55+ Steek Uw licht op (34:4) december 2018 – tekst

VAN DE VOORZITTER
Als deze Periodiek uitkomt is de “goede Sint” alweer met zijn Pieten terug naar Spanje.
De gemeente is erg actief met het thema “Eenzaamheid”. Het blijkt dat dit meer voorkomt dan gedacht werd. Door middel van inwinnen van informatie probeert de gemeente hier beleid op los te laten. Daar waar de OBV actief een steentje kan bijdragen om dit probleem te vermijden, zijn wij bereid de helpende hand te bieden.
We gaan dan zo langzamerhand weer richting Kerst en de jaarwisseling. Ik wens u nu alvast gezellige dagen en veel gezondheid voor het nieuwe jaar.
Veel leesplezier met dit laatste OBV Periodiek van 2018.
Dick Kok

SINTERKLAASFEEST 2018
Op donderdag 29 november j.l. heeft de goedheiligman de OBV weer verblijd met een bezoek in Dorpshuis De Vijf Bogen. Onder het genot van een drankje en accordeonmuziek van Gitta werden Sint en de Pieten met het zelfgemaakte lied “welkom Sinterklaas” feestelijk ontvangen door de OBV leden. Sinterklaas verraste het bestuur van de OBV met een kado in de vorm van een ornament. Met een grote knipoog heeft de voorzitter, Dick Kok, dit in ontvangst genomen en belooft het een mooi plekje te geven. Na het bezoek van Sinterklaas werd de middag afgesloten met een heerlijke kop soep en een broodje kroket verzorgd door Frits. Bij vertrek werd iedereen nog verrast met een chocoladeletter.
Alle mensen die zich hebben ingezet voor dit evenement worden weer heel hartelijk bedankt voor deze geslaagde middag.

VAN DE REDACTIE
UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING.
Het bestuur van de OBV nodigt u van harte uit voor het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering (ALV) op donderdag 18 april 2019.
De bijeenkomst wordt gehouden in Dorpshuis De 5 Bogen in Baambrugge.
De zaal is vanaf 15.30 uur open en de vergadering start om 16.00 uur.
De bijeenkomst wordt afgesloten met een eenvoudige warme maaltijd van 17.30 tot 19.30 uur. Graag dieetwensen bij aanmelding doorgeven.
Gezien de voorbereidingen verzoeken wij u zich uiterlijk dinsdag 16 april 2019 aan te melden via de mail: secretariaat@obv-abcoude-baambrugge.nl of te bellen met Dick Kok, waarnemend secretaris, op telefoonnummer: 0294-284451.
Er kunnen maximaal 50 leden mee-eten. De volgorde van aanmelden is hierbij bepalend en er zijn geen kosten aan verbonden.
Noteert u deze datum alvast in uw agenda 2019.

JAN GODSCHALK
Door ziekte van Jan is hij nog niet in staat een column te schrijven voor het OBV-periodiek.
Wij wensen hem een spoedig herstel toe en hopen dat hij snel weer de pen ter hand kan nemen zodat wij weer kunnen genieten van zijn leuke en inspirerende verhalen.

WIJ WENSEN U HELE FIJNE FEESTDAGEN EN VOOR 2019:
o Tijd om van de kleine dingen te genieten
o Rust om stil te staan bij mooie momenten
o Sterkte om tegenslagen te overwinnen
o Gezondheid als dagelijks geschenk
o Vriendschap om je hart te verwarmen
o Humor om wat somber is te kleuren
o Een glimlach om elke dag mee te beginnen

Joska en Elly

VAN DE PENNINGMEESTER
Overgang van acceptgiro naar incasso en contributie 2019
Wij hebben sinds het vorige jaar al meerdere malen aandacht gevraagd voor de wens van het bestuur om onze leden over te laten stappen op het betalen van de jaarlijkse contributie door middel van automatische incasso. Hiertoe kunt u ons toestemming verlenen door het invullen van het machtigingsformulier om de jaarlijkse contributie automatisch van uw bankrekening te laten overschrijven.
Inmiddels hebben zo’n driehonderd leden deze toestemming gegeven. Hiermee wordt voorkomen dat elk jaar een aantal bestuursleden zich bezig moet houden met de ledenadministratie en het versturen en rondbrengen van de betalingsverzoeken. Daarom een vriendelijk maar dringend verzoek om over te gaan naar automatisch incasso.
Het machtigingsformulier kunt u vinden in ons periodiek en op de website: www.obv-abcoude-baambrugge.nl. Als het formulier door u is ingevuld kunt u dit deponeren in een van de blauwe OBV-bussen in Abcoude bij Plus Koot, Albert Heijn en in Baambrugge bij de Dagwinkel. Ook kunt u het ingevulde formulier op de bus doen en versturen naar de penningmeester, J.L.Dulfer, Gein Zuid 34, 1391 JE Abcoude.
Begin december wordt dan de contributie geïnd voor het daaropvolgende jaar.

De leden die automatische afschrijving bezwaarlijk vinden worden verzocht hun contributiebedrag in december over te maken op onze bankrekening of gebruik te maken van de bij dit periodiek geleverde acceptgiro kaart.
De contributie bedraagt € 15.- voor samenwonenden en € 10.- voor alleenstaanden.
Bankgiro NL 54 INGB 0006 2177 18
Jan Dulfer

