Aanmeldingsformulier voor het lidmaatschap

Door het invullen en verzenden van onderstaand formulier geeft u zich op als lid van de OuderenBelangenVereniging (OBV) Abcoude-Baambrugge.
U kunt middels dit formulier ook uw eventuele partner aanmelden.

Druk na het het formulier te hebben ingevuld op de knop verzenden onderaan.

Lid: MevrouwDe HeerGeen aanhef
Voorletters (verplicht) / Naam (verplicht)

Geboortejaar:
Uw email (verplicht)

Partner: MevrouwDe HeerGeen aanhef
Voorletters / Naam

Geboortejaar:
eMail partner

Graag ontvang ik berichten van de OBV op het email-adres van:
lidpartnerbeiden

Adres:
Straatnaam en huisnummer:

Postcode / Woonplaats:
/

Telefoonnummer (thuis / mobiel):
/

Machtiging voor automatische incasso van de contributie.
Als u toestemming verleent, zal de OBV jaarlijks de contributie van uw rekening laten afschrijven. Als u het met deze afschrijving niet eens bent, kunt u deze laten terugboeken (storneren). Neem hiervoor binnen acht weken contact op met uw bank of boek het zelf terug met behulp van internet-bankieren.

Bankrekeningnummer (IBAN):
ten name van:
(zoals vermeld op rekeningafschriften)
Toestemming automatische incasso: janee

Mag het bestuur u benaderen voor een helpende hand binnen de vereniging?
janee

Opmerkingen:

Toon a.u.b. dat u menselijk bent door de selectie van het Kopje.