan, hoogwaardige gevel-dak- en vloerisolatie en HR+++ glas in het zwembad. Ook de 330 zonnepanelen op het dak dragen bij aan een lagere energierekening. Van deze 330 panelen, zijn er 211 door inwoners, bedrijven en organisaties uit Abcoude omgeving, de zogenaamde Energizers, geadopteerd. Deze financiële steun is belangrijk geweest voor de realisatie van de zonnepanelen op Het Sporthuis.

Documentaire
De afgelopen jaren is door een groep deskundige vrijwilligers hard gewerkt aan een documentaire over de geschiedenis van sport in Abcoude en de realisatie van Het Sporthuis Abcoude. Het docu-team bestond onder meer uit een producent, camera- en geluidprofessionals, een editor en een regisseur. Allemaal uit het dorp Abcoude en omgeving en allemaal op vrijwillige basis. Heel veel werk hebben ze in de documentaire gestoken, maar dan heb je ook wat!
De documentaire kreeg de naam ‘Samen krijgen we het voor elkaar‘ en op zaterdag 12 november vond de première plaats voor een klein gezelschap, een zogenaamde sneak preview. De halfuur durende documentaire laat het bijzondere ontstaan van Het Sporthuis Abcoude zien. Ook wordt de rijke zwem- en sportgeschiedenis van Abcoude getoond. Unieke beelden van het oude buitenbad in het Abcoudermeer, de bouw van het zwembad Het Meerbad en de sloop van dit binnenbad om plaats te maken voor woningbouw. Het besluit van de gemeente Abcoude om geen vervangend zwembad te bouwen werd na de herindeling door de gemeente De Ronde Venen overgenomen. Maar er was een groep enthousiaste inwoners die de gemeente tot andere gedachten wilde brengen. Een petitie leverde in een mum van tijd een paar duizend handtekeningen op. Bovendien bleken veel inwoners bereid financiële steun te geven. Er werd een goed onderbouwde business-case ontwikkeld voor een zwembad, gecombineerd met een sportzaal en ontmoetingsruimte. Deze business-case werd als burgerinitiatief ingediend bij de gemeente. De documentaire laat zien hoe dat allemaal is gegaan en hoe je als inwoners met een professionele aanpak en veel uithoudingsvermogen invloed kunt uitoefenen in je gemeente.
Vanaf 19 november is de documentaire te zien op de website van het sporthuis www.hetsporthuisabcoude.nl, op de lokale televisiezender RTV De Ronde Venen en online www.rtvrondevenen.nl.

BrainWave krijgt vervolg in zwembad en sportzaal
Het Sporthuis Abcoude is opgericht om voor iedereen een plek om te sporten te bieden. En daarom zijn we ook zo blij met Brainwave, een initiatief van Senior Sportief Actief, Team Sportservice, Gemeente De Ronde Venen, Praktijk Wijnant Fysiotherapie, Calypso Sport en de Stichting Het Sporthuis Abcoude.
Als je door ziekte, een val of op een andere manier hersenschade hebt opgelopen, is sporten en bewegen niet meer zo vanzelfsprekend. Terwijl juist dat een positieve invloed kan hebben op de hersenen. Bovendien is bewegen en sporten ook gewoon fijn.
Tijdens OktoberActief konden deelnemers – dankzij een bijdrage uit het Sportakkoord – vier keer kosteloos meedoen aan de activiteiten in de sportzaal. In januari krijgt dit een vervolg. In het zwembad wordt onder leiding van zweminstructeur Astrid de Graaf-Schmeddes een speciaal uur voor deze groep georganiseerd op maandag 9, 16, 23 en 30 januari van 12.00 tot 13.00 uur.
Bij voldoende belangstelling wordt deze activiteit daarna voortgezet. Ook in de sportzaal worden opnieuw activiteiten georganiseerd: 4 lessen in het voorjaar (23 en 30 maart en 6 en 13 april) en 4 in het najaar (6, 13, 20, 27 oktober).
Ben of ken je iemand voor wie dit interessant is, of wil je meedoen aan de nieuw te plannen sport- dan wel zwemactiviteiten, laat het dan ons weten, info@hetsporthuisabcoude.nl. Zodra bekend is of er een vervolg komt, zullen wij u hierover informeren.
Op de foto (vlnr):
Puck de Heus, buurtsportcoach Aangepast Sporten, Henny van Kouwen van Senior Sportief Actief en fysiotherapeut Anita Wijnant.