EENZAAMHEID ONDER OUDEREN
Op 2 oktober 2018 vond in Vinkeveen een bijeenkomst plaats die werd georganiseerd door de Senioren Partij De Ronde Venen in samenwerking met de gemeente De Ronde Venen en Tympaan-de Baat, met als onderwerp eenzaamheid onder ouderen.
Doel was een werkgroep te vormen die zich de komende tijd bezighoudt met het in kaart brengen van alle facetten van eenzaamheid in de gemeente. Hierbij wordt aangesloten bij landelijke initiatieven en met name wordt hierbij genoemd het netwerk “Samen tegen eenzaamheid” dat actieve betrokkenheid stimuleert van mensen en organisaties bij het onderwerp eenzaamheid en deelnemers voedt met relevante informatie ter ondersteuning. Iedereen die bezig is met het thema eenzaamheid wordt uitgenodigd zich aan te sluiten bij het (online) netwerk “Samen tegen Eenzaamheid”.
De gemeente De Ronde Venen heeft het onderwerp eenzaamheid bij ouderen op het programma gezet door een kernteam in het leven te roepen dat zich hiermee gaat bezighouden en daarmee in de vier kernen aanwezig zal zijn via het servicepunt. Het taboe op eenzaamheid wordt minder, het kan iedereen immers overkomen dat er sprake is van een onplezierig tot aan ontoelaatbaar gemis aan kwaliteit in het leven. Dit kan het gevolg zijn van sociale eenzaamheid, immers iedereen heeft behoefte om ervaringen te delen. Er kunnen ook individuele oorzaken zijn, bijvoorbeeld door veranderingen in het sociale netwerk of oorzaken die voortkomen uit de inrichting van de maatschappij of het gevolg zijn van persoonlijke omstandigheden, zoals dat kan gebeuren bij mantelzorgers die ernstig in isolement kunnen raken door ziekte of aftakeling van hun partner, vrienden en/of familieleden.
In dit kader ontwikkelt ook zorginstelling Tympaan-de Baat activiteiten om de eenzaamheidsproblematiek te verminderen. Zo is er het project “welzijn op recept” dat kan helpen om mensen tot elkaar te brengen door hen zelf in actie te laten komen.
Hierbij koppelt de coördinator “welzijn op recept” de hulpvrager aan een coach die op basis van wensen, behoeften en mogelijkheden, concrete afspraken maakt over stappen die gezet kunnen worden en de hulpvrager daarbij tenminste een jaar begeleidt.
Een ander project heet “Maatje voor Twee”, waarbij de coördinator van Tympaan- de Baat een maatje- vrijwilliger koppelt aan een inwoner van De Ronde Venen die op bepaalde punten in het leven ondersteuning nodig heeft, met als uitgangspunt dat beide partijen er plezier in hebben om samen ontspannende activiteiten te ondernemen.
Daarnaast biedt Tympaan-de Baat talrijke mogelijkheden voor ouderen met als doel aan gezamenlijke activiteiten deel te nemen.
Jan Dulfer

UNIEKE KERSTSHOW ‘GOLDEN OLDIES 2018’ IN ABCOUDE
Hebt u zich al aangemeld? Laatste kans!
Op zondagmiddag 16 december 2018 is er van 15.00 – ca. 16.30 uur een groot kerstevenement in de Dorpskerk.
De Stichting Zorg voor Muziek uit Abcoude biedt een ‘gouwe ouwe’ muzikaal programma en show, speciaal bedoeld voor ouderen, alleenstaanden en mantelzorgers uit Abcoude en Baambrugge. Mindervaliden kunnen -zo nodig inclusief rollator- worden vervoerd door vrijwillige chauffeurs met auto’s en ook de ‘Diligence’ wordt ingezet.
Toptalent en zangeres Marije Zwaard zal de presentatie en het grootste deel van het programma voor haar rekening nemen. Ze heeft ruimschoots bewezen zowel een jonger- als ook ouder publiek te kunnen vermaken en te raken. Met de band ‘Acoustic4Fun’ treedt ze al drie jaar op voor ouderen in verzorgingshuizen. Uit Abcoude zijn ook Dansstudio Sundance onder leiding van Sunnie Mayer en het 30-koppige Creatoonkoor onder leiding van Liesbeth Hengeveld van de partij.
De Stichting is de initiatiefnemer en hoofdorganisator. Donateurs en mede- organisatoren zijn de Ouderen Belangen Vereniging Abcoude-Baambrugge, de Lions Abcoude Baambrugge, de Rabobank Amstel en Vecht, gemeente De Ronde Venen, de Zonnebloem, welzijnsorganisatie Tympaan-De Baat, de Eendracht, Koekenbier en Plus Koot.
De toegang is gratis.
Om 17.00 uur komen Abcoude en Baambrugge bijeen op het Kerkplein om, begeleid door een muzikale lichtjesparade van koren en kinderen, zich te begeven naar ’t Markvelt voor een bezoek aan de Wintertuin.
Mede door de brede publicitaire aandacht voor dit bijzondere evenement wordt een grote opkomst verwacht. Hoewel de Dorpskerk 350 zitplaatsen heeft, is onmiddelijke aanmelding gewenst, want ‘vol is vol’.

Wilt u deze bijzondere bijeenkomst bijwonen? Bel dan het Servicepunt en geef uw naam, adres, telefoon en eventuele vervoerswensen door. Telefoon 0297-587600, bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 13.00 uur.
Jan Popping

WEES SCHERP BIJ HET VASTSTELLEN VAN EEN DIAGNOSE – NEUROPATHIE
Wat gezondheid betreft hieronder een persoonlijk verhaal over mijn gezondheid. Ik merk namelijk dat het nog wel eens wat vragen oproept, als ik vertel wat ik mankeer.
Toen ik 35 jaar was, werd bij een bloedafgifte als donor een veel te hoge bloeddruk geconstateerd. Ik werd doorverwezen naar de huisarts die mij medicijnen voorschreef.
Een overdreven zoutgebruik kwam in ons gezin na de eerste zwangerschap van mijn vrouw niet voor. Ook zoute drop aten wij niet. Conclusie: mijn ouders hadden ook hoge bloeddruk, dus het was genetisch bepaald.
Toen de bloeddruk niet lager werd verwees mijn huisarts mij door naar de internist in het streekziekenhuis Amstelland in Amstelveen. Ik had nooit hoofdpijn, voelde mij niet duizelig, niet vermoeid, kortom: ik voelde mij gezond. De internist waarschuwde mij op jonge leeftijd de hoge bloeddruk niet te veronachtzamen. “Kijk uit mijnheer Kok, hoge bloeddruk is een sluipmoordenaar. Als we niets doen zult u op latere leeftijd merken dat uw vaatstelsel is aangetast”.
Ongeveer acht jaar geleden werd bij mij diabetes type 2 geconstateerd. Om de drie maanden wordt mijn bloedglucose bij de praktijkondersteuner van de huisarts gecontroleerd. Daarnaast worden bloeddruk, gewicht en staat van de voeten gecontroleerd.

