Online Machtigingsformulier voor Automatische Incasso

  Druk na het het formulier te hebben ingevuld op de knop verzenden onderaan.

  Uw Naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Lidnummer
  (zo mogelijk; u vindt dit o.a. op het adresetiket van het periodiek)

  Telefoonnummer thuis:

  Telefoonnummer mobiel:

  Straatnaam en huisnummer:

  Postcode Woonplaats:

  Machtiging automatische incasso contributie:
  Door invulling van dit gedeelte van het formulier geeft u toestemming aan de OBV om jaarlijks een incasso-opdracht naar uw bank te sturen om de contributie van uw rekening af te schrijven. Als u het met deze afschrijving niet eens bent, kunt u deze laten terugboeken (storneren). Neem daarvoor binnen acht weken contact op met uw bank of boek het zelf terug via uw internet-bankieren.

  Bankrekeningnummer (IBAN):
  ten name van:
  (zoals vermeld op rekeningafschriften)
  Op (verplicht): toestemming automatische incasso (verplicht): janee

  Opmerkingen:

  Please prove you are human by selecting the car.