55+ Steek Uw licht op (33:4) december 2017 – tekst

55+ Steek Uw licht op
Jaargang 33 nummer 4 – december 2017

VAN DE VOORZITTER
De zomer heeft ons verlaten en de eerste herfststormen hebben zich doen gelden. De bladeren vallen van de bomen. Het is weer vroeger donker. Leidt dit weer tot somberheid? Voor ieder is dit anders!
Zelf meen ik dat er toch wel wat leuke dingen te melden zijn.
Een enorm succes is behaald door het Burgerinitiatief Sportgebouw Abcoude en de Zwemgroep Abcoudermeer. Zij hebben een voorstel ingediend bij de Gemeenteraad om een overdekt zwembad, in combinatie met gymnastieklokalen, te realiseren.
Na lange besprekingen is de Gemeenteraad uiteindelijk akkoord gegaan met de realisatie. Het streven is bij de start van het nieuwe schooljaar 2019 nabij het nieuwe spoorwegstation Abcoude het gebouw te openen. Omdat ook het bestuur van de OBV van mening is dat zwemmen en sporten belangrijk zijn voor onze doelgroep, werd door ons vlak voor de beslissende vergadering nog een oproep namens de OBV gedaan aan alle gemeenteraadsleden om positief te stemmen.
Ik wens de betrokken mensen het Sportgebouw Abcoude en de Zwemgroep veel sterkte met de verdere uitwerking van de plannen. Mooi om te lezen dat ons lid Ton Pepping een deel van zijn bedrijfspand aan de Hollandse Kade beschikbaar heeft gesteld om het bestuur van het Sportgebouw daar de gelegenheid te geven te vergaderen. Zoals Ton zegt: “je moet het wel samen doen”.
Gelukkig word ik ook van de vele machtigingen die binnen zijn gekomen voor de automatische incasso. Heeft u het nog niet gedaan, wilt u dit alsnog doen? U helpt er de penningmeester enorm mee! Vermeldenswaard is ook dat we af en toe weer een nieuw OBV lid mogen verwelkomen.
En de feestdagen staan weer voor de deur. Ik wil u allen en met name de nieuwe leden hele prettige dagen wensen. Ik hoop u allen weer in gezondheid te ontmoeten.
Dick Kok, voorzitter

VAN DE REDACTIE
• Invulling vacature commissie communicatie.
Joska Hoppe is bereid deze vacature per heden in te vullen. Zij heeft haar steentje al bijgedragen aan het periodiek 4. Joska is al jaren lid en bekend met de OBV doordat haar partner Corry Olman zich in het OBV-bestuur een aantal jaren heeft ingezet voor de commissie zorg. Helaas is Corry in 2009 overleden, maar de spirit die zij had voor de OBV heeft Joska ertoe gebracht om zich ook actief in te zetten voor onze vereniging. We zijn er blij mee!

• Algemene Leden Vergadering
Het bestuur van de OBV nodigt u van harte uit voor het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering (ALV) op vrijdag 20 april 2018. Noteer deze datum alvast in uw agenda.
De bijeenkomst wordt gehouden in het “Dorpshuis De 5 Bogen” in Baambrugge.
De zaal is vanaf 15.30 uur open en de vergadering start om 16.00 uur.
De bijeenkomst wordt afgesloten met een eenvoudige warme maaltijd van 17.30 tot 19.30 uur.
Gezien de voorbereidingen verzoeken wij u zich voor woensdag 18 april aan te melden via secretariaat@obv-abcoude-baambrugge.nl of te bellen met Dick Kok, waarnemend secretaris, op telefoonnummer 0294-284451.
Er kunnen maximaal 50 leden mee eten. De volgorde van aanmelden is hierbij bepalend en er zijn geen kosten aan verbonden.

• Vacatures commissies
Op dit moment is de OBV dringend op zoek naar leden die bereid zijn en het leuk vinden om in het bestuur of de onderstaande commissies plaats te nemen. Als alle vacatures opgevuld worden dan zijn de werkzaamheden te overzien en is er meer zekerheid over het voortbestaan van de OBV.
Wij hopen op positieve reacties van de leden zodat we met de OBV weer een mooi nieuw jaar tegemoet gaan en hierdoor de belangen van de ouderen kunnen blijven vertegenwoordigen.
De vacatures waar het op dit moment om gaat:
– Secretariaat bestuur OBV
– Ledenadministratie
– Commissie bouwen en wonen
– Commissie zorg
Mocht u geïnteresseerd zijn neem dan contact op met het secretariaat@obv-abcoude-baambrugge.nl of met één van de bestuursleden.
De redactie wenst u allen gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar.
Elly, Joska en Reinier

OVERGANG VAN ACCEPTGIRO NAAR INCASSO – INNING CONTRIBUTIE 2018
In de loop van december kan de contributie voor 2018 betaald worden. Zoals eerder al werd aangekondigd kunnen hiervoor twee wegen worden bewandeld. Automatische incasso heeft voor de penningmeester grote voordelen.
Voor de leden die zich al hebben opgegeven voor automatische incasso, en dat zijn er inmiddels 160, zal rond 20 december 2017 het bedrag van de opgegeven rekening automatisch worden afgeschreven.
De andere leden van de OBV ontvangen bij het komende periodiek dat in december verschijnt een acceptgiroformulier waarmee zij het geld van hun rekening kunnen overmaken.
Ter herinnering: de contributie bedraagt € 10,00 voor alleenstaanden en € 15,00 voor twee personen op een adres.
Jan Dulfer, penningmeester OBV

Het formulier voor automatische incasso kunt u online invullen (klik HIER).
Voor de met pen in te vullen variant klikt u HIER; na invulling en ondertekening gelieve u het formulier te deponeren in een van de blauwe OBV-bussen (in Abcoude bij PLUS Koot of Albert Heijn; in Baambrugge bij de Troefmarkt).