Zes jaar geleden kreeg ik toenemende pijn in mijn voeten. Een pijn die moeilijk te omschrijven is. Als je wel eens winterhanden hebt gehad, dan had ik dat gevoel permanent in de voeten. Een branderige, stekende, zeurende pijn. De pijn werd alsmaar heftiger, zelfs zo erg dat ik heel slecht sliep en het dekbed niet meer op mijn voeten verdroeg.
De huisarts stelde de diagnose: neuropathie. Het slechte nieuws daarbij was, dat daar helaas niets aan te doen was. Ik moest het accepteren en er mee leren leven.
Mijn eerstvolgende bezoek aan de internist meldde ik uiteraard ook de neuropathie.
Hij onderzocht mijn voeten, hoorde mijn klachten aan en constateerde ook neuropathie.
Toch wilde hij graag een bevestiging van zijn diagnose en stuurde mij door naar de neuroloog in het ziekenhuis Amstelland.
Na onderzoek stelde hij ook neuropathie vast. Met een aantal medicijnen is geprobeerd de pijn te beïnvloeden. Toen dit geen resultaat had is door ons beiden geconstateerd dat de medicijnen geen bijdrage leverden aan de bestrijding van de neuropatische pijnen.
Ik was uitbehandeld bij de neuroloog.

Op eigen initiatief was ik inmiddels bij een acupuncturist terecht gekomen. Na vijf behandelingen geen enkel resultaat. Tussendoor, ik spreek over juni 2013, heb ik mijn vatenstelsel nog een keer laten onderzoeken bij de huisarts. Hij zei: “ik heb goed en slecht nieuws. Uw vaten zijn prima, maar aan de neuropathie is helaas niets te doen”.

Op aanraden van mijn internist ben ik verwezen naar de pijn poli van het ziekenhuis Amstelland.
De specialist pijnbestrijding heeft mij onderzocht en stelde voor eens tens-apparaat te plaatsen. Met behulp van elektrische stroom probeert het apparaatje de pijn te bestrijden. Elektrodes worden in de buurt van de pijnlijke plekken aangebracht waardoor de hersenen geprikkeld worden. Hierdoor wordt de aanmaak van endorfine gestimuleerd. Dit is een pijnstillende stof die het lichaam zelf aanmaakt. Na enkele weken het tens apparaat gebruikt te hebben was de conclusie dat ik hier geen baat bij had. Daarna heb ik nog een behandeling met rode peper pleisters aan mijn voeten gehad. Ook deze stoffen hadden geen positieve invloed op mijn pijn. De pijnspecialist was inmiddels overgeplaatst naar het Diaconessenziekenhuis in Zeist.
Helaas was de slotconclusie dat ik bij de pijnpoli was uitbehandeld. Men kon niets meer voor mij doen. Met deze boodschap werd ik weggestuurd.

In de zomervakantie 2013 kocht ik op de boot naar Terschelling de Telegraaf. In deze krant stond een medische rubriek. Ik las een artikel met de kop: Diabetici verlost van pijn. Aan de universiteit Twente is iemand gepromoveerd op een nog niet eerder toegepaste behandelmethode door middel van ruggenmergstimulatie. Hierbij worden electroden tegen het ruggenmerg geïmplanteerd die via elektrische impulsen de zenuwbanen stimuleren en daardoor de pijn sterk vermindert.
Ik zeg tegen mijn vrouw: “dit beschrijft precies wat ik nodig zou hebben”!
U begrijpt dat ik gelijk na onze vakantie terug ben gegaan naar de pijnpoli Amstelveen.
Ik had het artikel uit de krant geknipt en liet het de specialist lezen. Zij vertelde mij dat deze operatie niet werd uitgevoerd in het Ziekenhuis Amstelland. De afspraak werd gemaakt dat zij ging uitzoeken waar deze operatie werd uitgevoerd en ik moest bij mijn ziektekostenverzekering informeren of de behandeling vergoed werd. Enkele weken daarna hadden wij weer een afspraak. De specialist had uitgezocht dat ik in het Diaconessenziekenhuis in Zeist direct terecht kon. Het AMC was ook een optie, maar daar was een wachtlijst van een jaar. De ziektekostenverzekering vergoedde de operatie.
Een afspraak in Zeist werd snel gemaakt. Mijn voordeel was dat ik niet meer onderzocht hoefde te worden want de neuropathie was al door diverse disciplines vastgesteld. Bovendien had ik alle mogelijke behandelingen en medicijnen al in het voortraject gehad. Deze hadden geen effect op de pijn. Dit is een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor een neurostimulator.
Na medisch, fysiek en psychisch onderzoek bleek dat ik in aanmerking kwam voor de neurostimulator.
Met een tweetal operaties is de stimulatie ingebracht. Een kabeltje met acht elektrodes is bij mijn ruggenwervel geplaatst. De elektrodes zijn verbonden met een batterij, die inwendig in mijn bovenbil is geplaatst. Daarbij heb ik een apparaatje ter grootte van een muis van de computer. Aan dit apparaatje zit een antenne. Deze antenne zet ik op de plek waar de batterij is ingebracht. Zo kan ik zelf de hoogte van de stroom bepalen.

