Wijzigingsformulier

  Druk na het het formulier te hebben ingevuld op de knop verzenden onderaan.

  Formulier om wijzigingen door te geven.

  Uw Naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Lidnummer
  (zo mogelijk; u vindt dit o.a. op het adresetiket van het periodiek)

  Telefoonnummer (thuis / mobiel):
  /

  Geef aan wat u gewijzigd wilt zien:
  adresbankrekeningnummeremail-adresandere wijziging

  Nieuw adres:
  Straatnaam en huisnummer:

  Postcode Woonplaats:

  Toestemming voor automatische incasso contributie (of wijziging daarvan):
  Door invulling van dit gedeelte van het formulier geeft u toestemming aan de OBV om jaarlijks een incasso-opdracht naar uw bank te sturen om de contributie van uw rekening af te schrijven. Als u het niet met deze afschrijving eens bent, kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken contact op met uw bank of boek het zelf terug (storneren) via uw elektronisch bankieren.
  Bankrekeningnummer (IBAN):
  Toestemming automatische incasso: janee

  Nieuw email-adres:

  Datum: (verplicht):
  Andere wijzigingen of mededelingen:

  Please prove you are human by selecting the truck.