55+ Steek Uw licht op (32:3) september 2016 – Tekst

55+ Steek Uw licht op
Jaargang 32 nummer 3 – september 2016

‘Mijmeringen van de voorzitter’
Als vanouds was uw voorzitter dit jaar weer op Terschelling met vakantie. Ik wil geen reclamepraatje maken voor het eiland, maar je moet er een keer in je leven geweest zijn. De mensen op de kade in Harlingen zwaaien je op de boot uit alsof je naar Amerika gaat. De boot is meestal erg druk. De vele gasten vind je echter niet terug op het eiland. Het eiland is een oase van rust, mooie natuur en uiteraard brede stranden. Wij huren altijd fietsen en raken de auto nauwelijks aan tijdens ons verblijf. De mensen die je op de fietspaden ontmoet zijn meestal vriendelijk. Er wordt gemoedelijk gegroet naar elkaar. Ook al ben je volslagen onbekenden voor elkaar. De inwoners van het eiland zijn heel gemoedelijke mensen. Altijd in voor een praatje. Het lijkt wel of je in een andere wereld bent. Je fiets hoef je bij het huis niet op slot te zetten. Dieven komen toch niet van het eiland af. De politie heeft je zo te pakken. Ons vakantiehuisje is voorzien van alle gemakken. Het enige verschil is dat we op ons vakantieadres geen vaatwasser hebben. Missen we deze? Eerlijk gezegd niet. Thuis moet alles snel en gehaast. Op vakantie heb je alle tijd. Onder het afwassen neem je de dag door en bespreek je wat de volgende dag weer zal brengen. Zou het afwassen geen goede therapie zijn tegen mijn hoge bloeddruk? Kan ik misschien een pilletje minder slikken. We zien weer uit naar de volgende vakantie. Dick Kok, voorzitter OBV

Van de redactie
De gemeente maakt bekend dat in september haar nieuwe website in de lucht gaat. Op de nieuwe website zullen o.a. nieuwe mogelijkheden gepresenteerd worden voor een verbeterde dienstverlening, o.a. via internet. Dat houdt in dat we voor sommige diensten niet meer naar het gemeentehuis hoeven. In het volgende nummer informeren wij u hier over. Het volgende nummer verschijnt op 12 december 2016. Als u iets wilt publiceren wat in het belang van onze leden is, neem dan contact op met de redactie via info@obv-abcoude-baambrugge.nl.

In memoriam oud voorzitter Gert de Koning
Op 19 december vorig jaar is onze oud voorzitter Gert de Koning overleden. Hij was in de negentiger jaren van de vorige eeuw voorzitter van OBV. In die periode heeft hij zich o.a. als een bruggenbouwer geprofileerd bij de verwikkelingen tussen (toen nog) Stichting Welzijn en OBV. Destijds zaten beide organisaties ‘in dezelfde vijver te vissen’. De vandaag de dag goede relatie tussen Tympaan – De Baat en OBV is één van de resultaten van zijn inspanning destijds. Wij zijn Gert daar blijvend erkentelijk voor. Wij wensen zijn partner Ria Sibbing sterkte met dit verlies.

Bewaarexemplaar 2016
Als bijlage bij dit nummer van 55+ Steek uw licht op treft u opnieuw het Bewaarexemplaar aan. Dit is een speciale uitgave van OBV, dat allerlei ‘eerste hulp’ gegevens bevat over o.a. de huisartsen in Abcoude en Baambrugge, ziekenhuizen in de omgeving, de welzijnsorganisatie Tympaan-De Baat, dierenartsen, storingsnummers en nog veel meer. Wij hopen u van dienst te zijn door al deze belangrijke informatie te verzamelen in één handzaam boekje. In het OBVperiodiek worden deze gegevens hierna niet meer gepubliceerd. Bewaar dit boekje op een vaste plek in de buurt van uw telefoon. Ondanks de zorgvuldige voorbereiding door de redactie kunnen er fouten in geslopen zijn. Mocht u deze aantreffen dan verzoeken wij u dit te melden bij het bestuur, liefst via e-mail bij info@obv-abcoude-baambrugge.nl; het mag ook via een van de drie blauwe OBV postbussen (bij Koot, AH en de TROEF).

Fêteren van OBV medewerkers
Het bestuur van OBV kan niet zelf alle plannen realiseren. Bij de realisatie van de plannen wordt het bestuur gelukkig door veel trouwe leden ondersteund. Er zijn bijvoorbeeld 25 leden die vier maal per jaar het periodiek bij de leden aan huis bezorgen. En er zijn ongeveer twintig leden die het bestuur op andere wijze nuttig ondersteunen. Hoewel dat dit allemaal vrijwilligerswerk is, wil het bestuur voor deze leden iets terug doen. In de maand december wordt er een borrel met maaltijd georganiseerd voor de bezorgers met hun partners (de uitnodiging is onderweg!) en in november is er een borrel voor de andere ondersteuners, inclusief oud bestuursleden, eveneens met hun partners. U ziet dat er veel leden zijn die het bestuur helpen. Desondanks zijn er nog functies vacant, zowel in het bestuur als in de commissies. Mocht u zich geroepen voelen, bel dan met een van de bestuursleden en bespreek het! We hopen iets van u te horen; dan bent u in 2017 ook van de partij bij een van de bedankborrels.

Rijbewijskeuring
Verloopt uw rijbewijs op of na uw 75e verjaardag? Om ook na uw 75e te mogen blijven rijden, moet u ‘rijgeschikt’ zijn. Dat wil zeggen: volgens wettelijke regels geestelijk en lichamelijk in staat om te rijden. Dat is belangrijk voor de verkeersveiligheid. Daarom moet u vanaf uw 75e bij iedere rijbewijsverlenging gekeurd worden. OBV ontving deze maand een persbericht over die medische keuring. Het is aan te raden ruim voor uw verjaardag de verlenging aan te vragen en de keuring te regelen; vier maanden van te voren zelfs. Onderstaand persbericht gaat over één van de aanbieders van de keuring. De korting die genoemd wordtvoor leden van ‘ouderenbonden’ geldt nog niet voor leden van OBV. We zijn met de organisatie in gesprek om ook voor OBV-leden deze korting te krijgen.
Het persbericht:
GOEDKOPE RIJBEWIJSKEURING VOOR SENIOREN IN VINKEVEEN Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht bij de RijbewijskeuringsArts, eens per maand in het Verpleeghuis Mariaoord, Herenweg 69, Vinkeveen. Voor informatie en een afspraak belt u naar het landelijke afsprakenbureau: 036-7200911. Zelf een datum reserveren kan via de website: www.rijbewijskeuringsarts.nl. Tarieven (incl. BTW): 75+ B/E € 3,- medisch € 55,- C/D/E (ook voor code 95) en Taxipas € 55,-. Leden van CNV/ouderenbonden en/of thuiszorgorganisaties krijgen € 5,- korting op genoemde prijzen. Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks met de locatie Vinkeveen een afspraak te maken. Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een Eigen Verklaring met Geneeskundig Verslag gekocht te worden. Het keuringsformulier (Eigen Verklaring) is verkrijgbaar bij de gemeente en via internet op www.mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD). De verwerking en beoordeling van de Eigen Verklaring door het CBR kan tot 3 maanden in beslag nemen. Geadviseerd wordt om tenminste 4 maanden voor het verlopen van de geldigheid van het rijbewijs een afspraak te maken voor een keuring. Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn van harte welkom.
Einde persbericht.