Nu, enige jaren verder, kan ik constateren dat de plaatsing van de neurostimulatie een positief effect heeft gehad aan mijn kwaliteit van leven. Ik slaap weer hele nachten door, terwijl ik voor de operatie door de pijn niet meer dan twee uur sliep. De stekende, krampende pijnen zijn weg. De rest pijn die ik nu nog heb is last van stijve voeten.
Ik hoop met mijn ervaringen een positieve bijdrage te leveren naar het zoeken van oplossingen in het medische circuit. Ik pleit voor een centrale databank waar patiënten in komen die voor een bepaalde kwaal uitbehandeld zijn. Als er dan toch een oplossing in de toekomst gevonden wordt, dan kan hierin gekeken worden of er mensen in voorkomen die mogelijk al jaren met pijn rondlopen.
Dick Kok

NIEUWS VAN DE COMMISSIE VERKEER EN VERVOER
De volgende voortgang (of gebrek daaraan) is te melden:
PRORAIL:
Het plaatsen van betere beschutting op het perron van het station Abcoude is door ProRail uitgesteld tot dit voorjaar. Teleurstellend dus. Aan de gemeente is gevraagd om hierover ook druk te zetten op ProRail.
PAUW IN ‘T GROEN:
De verkeerssituatie is nu verbeterd waardoor het voor groot verkeer niet meer mogelijk is om deze sluiproute te gebruiken.
DORPSBRUG BAAMBRUGGE:
De werkzaamheden voor de verbreding van de Dorpsbrug zijn wederom verder uitgesteld. Hopelijk vindt de realisatie plaats in het voorjaar van 2019.
NAJAAR SCHOUW BAAMBRUGGE:
Helaas is er bij de herstrating van de parkeerplaats bij de huisartsenpraktijk Baambrugge, Prins Mauritsstraat 2, verzuimd een opritje te realiseren, zoals wij hadden gevraagd. Hierdoor is het niet goed mogelijk het trottoir op te rijden als de invalidenparkeerplaats in gebruik is. Een gemiste kans. Op het trottoir langs de parkeerplaats is een oplaadpaal geplaatst waardoor dit geblokkeerd werd. Inmiddels is het trottoir verbreed.

NIEUW AAN TE KAARTEN PUNTEN ZIJN:
– Geluid- en trillinghinder bij drempels in de weg:
Het speelt o.a. langs de Rijksstraatweg (korte coupure) in Baambrugge en Pauw in ’t Groen in Abcoude.
– Plannen gemeente De Ronde Venen:
Door de gemeente is aangegeven dat er gedacht wordt over aanpassingen aan de Des Tombeweg en het Dr. Van Doornplein. We zijn benieuwd en houden dit in de gaten.
Gerard Munnik

BIJDRAGE VAN TYMPAAN-DE BAAT EN HET SERVICEPUNT
Dag allemaal,
Op naar de laatste maand vóór 2019. Wat gaat de tijd snel en wat beleven we toch een hoop. De Angstelborgh is verbouwd, maar het heeft het een hoop voeten in de aarde gehad!
Wat een werk was het en wat hebben we regelmatig met de handen in het haar gezeten als er weer een bedrijf later op kwam dagen dan gepland.
Maar, het resultaat mag er wezen! Komt u gerust even een kijkje nemen, bijvoorbeeld bij ons kerstdiner op 20 december a.s.! Marianne en George bereiden het driegangen kerstdiner en zangeres Wendy Molle verzorgt het muzikale onderdeel. Het belooft een bijzonder gezellige avond te worden, dus graag tot ziens!
Mede namens al mijn collega’s wensen wij u nu alvast een fijne decembermaand!
Annemarie Keja
PS: De expositie die momenteel in de zaal hangt is van Shirley Verbeek. Zij maakt 3D schilderijen met natuurelementen. Zeer de moeite waard om eens te komen bekijken!

OPENSTAANDE VRIJWILLIGER VACATURES VOOR DE ANGSTELBORGH:
– Bediening/ondersteuning bij Ontbijtje van PLUSKOOT
Voor het wekelijkse “Ontbijtje van PLUSKOOT”, zijn we op zoek naar een extra gastvrouw die Marianne wil ondersteunen. Het Ontbijtje van PLUSKOOT vindt elke donderdagochtend van 8.45 tot 12.00 uur plaats. Een groep ouderen neemt plaats aan de grote tafel om een heerlijk ontbijtje met elkaar te nuttigen. Samen is immers gezelliger dan alleen!
Wat zijn de taken? U bereidt met het team het ontbijt voor, dekt de tafel, schenkt koffie, thee en/of versgeperste jus d ’orange en ruimt de tafel samen met anderen weer op. U kunt natuurlijk zelf ook gebruik maken van het ontbijtje. Men is u zeer dankbaar! Aanmelden kan bij Annemarie Keja.
– Ervaren Kok gezocht voor de multiculturele eettafel (4e dinsdag) van de maand.
In december gaat vrijwilliger George Degen samen met Marianne de Haas zijn laatste (kerst!) maal voor ons bereiden. Hij heeft ons enige jaren zeer blij gemaakt met prachtige maaltijden en natuurlijk de zomerse BBQ. We gaan hem behoorlijk missen maar wensen hem een reislustig leven toe!
Voor Marianne de Haas echter zoeken we nu een maatje die George kan vervangen! En dat is niet makkelijk.
Wij zoeken een enigszins ervaren kok die het leuk vindt om eens per maand voor een grote groep mensen te koken. Geen beginner dus, maar iemand die wel de fijne kneepjes van het koken kent.
U kunt zich hiervoor aanmelden bij Annemarie Keja.
– Wij zoeken nieuwe gastvrouwen voor de Diligence
De Diligence rijdt gemiddeld 6 keer per maand. Als gastvrouw gaat u één á twee keer per maand mee. Wat zijn uw taken? U zorgt dat de groep bij elkaar blijft, dat er zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met alle deelnemers, dat u iemand die slecht ter been is (of een rolstoel nodig heeft) ondersteunt en uiteraard dat iedereen evenveel aandacht krijgt. U beheert de eventuele toegangskaartjes, bent het aanspreekpunt van de groep en bij calamiteiten weet u adequaat te handelen. Belangrijk bij deze vrijwilligersfunctie is dat u sociaal, geduldig, vriendelijk en gastvrij bent. De uitstapjes zijn gratis voor u, zo komt u ook op leuke plaatsen en gaat u mee naar verschillende activiteiten!
Klinkt u dit als muziek in de oren? Dan kunt u zich aanmelden bij Annemarie Keja via telefoon 0294-284 824 of a.keja@stdb.nl.
Team Diligence