KETTINGGESPREK MET CEES SPANBROEK
In het vorige Periodiek werd het kettinggesprek gevoerd met Reinier Bloemer, mijn voorganger als voorzitter van de OBV. Een Baambrugger, waardoor we nu op zoek zijn gegaan naar een prominent persoon voor de OBV uit Abcoude.
De gedachten kwamen al snel uit op ook weer een oud-voorzitter van de OBV:
Op een druilige herfstmiddag heb ik een afspraak met Cees Spanbroek. Op mijn vraag van enkele weken geleden, of hij het kettinggesprek met mij wilde voeren voor de Periodiek van de OBV zei hij gelijk “ja”. Wel onder voorbehoud: hij ging eerst nog even naar Zuid-Afrika. Wel, dit paste precies in mijn planning voor de deadline van inleveren kopij voor de Periodiek.
Cees vertelt dat hij in de jaren negentig ongeveer tien jaar voorzitter is geweest van de OBV. Hij volgde Gert de Koning op. Na Cees is Henk de Graaf een jaar voorzitter geweest en Henk is opgevolgd door Reinier Bloemer. En zo wordt gelukkig altijd weer het stokje doorgegeven.
Cees had binnen het bestuur toen te maken met Henk de Graaf, Ben van Gessel, Wim Erwich en Hans Aalders. Henk de Graaf was degene die Cees “naar binnen heeft gepraat”.
Eerst als bestuurslid, later dus voorzitter. Allemaal mannen, maar zegt Cees nadrukkelijk “de OBV heeft ook heel goede vrouwen gehad”. Hij noemt bv. Dicky Methorst, Corry Olman en Miep Schellinkhout.
Maar Cees heeft veel meer gedaan op het gebied van vrijwilligerswerk. Hij noemt in willekeurige volgorde: Stichting CreaKtief, Lions, verhuur van de Dorpskerk, voorzitter van de Kerkenraad, voorzitter van de Stichting Fort, voorzitter AED-apparatuur, 5 december activiteiten voor de OBV en dan ook nog wat timmerwerk bij het Viscentrum.
Cees is geboren in Den Haag en noemt zichzelf een echte Hagenees. Hij legt mij het verschil uit tussen een Hagenaar en een Hagenees. Het heeft te maken met uit welk deel van Den Haag je afkomstig bent.
Na Den Haag heeft hij 10 jaar in Uithoorn gewoond. In 1973 is hij vervolgens in Abcoude komen wonen.
Vol trots vertelt hij over zijn vader, van beroep piano-instrumentmaker. Maar ook voorzitter van een Vakbondscentrale. Vakbondswerk bevat veel idealisme. Daar had Cees nog graag met zijn vader over willen doorpraten, maar door zijn overlijden op de jonge leeftijd van 52 jaar kon dat niet meer.
Ik vraag Cees naar zijn reclamewerk. Hoe is dit zo ver gekomen? Zijn ouders sleepten hem als kind al mee naar schouwburg en theater. Op 9-jarige leeftijd wist hij al wat hij wilde worden: acteur. Hij kroop dan in het “schellinkje” om de voorstelling te kunnen volgen.
Als baantje was hij plakker van recensies bij de Haagse Comedie. Het knippen uit de kranten van commentaren en deze dan opplakken op een bord. Hij was dan om 14.00 uur klaar met zijn werk en dook de schouwbrug in om de repetities te volgen.
Ook later in Uithoorn heeft hij het toneel niet losgelaten. Op een gegeven moment werd de toneelgroep benaderd door een castingbureau. Je komt dan in een map terecht waaruit geselecteerd wordt als ze een rol voor je hebben. Zo is ook zijn reclamewerk voor het broodmerk “King Corn” ontstaan. Cees speelde in deze commercial de vader van Japie. Japie sprak de gevleugelde woorden: “ik ben groter gegroeid”. Door het eten van dat gezonde bood was hij uit zijn kleren gegroeid. Doordat er in die tijd nog maar twee televisienetten waren was je veel in beeld. Mooie reclames gemaakt voor de ING Bank en de Gasunie. Acteren in “Onderweg naar morgen” en “Goudkust”.
Maar eigenlijk ligt Cees zijn echte beroep verscholen in de cosmetica-industrie.
Voor L’Oréal werkte hij in de coiffuresector. Hij was hiervoor veel in het buitenland, waardoor het televisiewerk achter bleef. Cees vertelt dat je dan heel snel uit beeld bent, omdat de ontwikkelingen in deze wereld razendsnel gaan.
Cees heeft een vrouw en twee kinderen, 3 kleinkinderen en een achterkleinkind.
Hij en zijn vrouw vinden het heerlijk om met de elektrische fiets erop uit te gaan.
Ten slotte spreekt hij de wens uit, dat er toch nog eens een dorpsraad in Abcoude komt.
In Baambrugge werkt dit goed en waarom zou dat in Abcoude dan ook niet kunnen.
Tot zover het gezellige gesprek met een prominent inwoner van Abcoude.
Dick Kok

BIJDRAGEN VAN TYMPAAN – DE BAAT
Beste allemaal,
Op kantoor Abcoude is het eigenlijk zelden rustig, er wordt wat af- en aangelopen en niet alleen voor zaken waar Liesbeth, Carolien en Angelique en Annemarie ook daadwerkelijk iets aan kunnen doen.
Daarom zijn wij erg blij met de komst binnenkort van Het Servicepunt in de Angstelborgh.
De precieze datum dat ze bij ons komen is nog niet bekend, maar wij zitten er al met smart op te wachten.
Ondertussen worden de dagen korter en zag ik onlangs zelfs dat het om 16.00 uur al begint te schemeren! Wel gezellig! En vooral knus met al die kerstlichtjes die binnenkort overal te bewonderen zijn.
Wij wensen u allemaal een fijne Kerst toe en uiteraard vooral een gezond 2018 en graag tot ziens!
Annemarie, Liesbeth, Carolien, en Angelique

Vrijwilligers bediening gezocht voor drie donderdag middagen
Voor drie donderdag middagen (2e, 3e, en 4e donderdag van de maand) zoeken wij met spoed een vrijwilliger die wil bedienen in de Angstelborgh. Het gaat om onze nieuwe activiteit darten. Het liefst willen we de darters zo spoedig mogelijk kunnen laten spelen, daarom zoeken we naar u! Het betreft een functie van 1 dag per week van 14.00- 17.00 uur. Het is handig als u enige horecaervaring heeft maar dat is niet verplicht. Meld u aan bij Annemarie Keja 0294-284824

Vrijwilligers Veiligheidsbezoeken gevraagd
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers voor het project valpreventie. Een veilige woonomgeving hoort bij valpreventie. De meeste ongelukken ontstaan in en om het huis. Ouderen onderschatten de risico’s nog maar al te vaak en dat terwijl valpartijen vervelende gevolgen kunnen hebben! Ouderen kunnen vaak zelf kleine dingen aanpassen om deze risico’s te verkleinen. Tympaan-De Baat heeft hiervoor het veiligheidsbezoek.
Als ‘vrijwilliger veiligheidsbezoek’ kijk je tijdens een huisbezoek waar verbeteringen mogelijk zijn om te voorkomen dat de cliënt struikelt of valt. Dit gebeurt aan de hand van een vastgestelde checklijst. Als veiligheidsbezoeker adviseer je alleen, de nodige aanpassingen hoef je niet uit te voeren.
Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Angelique Davis: a.davis@stdb.nl

Fusie Tympaan-De Baat met Servicepunt
Binnenkort is het zover, de bestuursleden van Servicepunt De Ronde Venen en die van Tympaan-De Baat zetten hun handtekening onder de papieren waardoor de fusie een feit is. De nieuwe statutaire naam wordt Stichting Servicepunt & Tympaan-De Baat maar deze naam zult u weinig tegen komen. Wij blijven namelijk werken onder de vertrouwde namen. Ook beide logo’s worden intact gelaten.
Aan de achterkant wordt er wel het een en ander in elkaar geschoven, bijvoorbeeld de computernetwerken en de telefonie. Stukje bij beetje zullen we ook de werkprocessen aan gaan passen maar daar nemen we goed de tijd voor zodat we geen kinderen met het badwater weggooien.
Het bestuur van de nieuwe stichting wordt gevormd uit de leden van de beide stichtingen.
Mieke Telder zal de directeur van de nieuwe stichting worden.
Mieke: “Ik ben blij met mijn benoeming als directeur van de nieuwe stichting. Ik vind het fijn dat ik ook deze fusie weer vorm mag geven en dat ik zo nog een aantal jaren met u op kan trekken in deze mooie gemeente waarin zoveel gebeurt.”