Zomer-uitje
Op zondag 26 juni heeft het zomer-uitje van OBV plaatsgevonden. Veertig mensen namen daaraan deel. Het begon met koffie en een taartpunt voor alle deelnemers (voornamelijk deelneemsters) en chauffeurs in Angstelborgh. Ze genoten er zichtbaar van. Daarna volgde een tocht langs de grenzen van de gemeente De Ronde Venen die ons naar de zorgboerderij en uitspanning ‘Amstelkade’ bracht waar de middagmaaltijd gebruikt werd. Na het eten scheepten de meesten zich in voor een boottocht over de Kromme Mijdrecht. Na de boottocht werd de terugtocht ‘via via’ naar Abcoude aanvaard. Het weer zat ons mee, af en toe dreigende wolken maar meestal scheen de zon en het heeft niet geregend. De waardering onder de deelnemers was groot. Voor velen was het lang geleden dat zij zo lang en zo ver op stap waren geweest. Na afloop heb ik als vertegenwoordiger van OBV op de slotbijeenkomst van het Lions/ Rabobank evenement, op het terras van de Eendracht, een premie van € 500,- in ontvangst genomen die ons ten deel viel. In mijn dankwoord heb ik benadrukt dat het mede dankzij dit soort bijdragen mogelijk wordt gemaakt om ouderen, die soms kwetsbaar en alleen zijn, een dag mee uit te kunnen nemen. Al met al een succesvolle activiteit van OBV met veel dank aan de chauffeurs die dit weer mogelijk maakten, en aan Jan Popping voor zijn medewerking!
Jan Dulfer

Wat zijn uw wensen omtrent uw levenseinde?
Veel mensen hebben de wens om thuis te blijven aan het einde van hun leven. Toch wordt meer dan de helft van de patiënten in de laatste drie levensmaanden naar het ziekenhuis overgeplaatst. Dr. Ria de Korte-Verhoef, gezondheidswetenschapper en verpleegkundige heeft hierover onderzoek gedaan, waarvan de uitkomst is geweest dat in veel gevallen zo een opname niet nodig was geweest. Om tot een andere gang van zaken te komen is een omslag in het denken over het verdere verloop van de ziekte van belang. Alle betrokkenen, patiënt, diens naasten, verzorgenden, artsen, zouden gesprekken moeten voeren waarin wensen en mogelijkheden al in een vroeg stadium aan de orde komen. Men is daardoor beter voorbereid is om bij verslechtering van de situatie thuis extra maatregelen te nemen om een ziekenhuis opname te voorkomen. Dit aspect van de zorg rondom het levenseinde staat nog in de kinderschoenen, maar zal vanuit patiënten perspectief een enorme toegevoegde waarde hebben. Ria de Korte zal 13 oktober a.s. over de resultaten van haar onderzoek en de betekenis die dit voor ieder van ons kan hebben, komen vertellen.
Plaats: Dorpshuis De Vijf Bogen, Baambrugge, aanvang 10.00 uur, deur open vanaf 9.30 uur.
In verband met de te verwachten belangstelling graag aanmelden via e-mail jldulfer@kpnplanet.nl of telefoon: 0294 – 28 8860

Concerten in de Dorpskerk Abcoude
Het nieuwe seizoen van “Abcoude Concerten” start op zondagmiddag 25 september om 15.00 uur met een optreden van het Domenica Strijktrio. Dit trio, bestaande uit violist Tony Rous, zijn dochter Suzan op altviool en celliste Irene van den Heuvel, speelt die middag werken van Boccherini, Schubert en Beethoven. Tony Rous was 35 jaar eerste violist van het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Zijn dochter, Suzan Rous, begon met vioollessen bij haar vader maar is overgestapt naar de altviool. Zij valt regelmatig in bij Nederlandse symfonieorkesten en bij het Combattimento Consort Amsterdam. Irene van den Heuvel combineert het optreden als celliste in kamermuziekensembles met een uitgebreide lespraktijk o.a. aan de Muziekschool in Amstelveen. Ook organiseert zij kamermuziekcursussen voor amateurmusici. We mogen er trots op zijn dat deze zeer ervaren professionals een concert komen geven in de Dorpskerk in Abcoude. Ga luisteren en genieten van deze mooie muziek in onze fraaie dorpskerk. Onder de vele dorpsgenoten en trouwe bezoekers van de concerten treft u vast bekenden om – 12 – – 13 – een praatje mee te maken in de pauze of na afloop van het concert onder het genot van een kop thee of een glaasje fris of wijn. Het tweede concert is op zondag 20 november; dan treedt het Utrechts Kamerkoor op met muziek van Amerikaanse componisten, waaronder Bernstein, Barber, Cage en Copland. Voor OBV-leden is er een korting op het abonnement; zie www.abcoudeconcerten.nl. Toegangskaarten à € 15,- verkrijgbaar vanaf twee weken voor het concert tot zaterdagmiddag 13.00 uur bij Stomerij Van Rooijen of op de dag van het concert bij de ingang vanaf 14.30 uur. Neem voor slechts € 2,- per kind uw kleinkinderen mee naar het concert! Dat is echt genieten voor oud én jong!

Sinterklaasfeest op donderdag 24 november 2016
Het bestuur zag op de afgelopen bestuursvergadering bij de ingekomen post een wel zeer opvallende bisschoppelijke brief, afgestempeld in Madrid! U raadt het al: hoewel het ten tijde van de verschijning van dit periodiek nog nazomer is, laat Sinterklaas in zijn fanmail aan de OBV nu al weten dat hij weer van plan is om in november deze kant op te stomen. Om eens en vooral een einde te maken aan de ‘Pietendiscussie’ is hij, nota bene, voornemens om zich deze keer te laten vergezellen door niet één, maar zelfs twéé gitzwarte pieten. Voor de muzikale omlijsting wordt weer gezorgd door een zeer getalenteerde accordeoniste, maar voor haar geldt: Git = wit. IJs en weder dienende, dat wel natuurlijk. En alvast hartelijk dank voor ieders medewerking. Datum en tijd: donderdag 24 november 2016, van 16.00 tot rond 20.00 uur, Dorpshuis De Vijf Bogen, Prinses Margrietstraat 10 te Baambrugge. Inschrijving: woensdag 16 november 2016: – voor Abcoude bij mevrouw Lien Riechelman, van 10.00-12.00 uur, Angstelborgh, Dorpszicht 22. – voor Baambrugge bij mevrouw Hennie van Schaik, van 10.00-12.00 uur, C.P. de Grootstraat 2, telefoon, 291674. Kosten: € 10,- per persoon, bij aanmelding te voldoen. Sint zal het vast wel weer op prijs stellen als u eventueel voor een verhaaltje of gedichtje zou kunnen zorgen. Hebt u problemen met vervoer: geef dat aan bij uw aanmelding. Er wordt dan voor gezorgd dat u gehaald en teruggebracht wordt.