3-GANGEN KERSTDINER IN DE ANGSTELBORGH MET OPTREDENVAN WENDY MOLEE!
Wat u wellicht ook als muziek in de oren klinkt is ons kerstdiner met zangeres Wendy Molee. Op donderdag 20 december a.s. om 18.00 uur hebben we een heel bijzondere kersteettafel in de Angstelborgh Dorpszicht 22 in Abcoude. Deze avond komt Wendy Molee u opvrolijken tijdens het heerlijke 3- gangenkerstdiner. Wendy speelt op eigen wijze bekende Nederlandse liedjes. Kom gezellig mee-eten en wie weet waagt ook u een dansje? U kunt zich hiervoor opgeven tot en met vrijdag 14 december. Kosten € 15,00. Aanmelden kan bij het Servicepunt telefoonnummer: 0297-587600. Er is beperkt plek dus wees er wel snel bij! Graag tot ziens!

STEUNPUNT MANTELZORG HEET VOORTAAN MANTELZORG DE RONDE VENEN
Met de naamsverandering heeft het informatiepunt voor mantelzorgers ook een eigen logo en website gekregen.
Bij Mantelzorg De Ronde Venen kunnen mensen terecht die langdurig en onbetaald voor iemand met een ziekte, beperking of handicap uit hun directe omgeving zorgen.
Er kan veel op je afkomen als je voor iemand zorgt. Het kost tijd en energie om de zorg af te stemmen, praktische zaken te regelen en zelf in balans te blijven. Mensen die in hun zorgende taak wel wat ondersteuning kunnen gebruiken zijn bij Mantelzorg De Ronde Venen op het juiste adres.
Zo kan men er onder andere terecht voor:
Een individueel gesprek waarin we meedenken in het behouden of vinden van de juiste balans en wijzen de weg voor het krijgen van de juiste hulp.
Het delen van lokale-, landelijke informatie en ondersteuningsmogelijkheden specifiek voor mantelzorgers in onze nieuwsbrief en op onze website.
Mantelzorgers die zorgen voor iemand in de gemeente De Ronde Venen en die zich voor 31 december 2018 aanmelden als mantelzorger ontvangen in januari de mantelzorgwaardering.
Kijk voor het complete ondersteuningsaanbod op: www.mantelzorgderondevenen.nl of bel voor meer informatie naar Mantelzorg De Ronde Venen: Telefoon: 0297- 230 280. We zijn ook te bereiken per e-mail via: mantelzorg@stdb.nl.

BLIJF ACTIEF GROEP ABCOUDE
De Blijf Actief groep in Abcoude bestaat uit een leuke groep mensen die iedere woensdag van 10.30 tot 13.30 uur onder begeleiding bij elkaar komt in De Angstelborgh voor activiteit en gezelligheid.
Afspraken vergeten, voortdurend spullen kwijt of moeilijk uit uw woorden kunnen komen? Problemen met het geheugen kunnen het dagelijkse leven een stuk ingewikkelder maken. Uit onderzoek blijkt dat bewegen een positief effect heeft op de hersenen. Ook toont onderzoek aan dat mensen die vaker andere mensen ontmoeten langer actief blijven. Onder het mom “Brein actief, Lijf actief” komt u, eventueel samen met uw partner, in een kleine groep één keer per week op woensdag bij elkaar.
De Blijf Actief groep heeft een vast programma met fysiek bewegen, geheugengym en lunch. U heeft zelf ook inbreng in de activiteiten.
De kosten voor deelname aan de ontmoetingsgroep in Abcoude bedragen €7,50 per keer. Als mantelzorger kunt u voor € 4,50 gebruik maken van de lunch. Komt u als deelnemer samen met een mantelzorger die ook aan de lunch deelneemt, dan betaalt u € 10,00 voor twee personen.
De Blijf Actief Groep heeft nog ruimte voor nieuwe leden. Bent u geïnteresseerd, kom dan een keertje meedoen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mantelzorg De Ronde Venen,
Telefoon: 0297-230280 of per e-mail: mantelzorg@stdb.nl.

ALZHEIMER CAFÉ ABCOUDE
Het Alzheimer Café Abcoude is een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor mensen met (beginnende) dementie, hun familieleden, vrienden en andere belangstellenden en om informatie te geven die verband houdt met dementie. Er staat elke 2 maanden een ander thema centraal. De toegang is altijd gratis. U hoeft zich niet vooraf aan te melden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mantelzorg De Ronde Venen, telefoon: 0297-230280 of per e-mail: mantelzorg@stdb.nl. Mocht u gebruik willen maken van de vervoersservice Automaatje, kunt u contact opnemen met het Servicepunt De Ronde Venen, telefoon (0297) 587600.

SERVICEPUNT
FINANCIËN.
Zelfs na het pensioen blijft het een belangrijk onderwerp om over na te denken. Omdat er misschien iets geregeld moet worden met uw pensioen of omdat u ineens achteruitgaat qua inkomsten. Ook op latere leeftijd kunnen er geldzorgen ontstaan vanwege bijvoorbeeld hoge zorgkosten, onduidelijkheid over eigen bijdrage en nog lopende schulden. Hieronder vindt u de meest voorkomende onderwerpen met betrekking tot geld bij het Servicepunt. Heeft u na het lezen nog vragen, neem dan contact met ons op.