Bijna gratis lunch bij The Green Duck voor de oudere inwoners van Abcoude en Baambrugge
The Green Duck biedt de `oudere’ (65+) inwoner van Abcoude en Baambrugge om de maand een gratis lunch aan, te starten op maandag 4 december!
Wat moet u daarvoor doen?
U reserveert een plek bij het Klanten Contact Centrum (KCC) van Tympaan-De Baat en ontvangt na betaling van € 3,00 een voucher die u recht geeft op een heerlijke lunch. De bijkomende drankjes die u bestelt betaalt u zelf. De voucher biedt u alvast één gratis drankje.
De eerste lunch is op maandag 4 december om 12.30 uur.
Let op: zonder voucher kunt u niet deelnemen, dus reserveer een plek en kom de voucher ophalen bij Tympaan-De Baat Dorpszicht 22, Abcoude.
Kunt u op 4 december niet? Dan is de volgende gratis lunch op de eerste maandag van de maand februari 2018 en gelden dezelfde voorwaarden.
Let op! Wie het eerst komt, het eerst maalt, er zijn een vast aantal plaatsen beschikbaar, het kan dus zijn dat het in december vol is, maar dan kunt u in februari weer eens proberen!
Telefonisch reserveren kan, maar dan moet u de voucher wel af komen halen bij de Angstelborgh, op maandag, woensdag of vrijdagochtend van 10 – 12 uur. Adres: Dorpszicht 22, Abcoude. KCC: Telefoon 0294-283302
Nogmaals, zonder voucher kunt u niet deelnemen! Voor informatie kunt u bellen met de sociaal cultureel werker van Tympaan-De Baat Annemarie Keja. Telefoon 0294-284824

Geen medicijnen of therapieën, maar Welzijn op recept
Voor klachten als hoofdpijn, somberheid en spanningen zijn medicatie of therapieën niet altijd de beste oplossing. Soms ligt de oplossing in het ontmoeten van nieuwe mensen, het delen van de verhalen en het samen ondernemen van activiteiten. In De Ronde Venen geven huisartsen en maatschappelijk werkers vanaf nu ook Welzijn op recept.
Welzijn op recept is een samenwerking van welzijnsorganisatie Tympaan-De Baat, Servicepunten De Ronde Venen en eerstelijns hulpverleners in de gemeente. Vanuit Tympaan-De Baat is Chantal Timmer de coördinator. “Welzijn op recept is er voor mensen tussen de achttien en tachtig jaar die niet lekker in hun vel zitten’’, vertelt zij. “Daaraan kunnen allerlei redenen ten grondslag liggen: scheiding, overlijden van een dierbare, ontslag. De hulpvragers ervaren lichamelijke of psychische klachten waarmee ze bij een hulpverlener komen. Deze kan vanaf nu ook doorverwijzen naar een welzijnsactiviteit.’’
Niet voor iedereen is het gemakkelijk om zelf de stap te zetten naar meer plezier in het leven, via welzijnsorganisatie, sportverenigingen, clubs of workshops. Om hen het eerste zetje te geven, werkt Welzijn op recept met welzijnscoaches. “Na het eerste contact dat ik zelf gelegd heb, zoek ik naar een vrijwillige welzijnscoach die samen met de cliënt verder verkent welke vorm van welzijn het best past. Voor sommigen zal dat een beweegactiviteit zijn, voor anderen een gezamenlijke vorm van tuinieren of het doen van vrijwilligerswerk. De welzijnscoaches zijn er om de vraag en aanbod bij elkaar te brengen en de hulpvrager te stimuleren in de te zetten stappen. Indien nodig kunnen zij zelfs een eerste keer mee gaan.”

Welzijnscoaches gezocht
Om Welzijn op recept goed te laten functioneren, zoekt Chantal Timmer naar vrijwilligers die zich willen inzetten als welzijnscoach. Taken zijn: het inventariseren van de wensen en behoeften van de hulpvrager, het stimuleren in het zetten van de afgesproken vervolgstappen en het rapporteren van de voortgang aan de coördinator. De welzijnscoach ontvangt een basistraining* en wordt begeleid vanuit Tympaan-De Baat. Na een half jaar wordt het traject met de hulpvrager afgerond. Meer informatie is verkrijgbaar bij Chantal Timmer via welzijnoprecept@stdb.nl Telefonisch contact zoeken kan ook: 0297-230280.

*Training Motiverende gespreksvoering
Voor de vrijwilligers die zich willen inzetten als welzijnscoach wordt er een maatwerk training ontwikkeld in Motiverende gespreksvoering.
De doelstelling van deze training is nadere kennismaking met de doelgroep van Welzijn op recept en het kunnen toepassen van de technieken van motiverende gespreksvoering binnen dit project. Tijdens de training worden de uitgangspunten en basisprincipes van motiverende gespreksvoering behandeld. Zo ontdek je hoe je de innerlijke bereidheid van mensen om te veranderen, kunt vergroten. Het gaat hierbij om motivatie, ambivalentie, weerstand en verandertaal. Je kijkt naar jouw eigen basishouding en hoe je die kunt inzetten om de ander in beweging te krijgen.
De training duurt 3 dagdelen (3 uur). Deelnemers ontvangen een trainingsmap en een certificaat van deelname. De training biedt plaats aan minimaal 8 en maximaal 14 deelnemers.
Ben jij geïnteresseerd in een rol als welzijnscoach en zou je graag deze training willen volgen? Meld je dan aan bij Chantal Timmer via welzijnoprecept@stdb.nl. Telefonisch contact zoeken kan ook: 0297-230280.
De training zal ingepland worden bij voldoende aanmeldingen. De verwachting is dat de training eind januari van start kan gaan.