Buslijn 126; voortgang en alternatieven
Door de provincie Utrecht is de nieuwe concessie voor het streekvervoer in onze regio gegund aan Syntus. Deze concessie gaat medio december in. In het vervoersplan vervalt de route van lijn 126 door Abcoude. Er blijft alleen een halte bij de carpoolplaats aan de A2. Deze halte wordt wel verbeterd zodat het een (iets) minder onaangename plaats wordt. Vanuit de OBV (maar ook vanuit de gemeente) is bezwaar gemaakt tegen het vervallen van een directe verbinding tussen de twee uiterste kernen van onze gemeente. Hierdoor wordt o.a. een bezoek aan gemeentehuis bemoeilijkt. Door de provincie is aangegeven dat in het eerste jaar van de concessie geen aanpassing van lijnvoering mogelijk is. Er is nog een kleine hoop. Connexxion, de huidige exploitant, heeft bij de rechter bezwaar aangetekend (op juridische gronden) tegen de aanbestedingsprocedure van de provincie Utrecht voor het openbaar vervoer in onze omgeving. Als de rechter het met Connexxion eens is, zou de aanbesteding opnieuw gedaan moeten worden en gaat lijn 126 voorlopig gewoon nog door het dorp. Mocht de rechter het niet eens zijn met Connexxion, dan blijft lijn 126 vanaf 11 december 2016 buiten het dorp. Dan zal OBV direct in actie komen om er aan mee te werken dat met ingang van december 2017 lijn 126 weer door het dorp zal kunnen rijden; alles in overleg met de gemeente De Ronde Venen. – 16 – – 17 – Alternatieven Een voor de hand liggend alternatief is de omweg via Loenen (met lijn 120) of Amsterdam ZuidOost (ook met lijn 120, maar de andere richting op). Die omweg duurt niet alleen gemiddeld 45 minuten langer, ook moet je overstappen en twee maal in plaats van één maal het starttarief betalen en je maakt meer kilometers. Kortom een hogere prijs voor een slechter product. Een ander alternatief is de RegioTaxi. Die is voor iedereen toegankelijk, voor het normale OV-tarief. Alleen gehandicapten betalen een gereduceerd tarief. Een nadeel van de RegioTaxi is dat je niet weet hoe laat je precies gehaald wordt, maar de RegioTaxi gaat wel van deur-totdeur. Als je naar het gemeentehuis moet, word je dus echt voor het gemeentehuis afgezet! Door de gedeputeerde is toegezegd dat zij in samenwerking met de gemeente een onderzoek zal starten. Dit is echter nog steeds niet gebeurd.

Kennismaking met wethouder Schuurs
De leden van de Commissie Verkeer & Vervoer zijn op 13 juli op bezoek geweest bij wethouder mevrouw Alberta Schuurs. Zij heeft o.a. verkeer in haar portefeuille. De volgende zaken kwamen daarbij aan de orde:
– buslijn 126; waarvan de uitspraak van de rechter over de correctheid van de aanbesteding nog niet bekend is. Zie het artikel hierboven over dit onderwerp.
– parkeeronderzoek in Abcoude; de commissie heeft voorgesteld om het geplande onderzoek pas uit te voeren na de opening van de nieuwe PLUS supermarkt.
– de dorpsbrug van Baambrugge; de wethouder was content met de voorstellen uit Baambrugge en gaat er mee aan de slag.
– de verkeerssituatie Van Doornplein – Nieuwe Plus supermarkt; de commissie heeft daarover een voorstel gedaan, dat moet resulteren in een betere doorstroming.
– het voetpad langs de westzijde de Angstel bij de Derde Brug; dit voetpad wordt regelmatig gebruikt door fietsers, die dan gevaarlijk hard de Meerlandenweg op rijden. Er wordt over maatregelen nagedacht.
– de Rijksstraatweg in Baambrugge: de commissie heeft zijn teleurstelling uitgesproken over de geringe voortgang van dit onderwerp. Er zouden snelheid beperkende maatregelen genomen moeten worden. In de financiële planning van de gemeente zijn andere prioriteiten gesteld.
– uitrit van de nieuwbouw aan het Abcoudermeer; de onduidelijkheid of het hier gaat om een uitrit of een openbare weg moet weggenomen worden.
– het maaibeleid: in een later gesprek zijn afspraken gemaakt over het mogen bekijken van de aanbestedingseisen en om suggesties te doen deze aan te passen.
– de toegankelijkheidsschouw: de commissie heeft complimenten gemaakt over de snelle aanpak van de meeste van de bij de schouw besproken punten.
– de Meerlanden, het misbruik door vrachtverkeer via Pauw in ’t Groen naar de Voetangelweg. Het vrachtverkeer zou via de parallelweg langs de A2 moeten rijden om de bedrijven aan de Voetangelweg te bereiken.
Het was een plezierig gesprek. Er is al een vervolgafspraak gemaakt voor de eerste week van oktober. U ziet, de commissie is druk met het aanpakken van gebreken en heeft daar goede contacten over met de gemeente De Ronde Venen. Als u punten heeft waarvan u vindt dat ze de aandacht van de commissie verdienen, wilt u dan contact opnemen met een van de leden van de commissie.

Sociale woningbouw op Land van Winkel
Het plan Land van Winkel is voor Abcoude een groot uitbreidingsplan. Circa 200 woningen zullen hier worden gebouwd en vele daarvan in de vrije sector. Gelukkig wordt er ook een contingent sociale woningen gebouwd. Woningcoö- peratie GroenWest gaat er zestig sociale woningen realiseren. GroenWest heeft inmiddels voor fase 1 een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning. Het gaat hier om reguliere eengezinswoningen. Voor wat betreft de kwaliteit van deze woningen is er bij het ontwerp uitgegaan van de belangrijkste eisen uit de Woonkeur ten aanzien van toe- en doorgankelijkheid (zoals geen hoge drempels, draaicirkels, enz.). Deze woningen zijn niet specifiek voor ouderen, maar voor hen wel geschikt. In fase 2 van de ontwikkeling zitten elf appartementen en tien eengezinswoningen. Ook deze appartementen zijn niet specifiek ontwikkeld voor ouderen, maar ook hier zijn de belangrijke eisen van Woonkeur wel meegenomen ten aanzien van toe- en doorgankelijkheid. Dat maakt deze appartementen een interessante optie voor ouderen. GroenWest vindt deze locatie geschikt voor alle doelgroepen met een lager inkomen. Dit vooral omdat in de wijk Land van Winkel de voorzieningen niet nabij zijn. De bouw van de appartementen en eengezinswoningen is in fase 2 gepland, waar nog geen omgevingsvergunning voor is aangevraagd. Ondanks het feit dat GroenWest betrekkelijk weinig huisvesting (specifiek voor ouderen) realiseert in het plan Land van Winkel zullen we onze leden toch zo volledig mogelijk over de ontwikkelingen blijven informeren.
Commissie Bouwen en Wonen, Cor van Mourik en Frans Snelderwaard