Eigen bijdrages WMO en WLZ – Wanneer u twijfelt over het aanvragen van ondersteuning vanwege de financiële gevolgen kunt u een proefberekening maken op de website van het CAK, www.hetcak.nl. Op het moment van schrijven is het nog zo dat de eigen bijdrage voor ondersteuning via de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en WLZ (Wet Langdurige Zorg) naar inkomen en vermogen berekend worden. Het kabinet is voornemens om de eigen bijdrage voor de WMO in 2019 voor iedereen te veranderen naar een vast bedrag van €17,50 per maand. Voor de WLZ zal het mee te tellen percentage vermogen verlaagd wordt. Hier is op het moment van schrijven nog geen uitsluitsel over. Houdt hiervoor de website van het CAK in de gaten.
Belastingaangifte – Veel mensen regelen hun belastingzaken zelf of schakelen een boekhouder in. Wanneer u 65 jaar of ouder bent en u een laag, minder of rond de 1.000 euro per maand aan inkomen heeft, kunt u de hulp inroepen van de belastingservice van Tympaan-de Baat. Zij helpen met simpele aangiftes. Wanneer u een eigen bedrijf heeft gehad kunt u hier geen gebruik van maken.
Recht op toeslagen – Wanneer uw inkomen verandert omdat u met pensioen gaat kan het zijn dat u ineens recht hebt op zorg- en/of huurtoeslag. Misschien heeft u al toeslagen maar heeft u nu recht op een hoger of lager bedrag. Check op www.toeslagen.nl of uw inkomen goed staat ingevuld en vraag de toeslagen aan wanneer u hier nu recht op heeft.
Moeite met het bekijken van uw financiële gegevens bij de Overheid – De Bibliotheek in Mijdrecht organiseert geregeld de cursus ‘Digisterker’. In deze cursus van vier bijeenkomsten leert u om te gaan met de “Berichten box van de Overheid” op de computer. Hier vindt u gegevens over uw belastingaangifte, AOW en pensioenen.

Moeite met belastingaangifte doen – Heeft u een laag inkomen en de AOW-leeftijd bereikt, dan kunt u een beroep doen op de belastinghulp van Tympaan- de Baat.
Zij doen uw aangifte voor 12,50 euro per persoon of 20,- euro per echtpaar. Wanneer u een eigen bedrijf heeft gehad kunt u geen aanspraak doen op deze hulp.
Moeite met administratie of schulden – Wanneer u te maken heeft met schulden en u bent zelf het overzicht verloren of u heeft hulp nodig uw geldzaken op een rijtje te zetten, dan is er de mogelijkheid om aan de slag te gaan met een vrijwillige budgetcoach. Deze coach helpt voor een langere tijd met het op orde krijgen van uw geldzaken totdat de situatie weer onder controle is.
Het Servicepunt kan u hier meer over vertellen en een aanvraag voor u doen.
Zeer hoge schulden – Wanneer uw schulden zeer hoog zijn opgelopen en u ziet geen uitweg meer, dan is er de mogelijkheid om via gemeente De Ronde Venen schuldhulpverlening in te roepen. Zij gaan samen met u een overzicht creëren van de schulden, schuldeisers benaderen en met hen afspraken maken om naar draagkracht af te betalen. Er wordt gestreefd in drie jaar schuldenvrij te zijn. Lukt dit niet omdat niet alle schuldeisers akkoord gaan? Dan kunt u zich beroepen op de Wet Schuldsanering. Daarover kunnen de mensen van schuldhulpverlening u op dat moment informeren.
(Alleenstaande) Ouderenkorting – Mensen die alleen komen te staan kan aangeraden worden om alleenstaande ouderenkorting aan te vragen bij de belastingdienst. Het lijkt alsof u recht hebt op extra geld. Alleenstaande ouderenkorting wordt echter vanzelf door de belastingdienst berekend in uw belastingaangifte. U hoeft dit dus niet apart aan te vragen. Wanneer u alleen komt te staan en u werkt nog, dan krijgt u een extra korting op uw loonheffing die vanzelf wordt berekend. Meer informatie leest u op de website van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl. U kunt ook de belastingtelefoon bellen via 0800-0543.
Alleenstaande AOW – Wanneer uw partner verhuist naar een verzorgingstehuis kunt u kiezen om beiden alleenstaande AOW te gaan ontvangen. U krijgt dan beiden meer uitgekeerd aan AOW. Echter heeft dit wel veel nadelen. De eigen bijdrage voor de WLZ gaat omhoog, toeslagen zoals huur en zorgtoeslag gaan omlaag en u moet beiden meer belasting betalen. Of het gunstig is in uw situatie kunt u dit het beste met de Belastingdienst overleggen.
Pensioen dat blijft liggen – Door de AVG (nieuwe privacywetgeving) kunnen pensioenfondsen niet meer achter adreswijzigingen komen. Het kan dus zijn dat u ergens pensioen heeft opgebouwd wat nu blijft liggen omdat de aanbieder u niet kan vinden. U kunt nakijken of u nog ergens pensioen heeft staan door in te loggen op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar staan alle pensioenen die op uw naam zijn geregistreerd. U moet dan zelf de aanbieder benaderen om uw nieuwe gegevens door te geven. Daarna kunnen zij het opgebouwde pensioen aan u uitkeren.