Help! Mijn partner vergeet steeds meer…
Judith en Kees zijn gelukkig met elkaar. Ze hebben drie kinderen en 5 kleinkinderen waarmee het over het algemeen zeer goed gaat. Ze hebben een goed leven zo, samen. Ze wandelen, klaverjassen en gaan regelmatig met vakantie (de caravan heeft al heel wat kilometertjes afgelegd!). Kees is ook nog actief in het verenigingsleven.
Toch is er iets waar Judith zich zorgen over maakt. Het lijkt wel of Kees steeds vaker dingetjes vergeet. Het is begonnen met kleinigheden. Een boodschap, een afspraak, een gesprek. Maar langzamerhand gaat het ook over anderen dingen. Laatst was hij zomaar de weg kwijt. Gelukkig was Judith erbij en kon ze corrigeren maar hij was gewoon helemaal verkeerd gereden. Hij zei zelf dat het kwam omdat hij in gedachten was. En daardoor niet goed opgelet had. En gisteren zou hij theezetten en liep vervolgens naar buiten om de container aan de straat te zetten. Die was de dag ervoor nog geleegd. Judith maakt zich zorgen, Kees zal toch niet….?
Het is bekend, we leven steeds langer en in steeds betere gezondheid. We lezen en horen het overal; “Zestig is het nieuwe veertig!” en dus is tachtig misschien wel het nieuwe zestig. Gezond eten, voldoende bewegen, actief blijven en vooral niet gaan stilzitten, het zijn allemaal raadgevingen die ons van alle kanten worden gegeven.
Ondanks dat neemt het verschijnsel dementie nog steeds hand over hand toe. En ondanks het feit dat er veel onderzoek wordt gedaan is er nog maar weinig inzicht in de oorzaken van dementie. Maar des te meer is er bekend over de gevolgen. Voor de mensen die er zelf mee te maken krijgen en ook voor de mensen in hun directe omgeving.
Echtgenoten, zonen, dochters, buren, vrienden, ze krijgen plotseling te maken met iets waarvan de meesten van ons maar weinig kaas gegeten hebben. Wat doe je als je ziet dat je partner, vader moeder langzaam het geheugen ziet verliezen? Hoe stel jij je dan op? Wat doe je wel en wat niet? Waar vind je hulp bij het beantwoorden van de vragen die onherroepelijk op je afkomen? Wat kun je verwachten van instellingen als gemeente, zorginstellingen, hoe staat het met je rechtspositie, hoe ga je om met gedragsverandering en veiligheid, enz. enz. Al die onderwerpen komen in een Alzheimer Café aan de orde.
Het Alzheimer Café is een vrij te bezoeken bijeenkomst (open inloop) voor mensen met (beginnende) dementie, hun familieleden, vrienden en andere belangstellenden. In een informele en veilige sfeer wordt informatie gedeeld over al die zaken waarmee je als patiënt, professional of mantelzorger wordt geconfronteerd. Bezoekers vinden de bijeenkomsten vaak informatief, prettig, gezellig, warm, interessant en geruststellend. De opzet is zo dat er naast het geven van informatie door deskundigen ook veel ruimte is voor het stellen van vragen en uitwisselen van ervaringen.

U bent van harte welkom op elke 4e woensdagavond van de oneven maanden, van 19.00 tot 21.00 uur in Ontmoetingscentrum De Angstelborgh, Dorpszicht 22, 1391 LX Abcoude.
De toegang is gratis, voor consumpties wordt een kleine bijdrage gevraagd.

Onderwerpen die in de komende tijd aan de orde zullen komen zijn;
• Wat zijn de juridische gevolgen bij dementie? Wat moet er geregeld worden en hoe? Heb ik een levenstestament nodig en hoe doe ik dat?
• De mantelzorger in de dag van een dementerende medemens. Tips en raad over het omgaan met dementie
• De dementievriendelijke gemeente, wat is dat precies en wat kan ik ervan verwachten?
• Wat is er allemaal nog mogelijk als dementie om de hoek komt kijken? Wat kan dan helpen om het leven zo aangenaam mogelijk te maken?
• De hulptroepen. Instellingen, mantelzorgers, wijkverpleging, wat kunnen die betekenen?
• Hoe kan kunst helpen bij het actief houden van mensen met een beginnende dementie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator steunpunt Mantelzorg Tympaan-De Baat, tel.nr. 0297-230 280 of op de website www.stdb.nl. U vindt ook veel informatie bij uw huisarts en op www.alzheimer-nederland.nl

HET SERVICEPUNT

Laatste Nieuws
Fusie Servicepunt De Ronde Venen en Tympaan-De Baat
In oktober zijn de stichtingen Tympaan-De Baat en Het Servicepunt gefuseerd. Doordat de diensten van beide stichtingen goed bij elkaar aansluiten is dit een logische stap. Deze fusie komt voort uit het terugtreden van GroenWest (de grootste woningbouwvereniging in de Ronde Venen) en Rabobank als directe ‘founder’ of ‘partner’ van Het Servicepunt. Dit betekent dat zij een minder grote financiële bijdrage leveren. Het Servicepunt blijft wel, net als in het verleden diensten uitvoeren voor GroenWest en de Rabobank. Voor de bezoeker van Het Servicepunt verandert er dus weinig!

De komende edities zullen wij elke keer een ander onderwerp bespreken. Deze keer de meest voorkomende onderwerpen rondom WONEN EN LEEFOMGEVING.