 • Oproep:
  Mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking kunnen soms wat extra hulp gebruiken bij het zwemmen en sporten. Bijvoorbeeld om naar Het Sporthuis te komen, bij het omkleden of in/uit het zwembad gaan. Vindt u het leuk hierbij te helpen? Of kent u iemand die dit zou willen doen. Laat het ons dan weten via het e-mailadres: vrijwilliger@hetsporthuisabcoude.nl.

Herinnering: Aquavitaal – kom eens zwemmen!
In het najaar is Aquavitaal weer van start gegaan. Op maandag en donderdag van 10.00 tot 11.00 uur. Met oefeningen in het water en passende muziek versterkt u uw spieren en gewrichten zodat dagelijkse bewegingen makkelijker gaan. In dit programma wordt rekening gehouden met kracht, lenigheid en snelheid van iedere deelnemer.
Kijk eens op de website www.calypsosport.nl/aquavitaal of
bel met Calypso Sport tel. 0294-745360.


ABCOUDE-BAAMBRUGGE CONCERTEN
Grote namen op een klein podium
Dat zou het motto kunnen zijn voor de serie concerten van de Kulturele Stichting Abcoude-Baambrugge (KSAB) in de komende maanden.
Ja, ‘kleine podia’, dat is nu eenmaal de aanduiding voor organisaties zoals de KSAB die muziekuitvoeringen organiseren in dorpskerken, buitenplaatsen, kastelen e.d. Soms is zo’n klein podium echt heel klein, waar het gaat om het beperkte aantal zitplaatsen voor de bezoekers. Onze dorpskerken bieden met 150, resp. 100 stoelen voldoende ruimte voor onze muziekliefhebbers.
Een groot podium, denk aan het concertgebouw of de Stopera, betekent ook een grote organisatie met veel faciliteiten, veel personeel en een professionele marketing en public relations afdeling. Groter en dus ook duurder.
Een klein podium daarentegen wordt gerund door een klein aantal mensen, vrijwel altijd vrijwilligers, zelden beroepsmatig geschoold voor de taken die ze doen. Maar het enthousiasme en de toewijding is des te groter, de motivatie veelal gelegen in de voldoening die het geeft om met elkaar ‘iets’ tot stand te brengen. De organisatie vergt slechts minimale kosten.
Waar doen de vrijwilligers van de KSAB het voor? Voor de musici, voor de muziekliefhebbers, voor het dorp en ja, ook een beetje voor zichzelf. Wist u trouwens dat de publiekscapaciteit (het totaal aantal zitplaatsen) van alle (bijna 200) kleine concertpodia in Nederland bij elkaar ongeveer gelijk is aan die van de (12) grote zalen?
Voor het publieksbereik zijn de kleine podia van groot belang. Maar deze kleine podia zijn wel degelijk ook van groot belang voor de musici: de ontvangst is meestal persoonlijker, de sfeer intiemer en er is meer contact met het publiek.
In de afgelopen corona-jaren hebben de musici u — de concertbezoeker — zeer gemist, vooral ook in emotioneel opzicht. En als we zouden uitzoeken hoeveel uren er landelijk gezien alles bij elkaar door beroepsmusici op kleine resp. grote podia gespeeld wordt, dan durf ik te wedden dat de kleine podia tezamen meer werkgelegenheid bieden, zij het met zeer bescheiden honoraria.