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS EN WEBSITES
• www.regelhulp.nl – via het doorkliksysteem zou uw probleem eventueel kunnen worden opgelost. Er wordt ook genoemd waar u moet zijn om de hulp te regelen.
• Onafhankelijke clientondersteuning kan u bijstaan bij hulp en/of zorgvragen. Zij kunnen mee gaan naar uw afspraken. www.mee-ugv.nl Telefoon: 030-2642222

Heeft u aanvullende vragen? Bel dan, of kom langs, bij het Servicepunt. U hoeft geen afspraak te maken. In Abcoude zijn wij elke werkdag van 09:00 – 13:00 uur geopend in de Angstelborgh. Wij zijn ook telefonisch te bereiken via nummer 0297-587600. Maandag t/m donderdag van 09:00 tot 16:00 uur en vrijdag van 09:00 tot 13:00 uur. Op www.servicepuntderondevenen.nl vindt u nog meer interessante artikelen en informatie.
Leontien Minnee

KETTINGGESPREK MET LENA DE GROOT-GRIFFIOEN
AANDACHT EN HULP VOOR KWETSBARE MENSEN
Lena neemt een markante plaats in op de familiestamboom die haar schoondochter borduurde en niet alleen daar: ze speelt nog steeds een belangrijke rol in onze lokale samenleving. Daarom werd aan haar keukentafel, met een kop lekkere koffie, deze keer de OBV-schijnwerper op haar gericht.
Om even met een terugblik te beginnen: ze is geboren en getogen in Baambrugge en opgegroeid in een agrarisch en christelijk milieu. Lena is vijf jaar weduwe, stamt uit de crisisjaren, komt uit een gezin met 11 kinderen en haar eigen gezin is even groot. Al op jonge leeftijd moest ze de handen uit de mouwen steken in het boerenbedrijf en was ze haar ouders ook tot steun bij de opvoeding van broertjes en zusjes. Het vergde veel ‘geregel’ en sociale vaardigheid. Deze achtergrond draagt bij aan wie je bent en wat je drijft. ‘Daarbij heb ik het waarschijnlijk ook al wat meegekregen van mijn ouders om iets voor anderen te betekenen’, zo voegt Lena in alle bescheidenheid toe. Dit alles, en haar vitaliteit, komen goed van pas bij haar sociale activiteiten zoals hieronder aangeduid.
De maatschappelijke betrokkenheid is indrukwekkend. Zo tref je haar in de gemeentegids van De Ronde Venen aan, als de lokale coördinator van het Thuishulpproject Nederlandse Patiënten Vereniging (mantelzorg voor mantelzorgers). Lena is ook voorzitter van de werkgroep Alzheimer Café en al 40 jaar actief bij de kledinginzameling van de Stichting mensen in nood/Caritas. Verder is ze betrokken bij de Stichting Thuis Sterven in onze gemeente en eerder bij de voorbereiding van de internationale samenwerking van christelijke plattelandsvrouwen, nu christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging Passage geheten. Ze heeft ook nog in het Hospice gewerkt.
Door het volgen van diverse cursussen en bestuurlijke trainingen werd veel geleerd over hoe je agendapunten aan de orde stelt en in de praktijk gedaan krijgt. Ze heeft een groot netwerk en werkt ook samen met o.a. Careyn Thuiszorg en Stichting Tympaan – de Baat. Zorg- en welzijn medewerkers van deze organisaties weten haar blijvend te vinden, zelfs tijdens ons ‘keukentafelgesprek’.
De rode draad is oog voor de kwetsbare medemens, het ondersteunen van mantelzorgers en het organiseren van vrijwilligerswerk. Met deze zorg is ze nog zo druk dat er weinig tijd resteert om zelf aan ouderenactiviteiten deel te nemen.
Voor dit alles: Hulde! In 2004 ontving Lena een koninklijke onderscheiding in de vorm van een lintje voor haar persoonlijke, bijzondere verdiensten voor de samenleving.
Lena hoopt dat we niet te veel overdrijven, want bescheidenheid siert immers de mens.
Jan Popping

CURSUSBEHOEFTE OVER WAT U KUNT DOEN MET INTERNET EN COMPUTER
Dit artikel heeft in het OBV-periodiek van september 2018 en op de website van de OBV Abcoude Baambrugge gestaan.

Gezien we helaas maar weinig reacties ontvingen zal de Bibliotheek geen cursus geven. Wel kunnen uw vragen beantwoord worden op een gratis Open Inloop, waarna er eventueel alsnog een cursus kan worden georganiseerd.

Datum: 15 januari 2019
Tijd : 14.00 tot 16.00 uur
Locatie: Bibliotheek Abcoude

Wij zien u in het nieuwe jaar graag verschijnen in de bibliotheek van Abcoude.
Neem eventueel uw opgeladen tablet, telefoon of laptop mee.
U hoeft zich niet meer aan te melden.

Koffie en thee staat voor u klaar!

Marian Koekenbier en Jan Popping
Saskia Willems, projectleider van de Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen, bereikbaar op
werkdagen van maandag t/m donderdag. Telefoon: 0346-567519.

DINEREN IN BAAMBRUGGE VOOR HET GOEDE DOEL
Op 17 november 2018 organiseerde Culinair Baambrugge voor de derde keer een driegangen diner bij hobbykoks uit Baambrugge thuis. Maar liefst 15 koks hebben zich hiervoor ingezet en 120 dorpsgenoten (en vertegenwoordigers van goede doelen en een VIP uit de gemeente) namen er aan deel. De animo was groot: een tiental late inschrijvingen konden helaas niet worden gehonoreerd.
De goede doelen waren de Buurtkamer in Baambrugge, het hospitium in Wilnis en de stichting gezinsbuddy. Ze ontvingen alle drie een cheque van maar liefst 1.111 euro uit handen van Nico Bos, een van de organisatoren. Ook vanuit de OBV: Hulde voor dit zeer geslaagde evenement!
En foto cheque toevoegen

HET SPORTHUIS ABCOUDE
STICHTING ZWEMBAD ABCOUDE VALT IN DE PRIJZEN
Stichting Zwembad Abcoude heeft het eerste deel van de inventaris voor het zwembad binnen! Tijdens een loterij van de firma Waterfly op de jaarlijkse ZwembadBranche Dag is de stichting in de prijzen gevallen. De prijs is een pakket van 25 flexibeams, dit zijn handige attributen bij zwemlessen, aquarobics en aquavitaal.