Wonen en leefomgeving
• Wandsteunen – Een extra steun bij het opstaan vanaf het toilet of om de douche in te stappen. U kunt deze zelf aanschaffen, ze zijn te koop bij bouwmarkten of gespecialiseerde thuiszorgwinkels. Het is wel mogelijk om advies te krijgen van een ergotherapeut. Dit advies wordt vergoed door uw zorgverzekering. Het valt wel onder uw eigen risico.
• Traplift – Is het om thuis te kunnen blijven wonen essentieel dat er een traplift komt? Dan kunt u dit aanvragen via een gesprek bij het Servicepunt. De WMO vergoedt een deel. Er is wel een eigen bijdrage naar inkomen voor maximaal 5 jaar. Hebt u een hoog inkomen of heeft u speciale wensen zoals extra luxe? Dan is het soms beter en sneller om de traplift zelf aan te schaffen. De hoogte van de eigen bijdrage is te berekenen op www.hetcak.nl.
• Douchestoel – Is uw badkamer te klein voor een krukje of douchestoel en is het voor u niet meer mogelijk om staand te douchen? Dan is het mogelijk om dit via de WMO te regelen. Er geldt hiervoor wel een eigen bijdrage naar inkomen. Wanneer u de vaste douchestoel zelf wilt laten plaatsen in een huurwoning van GroenWest dan kunt u hen advies vragen over de uitvoering.
• Toiletstoel – Wanneer u tijdelijk niet goed de trap af kunt om naar uw toilet beneden te gaan, is er een toiletstoel te huren via verschillende thuiszorgwinkels. Vaak is er voor kortdurend gebruik een vergoeding vanuit de zorgverzekering.
• Verhoogd toilet – Een verhoogd toilet wordt niet door de gemeente vergoed. Wanneer u deze zelf wilt plaatsen in een huurwoning van GroenWest is het nodig om hiervoor toestemming te vragen. U kunt hiervoor contact opnemen met Het Servicepunt.
• Aanpassingen via een verbouwing in huurhuis – Wanneer u besluit zelf een aanpassing te doen in uw huurwoning van GroenWest (bijvoorbeeld een verhoogd of verlaagd keukenblad) dan dient u een Aanvraagformulier in te vullen voor Toestemming om zelf te klussen. GroenWest kan u ook adviseren over de aanpassingen in uw woning.
• Aanpassingen via verbouwing Koophuis – Voor een verbouwing binnenshuis heeft u geen toestemming nodig zolang de verbouwing geen gevaar oplevert voor de omgeving. Voor een verbouwing buitenshuis in een aanbouw, schuur of voor het plaatsen van een aanbouw of mantelzorgwoning heeft u een bouwvergunning nodig. U kunt hier bij de gemeente meer informatie over opvragen.
• Oprijplaten – Wanneer u uw woning niet goed in komt door een hoge drempel bij de voor of achterdeur kunt u oprijplaten aanvragen via de gemeente. Het ligt aan de hoogte van de drempel welke oplossing de gemeente kan bieden. Bij een eenvoudige oplossing is dat gratis, is de drempel hoger of gaat het bijvoorbeeld om een drempel van een galerij dan wordt er een eigen bijdrage gevraagd. U kunt dit via het Servicepunt aanvragen. Er volgt doorgaans een huisbezoek.
• Stoeprand oprit – Komt u met uw rolstoel, rollator of scootmobiel de stoep niet op bij uw woning? Dan kunt u via een melding openbare ruimte op de gemeentewebsite een aanvraag doen voor een oprijtegel. Die wordt kosteloos geplaatst.
• Verhuizen- Soms is het niet meer mogelijk om in uw eigen woning te blijven. Wilt u verhuizen naar een sociale huurwoning, dan moet u ingeschreven staan bij Woningnet. U kunt op zoek gaan naar een andere sociale huurwoning via Woningnet, een particuliere huurwoning via een verhuurmakelaar of op zoek gaan naar een koopwoning. Het Servicepunt biedt hulp met het zoeken naar sociale huurwoningen.
• Verhuiskostenvergoeding – Wanneer er heel veel aangepast moet worden in uw woning om daar te kunnen blijven wonen, dan is verhuizen soms een betere optie. Wanneer de kosten voor het verhuizen goedkoper zijn dan de aanpassingen in de oude woning, dan vergoedt de gemeente verhuiskosten. Ook hierover kunt u met het Servicepunt contact opnemen. Hiervoor geldt wel een eigen bijdrage.

Hebt u aanvullende vragen of wilt u nu alvast meer weten over één van de komende onderwerpen; Hulp Thuis, mobiliteit, werk en inkomen of ontmoeting en ontspanning? Bel dan of kom langs. U hoeft geen afspraak te maken. In Abcoude zijn wij elke werkdag van 09:00 – 13:00 geopend aan de Kerkgaarde 5. Wij zijn ook telefonisch te bereiken via 0297-587600. Maandag tot donderdag van 09:00 tot 16:00 uur en vrijdag van 09:00 tot 13:00 uur. Op www.servicepuntderondevenen.nl vindt u nog meer interessante artikelen en informatie.

SINT-NICOLAAS FEEST
De OBV vindt: Sint is Onze Beste Vrind
Hoewel de inleverdatum van kopij voor het OBV periodiek al verstreken is, op de valreep nog een verslagje van het bezoek van Sint en 2 (roet-) zwarte Pieten. Het zeer geslaagde OBV-evenement vond plaats op donderdagmiddag 30 november in het Dorpshuis te Baambrugge. De opkomst was met zo’n 50 bezoekers hoger dan ooit. Opvallend was ook de grote delegatie uit Abcoude en tal van ‘nieuwe gezichten’. Doorslaggevend voor het succes was opnieuw de ‘vanzelfsprekende’ inzet van vele vrijwilligers. Kernwoorden: prima ‘natje en droogje’, vakmanschap (Sint), vakvrouwschap (Pieten en accordeonist), spontaniteit (deelname van kinderen van Kidswereld en de polonaise) en daardoor de prima sfeer en plezierige onderlinge contacten. En dan had je nog de gouden en zilveren onderscheidingen, de coryfeeën, de CD en LP, de schimmel die 3 zonnepanelen ver kan springen en nog veel meer. Als u dit allemaal miste: spijtig, maar in november 2018 een nieuwe kans? In de tussentijd kunt u zich ook kwellen met de brandende vraag: wie was Sint en wie Piet 1 en 2? Sint laat u hierover in het ongewisse, maar was wel zo vriendelijk het volgende te dichten:
“Alleraardigste, lieve OBV-ers, wanneer u dit leest denk ik met plezier terug aan mijn zoveelste verjaardagsfeest. Intussen geniet ik in mijn luie stoel met een glaasje wijn in de hand op het terras van mijn optrekje ergens in het Spaanse achterland.
Het was echt weer voor de Pieten en mij een waar genoegen om ons vanuit Dokkum zigzaggend door Nederland te zwoegen. En oh, oh, oh, wat hebben we allemaal toch weer genoten van heerlijke speculaas en de voortreffelijke pepernoten.
Ook ons bezoek aan de OBV was weer een fantastisch feest, en wat zijn de OBV-ers toch nog jong van geest! En al kunnen ze allemaal niet zo hoog meer springen, met warmte in het hart luister ik naar hun geweldig zingen!
Overigens, gelukkig maar, ben ik nog lang niet doof, daardoor herken ik in hun zingen het ‘ware Sint-geloof’. Daarom was het voor mij weer met erg veel plezier, dat ik mijn verjaardag juist graag ook even bij jullie vier!
En dan nog, als ‘kers op de appelmoes’, welk een eerbetoon, gelukkig kregen ook mijn Pieten het hun toekomende loon! Dat dit ons, en voor mij op deze leeftijd, nog overkomen kan, daar worden zelfs wij, na alle ‘wildgeraas’ echt stilletjes van!
Kortom: dank namens ons voor dit geweldige gebaar, en bij leven en welzijn, wellicht tot volgend jaar!
Met warme groet, Sint en Pieten!”