Kettinggesprek met Henk Paanen
Onder de bijna 1300 leden van de OBV schuilen vele markante ‘figuren’. Dit door een indrukwekkende levensloop, boeiende persoonlijkheid of hun leeftijd. Het bestuur wil in de periodieken vanaf nu, daar graag aandacht aan besteden. Een podium verdient in ieder geval de oudste inwoner van Baambrugge die in september de leeftijd van 99 jaar hoopt te bereiken: Henk Paanen. Al sinds 1971 woonachtig ons dorp, eerder aan de Beatrixstraat en vanaf 1986 aan de Kleiweg. Getrouwd met Anja, zes kinderen die ook weer voor nakroost hebben gezorgd. Paanen heeft een veelzijdige achtergrond: sportman, internationaal transportondernemer en tegelijkertijd paardenafrichter en paardengek. Daarnaast was hij ook nog intens betrokken bij de judowereld. In een interview in het magazine NVJJL (Nederlandse Vereniging van Jiujitsu en Judo Leerkrachten) van maart 2016 staat een uitgebreid vraaggesprek met hem als judoka, leraar, secretaris en als internationaal scheidsrechter. Hij is nog steeds actief (!) als plaatsvervangend bondsraadslid van het district Noord-Holland in de functie ‘financiën en ledenadministratie’. Met gepaste trots en bevlogenheid vertelt hij graag over die vele activiteiten en contacten van weleer, zoals met Willy Alfredo waarvoor hij een paarden act deed in Krasnapolsky en met wereldkampioen judoka Anton – 20 – Geesink. In Baambrugge maakte hij zich vele jaren verdienstelijk met het organiseren van het schaatsen en de zeskamp, en hij gaf hier ook les in judo. Paanen is een spontane en enthousiaste prater die blijk geeft nog volop in het leven te staan. Door zijn gedrevenheid heeft hij soms wel de neiging om ‘de zaken voor het meisje’, te laten gaan, zo hoorden we uit betrouwbare bron. Zin hebben om iets te ondernemen en een avontuurlijke inslag liggen in elkaars verlengde en zijn hem zeker ook niet vreemd. Hoewel zijn lichamelijke conditie en vooral het loopvermogen wat is afgenomen zie je hem regelmatig in het dorp, zij het met de rollator. Elke week wordt de Buurtkamer Baambrugge bezocht om ‘even te kletsen en te horen wat er speelt’. Bijzonder is dat hij ook prima met de computer uit de voeten kan, van e-mail tot het bewerken van foto’s. Menig OBV-er zou op dit gebied van Paanen nog veel kunnen leren. Baambrugge vindt hij een zeer aantrekkelijk dorp. Critici worden er fijntjes op gewezen dat dit een boerendorp is, waar je je als gast, zonder kapsones, behoort te gedragen. De mestlucht snuift hij dus met graagte op en dit onderstreept het no-nonsens karakter van zowel Baambrugge als van hemzelf. Als levensfilosofie hanteert Paanen: ‘leef bij de dag en maak er wat moois van’. Een borreltje en een sigaartje horen daar ook bij, ‘niet in overmaat maar alles in balans’. Terugkijkend op zijn lange leven vindt hij dat eerlijkheid het langst duurt. In zijn jeugd was het devies: ‘snel aan het werk’ En zo geschiedde. Voor deze tijd is Paanen’s nadrukkelijke advies om, als je nog jong bent, vooral alle kansen aan te grijpen om te leren en kennis te vergaren.
Jan Popping

Uitbreiding Merenhof
Van De Merenhof, de woonvorm voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel aan het Ruwelspad in Abcoude, ontving de redactie het volgende persbericht, over de mogelijke uitbreiding met woningen voor ouderen. Wij vragen uw nadrukkelijke aandacht voor dit bericht en de uitnodiging daarin, omdat, onverhoopt, de voorgenomen uitbreiding van de zorg ook voor u of uw familie nodig kan zijn.
Het persbericht luidt als volgt:
Uitnodiging informatieavond Reinaerde en Careyn over toekomst De Merenhof De Merenhof is een woonvorm van zorgorganisatie Reinaerde aan het Ruwelspad in Abcoude waar sinds 1982 ongeveer 30 mensen met een beperking wonen. Het gebouw is dermate verouderd dat nieuwbouw nodig is. Op woensdag 28 september tussen 19.30 uur en 21.30 uur organiseren Reinaerde en samenwerkingspartner Careyn een informatieavond over de toekomst van De Merenhof. Deze avond is bedoeld voor inwoners van Abcoude en omgeving. Woningen voor ouderen en bewoners van De Merenhof Reinaerde en Careyn hebben ideeën over samenwerking en nieuwbouw op de huidige locatie. Zo willen ze woningen en een ontmoetingsruimte ontwikkelen voor 35 ouderen (verpleeghuiszorg) en 35 mensen met een lichamelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel. De initiatiefnemers willen op de reguliere zorgverlening intensief samenwerken. Ze streven er naar om, daar waar mogelijk en binnen Abcoude gewenst, andere maatschappelijke functies te koppelen aan de nieuwbouw. Deze combinatie moet aantrekkingskracht hebben en de mogelijkheid geven tot ontmoeting. Met deze ideeën willen beide organisaties de bebouwing een eigentijds gezicht geven en, naast zorg en huisvesting voor mensen met een beperking, ook verpleeghuiszorg in Abcoude bieden. Meedenken Reinaerde en Careyn nodigen u graag uit mee te denken over de verdere invulling van dit initiatief, in hun streven naar nieuwbouw en zorgverlening die aantrekkelijk is voor de directe omgeving en de gemeenschap van Abcoude. De plannen bevinden zich in een vroegtijdig stadium. De uitvoering ervan zou over 3 tot 5 jaar moeten gebeuren. Voorlopig programma van de avond: • de huidige situatie van De Merenhof; • de beelden bij de huidige en toekomstige samenwerking tussen Reinaerde en Careyn; • de wensen vanuit Abcoude; • het tijdpad en de procedures die worden doorlopen. Aanmelden U kunt zich tot uiterlijk 23 september per mail of telefoon aanmelden voor deze informatieavond. E-mail: hbexkens@reinaerde.nl. Tel.: 06 542 64 672. De avond vindt plaats op De Merenhof, Ruwelspad 2, Abcoude.
Einde persbericht.