De grote namen: Telemann, Bach, Händel, Albinoni, Corelli, Brahms, Pergolesi, Beethoven, Mendelssohn, Piazzolla, Vivaldi, Mozart, Strauss, Schumann, Schubert, Liszt. Beroemde componisten, met beroemde werken. Zij komen allemaal voor in het repertoire dat in de KSAB-concertserie 2022-2023 ten gehore gebracht is of zal worden.
Het optreden op de kleine podia biedt de musici de mogelijkheid om naar eigen keuze een programma samen te stellen. Zij weten ook wel dat de grote namen publiek trekken, maar daarnaast presenteren zij vaak ook onbekend maar zeer verrassend werk. Soms leidt hun archiefonderzoek naar bijzondere werken van onbekende meesters, zoals het Scaramuccia Ensemble dat ons deze zomer prachtige muziek van Pisendel heeft laten horen.

Grote namen, meestal ‘klein’ begonnen…….
Sommige ensembles en musici blijken uit te groeien en worden beroemd: jaren geleden stond Wishful Singing op het podium in Abcoude met een prachtig kerstprogramma, Lucy Horsch speelde in Abcoude, Karin Strobos was hier, Bart Schneemann was hier, Lidy Blijdorp, leden van het Concertgebouworkest, docenten van de conservatoria. @Het bestuur van de KSAB mag zich gelukkig prijzen met de vele talentvolle en gedreven musici die in de afgelopen 50 jaar hier hebben willen spelen. Wederom zijn het niet de minsten die de komende maanden op onze podia staan.
Met enige trots nodigen we u uit om naar de concerten te komen van, achtereenvolgens Barokensemble Eik en Linde met Talitha van der Spek (26 dec.), het Berlage Saxofoon Kwartet (15 jan.), Folke Nauta, Lars Wouters van de Oudenweijer en het Prisma String Trio (19 febr.), Johannes Leertouwer met het Narratio Kwartet (26 febr.), Euwe en Sybolt de Jong en zangers (12 mrt.) en het Sergei Bolotny Trio (26 mrt.).

Op 26 december zal Barokensemble Eik en Linde het kerstprogramma brengen dat oorspronkelijk twee jaar geleden en ook vorig jaar helaas geen doorgang kon vinden. Aria’s uit de Messiah van Händel en uit het Weihnachtsoratorium van Bach, een hoboconcert van Albinoni en het kerstconcert van Corelli. In januari staat wederom Bach op het programma, wanneer het Berlage Saxofoon Kwartet letterlijk en figuurlijk nieuw licht laat schijnen op de Goldbergvariaties. Het Wittgenstein Project is een kamermuziekprogramma met piano, klarinet en strijkers. De titel van dit concert verwijst naar de pianist Paul Wittgenstein, die zijn rechterarm verloor in de Eerste Wereldoorlog, maar niettemin zijn carrière als pianist wist te vervolgen.
Op 26 februari komt het Narratio Strijkkwartet met deel 2 van de serie ‘Ode aan Brahms’: strijkkwartetten van Brahms en Schumann op oude instrumenten volgens de laatste inzichten op het gebied van de historische uitvoeringspraktijk.
Het Narratio kwartet bestaat uit Johannes Leertouwer (viool), Franc Polman (viool), Dorothea Vogel (altviool) en Viola de Hoog (cello). Met deze ‘extra’ concertdatum met prachtige strijkkwartetten en topmusici willen we het 50-jarig bestaan van de KSAB accentueren.

Voor meer informatie over de concerten en het bestellen van toegangskaarten, zie de website: www.abcoudeconcerten.nl.
Graag tot ziens bij onze concerten,
Suzanne Bakker, voorzitter KSAB


KERST & WINTERTUIN OP FORT BIJ NIGTEVECHT
Alvast in de kerstsfeer komen? In het weekend van 17 en 18 december organiseert Natuurmonumenten in samenwerking met Cultuurhuis Piet Mondriaan uit Abcoude ‘Kerst & Wintertuin op Fort bij Nigtevecht’. Het fort wordt omgetoverd tot een echt kerstfort met vuurkorven, lichtjes, warme chocolademelk en glühwein. Tijdens dit weekend is er voor jong en oud van alles te beleven. Kom kijken naar de levende kerststal of doe mee met de OERRR-speurtocht in en om het fort. Luister naar één van de kerstkoren in de genieloods, kom kijken naar de kindertheatervoorstelling in de poterne of bezoek een mini-kindercollege van onze boswachter of fortenwacht en geniet tot slot van swingende bands. Kortom: voor het ultieme kerstgevoel moet ju op Fort bij Nigtevecht zijn. Kijk op de website: www.nm.nl/kerst-op-fort.