SENIORENPARTIJ DE RONDE VENEN
Seniorenpartij De Ronde Venen is een partij voor senioren, die een eigen stem willen hebben in de Gemeenteraad. Wij zijn een lokale partij die zich wil inzetten voor met name de belangen van senioren in De Ronde Venen, maar het algemeen belang niet uit het oog verliezen.
De partij is in juli jl. officieel geregistreerd. Iedereen, van welk geloof, geaardheid of afkomst kan lid worden van onze partij. Onze doelgroep is senioren vanaf ongeveer vijfenvijftig jaar, maar iedereen vanaf achttien jaar kan lid worden van onze partij.
Ons verkiezingsprogramma bevat tien punten, met als belangrijkste punten:
• Wij willen dat er een weloverwogen seniorenbeleid komt, uitgevoerd door één wethouder die speciaal met dit beleid wordt belast.
• Meer en betere huisvesting voor senioren. Meer betaalbare seniorenappartementen, zowel koop, als huur, zodat er meer doorstroming komt en er woningen vrijkomen voor starters.
• Armoedebestrijding onder senioren. Er is een grote groep senioren, die zich financieel heel goed kan redden, maar er is ook een groep mensen die moet zien rond te komen van een AOW, eventueel aangevuld met een klein pensioen. Wij willen deze groep monitoren en terzijde staan.
• Tevens staat de aandacht voor eenzame ouderen hoog op de agenda.
• Wij staan voor een veilige samenleving, die als dit noodzakelijk is gehandhaafd moet worden. Onder veiligheid verstaan we ook goed begaanbare trottoirs, afritten en fietspaden.
• In de Ronde Venen moeten oudere werkloze werknemers kansen krijgen om weer aan het arbeidsproces deel te nemen. Wij vinden dat de gemeente, ook als werkgever hierin een leidende rol moet hebben.
• Ons verkiezingsprogramma bestaat uit een tien punten programma, maar onze leden kunnen op de diverse punten medebepalen hoe dit eruit gaat zien.

Voor informatie:
Website: seniorenpartijdrv.nl
Mailadres: info@seniorenpartijdrv.nl
Telefoon: René Borst, secretariaat 06-43860894
Facebook: Seniorenpartij de Ronde Venen

PROFESSIONALISERING IS “IN”
In het bedrijfsleven zijn al vele jaren allerlei ‘professionaliseringsslagen’ gaande. In de publieke sector wordt de term professionalisering ook steeds vaker gebruikt, zoals bijvoorbeeld in het kader van publiek private samenwerking (pps) constructies. En (semi-) overheidsinstanties zoals woon-, zorg- en welzijnsinstellingen noemen het soms in combinatie met ‘lean and mean’, efficiënt, effectief, doel-, klant (cliënt/patiënt) – en resultaatgericht, etc.
Verdere professionalisering is kennelijk heel wenselijk, maar wat er precies mee bedoeld wordt, blijft vaak wat onderbelicht.

Met ‘professioneel’ kan zowel de manier van persoonlijk handelen worden getypeerd, dan wel een bepaalde organisatievorm. Om met het eerste te beginnen: professioneel (in tegenstelling tot amateuristisch) gedrag wordt algemeen gezien als: zeggen wat je doet, doen wat je zegt en dat kunnen verantwoorden. Dus: voorspelbaar zijn en je aan je afspraken houden, (of populair gezegd: ‘goed bezig zijn’).
Ook in organisatieculturen zijn er tegenstellingen. Met verwijzing naar een publicatie van (wijlen) Alex van Emst worden in onderstaande opsomming de kenmerken van een professionele- versus een politieke cultuur beschreven, toegespitst op manier van werken en hoe je met elkaar omgaat.

Algemeen aanvaarde kenmerken van een professionele cultuur zijn o.a.: medewerkers aanspreken op gedrag en voorbeeldgedrag tonen. En ook dat niet iedereen overal over hoeft mee te praten, door erkende ongelijkheid.

Professionele cultuurPolitieke/ambtelijke/bureaucratische cultuur
Reageren op wat iemand doetReageren op wat iemand is
Voor jezelf pratenNamens anderen praten
SpelerToeschouwer
Draagkracht cre?ren bij 80% deskundigenConsensus bij allen
Werken met beslissersWerken met besluitvormingsprocedures
ActielijstNotulen
WerkbijeenkomstenVergaderingen
Leren van fouten door zelfreflectieOp zoek naar schuldigen
Professionele hiërarchie (vakmanschap)Positionele hiërarchie (macht, functie)
Eisen aan anderen stel je ook aan jezelfUitzonderingsposities eisen
Ervoor gaanErop terugkomen, ‘het heeft de aandacht’
Gericht op ontwikkelingenGericht op bewaking en controle
Risico nemenZich indekken, risico mijden
Verantwoordelijkheid nemenVerantwoordelijkheid afschuiven
TransparantVerhullend
Concreet en operationeelAbstract, algemene termen
Open en flexibelGesloten en rigide
ResultaatgerichtInspanningsgericht
Dialoog (samen leren, win/win)Discussie (gelijk willen krijgen)
Elkaars kwaliteiten benuttenElkaars kwaliteiten bestrijden
WerkstructuurOverlegcultuur
Denken in oplossingen (opperen)Denken in problemen (mopperen)
Uitgangspunt: leiding doet goed werkArgwaan t.o.v. leiding, als natuurlijke vijand

De OBV heeft met diverse partijen te maken: personen, bedrijven, instellingen en overheden. Hun doelstellingen variëren sterk: individueel, zakelijk, maatschappelijk of publiek en gericht op een ‘breed draagvlak’. We respecteren uiteraard onderscheid in organisatieculturen en daarmee het inherente gedrag.
Tegelijk is het onze ambitie om zo professioneel mogelijk te handelen naar onze leden en partners.
En vooral vanuit een professionele cultuur ;-).
Jan Popping

WAAR STAAT JE GEMEENTE
De website www.waarstaatjegemeente.nl geeft inzicht in de kenmerken, uitkomsten en kosten van een gemeente op diverse aspecten, en in vergelijk (zoals bijv. De Ronde Venen ten opzichte van omliggende gemeentes, of gemeentes van dezelfde omvang).
Het ‘dasboard’ omvat maar liefst 14 beleidsgebieden: wonen en leefklimaat, openbare orde en veiligheid, bedrijvigheid en economie, werk en inkomen, onderwijs, jeugd en jeugdhulpverlening, gezondheidsverschillen, gemeentelijke financiën, energie en klimaat, burgerpeiling, besluit begroting en verantwoording, lokale monitor wonen, gemeentelijke monitor sociaal domein, zorggebruik.
Hoewel sommige informatie gedateerd is, valt er voor de echte cijferaars veel informatie uit te halen. De belangrijkste is misschien wel deze: de gemiddelde levensverwachting (gebaseerd op de periode 2011-2014) was 82,4 jaar in vergelijk met het landelijk gemiddelde van 81,3 jaar.
Een andere bron is bijv. de rapportage Clientervaringsonderzoek Wmo, van juni 2017. Hierover werd in de lokale pers (bijv. het Witte Weekblad van 14 september) aandacht besteed. Het complete rapport is beschikbaar.
Conclusie: er zijn zeker serieuze aandachtpunten, maar in het algemeen scoort onze gemeente ‘marktconform’ en soms ook nog wat beter.
Jan Popping