De volgende pagina’s bevatten bijdragen van Tympaan-De Baat

Beste allemaal, De vakantie periode is helaas alweer bijna voorbij! We hopen uiteraard dat september ons nog een paar zonnige dagen schenkt. In september gaan de eettafels en cursussen in de Angstelborgh weer van start! Wij verwachten dat de Diligence (dat is de nieuwe naam voor de PlusBus in Abcoude) in september van start zal gaan en u zal verrassen met bijzonder leuke uitstapjes voor weinig geld. Verder is ook de taalkamer nieuw, een prachtige gelegenheid voor niet-Nederlandse mensen om in het Nederlands te leren converseren met wel-Nederlanders (daar zoeken we ook nog enthousiaste mensen voor!). Kortom: voor ieder wat wils. Informatie over al deze onderwerpen kunt u vinden op www.tympaandebaat.nl. Voor vragen kunt u Annemarie Keja benaderen 0294 – 284824.
Wij wensen u een heel warm en zonnig najaar en heel graag tot ziens!
Namens Tympaan de Baat, Annemarie Keja

De Taalkamer in de Angstelborgh Abcoude zoekt enthousiaste mensen
De Taalkamer is er voor mensen die Nederlands niet als moedertaal hebben en die op een informele, laagdrempelige manier willen oefenen met het spreken van en het luisteren naar de Nederlandse taal. In de Taalkamer kunnen mensen elkaar ontmoeten, met elkaar koffie/thee drinken en oefenen met Nederlands praten. Er zijn elke week vrijwilligers die de gasten ontvangen en ‘taalaanbod’ verzorgen, zoals bijvoorbeeld informatie over een bepaald onderwerp, een Nederlandse gewoonte, een actualiteit, etc. Let op: het is geen Nederlandse les! Als je ook beter Nederlands wilt leren spreken of iemand kent die dit wil, kom dan op woensdagavond naar de Taalkamer in Abcoude. Deze zal vanaf 14 september van 19.30-21.00 uur elke week gehouden worden in de Angstelborgh in Abcoude. (Dorpszicht 22 Abcoude) Iedereen is welkom! Je mag gewoon binnen lopen. De Taalkamer is een initiatief van Tympaan-De Baat, in samenwerking met het Taalhuis De Ronde Venen. Het is ontstaan vanuit een vraag uit de samenleving; twee anderstalige vrouwen gaven aan graag meer mensen te willen ontmoeten en de Nederlandse taal op die manier beter te leren spreken. Wij zoeken nog meer Nederlandstalige mensen voor de taalkamer, mocht het u aanspreken, neem dan contact op met sociaal cultureel werker van Tympaan de Baat, Annemarie Keja, a.keja@stdb.nl, telefoon: 0294 – 284824

Burendag
Burendag: het jaarlijks terugkerend feest met je medebewoners in de buurt. Dit jaar staat het weekend van 23 tot en met 25 september in het teken van dit feest. Het is een dag waarop de buurt samenkomt voor een kop koffie of maaltijd en waarbij veel mensen iets doen voor elkaar en de ruimte om hen heen. Buurten worden leuker, socialer en veiliger als buren elkaar ontmoeten en zich inzetten voor hun omgeving.
Alle buurtinitiatieven zijn welkom
Wat zijn de hobby’s van de buren? Kan de buurt wel wat opfleuring gebruiken? Ga samen met uw buren gezellig onkruid wieden en stop daarna alvast de bollen voor het voorjaar in de grond. Organiseer een leuke knutselmiddag voor de buurtkinderen of een opschoondag zodat de straat er weer netjes uitziet. De buurt barst van de creativiteit! September lijkt nog ver weg, maar het is goed om alvast na te denken over de activiteiten die jij en jouw buren zouden kunnen ondernemen op Burendag 2016. Informatie en inspiratie is te vinden op www.burendag.nl.
Facebookgroep ‘Burendag in De Ronde Venen’ online!
Voor het uitwisselen van ideeën, inspiratie, mooie ervaringen van Burendag is de Facebookgroep ‘Burendag in De Ronde Venen’ online gezet. Deze pagina is bedoeld om elkaars expertise, inspiratie en ideeën uit te wisselen. Maak er gebruik van.
Geld aanvragen bij het Oranje Fonds
Een goed idee moet kunnen worden uitgevoerd. Het Oranje Fonds stelt voor elk goed plan geld beschikbaar. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. Zo kunnen er alleen kosten voor materiaal vergoed worden en betaalt het Oranje Fonds niet mee aan de consumpties. Het aanvraagformulier, de voorwaarden en richtlijnen staan op www.burendag.nl. Wees er snel bij, want op is op!
Hulp nodig bij Burendag-initiatieven?
Opbouwwerkers Henk Rikveld, Liesbeth Boswijk en Annelies de Hoop helpen graag met het uitwerken van ideeën. Zij zijn te bereiken op 0297–230 280 of via e-mail info@stdb.nl.

Workshop bereidt voor op het ‘keukentafelgesprek’
Maakt u gebruik van een maatwerkvoorziening of bent u mantelzorger, familie, buur of vriend en heeft u hierover op (korte) termijn een keukentafelgesprek met de gemeente? Op vrijdag 28 oktober aanstaande vindt bij Tympaan-De Baat in Abcoude de gratis workshop ‘Het kan. Start met uw persoonlijk plan’ plaats. Deze workshop biedt u een steuntje in de rug bij de voorbereiding op het keukentafelgesprek met de gemeente. De gemeente hecht veel waarde aan eigen regie en eigen verantwoordelijkheid. Wij denken dat u met de workshop (beter) leert aan te sturen op wat u belangrijk vindt in het leven. En ook welke zorg of ondersteuning u nodig heeft en hoe deze er volgens u moet uitzien.
Opbouw workshop
De workshop bestaat uit twee delen: In het eerste gedeelte leert u om beter te verwoorden wat u belangrijk vindt in uw leven, welke zorg of ondersteuning u daarbij nodig heeft en hoe deze er uit ziet. Dit vormt de basis voor het persoonlijk plan, waar u tijdens de workshop ook mee aan de slag gaat. Het plan biedt een leidraad en stevig houvast voor het gesprek met de gemeente. Tijdens de workshop oefent u ook het gesprek zelf.

Goede voorbereiding met resultaat
‘Tijdens de workshop besefte ik ineens hoe complex onze gezinssituatie is en hoeveel hooi ik eigenlijk op mijn vork neem. Daardoor kan ik tijdens het gesprek met de gemeente een realistisch beeld schetsen’, aldus Joli, deelnemer aan een eerdere workshop. Het gesprek met de gemeente ging goed. ‘Dankzij mijn voorbereiding wist ik goed te vertellen wat ik nodig had aan ondersteuning binnen mijn gezin.’

Aanmelden workshop
Voor deze workshop kunt u zich iedere werkdag telefonisch opgeven van 10 tot 12 uur bij het klantcontactcentrum van Tympaan-De Baat via 0297 – 760 260. De workshop is gratis en vindt plaats op vrijdag 28 oktober 2016 van 10 tot 15.30 uur bij Tympaan-De Baat in Abcoude. Voor lunch wordt gezorgd. Per workshop nemen maximaal 15 mensen deel.