OERRR-speurtocht en mini-kindercolleges
Doe mee met de winterse OERRR-speurtocht en ontdek de natuur én de geschiedenis van Fort bij Nigtevecht. Natuurmonumenten heeft allerlei spannende en leuke opdrachten uitgezet, die jou langs alle mooie plekjes van het fort leiden. Alvast een tipje van de sluier: je gaat in ieder geval aan de slag om een kerstdiner voor vogels te maken. En je sluit de speurtocht af met het roosteren van marshmallows boven een vuurtje.
Wil je meer over dieren in de winter weten? Of over forten? Onze boswachters en fortwachters vertellen je hier tijdens een mini-kindercollege van alles over. Ook leuk voor volwassenen!

Cultureel programma van Cultuurhuis Piet Mondriaan
Dit is het eerste jaar dat Natuurmonumenten en Cultuurhuis Piet Mondriaan uit Abcoude de handen ineenslaan en samen een kerstfeest organiseren. Met de titel Wintertuin heeft het Cultuurhuis een prachtig en sfeervol cultureel programma samengesteld. Er zijn kerstoptredens van verschillende koren en de dansers van Sundance. Abcoude beschikt over veel talent want er zijn ook twee lokale coverbands van de partij. Acteurs Bartho Braat en Carlijn van Ramshorst, uit de omgeving, spelen op beide dagen een familievoorstelling geïnspireerd op een verhaal Roald Dahl (5+).

Proef de kerstsfeer
‘Kerst & Wintertuin op Fort bij Nigtevecht’ heeft alle ingrediënten om in de kerststemming te komen. Bezoek de levende kerststal of luister naar een optreden van een kerstkoor. Kerst wordt vaak geassocieerd met lekker eten en drinken. Ook daarvoor kun je terecht op Fort bij Nigtevecht: warme chocolademelk met slagroom, glühwein, tosti’s, broodjes worst, etc.

Komt u ook?
‘Kerst op Fort bij Nigtevecht’ kunt u op zaterdag 17 en zondag 18 december beleven van 11.00 tot 17.00 uur. Boek uw ticket via de website: www.nm.nl/kerst-op-fort. Hier is ook meer informatie te vinden over het programmaschema. Volwassenen betalen € 2,50 en kinderen € 5,-. Bent u lid van Natuurmonumenten? Dan betalen volwassenen en kinderen slechts € 1,-. Wilt u uwzelf verzekeren van een kaartje voor de kindertheatervoorstelling van Braat en van Ramshorst, boek dan een ticket inclusief voorstelling € 5,50 voor volwassenen, € 8,- voor kinderen of € 3,- voor leden. Er zijn ook kaarten aan de deur verkrijgbaar, als het niet is uitverkocht.

Parkeren
Fort bij Nigtevecht is vanuit Abcoude en Baambrugge goed met de fiets te bereiken. Voor iedereen die met de auto wil komen is er ruime parkeergelegenheid op de Kanaaldijk.
Jikke Beek, Cultuurhuis Abcoude


OVERZICHT BESTUUR EN COMMISSIES
De huidige samenstelling van het bestuur en de commissies vindt u onder het tabblad Vereniging op deze website.
Het bestuur van de OBV is al geruime tijd op zoek naar leden die zich actief voor de vereniging willen inzetten. Wilt u de vereniging de helpende hand bieden, neem dan contact op met het bestuur. Dat kan ook via het contactformulier.

AANMELDING EN WIJZIGINGEN
Wilt u zich aanmelden als lid of een wijziging doorgeven, dan vindt u de formulieren daarvoor onder het tabblad Contact