VAN DE COMMISSIE VERKEER&VERVOER
In het vorige periodiek hebben we aangegeven dat de gemeentelijke molens traag werken. Na wat extra wederzijdse aandacht is er toch wel weer wat schot in een aantal lopende zaken gekomen.
Nog voor de kerst zal het muurtje bij de Wakende Haan zo aangepast worden dat men ook met rolstoelen, kinderwagens, etc. niet meer via de rijweg hoeft te lopen. De beide opritjes (indertijd op verzoek van OBV aangebracht) worden dan weer verwijderd. Hier lijken we dan toch een goede oplossing te bereiken.
In Baambrugge zijn we bezig om (in het verlengde van de verbreding van de brug) de Brugstraat te verbeteren. Overleg met bewoners heeft opgeleverd dat aanpassing van de straat ongewenst is (behoud beschermd dorpszicht). De gemeente beziet nu of de toegankelijkheid van de Troefmarkt verbeterd kan worden door het stoepje van 2 treden te vervangen door een oprit.
Met betrekking tot het Dokter van Doornplein speelt nog steeds een discussie over de veiligheid bij de bevoorradingsplek voor AH (parkeren op trottoir) en het halen en brengen rond de Mondriaanschool. Met de gemeente zijn afspraken gemaakt hier nog besluiten over te gaan nemen.
In Abcoude is een deel van het voetpaadje (voormalige Voordijk) bij de derde brug opgebroken om dit ontoegankelijk te maken voor fietsers. Deze maatregelen zijn tot nu toe onvoldoende. De gemeente gaat hier verder mee aan de slag.

Oproep
Een aantal leden van onze commissie heeft aangegeven binnen afzienbare termijn te willen stoppen. Daarnaast is “vers bloed” welkom net als een bredere spreiding over de verschillende wijken van onze dorpen. Bij deze de oproep voor aanvulling van onze commissie. We vergaderen zo’n 4 à 5 keer per jaar en hebben 3 maal per jaar een overleg met wethouder en verkeersmedewerkers. Heb je hier belangstelling voor neem dan contact op met Gerard Munnik, telefoon 06-22975707.

SAMEN ETEN IN HET DORPSHUIS BAAMBRUGGE
Binnen de OBV was er behoefte aan activiteiten waar de leden elkaar beter kunnen leren kennen. Een van de ideeën was om een maandelijkse maaltijd te organiseren; een laagdrempelige bijeenkomst met leuke mensen en een smakelijke maaltijd.
Voor Abcoude liet dit idee zich niet gemakkelijk uitwerken, maar in Baambrugge wel. Naast de maaltijden die op de 2e dinsdag van de maand georganiseerd worden in Torenzicht, waren er in Baambrugge geen vergelijkbare activiteiten. Dezelfde OBV leden die het idee in Abcoude probeerden uit te werken, doen dat nu in het Dorpshuis de 5 Bogen van Baambrugge, onder auspiciën van de Dorpsraad.
Maandelijks, op de 4e donderdag van de maand, komt er een groepje Baambruggers, en een enkele Abcoudenaar, naar het Dorpshuis om daar te genieten van een plezierig samenzijn onder het genot van een maaltijd. Die groep bestaat voor de helft uit deelnemers aan de Buurtkamer, die iedere dinsdagochtend in hetzelfde Dorpshuis plaatsvindt. De andere helft bestaat uit al dan niet leden van de Vereniging Dorpsbelangen Baambrugge.
In juni is met dit samen-eten gestart. Eerst als een proef van een half jaar, maar omdat de belangstelling zo constant is, ziet het er nu al naar uit dat dit samen-eten voortgezet zal worden; twaalf maanden per jaar!
Belangstellenden geven zich telefonisch op in de vijf dagen na de 3e donderdag van de maand (dus van de 3e donderdag t/m de dinsdag daarna) bij Roy Waanders, telefoon 0294-760861. Op de 4e donderdag wordt er gegeten van 18.00 tot 19.30 uur. Vanaf 17.30 uur zijn de gasten al welkom in het Dorpshuis. De maaltijden bestaan uit twee gangen, die meestal door Frits Benacchio bereid worden. Vaak neemt een van de gasten zelf een cake mee voor bij de koffie. De kosten zijn € 7,50 per persoon. De OBV leden uit Baambrugge zijn van harte welkom om mee te komen eten. Leer op deze manier meer mensen uit uw directe omgeving kennen, of schrijf u in met meer mensen tegelijk! Jan Godschalk, Reinier Bloemer

HET NIEUWE THEATERSEIZOEN IN THEATER PIET MONDRIAAN
Op 16 september ging het theaterseizoen van Theater Piet Mondriaan van start. Er staat een fantastisch programma voor u klaar, getuige het record aan kaarten dat nu al in de voorverkoop is verkocht. Met terugkomers naast nieuwe gezichten. En bewezen topkwaliteit naast nieuwe talenten. Met onder andere: Huub van der Lubbe en Vrijdag & Sandifort, Paulien Cornelisse en Ernst Daniel Smit. We begroeten u graag bij onze voorstellingen!
De komende voorstellingen in 2018 zijn:

2018
13 januari Marijn Brouwers en band (theaterconcert)
20 januari Erik van Muiswinkel ‘De Oplossing’ (cabaret)
31 januari ‘Niemand die op je wacht – een politieke vlucht’(toneel)
4 februari Hilbert Geerling ‘Nico met zijn Kliko’(jeugd)
8 februari Van Ligten en van der Poel ‘Forever 27’ (theaterconcert)
10 februari Martijn Kardol ‘Bang’ (cabaret)
17 februari Hans Dorrestijn & friends, Neurosen (cabaret)
24 februari Renee Zoutendijk en Victor Reinier ‘Roem’ (toneel)
3 maart ‘Skyscrapers en Carole King–A Natural Woman’(dubbelconcert)
10 maart Jochen Otten ‘Troosten’ (cabaret)
17 maart Joris Linssen & Caramba ‘Serenade’ (theaterconcert)
31 maart Huub van der Lubbe ‘Wat Speelt’ (theaterconcert)
7 april Jeroen van Merwijk ‘Lucky!’ (theaterconcert)
14 april Barto Braat en Jette van der Meij ‘Gare de Lyon’ (toneel)
28 april Eric Vaarzon Morel, Eric Vloeimans en Lucieer (theaterconcert)

De programmagids vindt u in het Piet Mondriaan Gebouw, in de houder naast de lift, of kunt u bestellen via info@ab-art.nl. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website of bij The Readshop, Hoogstraat 32, Abcoude.
www.theaterpietmondriaan.nl
Jikke Beek