In Balans: valpreventietest en cursus, wegens succes nu in Angstelborgh in Abcoude
Staat u stevig in uw schoenen? Hoe goed is uw evenwicht? Op donderdagmiddag 20 oktober kan iedereen van rond de 70 jaar en ouder zich laten testen door een professioneel team. Deze valpreventietest wordt gehouden in Dienstencentrum Angstelborgh te Abcoude. Er zijn geen kosten aan verbonden en er staat een kopje thee of koffie voor u klaar. Na de test bespreekt u hoe u zo nodig uw balans kunt verbeteren, bijvoorbeeld door deel te nemen aan de cursus In Balans van Veiligheid.nl.
U kunt zich op deze middag direct inschrijven. Dit is een actieve cursus van vier donderdagmiddagen in november waarin u:
– inzicht krijgt in de factoren die uw evenwicht beïnvloeden
– oefeningen aanleert, die uw balans verbeteren
– van gedachte wisselt over praktische maatregelen in en rondom uw huis.
De kosten van deze cursus bedragen € 50,- inclusief cursusboek en worden mogelijk door uw ziektekosten verzekering vergoed. U kunt zich onder kantoortijden opgeven bij Mw. Jos Kooijman, telefoon 0297 – 285519. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Workshop Power; start op 7 september in Abcoude
Veerkracht op leeftijd
POWER Veerkracht op leeftijd is voor senioren die willen investeren in persoonlijke groei, sociale netwerken en zinvolle activiteiten. De doelgroep bestaat uit zelfstandig wonende senioren met een brede belangstelling. Wat de deelnemers bindt is het feit dat het leven steeds meer in het teken komt te staan van gebeurtenissen rond het ouder worden. Er zijn geen algemene regels voor ouder worden, wel veel gemeenschappelijke vragen: Wat wil ik? Wat kan ik? Met wie voel ik me verbonden? Wat vind ik leuk en wat geeft mij energie? Waarvoor wil ik me gaan inzetten? Deze vragen komen bijvoorbeeld aan de orde als er op het werk van alles gaat veranderen of als je stopt met werken en er een heel nieuwe situatie ontstaat in je privéleven. Je kunt jezelf deze vragen stellen rond je 55ste of 65ste, maar evengoed ook na je 70ste. POWER zet in op het versterken van het vermogen tot zelfsturing en koersbepaling op alle levensdomeinen die met het ouder worden zijn verbonden.

Vijf POWER workshops
In vijf workshops gaan deelnemers met elkaar in gesprek over hoe zij in het leven staan en waar op dit moment hun interesses of behoeften liggen. Zij doen dat aan de hand van inspirerende thema’s die betrekking hebben op de vijf levensdomeinen van het ‘Huis van de identiteit’: lichaam & geest, sociale contacten, materiële situatie, arbeid & activiteiten, inspiratie & zingeving. De workshops worden begeleid door speciaal voor POWER opgeleide vrijwilligers van Gilde De Ronde Venen. De ervaring leert dat deze bijeenkomsten erg inspirerend zijn. Je hoort ook de meningen van anderen die een bijdrage kunnen leveren aan je eigen beeldvorming. De gesprekken kunnen praktisch van aard zijn en er is veel ruimte om persoonlijke ervaringen te delen. Je maakt plannen en laat ze uitkomen of je geeft nieuwe invulling aan dingen waar je al mee bezig bent.

POWER start ook in De Ronde Venen
Het POWER project is een initiatief van Gilde Nederland en wordt in De Ronde Venen georganiseerd door de projectgroep POWER van Gilde DRV in samenwerking met de Stichting Tympaan-De Baat. Als er voldoende deelnemers zijn aangemeld, starten we op 7 september in ontmoetingscentrum ‘De Angstelborgh’, Dorpszicht 22 in Abcoude de eerste serie van 5 POWER workshops binnen De Ronde Venen. Daarna zullen de workshops ook op andere plaatsen in De Ronde Venen georganiseerd worden.

Meedoen
Voor de workshops in Abcoude zijn nog plaatsen beschikbaar. Ze worden gegeven op 5 woensdagavonden in september (7,14 en 28) en oktober (12 en 26) van 19.30- 21.30 uur. Bij minimaal 8 deelnemers gaan de workshops door, het maximale aantal is 12 deelnemers. Aanmelden graag voor 1 september via e-mail: info@gildedrv.nl o.v.v. naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Vermeld daarbij dat het gaat om de POWER’ workshops in Abcoude. De kosten voor deelname aan de serie van 5 workshops bedragen € 50,- inclusief het materiaal en koffie/thee.

Vrijwilligers gezocht voor de Diligence Abcoude
Binnenkort heeft Abcoude zijn eigen PlusBus. Wij noemen deze in Abcoude echter de Diligence, om verwarring met de bekende supermarkt van Koot in Abcoude te voorkomen. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers om deze dienstverlening in Abcoude op te starten. De Diligence is een service voor (kwetsbare) ouderen en rijdt nu al enkele jaren vanuit Mijdrecht.

De Diligence
De Diligence organiseert activiteiten voor ouderen in groepsverband onder begeleiding van vrijwilligers. De Diligence biedt begeleiding bij het doen van boodschappen, het bezoeken van gemeentehuis, theaters, musea en zelfgeorganiseerde activiteiten. Ouderen betalen een kleine vergoeding voor deelname. De Diligence is een begeleidingsdienst, en géén vervoersdienst. De Diligence beoogt dat ouderen die sociale contacten wensen of activiteiten willen ondernemen, elke dag bij haar terecht kunnen. De belangrijkste doelstelling van de Diligence is het voorkomen en tegengaan van eenzaamheid en het bevorderen van sociale contacten tussen ouderen. Door de Diligence kunnen ouderen langer zelfstandig blijven wonen en worden opnamen in zorginstellingen uitgesteld of zelfs voorkomen.

Vrijwilligers gezocht
Om van start te gaan met de Diligence zijn wij op zoek naar vrijwilligers. Als vrijwilliger bij de Diligence kunt u werken als chauffeur of als begeleider.

Chauffeurs
Als chauffeur op de Diligence rijdt u de ‘klanten’ vanaf het huisadres naar wisselende bestemmingen en brengt hen daarna weer thuis. U vervoert de klanten bijvoorbeeld voor een wandeling naar Ouderkerk a/d Amstel of om met zijn allen een visje te gaan eten in Zandvoort. In de bus is plaats voor maximaal 7 klanten en een begeleider. De chauffeur beschikt over een geldig B-rijbewijs en over ruime rijervaring. De chauffeur is stressbestendig, beschikt over een uitstekend concentratievermogen en een goede gezondheid. U beschikt over een redelijke conditie en bent in staat rollators/ rolstoelen stevig te verankeren of vast te zetten in de bus. Daarnaast is het belangrijk dat u geduldig bent, zowel ten opzichte van de klanten als in het verkeer.