Bestuursleden van Het Sporthuis Abcoude waren aanwezig op de ZwembadBranche Dag om zich op de hoogte te stellen van ontwikkelingen op het gebied van onder meer installatietechnieken, zwembadinrichting en duurzaamheid. Dit jaar leverde de beurs dus niet alleen waardevolle adviezen en ideeën op, maar ook 25 flexibeams.

VOORTGANG BOUW
Binnenkort wordt de kavel aan de Spoorlaan bouwrijp gemaakt en worden ondergronds puin en sloopresten die nog in de grond zitten verwijderd. Verder is de aanvraag voor de omgevingsvergunning in behandeling genomen en heeft de welstandcommissie een positief preadvies gegeven. Stap voor stap werkt het bestuur samen met andere vrijwilligers en met behulp van de gemeente De Ronde Venen hard aan de realisatie van de bouw.

€ 1.500 VAN KLEDINGBEURS ABCOUDE VOOR HET SPOPTHUIS
Begin oktober werd de jaarlijkse kledingbeurs in de Dorpskerk Abcoude georganiseerd. In totaal werd dit jaar voor € 3.000 aan kleding verkocht, dit is zo’n 30% meer dan andere jaren. De helft van opbrengst van de beurs Abcoude is bestemd voor onderhoud aan de Dorpskerk, de andere helft is dit jaar gedoneerd aan Het Sporthuis Abcoude.

De donatie van € 1.500 is bestemd voor voorzieningen in het zwembad voor mensen met een fysieke beperking. De penningmeesters van de Stichting Zwembad Abcoude, Djoerd Postma en Willem-Jan Ruizendaal, namen de cheque in ontvangst. “Deze steun vanuit het dorp is enorm fijn. En het is mooi dat de opbrengst ten goede komt aan twee maatschappelijke doelen,” zo stellen zij. De Dorpskerk heeft – net als Het Sporthuis Abcoude straks – een belangrijke maatschappelijke dorpsfunctie.

AL 53.500 EURO INGEZAMELD VOOR HET SPORTHUIS ABCOUDE
Met donaties kunnen meer voorzieningen gerealiseerd worden om de toegankelijkheid en het comfort binnen Het Sporthuis Abcoude te optimaliseren. Zo wordt Het Sporthuis voor iedereen een fijne plek voor zwemmen, binnensporten en ontmoeten. Sinds de inwonersbijeenkomst van 7 maart dit jaar is in totaal € 53.500 ingezameld. Geweldig dat zoveel mensen en organisaties helpen door een financiële bijdrage te doen en acties organiseren om meer geld in te zamelen. Gestreefd wordt naar € 200.000.

 Wilt u ook een donatie doen? Graag! Dat kan eenvoudig via www.hetsporthuisabcoude.nl/steun-ons.

Het is ook mogelijk een donatie te doen door geld over te maken naar
NL89 INGB 0005 9919 51 t.n.v. Stichting Zwembad Abcoude.

Corien van der Linden

OVERZICHT BESTUUR EN COMMISSIES
VOORZITTER
Dick Kok
SECRETARIS
Vacant (secretariaat@obv-abcoude-baambrugge.nl)
PENNINGMEESTER
Jan Dulfer
ALGEMEEN BESTUUR
Jan Popping
Marian Koekenbier
Elly van Luijn
Joska Hoppe

SAMENSTELLING COMMISSIES
Commissie Bouwen&Wonen:  Henk Meijer, vacant
Commissie Communicatie:  Elly van Luijn, Joska Hoppe
Commissie Verkeer&Vervoer:  Gerard Munnik, Frans de Lange, Bert van Walbeek en Wim Verbree
Ledenadministratie:  Frans Snelderwaard en Marian Koekenbier
Commissie Zorg ;  Jan Popping
Coördinatie Bezorging 55+ Steek uw licht op:  Cor van Schaik en Jan van Wieringen

LEDEN DIE ZICH VOOR DE OBV VERDIENSTELIJK HEBBEN GEMAAKT
Gerard van Luijn, erelid
Cees van Vliet, lid van verdienste
Cor van Schaik, lid van verdienste

VORMGEVING
Linda Moen – Limoen Design – www.limoen.eu

Website www.obv-abcoude-baambrugge.nl | IBAN NL54 INGB 0006 2177 18 | ANBInummer 60379

AANMELDING, INCASSOMACHTIGING EN WIJZIGINGEN
Wilt u zich aanmelden of een wijziging doorgegeven?
U heeft de keuze uit de volgende formulieren, die u ook onder het tabblad Contact kunt vinden:

 • aanmeldingsformulier, waarmee u zich kunt aanmelden als lid van de OBV.
  Voor het online aanmeldingsformulier klikt u HIER; de met pen in te vullen variant kunt u HIER ophalen.
 • machtigingsformulier voor automatische incasso van de contributie.
  Met dit formulier kunt u ook een eerder door u afgegeven machtiging intrekken of het bankrekeningnummer wijzigen.
  Voor het online machtigingsformulier klikt u HIER ; de met pen in te vullen variant kunt u HIER ophalen.
 • wijzigingsformulier, om bv een adreswijziging door te geven.
  Voor het online wijzigingsformulier klikt u HIER; voor de met pen in te vullen variant klikt u HIER.

De online formulieren verzendt u door onder aan het formulier op de knop “Verzenden” te drukken.
De met de pen in te vullen haalt u op als pdf-bestand en drukt u daarna af.  Nadat u het formulier met de pen hebt ingevuld en ondertekend, kunt u het in een van de blauwe OBV-bussen stoppen, die u in Abcoude bij AH en Plus Koot vindt en in Baambrugge bij de Dagwinkel (v/h Troefmarkt).

Website www.obv-abcoude-baambrugge.nl | IBAN NL54 INGB 0006 2177 18 |
ANBInummer 60379
..
De OBV hanteert de wet- en regelgeving AVG (algemene verordening gegevensbescherming)