EEN WAARDIG EINDE
Hij lijkt op een luxe uitvoering van de Bathyscaaf, de eenpersoons onderzeeboot, waarmee de Fransman Piccard indertijd (1957) de diepzee heeft onderzocht. Ik doel hiermee op de “zelfdodingsmachine” van de sinds enige jaren in Nederland wonende Australische arts Philip Haig Nitschke, door conservatieve politici in Australië doorgaans aangeduid als “doctor Death”. (Hij is internationaal bekend geworden door de verspreiding van zijn boek over “vreedzame” middelen van zelfdoding, “The Peaceful Pill Handbook”).
De dodelijke werking is het gevolg van een snelle en massale toevoer van stikstof (nomen est omen!), waardoor de inzittende door gebrek aan zuurstof in korte tijd het tijdelijke met het eeuwige verwisselt. Het toestel wordt door de inzittende in werking gezet door een knop aan de binnenkant. Daardoor wordt voorkomen dat de zelfdodingsmachine als een moordwapen kan worden gebruikt.
In Nederland konden we kennismaken met deze vinding door een uitzending van het Tv-programma Nieuwsuur (1 september 2017). De ontwerper en de vormgever kwamen aan het woord en daarna werd commentaar geleverd door de fractievoorzitter van de Staatkundig Gereformeerde Partij, Kees Van der Staaij. Die was blij dat er nu een christelijk geïnspireerde regering was, die een dergelijke goddeloze ontwikkeling zou kunnen tegenhouden. En hij was ook blij dat de door D66 gestarte gesprekken over een “voltooid leven” voorlopig in de ijskast waren geplaatst.
Het was natuurlijk schrikken voor Van der Staaij, want kort geleden had hij de presentatie gezien van de coöperatie “De Laatste Wil”, die aan haar leden een poeder beschikbaar kon stellen om snel en pijnloos een eind aan het leven te maken. Een middel, gefabriceerd in ons eigen Limburg, dat gevaarloos met kleine hoeveelheden in een deel van ons dagelijks voedsel wordt gebruikt als conserveermiddel. Dit kan ook misbruikt worden om iemand zo maar om het leven te brengen en het moest daarom verboden worden, vond Van der Staaij, indertijd.
Maar touw kan ook misbruikt worden om iemand te vermoorden en de verkoop daarvan wordt ook niet verboden, repliceerde de voor de tv optredende vertegenwoordiger van de coöperatie.
We moeten ons realiseren dat per dag minstens één persoon om het leven komt door voor een rijdende trein te springen. Moet het rijden van treinen daarom verboden worden?
Het is goed dat er een christelijk geïnspireerde regering is die aandacht besteedt aan sociale samenhang en zorg voor elkaar, maar sterven doe je uiteindelijk in je eentje en over het “hoe en wat” hoor je zelf zeggenschap te hebben.
Ieder mens heeft recht op zijn eigen overtuiging. Zo kan de christen ervan uit gaan dat God alles bepaalt en hij daardoor “dag noch uur” zal kennen. Maar degene die niet in een sturende God gelooft, moet, wanneer hij daar de mogelijkheid voor heeft, in alle vrijheid over zijn levenseinde kunnen beslissen.
Zo’n “stikstofdoos” is daarvoor niet het ideale middel, omdat het zelf uit het leven stappen bij voorkeur gepaard moet gaan met een afscheid van degenen waarmee men het leven in liefde gedeeld heeft. Het moet, als het kan, een intiem moment zijn vol waardigheid en menselijke warmte. Daar zal een gemakkelijk in te nemen pil of drankje beter bij passen.
Of er nu sprake is van een “voltooid leven “, of van een “ondraaglijk lijden” of van een anderszins onaanvaardbaar verloren gaan van levensvreugde en waardigheid, de christelijke minderheid zal terecht aandringen op zorgvuldigheid bij het beschikbaar stellen van humane middelen, maar zij heeft niet het recht deze ontwikkeling met een veto te blokkeren.
Jan Godschalk

Opmerking vanuit de OBV: wij willen u er graag op wijzen dat Tympaan- De Baat het voornemen heeft om over dit onderwerp een gespreksgroep te starten.

OVERZICHT BESTUUR EN COMMISIES
VOORZITTER
Dick Kok (d.l.kok@hetnet.nl)

SECRETARIS
• vacant; mocht u de nieuwe secretaris willen worden, laat het ons dan weten:
secretariaat@obv-abcoude-baambrugge.nl

ALGEMEEN BESTUURSLID
Margaret Root (margaretguggenheim@hotmail.com)
Jan Popping (jpadviesbureau@outlook.com)
Jan Dulfer (jldulfer@kpnplanet.nl)

SAMENSTELLING COMMISSIES

Commissie Bouwen&Wonen
Cor van Mourik tot 1 januari 2018
Frans Snelderwaard tot 1 januari 2018
Henk Meijer vanaf 1 januari 2018

Commissie Communicatie
Elly van Luijn (e.luijn@chello.nl)
Joska Hoppe, (vanaf heden) (j.hoppe31@upcmail.nl)
Reinier Bloemer tot 1 januari 2018

Commissie Verkeer&Vervoer
Ed van Diest
Frans de Lange
Gerard Munnik
Cees Spanbroek
Bert van Walbeek

Ledenadministratie
Frans Snelderwaard
Vacant

Commissie Zorg
Jan Popping
Vacant

Bezorging 55+ Steek uw licht op
Cor van Schaik
Jan van Wieringen

LEDEN DIE ZICH VOOR DE OBV VERDIENSTELIJK HEBBEN GEMAAKT
Gerard van Luijn, erelid
Cees van Vliet, lid van verdienste
Cor van Schaik, lid van verdienste

Website www.obv-abcoude-baambrugge.nl | IBAN NL54 INGB 0006 2177 18 | ANBInummer: 60379

AANMELDINGEN EN WIJZIGINGEN
U kunt zich voor het lidmaatschap van de vereniging aanmelden via het online aanmeldingsformulier (klik HIER).  Wilt u het formulier liever met de pen invullen dan kunt u het formulier HIER ophalen.
Voor wijzigingen en het doorgeven van uw toestemming tot automatische incasso kunt u het wijzigingsformulier gebruiken. Voor het online wijzigingsformulier klikt u HIER; voor de met pen in te vullen variant klikt u HIER.
U kunt het bestuur van de vereniging ook bereiken via de contactpagina op de website.

Het bestuur van de OBV is al geruime tijd op zoek naar leden die zich actief voor de vereniging willen inzetten. Wilt u de vereniging de helpende hand bieden dan kunt u dat kenbaar maken door het invullen van het contactformulier of te bellen met een van de bestuursleden.