Begeleider
Als begeleider van de Diligence draagt u zorg voor een gezellig uitstapje voor klanten. De uitstapjes zijn heel divers. Bijvoorbeeld een bezoek aan een museum, pannenkoeken eten in De Hoef of een ritje naar het gemeentehuis voor praktische zaken. Alles is mogelijk. De begeleider op de Diligence voelt zich betrokken bij het welzijn van ouderen en kan zich goed inleven in ouderen. De begeleider is stressbestendig en kan leiding geven aan een activiteit. U weet een prettige en gezellige sfeer te scheppen en u bent communicatief sterk. U moet over een redelijke conditie beschikken, want u moet vaak in- en uit de bus stappen, om aan te bellen en om de klanten te helpen met in- en uitstappen. U vertelt de chauffeur waar hij/zij heen moet en u zorgt ervoor dat de klanten betalen voor het uitje.

Meer informatie en aanmelden
Bent u geïnteresseerd om als vrijwilliger aan de slag te gaan bij de Diligence voor Abcoude, neemt u dan contact op met Angelique Davis van Tympaan-De Baat. Tel: 0297 – 230 280 of mail naar a.davis@stdb.nl.

FIETSDAG in de ANGSTELBORGH met de Fietsersbond en de gemeente
Bewegen is goed voor lichaam en geest. Steeds meer senioren begrijpen dat ze voor een gezonde oude dag in beweging moeten blijven. Natuurlijk is fietsen daarbij een voor de hand liggende keuze. Fietsen kunnen we (bijna) allemaal. We gebruiken de fiets (of e-bike) voor boodschappen doen, voor bezoekjes aan vrienden en familie en/ of voor recreatieve tochten. Allemaal goed voor de gezondheid, maar hoe kunt u dat met de jaren veilig blijven doen? En waar moet u dan rekening mee houden? Hierover wordt u bijgepraat op een zogeheten Fietsinformatiedag, een eendaagse cursus rond het thema ‘veilig blijven fietsen’. De gemeente De Ronde Venen vindt het belangrijk dat senioren in onze gemeente plezierig en veilig kunnen blijven fietsen. Daarom nodigen wij u van harte uit om mee te doen aan de Fietsinformatiedag op 15 september in De Angstelborgh, Dorpszicht 22 Abcoude. De gemeente organiseert deze dag in samenwerking met de provincie Utrecht en de Fietsersbond en vraagt van de deelnemers een eigen bijdrage van € 7,50. Op deze informatieve dag, waarin ook veel ruimte is voor gezelligheid, komen alle aspecten van ‘veilig blijven fietsen’ aan bod:
– Fietsdocenten (opgeleid door de Fietsersbond) testen uw verkeersinzicht en fietsvaardigheid
en staan tijdens een groepsfietstocht met u stil bij enkele verwarrende en/of onoverzichtelijke verkeerssituaties in de gemeente.
– Een beweegdocente verzorgt een fietsgymles voor senioren.
– Een plaatselijke rijwielhandelaar controleert de fietsen en e-bikes van de deelnemers.
Ook neemt hij een aantal nieuwe modellen e-bikes (van verschillende merken en typen) mee, die u kunt proberen op een fietsvaardigheidsparcours.
– U ontvangt ook een uitgebreide gratis informatiemap met onder andere een proefnummer van de Vogelvrije Fietser (het blad van de Fietsersbond), de ‘E-bikewijzer’ en de brochure ‘Het recht van de Sterkste’.
Hoe zit de Fietsinformatiedag er uit? U komt op uw eigen fiets (of e-bike) naar de cursus. Na de ontvangst (met koffie/ thee) krijgt u een presentatie over verkeersregels en -inzicht. Na een korte koffiepauze kunt u dan uw fiets of e-bike laten controleren en verschillende typen e-bikes uitproberen. Ook krijgt u fietsgym van een beweegdocente. Rond 12.30 uur wordt u een lekkere lunch aangeboden. Daarna wordt uw fietsvaardigheid getest op een parcours en gaan we een korte fietstocht door Abcoude en omgeving maken. Na een laatste kopje koffie/thee blikken we terug op de dag en ontvangt u een deelnamecertificaat. De ervaring leert dat deze cursusdag leerzaam, interessant en gezellig is. Datum: Donderdag 15 september 2016 Locatie: De Angstelborgh, Dorpszicht 22 Abcoude Tijd: 08.45 – 16.00 uur (inclusief lunch).

Meer informatie of aanmelden
Er is plaats voor maximaal 35 deelnemers, dus meld u snel aan via de website van de Fietsersbond www.fietsersbond.nl/fietsinformatiedagen.

Mantelzorg en Goede Voeding
Steunpunt Mantelzorg organiseert in samenwerking met voedingsdeskundige Charlotte Meynen een training ‘Voeding en Mantelzorg’. Deze training is voor mantelzorgers uit De Ronde Venen en zal plaatsvinden op 8, 22 september en 6 oktober in Ontmoetingscentrum ‘De Angstelborgh’ in Abcoude. Mantelzorgers zorgen vaak intensief voor een ander, soms zo intensief dat zij zichzelf vergeten. Door drukte neemt men dan niet de tijd voor de eigen maaltijd of men eet niet meer wat men zelf lekker vindt, omdat de partner niet alles meer mag. Om het zorgen voort te kunnen zetten, is het juist zo belangrijk dat men als mantelzorger zelf ook goed blijft eten. De training is bedoeld om mantelzorgers te laten zien hoe belangrijk het is ook goed voor zichzelf te zorgen. De voedingsdeskundige kijkt mee in het aanpassen van uw eet- en leefpatroon om u zo weer fit en vitaal te voelen.

Praktische informatie
Aanmelden kan tot 1 september via ons klant contact centrum, tel. 0297 – 760260 (tussen 10.00 – 12.00 uur) of per mail; kcc@stdb.nl o.v.v. naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Vermeld daarbij dat het gaat om de mantelzorgtraining “ Voeding en Mantelzorg”. De cursusdagen zijn 8, 22 september en 6 oktober van 19.30-21.00 uur in Ontmoetingscentrum ‘De Angstelborgh’ Dorpszicht 22 1391 LX Abcoude. Bij minimaal 6 deelnemers gaat de cursus door, het maximaal aantal is 15 deelnemers. Deelname aan deze training kost € 15,-. Dit bedrag kunt u overmaken op IBAN nummer NL38 RABO 0135 2584 99 t.n.v. Tympaan- De Baat. Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.gezondgewichtmetcharlotte.nl.

