Wijzigingsformulier

Druk na het het formulier te hebben ingevuld op de knop verzenden onderaan.

Uw Naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Lidnummer
(zo mogelijk; u vindt dit o.a. op het adresetiket van het periodiek)

Telefoonnummer (thuis / mobiel):
/

Geef aan wat u gewijzigd wilt zien:
adresbankrekeningnummeremail-adresandere wijziging

Nieuw adres:
Straatnaam en huisnummer:

Postcode Woonplaats:

Toestemming voor automatische incasso contributie (of wijziging daarvan):
Door invulling van dit gedeelte van het formulier geeft u toestemming aan de OBV om jaarlijks een incasso-opdracht naar uw bank te sturen om de contributie van uw rekening af te schrijven. Als u het niet met deze afschrijving eens bent, kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken contact op met uw bank of boek het zelf terug (storneren) via uw elektronisch bankieren.
Bankrekeningnummer (IBAN):
Toestemming automatische incasso: janee

Nieuw email-adres:

Andere wijzigingen of mededelingen:

Toon a.u.b. dat u menselijk bent door de selectie van het Kopje.