Bezoek aan De Buurtkamer in Baambrugge (door Anita Both)
In het dorpshuis “De Vijf Bogen” in Baambrugge wordt iedere dinsdag van 10 tot 12 uur “De Buurtkamer” georganiseerd. Dit is een ochtend waar inwoners uit het dorp van voornamelijk 55+ gezellig tijd met elkaar doorbrengen in een huiselijke sfeer. Als jongste deelnemer van 45 jaar ben ik een kijkje gaan nemen in de Buurtkamer om de sfeer te proeven. Ik kreeg een warm welkom. Iedereen kent elkaar in de Buurtkamer dus als nieuweling maak je snel contact met de overige deelnemers. Er wordt gevraagd van welke familie ik afkomstig ben, sommigen kunnen dat al zien. Baambrugge is een klein dorp en de oude kern kent elkaar van vroeger. Als nieuwe deelnemer word je snel opgenomen in de groep van de Buurtkamer en wordt er geïnteresseerd gevraagd waar ik woon en wanneer ik verhuisd ben. Ook de keer daarna werd er weer belangstellend geïnformeerd hoe het met mij ging en of de verhuizing vorderde. Op sommige dagen wordt er een speciale activiteit georganiseerd, ook de keer dat ik er was. Het spel dat na de koffie gespeeld ging worden was ‘Koersballen’. Voor mij is dit een nieuw spel dat ik nog niet eerder gespeeld heb. Koersballen lijkt op het ‘jeu de boules’ spel. Iedereen werd gevraagd aan de andere kant van de ruimte plaats te nemen. Een groene loper werd uitgerold waarop het spel gespeeld werd. Ik was nog niet bekend met de regels en wilde over de loper naar de andere kant lopen. Meerdere mensen waarschuwden mij toen dat je niet over de loper mocht lopen. Het balspel wordt gespeeld op de groene loper en de bal van koersballen rolt met effect naar een kant, doordat het gewicht van de bal niet gelijk is verdeeld. Hiermee houd je rekening bij het gooien. Iedereen doet mee en leden van de club ‘Koersballen’ houden de stand bij. Je speelt in een team van twee personen tegen de andere teams. Bij de eerste keer gooien moest ik nog erg wennen aan het spel. De bal ging te hard of de andere kant op. Met de aanwijzingen die ik van de anderen kreeg lukte het mij uiteindelijk om de bal dicht bij het centrale balletje te gooien en zowaar wat punten te scoren voor mijn team. De Buurtkamer was na het spel afgelopen. Een keer per maand wordt er een gezamenlijke lunch georganiseerd waarbij de Buurtkamer iets langer duurt. Tijdens het koffie drinken wordt er twee weken van te voren een lijst doorgegeven waarop je je hiervoor kunt inschrijven. De opkomst van de Buurtkamer is rond de 15 a 20 personen per keer. Er is ook ruimte voor meer personen. Wilt u ook een kijkje komen nemen? Er is een open inloop en De Buurtkamer is het hele jaar open.

Tot zover de bijdragen van Tympaan-De Baat.

MINDER IS MEER
“Goed he, Ikea wil in vier jaar tijd zijn omzet laten groeien van 34 miljard naar 50 miljard en om dat te bereiken gaan ze winkels openen in India en Servië en vervolgens in Letland, Estland, Litouwen en Oekraïne en later nog in Brazilië”. “ Noem dat maar goed, meneer Kahn, maar mij lijkt dat verschrikkelijk, dan wordt de wereld nog eenvormiger”. “Kom kom, meneer Godschalk, het draait in de moderne wereld om groei. Meer is beter en veel meer is nog beter. Ik wil voor mijn bedrijven de omzet van 500 miljoen laten groeien naar 1 miljard. Ik wil zoiets zien te bereiken als de Brenninkmeijers van C&A, weet u wel. Een groot concern opbouwen en dan de kinderen dat succesvol laten voortzetten”. “Dan moet dus heel Nederland in kleren van CoolCat gaan lopen en in spijkerbroeken van America Today”. “Waar ze in gaan lopen, zal me een zorg zijn, meneer. De groei daar gaat het om. Alles draait om groei. Alle mogelijke instanties zijn er mee bezig. De Wereldbank, de Nederlandse Bank, werkgevers organisaties, de VVD met Rutte. Want, zo weten wij allemaal, groei gaat alle problemen oplossen: armoede, werkloosheid, het vluchtelingenprobleem, het gebrek aan woningen, noem maar op”. “Ja maar, meneer Kahn, wanneer u het over groei heeft, herinnert u zich dan dat rapport van de Club van Rome over de ‘grenzen aan de groei’ uit 1972 ”. “Jazeker. Daar heeft u toen in een krant een alarmerend stuk over geschreven, ‘Haalt de wereld 1984?’ vroeg de titel daarvan. Nou dat heeft die met gemak gehaald. Het jaar 1984 was zelfs een hoogtepunt in de naoorlogse ontwikkeling van de welvaart”. “ Nou ja, meneer Kahn, dat was niet bedoeld als een precieze tijdsvoorspelling. Die titel was gekozen in een verwijzing naar dat boek George Orwell, die met ‘1984’ wilde waarschuwen voor een situatie waarin een overheersende minderheid zijn wil zou opleggen aan de bevolking van een land en om dat nog eens te benadrukken heeft hij later ‘Animal Farm’ geschreven”. – 38 – – 39 – “Ja, dat ken ik, met die beroemde kreet ‘alle dieren zijn gelijk’.” “Ja, maar Orwell wilde juist aangeven dat de mensen in een land voor de gek gehouden worden, er is helemaal geen gelijkheid van mensen, en daarom schreef hij met nadruk, ‘MAAR SOMMIGE DIEREN ZIJN MEER GELIJK DAN ANDEREN’.” En de groei waar u het over heeft, meneer Kahn, heeft zeker tot een grotere welvaart geleid, maar ook tot een toename van de verschillen tussen mensen. We weten nu dat 1% van de mensheid evenveel bezit als de overige 99%. En ook dat allerlei grondstoffen opraken, dat het milieu vervuilt en dat de atmosfeer gevaarlijk op warmt.”

Het is natuurlijk een onmogelijke zaak een ambitieuze ondernemer als Roland Kahn te overtuigen van het belang grenzen te stellen aan de groei. Meer maakt, boven een bepaalde grens, meestal niet gelukkiger. In de naoorlogse ontwikkeling wilden de socialisten een eerlijker verdeling van de welvaart. ‘Laten we de koek eerlijker verdelen’, riepen ze. Onzin zeiden de liberalen, we moeten de koek gewoon laten groeien, dan krijgt iedereen vanzelf meer en dan zijn alle mensen tevreden. Intussen is de Nederlandse koek een wereld koek geworden, zijn in praktisch de gehele wereld de rijken rijker geworden en de armen armer. Nog nooit waren er zoveel miljonairs in Nederland en moesten tegelijkertijd zoveel mensen leven van een uitkering. Het gaat niet om meer groei, meneer Kahn, maar om beter gebruik van de schaarse middelen en een eerlijker verdeling van wat we hebben. Het gaat niet om meer spijkerbroeken of Ikea meubeltjes. We moeten leren tevreden te zijn met wat we hebben en dan zullen we merken dat als je het verstandig aanpakt MINDER EIGENLIJK MEER IS.
door Jan Godschalk

Aanmelding nieuw lid OBV.
Aanmelding is mogelijk zowel online (Klik HIER) als door het invullen van een te downloaden formulier (Klik HIER).

Adres- of andere wijziging doorgeven
Geef ons wijzigingen door online (klik HIER) of door het invullen van het HIER op te halen wijzigingsformulier.